Mae i wielkie szczcieInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Mae i wielkie szczcie. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Mae i wielkie szczcie zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Mae i wielkie szczcie i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Mae i wielkie szczcie. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Mae i wielkie szczcie! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Mae i wielkie szczcie, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Mae i wielkie szczcie
Kraj produkcji NRD
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 1953
dugo 97 minut
Prt
Dyrektor Martin Hellberg
scenariusz Paul Wiens
produkcja DEFA
muzyka Fritz Steinmann
aparat fotograficzny Werner Bergmann
skaleczenie Marianne Karras
zawód

Mae i wielkie szczcie jest niemieckim wspóczesny film DEFA przez Martina HELLBERG od 1953 roku .

wtek

Aby zbudowa kopalni miedzi w Römertal, która powinna zakoczy si w cigu dziewiciu miesicy i zakoczy zaleno od importu miedzi z RFN, droga z przyszego placu budowy do portu musi zosta ukoczona jak najszybciej. Do tej pory na drogach pracowaa 1. Brygada Modziey pod kierownictwem Eriki Brandt oraz dowiadczona brygada robotnicza pod kierownictwem Antona Nowatzkiego. Brygada modzieowa zostaa wanie skrytykowana w gazecie za powolny sposób pracy, ale brakuje jej dowiadczenia i materiaów budowlanych. Kierownik budowy Stockberger, znany jako Rübezahl, równie krytykuje postaw brygady, która marnowaaby czas na sztuczki. Poniewa rzd nagle nada budowie drogi najwyszy priorytet, a czas realizacji skróci si o jedn trzeci, do brygady modzieowej zostaje przydzielony dowiadczony mistrz szachowy Karl Schwalk. Modzi ludzie podziwiali go wczeniej w gazecie, a Erika, która poza tym jest raczej krucha, moga sobie wyobrazi go jako przyjaciela.

Karl Schwalk pojawia si na placu budowy i najpierw poznaje swojego towarzysza wojennego Karrera, który umieszcza go z wdow Schenk, a tym samym poza koszarami brygady. Przybycie Karla wywouje eufori wród niedowiadczonych robotników i prowadzi do tego, e modzi ludzie kontaktuj si z sekretarzem partii, Buchnerem, aby wykona prac na zasadzie rywalizacji midzy brygadami Brandta i Nowatzkiego. Buchner zgadza si, nawet jeli Stockberger jest temu przeciwny. Konkurs prowadzi do ywej pracy. Po pracy Karl i Erika zbliaj si do siebie, nawet jeli jego energiczne zachowanie ich zaskakuje.

Na czwartym odcinku drogi brygada Nowatzkich miaa problemy, gdy przez ca drog przebiegaa ya bota. Odcinek musi by gboko wykopany , co spowodowaoby cofnicie si brygady. Brygada Eriki wyznacza niektórych robotników jako brygad solidarnoci, przy czym obie brygady wykonuj nadgodziny w równych czciach. Prace postpuj szybko, ale po chwili okazuje si, e ya bota przechodzi przez zaamanie w sekcji 7 brygady Eriki. Karl nie chce jednak adnej pomocy ze strony drugiej brygady. Aby uchroni swoj brygad przed upadkiem w zawodach, mia tylko uszkodzony odcinek walizki drogowej o gbokoci 2,5 metra i warstw wiru wypenion jako warstwa oddzielajca. Stockberger gniewnie reaguje na awari, ale Karl okazuje si arogancki. Bierze odpowiedzialno za drog, zwaszcza e pierwszy test warunków skrajnych wykaza, e sekcja 7 jest odpowiednia. Wcieky i zrezygnowany Stockberger wycofuje si i ostatecznie skada wniosek o usunicie go z placu budowy. Chce pojecha do Rostocku i pomóc w budowie tam portu .

Nastpuje krótka pora deszczowa, któr wytrzymuje sekcja 7. Nadchodzi maj, a wraz z nim pierwsza nagroda w konkursie. Oprócz Karla premi otrzymuje równie Erika. Oboje tacz razem na majowym tacu. Jednak kiedy Karl staje si nachalny podczas spaceru, Erika ucieka. Nastpnego dnia trzyma go z daleka na placu budowy i mówi, e zawsze chce tylko, aby jego gowa przesza przez cian - czy to w pracy, czy zakochana. Broni si. Jaki czas póniej znowu pada ulewny deszcz i Karl zauwaa podczas inspekcji, e sekcja 7 miknie. Planowana jest druga kontrola trasy. Poniewa rzeczywisty kierowca ciarówki odmawia jazdy po drodze, Karl siada za kierownic. Droga si zatrzymuje, ale zamiast zaparkowa samochód, Karl zawraca i znów w dobrym nastroju jedzie drog. Droga na odcinku 7 zrywa si, czego obawia si kierownik budowy Stockberger. Podczas kolejnej sesji roboczej, Karl zosta zasypany oskareniami, a Karrer, przed którym Karl zosta ostrzeony, ale sta obok, dgn go w plecy. Karl ucieka, ale Karrer zostaje przegoniony z placu budowy jako oportunista . Stockberger z kolei zdaje sobie spraw, e nie powinien by si wycofywa, gdy zauway z decyzj Karla. Pozostaje na placu budowy i ponownie przejmuje kierownictwo budowy. Modzieowa brygada naprawia zniszczenia. Podczas gdy Karrer ucieka na Zachód, Karl zosta i po cichu opracowywa propozycje ulepsze dla szczególnie trudnych odcinków dróg. Zachcony przez sekretarza partii Buchnera, pokazuje je Stockbergerowi, który zatwierdza propozycje. Do realizacji potrzebni s jednak dodatkowi ludzie i materiay, które Karl moe ostatecznie zdoby dziki dobrym kontaktom z poprzednimi miejscami pracy. Praca brygady przebiega tak dobrze dziki niedostpnym w inny sposób maszynom, które Karl moe zdoby, e tras mona zainaugurowa przed planowanym terminem w obecnoci delegacji rzdowej. Karl przekona teraz równie Erik o swoim charakterze i oboje s pojednani.

