mBank

Wygląd przypnij ukryj mBank Spółka Akcyjna
Ilustracja
Ilustracja
Wieża mBank – siedziba centrali banku w kompleksie biurowym Mennica Legacy Tower w Warszawie
Forma prawna

spółka akcyjna

Data założenia

1986

Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Adres

ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Nr KRS

0000025237

Prezes

Cezary Stypułkowski

Rodzaj banku

bank uniwersalny

Kapitał własny

169 468 160 PLN

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

ISIN

PLBRE000012

Symbol akcji

MBK

Strona internetowa

mBank SA (w latach 1986–1999 Bank Rozwoju Eksportu SA, w latach 1999–2013 BRE Bank SA) – bank uniwersalny z siedzibą przy ul. Prostej 18 w Warszawie działający od 1986. W latach 2000–2013 mBank był marką handlową banku internetowego należącą do BRE Banku. Na koniec 2021 była to czwarta pod względem wartości aktywów instytucja finansowa w Polsce. Podstawą prawną utworzenia banku była uchwała Rady Ministrów PRL, na mocy której zadaniem banku było wspieranie rozwoju gospodarki w obszarze handlu zagranicznego oraz pozyskiwania dewiz przez przedsiębiorstwa krajowe. Jego akcjonariuszami były Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski.

Obecnie bank oferuje usługi w obszarach bankowości detalicznej, inwestycyjnej, rozwiązań dla przedsiębiorców oraz usługi bankowości prywatnej na trzech rynkach: w Polsce, Czechach i na Słowacji. W skład grupy banku wchodzą spółki oferujące takie usługi finansowe, jak leasing, faktoring czy specjalistyczny bank hipoteczny.

Od 1992 mBank notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest najdłużej obecną spółką w indeksie WIG20. Głównym udziałowcem mBanku jest niemiecki Commerzbank (od 1994 partner strategiczny, od następnego roku udziałowiec, a w wyniku systematycznego zwiększania liczby udziałów w spółce od 2003 posiada ich około 70%). Według stanu na 30 czerwca 2022 roku do Commerzbanku – czwartego co do wielkości pod względem aktywów banku w Niemczech – należało 69,21% akcji spółki.

Historia

Bank Rozwoju Eksportu

Gmach Ministerstwa Finansów w Warszawie, pierwsza siedziba centrali banku (2017)

Bank został założony w 1986 jako Bank Rozwoju Eksportu Spółka Akcyjna przez Radę Ministrów PRL. Formalnie założycielem banku był Minister Handlu Zagranicznego, który był największym udziałowcem spółki, obok Ministra Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Banku Handlowego w Warszawie (BHW), Banku Polska Kasa Opieki (Pekao SA) oraz Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ). Pierwszym prezesem zarządu został Krzysztof Szwarc, wcześniej dyrektor Centrali Handlu ZagranicznegoImpexmetal”, a w zarządzie zasiadł także Stanisław Pacuk. W pierwszych miesiącach działalności bank miał siedzibę w warszawskim gmachu Ministerstwa Finansów. W momencie utworzenia był trzecim bankiem w formie spółki akcyjnej działającym w PRL, obok BHW i Pekao SA. Bank rozpoczął działalność operacyjną w 1987, kiedy otrzymał, jako pierwszy bank, licencję na podstawie nowelizacji ustawy Prawo Bankowe.

W 1989 otrzymał linie kredytowe udzielone przez Bank Światowy i Międzynarodową Korporację Finansową. Został także członkiem międzynarodowego systemu rozliczeniowego SWIFT.

W 1990 rozpoczęto proces prywatyzacji spółki, był to pierwszy proces prywatyzacji banku w Polsce. Przeprowadzono go w drodze oferty publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, debiut miał miejsce w 1992 (symbol akcji: BRE). Był to wówczas jeden z mniejszych banków działających w Polsce.

Centrum LIM, druga siedziba centrali banku (2008)

W 1991 powstały pierwsze spółki grupy kapitałowej: Biuro Maklerskie BRE Brokers (obecnie Dom Maklerski mBanku) oraz BRE Services (obecnie mLeasing). Bank zmienił również siedzibę na Centrum LIM. Współzakładał także Związek Banków Polskich.

W 1994 bank zawarł umowy o partnerstwie strategicznym z Commerzbank AG, który stopniowo zaczął zwiększać swoje zaangażowanie w akcjonariacie banku. W 1995 posiadał 21% akcji banku, dwa lata później 48,7%, a w 2000 objął 50% akcji. W latach 1994–2004 był wspólnie z Citibank (Poland) (do 2001) oraz BHW współudziałowcem spółki celowej mającej na celu odbudowę Pałacu Jabłonowskich w Warszawie, w którym po zakończeniu inwestycji ulokował siedzibę swojej centrali. Współfinansował także odbudowę sąsiedniego Kościoła św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie.

