Martwa BrugiaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Martwa Brugia. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Martwa Brugia zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Martwa Brugia i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Martwa Brugia. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Martwa Brugia! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Martwa Brugia, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Martwe Bruges (francuski Bruges-la-Morte ) jest symbolist powie z belgijskiego pisarza Georges Rodenbach . Po raz pierwszy ukaza si w 1892 roku jako serial w magazynie Le Figaro, aw tym samym roku w formie ksikowej, uzupeniony zdjciami Brugii . Powie zostaa po raz pierwszy przetumaczona na jzyk niemiecki w 1903 roku .

Dead Bruges opowiada histori pogronego w aobie wdowca Hugues Viane, który osiad w Brugii i tam uleg obsesji na punkcie aktorki operowej, która przypomina jego zmar on. Ksika jest najsynniejszym opisem literackim starej Brugii, zamroonej w znikomoci, niegdy najbogatszego miasta handlowego w Europie Pónocnej.

zawarto

Hugues Viane przenosi si do Brugii po mierci swojej ukochanej ony. Cho jest niepocieszony, wybra to miasto, które w smutku przypomina stan jego umysu, a jednoczenie kojarzy martw Brugi ze zmar on. Mieszka w odosobnieniu w domu nad kanaem, jedyn osob, z któr ma kontakt, jest jego stara suca Barbe.

Hugues ustawi relikwiarz dla zmarej w swoim salonie : na cianach wisi kilka jej portretów, a na cichym fortepianie pod krysztaow pokryw ley jej dugi, blond warkocz, który uratowa z grobu.

Kadego pónego popoudnia wdruje deszczowymi ulicami, mglistymi kanaami i szarymi domami Brugii. Od czasu do czasu chodzi do kocioa, majc nadziej, e po mierci znów zobaczy swoj on. To jedyny powód, dla którego nie popenia samobójstwa w swoim alu: wiara katolicka zabrania mu popenienia samobójstwa.

Pewnego wieczoru, gdy wyszed z kocioa, ledwo móg uwierzy wasnym oczom: zobaczy kobiet, która bya dokadnie taka jak jego ona. ciga j przez chwil, ale potem j traci. Tydzie póniej znów j widzi i znowu j ciga. Dowiaduje si, e ma na imi Jane Scott, jest tancerk i e jej trupa dwa razy w tygodniu przyjeda z Lille, by wystpowa gocinnie w teatrze w Brugii.

Po kilku tygodniach rozmawia z ni i odtd regularnie si z ni spotyka. Podobiestwo do ony jest dla niego cudem, widzi, jak zmara ona wraca i dlatego nie ma poczucia, e zdradza kochanka z Jane. Przekonuje Jane, by zrezygnowaa z taca i przeniosa si do Brugii, gdzie odtd odwiedza j co wieczór. Miasto Brugia dostosowuje si do jego zmienionej postawy psychicznej, wydaje si szczliwsze i bardziej kolorowe.

Ale z biegiem czasu zwizek midzy nimi nie jest ju tak szczliwy, jak na pocztku. Hugues w ogóle nie kocha Jane, tylko to, co dla niego reprezentuje: jego on. W caej Brugii mówi si ju o wdowcu i jego czniczce. Bardzo pobona brzana pozwala swoim przyjacioom w klasztorze przekona j, e Hugues bdzie musia rzuci palenie, gdy tylko przyprowadzi kobiet do domu. A sama Jane ma w Brugii jakie tajne sprawy. Hugues zaczyna j szpiegowa.

Odkrywa te coraz bardziej niepokojce rónice w stosunku do swojej ony: dugie blond wosy Jane s tylko farbowane, uywa jasnego makijau, pozwala sobie na odejcie i ma tendencj do walki. Kazanie w kociele na temat mierci otwiera oczy Huguesowi: rozwija straszliwe poczucie winy wobec swojej ony i obawia si, e nigdy wicej jej nie zobaczy po mierci. Próba zespolenia Jane i jego ony poprzez zaoenie jednej z sukienek drugiej koczy si niepowodzeniem.

Jednak Hugues wierzy, e kocha Jane i chce za wszelk cen zatrzyma j w Brugii. Zgadza si, przekonana, e Hugues i tak wkrótce umrze i e otrzyma jego bogate dziedzictwo. Zaprasza si do domu Huguesa na procesj witej Krwi, która przechodzi obok jego domu, po czym stara brzana natychmiast odchodzi. Jane jest rozbawiona w salonie portretami kobiety, która jest do niej podobna. Dla zabawy chwyta warkocz z krysztaowej trumny i zakada j sobie na szyj. Jak szalony Hugues zaczyna goni po salonie. W swoim szale chwyta Jane i zarzuca jej warkocz na szyj, a j udusi.

to

Martwa Brugia i symbolika

Krótka powie Rodenbacha jest wanym dokumentem symboliki jzyka francuskiego . Celem tego ruchu artystycznego koca XIX wieku byo przedstawienie bez pokazywania. Odbiorca musi rozpozna symbol, który artysta chce reprezentowa z wielu, czsto jednoznacznych opisów.

W tekcie s inne znaki typowe dla symboliki:

 • idealizacja kobiet i wyczno jednej wielkiej mioci
 • chorobliwa atmosfera stworzona przez irracjonalny kult zmarych
 • skojarzenie zmarej kobiety z martwym miastem
 • duchowo podprogowa

interpretacja

Ju w przedmowie do Das tote Bruges Rodenbach wyjania wan interpretacj: Miasto jako gówny bohater, zwizane ze stanami emocjonalnymi, które doradza, odstrasza, pobudza do dziaania.