produkcja

Mae i wielkie szczcie pojawio si w 1951 roku. Scenariusz by kilkakrotnie zmieniany na polecenie pastwa, dziki czemu otrzyma aosno-propagandow, miejscami wrcz kiczowat nut. Sama strzelanina miaa miejsce w 1953 roku. Helga Scherff stworzya kostiumy, Artur Günther - film .

Jednak powstanie 17 czerwca doprowadzio latem 1953 r. Do ponownej oceny tego, czego chciaa sztuka NRD i jak. Podczas 15. posiedzenia Komitetu Centralnego SED zdecydowano o nowym kursie: filmy powinny by bardziej rozrywkowe, bardziej zrónicowane i emocjonalne. Mae i wielkie szczcie miao swoj premier 13 listopada 1953 roku w kinie Babylon w Berlinie oraz w DEFA-Filmtheater Kastanienallee i okazao si wielk porak. Krytyka go ogarna, przedstawienie - Schematy, marionetki, frazy - czsto kicz w najwyszej sile - uznano za przestarzae i mieszne. W obliczu krytyki reyser Hellberg próbowa odebra sobie ycie.

Mae i wielkie szczcie trway tylko przez krótki czas w kinach NRD i byy pokazywane w telewizji 27 grudnia 1953 roku w DFF 1 . Ze wzgldu na kilka podobiestw do szwedzkiego filmu fabularnego Taczya tylko przez jedno lato , nieoficjalny tytu nadali filmowi szydercy. Taczya tylko przez jedno lato .

Tytuy Das Lied vom Glück przez Güntera Kochan i piosenki brygady modziey przez André Asriel mona usysze w filmie. By to debiut fabularny operatora Wernera Bergmanna.

krytyka

Wspóczeni krytycy zwracali uwag, e zamiast wesoej wycieczki z lekkim bagaem [...] pokazano jazd próbn cikiego pocigu z rekordowym adunkiem ideologicznej drobnicy. Film jest banalny, postacie s stereotypowe, wic Karl pojawia si w filmie jak demoniczny zoczyca z czasów nazizmu, a Erika jak drobnomieszczaska g. W filmie nie ma aspektu interpersonalnego, który tylko powierzchownie dotyka maego szczcia wymienionego w tytule.

Z perspektywy czasu film-dienst nazwa ten film podobnym do szablonu, cakowicie nierealistycznym filmem wspóczesnym [...] w najlepszym przypadku uytecznym jako dokumentalny dowód na sztuk kinow dostosowan do teorii socrealizmu .

literatura

  • Frank-Burkhard Habel : Duy leksykon filmów fabularnych DEFA. Pena dokumentacja wszystkich filmów fabularnych DEFA od 1946 do 1993. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2000, ISBN 3-89602-349-7 , s. 325326.

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. ^ A b Frank-Burkhard Habel : Duy leksykon filmów fabularnych DEFA. Pena dokumentacja wszystkich filmów fabularnych DEFA od 1946 do 1993. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2000, ISBN 3-89602-349-7 , s. 326.
  2. Ralf Schenk: W rodku zimnej wojny 1950 do 1960. W: Ralf Schenk (red.), Filmmuseum Potsdam (red.): Drugie ycie filmowego miasta Babelsberg. Filmy fabularne DEFA 19461992 . Henschel, Berlin 1994, s. 83.
  3. ^ List studentek do redakcji do Martina Hellberga. Cytat z: Ralf Schenk: W rodku zimnej wojny 1950-1960. W: Ralf Schenk (red.), Filmmuseum Potsdam (red.): Drugie ycie filmowego miasta Babelsberg. Filmy fabularne DEFA 19461992 . Henschel, Berlin 1994, s. 84.
  4. Pyna tylko przez jedno lato. W: Der Spiegel. Nr 2, 1954, s. 29.
  5. H. Ulrich Eylau: To nie jest prawdziwa mio. W: Berliner Zeitung , 21 listopada 1953.
  6. W: Sonntag , cyt. Za: Pywaa tylko przez jedno lato. W: Der Spiegel , nr 2, 1954, s.29.
  7. H. Müller: [recenzja Das kleine und das große Glück ]. W: Nowe Niemcy. 28 listopada 1953.
  8. Hanns W. Kreutzer: To nie by ut szczcia. W: Weltbühne. Nr 47, 1953, str. 1480 i nast.
  9. Mae i wielkie szczcie. W: Lexicon of International Films . Serwis filmowy , dostp 2 marca 2017 .Szablon: LdiF / Maintenance / Access used 

Opiniones de nuestros usuarios

Irena Majewski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Mae i wielkie szczcie.

Bohdan Winiarski

Ten wpis na Mae i wielkie szczcie sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Ireneusz Nawrocki

Podane informacje o zmiennej Mae i wielkie szczcie są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Alina Chmielewski

To dobry artykuł dotyczący Mae i wielkie szczcie. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.