Martwy statek (film)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Martwy statek (film). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Martwy statek (film) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Martwy statek (film) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Martwy statek (film). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Martwy statek (film)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Martwy statek (film), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Oryginalny tytu Statek mierci
Logo statku mierci 001.svg
Kraj produkcji Republika Federalna Niemiec , Meksyk
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 1959
dugo 93 minuty
Ocena wiekowa FSK 16
Prt
Dyrektor Georg Tressler
scenariusz Hans Jacoby ,
Georg Tressler,
Werner Jörg Lüddecke
produkcja Dietrich von Theobald dla UFA, Berlin
Producciones José Kohn SA, Meksyk
muzyka Roland Kova
kamera Heinz Pehlke
skaleczenie Ilse Voigt
zawód

Martwy statek to niemiecko-meksykaski film z 1959 roku autorstwa Georga Tresslera . Czarno-biay film oparty na powieci o tym samym tytule autorstwa B. Traven premier 1 padziernika 1959 roku w Hamburgu miasta Cinema.

wtek

W portowej dzielnicy Antwerpii . Kiedy tego ranka urodzony w Nowym Orleanie marynarz Philip Gale opuci óko prostytutki, z któr spdzi poprzedni noc, ukrada ona nie tylko jego pienidze, ale take podrcznik eglarski . Gale zauwaa t strat, która póniej ma tragiczne konsekwencje, gdy dochodzi do nabrzea, z którego kilka godzin wczeniej jego statek wypyn nieplanowany. Teraz Gale jest bez dokumentów, których absolutnie potrzebuje, jeli chce zatrudni si na innym statku. Nastpnie belgijska policja deportuje Gale'a jako bezimiennego cudzoziemca do pónocnego ssiedniego kraju . Nawet amerykaski konsul w Rotterdamie, do którego Gale udaje si w desperacji, nie moe mu pomóc, zwaszcza e tak naprawd nie wierzy w histori Gale'a. Amerykaski dyplomata radzi mu, e ustalenie jego prawdziwej tosamoci zajmie dwa miesice. Gale nie chce czeka tak dugo, wic jedzie autostopem na poudnie, aby móc zatrudni si w miecie portowym, gdzie nie prosi si o dokumenty.

Po drodze we Francji spotyka blondynk Mylène, która mieszka z matk w maym domu w sabo zaludnionym krajobrazie. Mylène szybko polubio modego czowieka i zaprasza go do swojego domu, gdzie Gale najpierw bierze kpiel i jest gotowana. Nastpnego dnia Gale, który równie zaczyna j wspóczu, egna si z Myléne z cikim sercem i kontynuuje podró pocigiem.

W nastpnym porcie, na statku trymer rozmawiaem Lawski Gale, a nieco póniej Yorikke za drugi oficer i inynier , Dils, namówi go wynaj statek na tego sprzedawcy duszy. Gale'a zwabio stwierdzenie, e statek aduje drobnic do Bostonu - wymarzonego celu Gale'a. Yorikke dziaa zom ju na pierwszy rzut oka jak pczek. Ledwie na pokadzie dochodzi ju do konfrontacji z Dilsem i kapitanem, poniewa Gale czuje si oszukany, a statek nie bdzie zmierza do Bostonu w dajcej si przewidzie przyszoci. Gale jest uywany w kotowni i musi szuflowa i spala wgiel - cika praca, która jest równie brudna, co mczca i spocona. Wkrótce na pokadzie pojawiy si pocztkowe tarcia. Gale ciera si w szczególnoci z palaczem Martinem. Tylko z Lawskim moe od czasu do czasu zamieni kilka szczerych sów. Kiedy dwaj wygodzone mczyni przygldaj si przechowywanym w adowni demie liwkowym w puszce, odkrywaj, e dem suy tylko jako kamufla: do puszek przemycane s naboje do karabinów.

W tym samym czasie obaj oficerowie kucaj ze szyprem w kajucie kapitaskiej. Aby uzyska sum ubezpieczenia statku i adunku, kapitan planuje osadzi Yorikke na mielinie przy najbliszej okazji. Kiedy pierwszy oficer, Statter, odmawia udziau w nikczemnoci, poniewa zakada, e jego ludzie powinni by jednoczenie zatopieni bez skrupuów, aby nie mie adnych irytujcych wiadków, kapitan nakazuje, by Statter zgin. I tak Dils i bosman wyrzucili go za burt nastpnej nocy po krótkiej bójce na penym morzu.