Hugues Viane, smutny wdowiec, rozpoznaje miasto w Brugii, które przypomina jego nieskoczony smutek i melancholi, reprezentuje jego wntrze na zewntrz: przez opuszczone ulice, ponure kanay, nieme fasady domów i wszechobecn mg i mawk. Kiedy Hugues spotyka Jane, miasto zmienia si wraz z jego stanem ducha; staje si janiejszy, bardziej soneczny, bardziej przyjazny, bardziej otwarty. Ale wraz z problemami w zwizku mroczna melancholia wraca do Brugii.

Podobn zmian opisano w rozdziale, w którym gospodyni Hugue, Barbe, uczestniczy w przyjciu w beginau : w drodze do klasztoru rano dostrzega jasne soce i ziele natury; wieczorem, gdy usyszaa, e nie moe suy mczynie yjcemu w grzechu z tancerk, wraca do domu martwymi ulicami.

Zdjcia i ilustracje z pierwszej edycji

Rodenbach zilustrowa pierwsze wydanie swojej powieci 35 zdjciami widoków miasta Brugii, aby od razu odda czytelnikowi atmosfer miasta nie tylko jzykowo, ale take wizualnie, jak wyjani we uwadze wstpnej poprzedzajcej powie. Zdjcia (i wstp) byy czsto redukowane lub cakowicie pomijane w póniejszych wydaniach.

Malarz Fernand Khnopff , osobisty przyjaciel Rodenbacha z modej belgijskiej sceny artystycznej, zilustrowa fronton do pierwszego wydania powieci, który zainspirowa go równie do stworzenia serii rysunków, które wykona w kolejnych latach.

Tumaczenia niemieckie

Friedrich von Oppeln-Bronikowski po raz pierwszy przetumaczy na jzyk niemiecki w 1903 roku, w którym zgermanizowa imi gównego bohatera Hugues Viane do Hugo. Póniejsze tumaczenia wykona w 2003 r. Dirk Hemjeoltmanns, aw 2005 r. Reinhard Kiefer .

Nastpstwa

Rodenbach póniej przerobi fabu powieci na dramat Le Voile (1894; niem . Ciche miasto , w Internet Archive ). Kompozytor Erich Wolfgang Korngold wykorzysta t ksik jako szablon do swojej opery Die tote Stadt w 1920 roku . Arthur Schnitzler przetworzy materia na swoj histori The Next (1899). Powie wpyna równie na kolejnych autorów, takich jak WG Sebald .

Elisabeth Bronfen omówia powie Rodenbacha w zwizku z powieci detektywistyczn D'entre les morts (dt. Wskrzeszony z martwych ) (1954) autorstwa Pierre'a Boileau i Thomasa Narcejaca oraz jej adaptacj Vertigo - From the realm of the dead (1958 ) autorstwa Alfreda Hitchcocka . W swoim eseju Remembered Love Astrid Lange-Kirchheim spekuluje na temat Schnitzler's Die next i Hitchcocka Vertigo , a take na temat moliwej znajomoci powieci Rodenbacha przez Boileau i Narcejaca.

wydatek

literatura

 • Paul Gorceix: Réalités flamandes et symbolisme fantastique: Bruges-la-Morte et le Carillonneur de Georges Rodenbach. Lettres Modernes, Pary 1992, ISBN 2-256-90448-2
 • Paul Gorceix: Bruges-la-Morte, rzymski symbolista. W: L'information littéraire 37, 1985, s. 205-210. (Francuski)
 • Lynne Pudles: Fernand Khnopff , Georges Rodenbach i Brugia, Martwe Miasto. W: The Art Bulletin , tom 74, nr 4 (grudzie 1992), str. 637-654.

linki internetowe

Commons : Dead Bruges  - zbiór zdj, filmów i plików audio
Wikiródo: Bruges-la-Morte  - Edycja z oryginalnymi zdjciami (francuski)

dowód

 1. ^ A b Posowie Rainera Moritza w nowym wydaniu niemieckim, Manholt, Brema 2003.
 2. Lynne Pudles: Fernand Khnopff , Georges Rodenbach i Bruges, the Dead City, w The Art Bulletin, tom 74, nr 4, grudzie 1992, Nowy Jork 1992.
 3. wersja cyfrowa
 4. Thomas von Steinaecker: Midzy czarn mierci a bia wiecznoci - Do szaroci na zdjciach WG Sebalds, w Sigurd Martin / Ingo Wintermeyer (red.): Zmieniajce si stacje pamici - Do dziea WG Sebalds, Königshausen & Neumann, Würzburg 2007.
 5. ^ Elisabeth Bronfen: Tylko o jej zwokach - mier, kobieco i estetyka, Kunstmann, Monachium 1994.
 6. Astrid Lange-Kirchheim: Erinnerte Liebe, W Wolfram Mauser i Joachim Pfeiffer (red.): Erinnern, Königshausen & Neumann, Würzburg 2004.

Opiniones de nuestros usuarios

Marianna Zych

Bardzo ciekawy ten post o Martwa Brugia.

Beata Bartkowiak

Świetny post o Martwa Brugia.

Max Urbański

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Martwa Brugia i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Roman Madej

Podane informacje o zmiennej Martwa Brugia są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.