W 1997 bank utworzył Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec.

Siedziba mBanku w Bydgoszczy, wielokrotnie nagradzana w polskich konkursach architektonicznych (2013)

W 1998 nastąpiła fuzja z Polskim Bankiem Rozwoju, a nowym prezesem zarządu banku zostaje Wojciech Kostrzewa. Krzysztof Szwarc przeszedł do rady nadzorczej banku.

BRE Bank

Placówka BRE Banku w Łodzi (2007)

W 1999 bank zmienił nazwę na BRE Bank S.A.

W 2000 powstała marka handlowa mBank, pod którą działalność rozpoczął pierwszy wyłącznie internetowy bank detaliczny w Polsce. Nie posiadał oddziałów, jedynie centra finansowe oraz kioski, w których można było dokonywać formalności związanych produktami bankowymi. Obsługa gotówkowa realizowana była przez bankomaty i wpłatomaty przy pomocy karty debetowej lub (od 2001) w placówkach Multibanku. Za dodatkową prowizją, można było wpłacać środki na konto w sklepach sieci Żabka i Freshmarket lub przez inną instytucję finansową.

Kiosk mBanku w centrum handlowym w Bydgoszczy (2008) Placówka Multibanku w Białymstoku (2013)

W 2001 powstała druga marka handlowa BRE Banku, Multibank. Oferta Multibanku skierowana była zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych reprezentujących sektor małych firm.

W 2002 nastąpiło uzyskanie zgody na przejęcie Banku Częstochowa S.A., połączenie obu banków miało miejsce rok później. Klienci indywidualni zostali klientami marki handlowej Multibank, a klienci instytucjonalni zostali klientami BRE Bank. Licencja banku miała być wykorzystana przez wydzielony z BRE mBank, ale te plany nie zostały zmaterializowane.

W 2003 Commerzbank AG zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie banku do 72,16%.

W okresie 2004–2008 prezesem zarządu był Sławomir Lachowski, członek zarządu banku od 2000 roku. Skupił się na stworzeniu bankowości detalicznej od podstaw oraz ekspansji zagranicznej banku na rynki Unii Europejskiej począwszy od krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a następnie na rynki krajów Europy Zachodniej. W 2007 roku mBank uruchomił swoją działalność w Czechach i w Słowacji oraz Centrum Finansowe w Londynie. Plany dalszego rozwoju zostały zastopowane przez Commerzbank, głównego akcjonariusza banku, a w 2008 Lachowski przestał pełnić funkcję prezesa zarzadu. Zastąpił go Mariusz Grendowicz.

W 2006 działalność rozpoczął pierwszy wirtualny operator telefonii komórkowej w Polsce, mBank mobile. Usługę zlikwidowano w 2014.

W 2010 Cezary Stypułkowski został prezesem zarządu banku.

mBank

Placówka mBanku w Pradze (2019)

W 2013 bank przeprowadził rebranding, polegający na zastąpieniu trzech dotychczasowych marek handlowych: Multibank, BRE Bank, mBank i nazwy spółki przez jedną, mBank. Nastąpiła zmiana logo i identyfikacji wizualnej spółki. Rok później rebranding przeprowadzono w czeskim i słowackim oddziale spółki.

W 2014 rozpoczęto współpracę z Orange Polska, powstaje mobilny bank detaliczny Orange Finanse. Współpraca trwała do 2019.

W 2016 otwarto nową siedzibę banku w Łodzi o nazwie Przystanek mBank. Taką samą nazwę otrzymał pobliski przystanek komunikacji miejskiej.

Reklama informująca o partnerstwie mBanku i WOŚP w Bytomiu (2021)

W 2018 bank został wyłącznym partnerem bankowym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W 2019 nastąpiła zmiana zasad kredytowania branży górniczej oraz energetyki węglowej. We wrześniu 2019 Commerzbank zatwierdził wystawienie na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji mBanku, jednak w maju 2020 roku zrezygnował ze sprzedaży.

W 2020 nastąpiło kolejne odświeżenie logo oraz zmiana siedziby na Wieżę mBank, część kompleksu biurowego Mennica Legacy Tower w Warszawie przy ul. Prostej 18

W 2021 zaprezentowano nową strategię banku na lata 2021-2025, filarem strategii zapowiedziano ESG

Usługi

Reklama mBanku w Łodzi (2010)

Segment bankowości detalicznej mBanku obsługuje 5,587 mln. klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Czechach i Słowacji w oparciu o Internet, bankowość mobilną i bezpośrednią obsługę za pośrednictwem call center, a także sieci 177 oddziałów ( w tym 131 w Polsce, z czego 31 to tak zwane lekkie oddziały zlokalizowany w centrach handlowych). Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług: rachunki bieżące i oszczędnościowe, rachunki dla mikroprzedsiębiorstw, karty płatnicze, produkty: kredytowe, depozytowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe, wymianę walut, usługi maklerskie oraz leasing dla mikroprzedsiębiorstw.