Kilka aglówek zblia si do statku w pobliu afrykaskiego wybrzea. adunkiem , którego mczyni chc nie obserwoway wadze portowe i inne oficjalne organy na pokadzie Yorikke, to skrzynki z amunicj. W kolejnym kuflu w poudniowym miecie portowym Gale spotyka barmank Shab, której skary si na swoje cierpienie. Daje mu napiwek, eby zobaczy niejakiego Ballarda, z zawodu faszerza paszportów. Gale nie musi nic paci, wyjania Ballard. Ale eby zdoby paszport dla siebie i swojego kumpla Lawskiego, Ballard da, by Gale zamordowa czowieka, którego Ballard jest gboko znienawidzony. Gale widzi, e nie jest w stanie tego zrobi i zamiast tego sprzedaje nowy rewolwer, który otrzyma za morderstwo. Gale i Lawski wracaj na pokad Yorikke, nie majc nadziei na ucieczk z samotnego portu na skraju pustyni . Wkrótce do statku zblia si ód policyjna, a kapitan wydaje rozkaz penej prdkoci. Spedytorzy wgla w kotowni daj z siebie wszystko, ale dochodzi do wypadku i jeden z dwóch palaczy zostaje mocno poparzony. Wykaszarka wgla Paul, wybrana do naprawy w parowej kotowni, bya w stanie zaradzi nieszczciu, ale zgina w procesie.

W nadchodzc noc, zgodnie z wol kapitana, Yorikke ma zej na dó. Szyper pozwala wic kotowi pracowa pen par i precyzyjnie steruje statkiem na rafie. Mczyni, którzy obecnie znajduj si pod pokadem iw kotowni, s w powanych tarapatach. Tylko Gale moe uciec z kotowni na górny pokad martwego statku, który jest mocno przechylony. W nastpujcym chaosie Martin zabija Dilsa, a on i bosman natychmiast zostaj zastrzeleni przez kapitana. Kapitan z kolei opada tyem na dolny pokad i przy tym amie sobie kark. Przetrwaj tylko Gale i Lawski. Na wzburzonym morzu wrak ostatecznie rozpada si i tonie. Dwaj mczyni ratuj si na wielkiej drewnianej desce ostatniej rzeczy, która pozostaa z Yorikke . Po dniu spdzonym na koyszcej si podziemiu, unoszcej si na szerokim morzu, Lawski drczony jest zudzeniami i wskakuje do morza w poszukiwaniu dugo zanurzonego Yorikke , który go poera. Philip Gale, który desperacko próbowa go przed tym powstrzyma, zostaje sam, dryfujc w nieskoczonym morzu.

Notatki produkcyjne

Statek mierci zosta swobodnie zaprojektowany na podstawie powieci B. Travensa o tej samej nazwie . Filmowanie rozpoczo si 4 maja 1959 roku i zakoczyo 8 sierpnia tego samego roku. Film by krcony na europejskich wybrzeach i na morzu: w Antwerpii , Maladze , Almerii , Alicante , Barcelonie oraz w Staberhuk na wyspie Fehmarn.

Póniejszy reyser telewizyjny Eberhard Itzenplitz asystowa Georgowi Tresslerowi, a Wolfgang Treu asystowa operatorowi Heinzowi Pehlke . Konstrukcje filmowe zaprojektowa Emil Hasler, a wykona Walter Kutz . Gówny aktor Horst Buchholz opuci Niemcy po tym filmie i gra w filmach obcojzycznych przez nastpne pótorej dekady. Za swoj rol otrzyma 200 000 DM, niezwykle wysok jak na tamte czasy sum.

krytyka

Na str. 87 wydania Der Spiegel z 21 padziernika 1959 r. naleao przeczyta: Chocia autorzy Ufy wzbogacili bestseller Travena o trzy jaskrawo krótkie miosne, to kinowa wersja wiatowego sukcesu literackiego wyprodukowana przez reysera Georg Tressler sprawdza si jako niezadowalajcy. Ujmujcy w powieci portret marynarza bez paszportu i dokumentów, pozbawiony jest w filmie akcji motorycznej. Pomidzy kopotliwym wstpem a przygnbiajcym zakoczeniem jest bardzo niewiele momentów napicia. Partie o wyranie mskiej fizjonomii, w tym Mario Adorf i Helmut Schmid, dziaaj tak imponujco, e gówny bohater Horst Buchholz w tej firmie wyglda jak pracownik Alsterschiffahrt.

