Meneder plikówInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Meneder plików. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Meneder plików zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Meneder plików i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Meneder plików. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Meneder plików! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Meneder plików, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Meneder plików ( English File Manager ) to program komputerowy do zarzdzania treci w systemach plików , które koncentruj si na rónych nonikach moe by zlokalizowany. W uzupenieniu do jasnego przedstawienia w formie graficznej (czsto) interfejsu uytkownika obejmuj wystawianie, zmiana nazwy i przenoszenie, kopiowanie i usuwanie z plików i katalogów do podstawowych funkcji. Jest równie wspólne dla edycji metadanych obsugiwanych systemów plików, takich jak atrybuty plików , prawa dostpu do plików i linków .

fabua

W przeciwiestwie do serwera -Umfeld, gdzie mona znale niektóre powoki tekstowe , zosta zbudowany na komputerach osobistych wczenie z graficznym interfejsem uytkownika ( angielski graficzny interfejs uytkownika lub GUI), w którym zadanie zarzdzania plikami zajo specjalny program: Meneder plików. Na pocztku lat 80. mona byo znale proste menedery plików na Xerox Star lub Apple Lisa . Poniewa systemy te byy na owe czasy drogie, nie przyjy si. Dopiero w poowie lat 90. meneder plików znalaz si w standardowym repertuarze prawie wszystkich systemów operacyjnych na komputery stacjonarne. Do tego czasu istniay w wikszoci tekstowe menedery plików dla najpopularniejszych systemów operacyjnych, takie jak Norton Commander pod DOS .

Meneder plików jest zawsze zawarty w aktualnych systemach operacyjnych dla komputerów PC i notebooków . Istnieje równie dua liczba menederów plików innych firm dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych, które zwykle pod pewnymi wzgldami przewyszaj doczony meneder plików.

Oprócz komputerów PC mona je równie znale na palmtopach , systemach wbudowanych (takich jak routery czy zapory ogniowe ), odbiornikach satelitarnych i smartfonach , chocia zazwyczaj musz by zainstalowane na wielu z tych systemów. Powodem tego jest z jednej strony bezpieczestwo komputera , z drugiej strony producent takiego urzdzenia czsto nie chce, aby uytkownik pracowa bezporednio na systemie plików.

Koncepcje

Istnieje kilka koncepcji (prezentacji) menederów plików, które wykorzystuj do prezentacji róne metafory. Niektóre programy obsuguj równie kilka koncepcji:

  • Nawigacyjne menedery plików wywietlaj zawarto dowolnego katalogu w przeczalnym oknie, dziki czemu nadal moliwy jest przegld struktury katalogów i zawartoci plików, takich jak widok drzewa obok widoku katalogów. Dobrze znane przykady to Eksplorator Windows i Nautilus .
  • Meneder plików oparty na modelu PathMinder z widokiem dwukolumnowym ( angielski ortodoksyjny meneder plików ) wywietla zawarto dwóch katalogów naprzeciw siebie.Najbardziej znanym przedstawicielem widoku dwukolumnowego jest Norton Commander .
  • Dziki koncepcji przestrzennej ( Spatial ) dla kadego otwartego folderu tworzone jest nowe okno, które ma odpowiada obsudze obiektów fizycznych. Pojedyncze okno jest na stae przypisane do konkretnego katalogu i odwrotnie.
  • NeXTStep s Workspace Manager i Finder z MacOS oraz niektórych innych menederów plików, takich jak ranger lub jeden dowódca korzysta z kolumn Miller , w którym wywietlany jest w poziomie zamiast w pionie struktura folderów.

Indywidualne dowody

  1. Nikoaj Bezkourow: Mniej znaczy Wicej: Bogata funkcjonalno spartaskiego interfejsu Ortodoksyjnych Menederów Plików: Historia terminu. Listopad 2012, dostp 7 lipca 2014 .
  2. Jeden dowódca. Pobrano 7 lipca 2014 .

Opiniones de nuestros usuarios

Regina Cieślik

Ten artykuł o zmiennej Meneder plików przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Margaret Kowalik

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Meneder plików.

Tadeusz Czajkowski

Informacje o zmiennej Meneder plików są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Jan Marcinkowski

Wreszcie artykuł o Meneder plików, który jest łatwy do przeczytania.