Bank oferuje aplikację mobilną, która pozwala na dostęp do produktów i usług bankowych oraz umożliwia także mobilne płatności (zbliżeniowe NFC, skanowanie QR kodów, BLIK). Wszystkie oferowane w ramach bankowości detalicznej mBanku usługi dostępne są w kanałach zdalnych. Na koniec 2021 roku ¾ procesów realizowanych było zdalnie. Według zestawienia serwisu BusinessFinancing.co.uk mBank jest najpopularniejszym w kraju bankiem internetowym.

Każdego miesiąca 2,9 mln klientów korzysta z mBanku online. Z tego ponad 1,5 miliona używa tylko aplikacji mobilnej.

Grupa kapitałowa mBanku

Do grupy kapitałowej mBanku należą

Prezesi

Kontrowersje

Kredyty waloryzowane kursem franka szwajcarskiego w portfelu mBanku

Według stanu na koniec 2015, mBank posiadał kredyty hipoteczne powiązane z kursem franka szwajcarskiego – poprzez tzw. „waloryzację” – o wartości około 19 miliardów złotych (ok. 5 miliardów CHF). W latach 2002–2014, mBank udzielił ponad 70 tys. takich kredytów.

Na mocy wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ze stycznia 2010, stosowany przez mBank w umowach kredytowych zapis określający działanie mechanizmu waloryzacyjnego został wpisany na pozycji 5743 do rejestru klauzul zakazanych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapis ten ustalał sposób przeliczania kwot wyrażonych we frankach szwajcarskich na złote. Podstawą umieszczenia zapisu w rejestrze klauzul zakazanych była dowolność mBanku w wyznaczaniu kursu przeliczeniowego. Tego typu decyzje UOKiK wydawał także w odniesieniu do innych banków.

W grudniu 2010 grupa 1247 kredytobiorców, którym mBank udzielił kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego, wytoczyła bankowi pozew zbiorowy o dowolne wyznaczanie oprocentowania swoich kredytów. W kwietniu 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał prawomocny wyrok uznający stosowane w tych umowach zapisy dotyczące oprocentowania za abuzywne, czyli niedozwolone i w związku z tym niewiążące konsumenta. MBank skorzystał z przewidzianej prawem możliwości zaskarżenia wyroku i wniósł do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną. Wyrok został wstrzymany, a sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny.

W maju 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał prawomocny wyrok w sprawie pozbawienia wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego dotyczącego udzielonego przez mBank kredytu waloryzowanego we franku szwajcarskim. Wyrok uznaje stosowane przez mBank zapisy waloryzacyjne za sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz naruszające interesy konsumenta-kredytobiorcy, i w związku z tym nie wiążące stron umowy. We wrześniu 2016 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną mBanku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Przedmiotem rozważania Sądu Najwyższego nie była jednak kwestia waloryzacji spornego kredytu. Sąd podkreślił też, że udzielony przez bank kredyt powinien zostać spłacony.

W związku ze znacznym zaangażowaniem w kredyty waloryzowane we franku szwajcarskim, Komisja Nadzoru Finansowego wydała w marcu 2015 zalecenie, by mBank nie wypłacał dywidendy z zysku za 2014 rok, by mógł spełnić regulacyjne wymogi kapitałowe. W październiku 2015, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 4,39%.

W styczniu 2016 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na mBank karę w wysokości 6,59 mln zł za nieuwzględnianie ujemnego oprocentowania kredytów CHF. MBank uwzględniał ujemny LIBOR, jednak w taki sposób, by oprocentowanie kredytu nie było mniejsze niż zero. Zdaniem banku, zgodnie z prawem, umowa kredytu jest odpłatna. Z tego powodu bank zdecydował się odwołać od decyzji UOKiK. Jednocześnie chcąc czasowo zminimalizować negatywne konsekwencje wahań kursu szwajcarskiej waluty, bank zdecydował się na obniżenia kapitału kredytu klientom, których dotyczyła kwestia ujemnego oprocentowania. Ostatecznie UOKiK złagodził wymiar finansowy kary.

W lipcu 2019 r. ogłoszono, że Europejski Bank Centralny i niemiecki regulator finansowy BaFin prowadzą dochodzenie przeciw Commerzbankowi pod kątem ułatwienia jego spółce zależnej, mBankowi, sprzedaży toksycznych produktów finansowych w Polsce, a także w związku z potencjalnym uchylaniem się od płacenia podatków wynikającym z finansowania przez Commerzbank toksycznych produktów finansowych mBanku powiązanych z CHF.