W przeciwiestwie do Travena (który rzekomo wzi udzia w premierze incognito), film w mniejszym stopniu opiera si na gstoci atmosfery i perspektywach filozoficznych, ni na szybkoci i akcji. Tym razem film jest wyranie po stronie niedostosowanego, poszukiwacza przygód. Nawet jeli droga marynarza, któremu prostytutka kradnie dokumenty i koczy si nielegalnie, na Yorikke, ndznej odzi przemytników dobiegnie koca, wiat normalnoci nadejdzie koniec z jej drobnomieszczask ciasnot, ich moralnymi uprzedzeniami i ich biurokracj jako negatywnym przeciwwiatem. Dramaturgia równie staje po stronie poszukiwacza przygód. Poniewa wydarzenia zachodz z tak sam fataln nieprzewidywalnoci, z jak bohater zmaga si przez ycie. Tak wic historia wyrzeka si wszelkich intryg; tak przypadkowo, jak marynarz (Horst Buchholz) zostaje wpdzony w nielegalno, tak przypadkowo spotyka dziewczyn, w której si zakochuje; moliwo zatrudnienia na Yorikke jest dla niego tak samo nieprzewidywalna, jak jego ewentualne wywrócenie pozostawia zaog na lepy los. Wcigajca sekwencja finaowa jest punktem kulminacyjnym niemieckiego powojennego filmu, poniewa zaprezentowano tu nienaruszone technologie studyjne, które póniej byyby niespotykane. Wci jednak istniej wtpliwoci, czy quasi egzystencjaln powie Travena rzeczywicie da si przeoy na realistyczne dekoracje.

- Pit Riethmüller i Roland Zag w CineGraph: Georg Tressler, dostawa 3 od marca 1985

W Filmach 1959/61 mówi si: Traven to znakomicie wystylizowana powie przygodowa z nut krytyczn spoecznie. W filmie, mimo wytonego realizmu i technicznego wysiku, to tylko rzekie narysowanie .

Ewangelicko-Film Obserwator dochodzi do nastpujcego wniosku: Silne obrazów, ale równie w dalszym cigu bardzo ostr filmowej adaptacji znanej powieci o tym samym tytule (...).

Martin Prucha napisa w "Lexikonie des Deutschen Films" Reclama (1995), e przenoszc akcj z czasów powojennych do lat 50., czciowo zatracono socjokrytyczn si oryginau. Niemniej jednak jest to film przygodowy peen atmosfery.

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. Olaf Möller: Rozdarcie jako moliwo: Das Totenschiff Georga Tresslera. W: Robert Buchschwenter i Lukas Maurer: Halbstark - Georg Tressler: Midzy porzdkiem a autorem. Wiede 2003, strona 103
  2. Okrt mierci w Der Spiegel
  3. ^ Filmy 1959/61. Notatki krytyczne z trzech lat kina i telewizji. Podrcznik VI katolickiej krytyki filmowej. Düsseldorf 1962, s. 172.
  4. Ewangelickie Stowarzyszenie Prasy w Monachium, Recenzja nr 668/1959
  5. Reclams Lexikon des Deutschen Films wyd. Thomas Kramer, Stuttgart, Reclam, 1995, s. 309

Opiniones de nuestros usuarios

Bernadeta Dobosz

Dzięki za ten post na Martwy statek (film), właśnie tego potrzebowałem

Mieczyslaw Czerwiński

W tym poście o Martwy statek (film) dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Romuald Brzozowski

Ten wpis na Martwy statek (film) pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Stanislaw Kamiński

Wreszcie artykuł o Martwy statek (film), który jest łatwy do przeczytania.