W lutym 2022 w postępowaniu grupowym Sąd Okręgowy w Łodzi wydał korzystny dla mBanku wyrok i w całości oddalił żądania 1,7 tys. kredytobiorców, którzy domagali się m.in. uznania ich umów kredytowych za nieważne.

Najważniejsze nagrody

Przypisy

 1. mBank Spółka Akcyjna.
 2. Skontaktuj się z nami – mBank.
 3. Wieża mBank przy Prostej 18 – zmiana adresu po 22 latach. mBank . .
 4. Raport PRNews.pl: Aktywa banków – I kw. 2022 r. , pb.pl   (pol.).
 5. Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1986 r. w sprawie utworzenia Banku Rozwoju Eksportu. , isap.sejm.gov.pl  .
 6. Podsumowanie roku , www.mbank.pl  .
 7. https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/relacje-inwestorskie/wyniki-finansowe/2022/h1-raport.zip - relacje inwestorskie, wyniki finansowe, raport
 8. Top German banks by total assets Germany 2020 , Statista   (ang.).
 9. Internetowa baza tekstów prawnych OpenLEX , OpenLEX   (pol.).strona główna serwisu
 10. a b c d System bankowy w Polsce w latach 90 , www.nbp.pl  .
 11. a b PiotrP. Nisztor PiotrP., Skok na banki, Warszawa: Fronda, 2017 .brak strony (książka)
 12. a b c d e f Strategia i model biznesowy , www.mbank.pl  .
 13. 2 kadencja, 13 posiedzenie, 2 dzień - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Henryk Chmielak , orka2.sejm.gov.pl  .
 14. Bilans prywatyzacji , Bankier.pl, 4 września 2007   (pol.).
 15. Statut Związku Banków Polskich, 24 stycznia 1991 .brak strony (książka)
 16. BANK HANDLOWY SA powołanie prokurenta , Bankier.pl, 22 stycznia 2002   (pol.).
 17. KRS Budowa Centrum Plac Teatralny Numer KRS: 0000134616
 18. Pożar w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych , Rzeczpospolita   (pol.).
 19. MateuszM. Gawin MateuszM., Historia bankowości internetowej w Polsce, „Bankier.pl”  .
 20. Wpłatomatów czar , mBank Blog   (pol.).
 21. Od stycznia 2009 klientom mBanku udostępniono także wpłatomaty MultiBankuMamy 222 maszyny depozytowe... , mBank Blog   (pol.).
 22. Wpłacaj gotówkę do mBanku podczas zakupów! , mBank Blog   (pol.).
 23. Dynamiczny rozwój sieci placówek MultiBanku , pl.media.mbank.pl   (pol.).
 24. Grupa WirtualnaG.W. Polska Grupa WirtualnaG.W., Wezwanie BRE na Bank Częstochowa , www.money.pl   (pol.).
 25. BRE Bank przejmuje Bank Częstochowa , Bankier.pl, 3 marca 2003   (pol.).
 26. MultiBank w wyniku połączenia BRE Banku SA z Bankiem Częstochowa SA przejął klientów Banku Częstochowa , pl.media.mbank.pl   (pol.).
 27. mBank uruchomił Centrum Finansowe w Londynie , pl.media.mbank.pl   (pol.).
 28. Rozminęliśmy się z prezesem , Rzeczpospolita   (pol.).
 29. Największy wizjoner polskiej bankowości odchodzi z BRE , gazetapl, 4 marca 2008   (pol.).
 30. Mariusz Grendowicz nowym prezesem BRE Banku , www.wirtualnemedia.pl   (pol.).
 31. Operator komórkowy mBank mobile kończy działalność - Komunikat prasowy mBanku - Komunikaty prasowe - Centrum prasowe - Grupa mBank , web.archive.org, 29 października 2014  .
 32. mBank się zmienia. Nowe logo, serwis transakcyjny i większa oferta | Aktualności | mBank.pl , www.mbank.pl   (pol.).
 33. mBank wypowiada umowy klientom Orange Finanse. Karty będą działać tylko do 15 lipca , www.cashless.pl   (pol.).
 34. PiotrP. Wasiak PiotrP., Łódź Fabryczna. Przystanek z nazwą banku. Informacja czy reklama? , Gazeta Wyborcza, 23 sierpnia 2016  .
 35. mBank nowym partnerem WOŚP , Parkiet   (pol.).
 36. Ograniczenie finansowania węgla , Raport zintegrowany mBank 2019   (pol.).
 37. PKO BP przeanalizuje możliwość przejęcia mBanku.
 38. seb/ ana/, mBank już nie jest na sprzedaż. Commerzbank zmienił zdanie , Bankier.pl, 11 maja 2020   (pol.).
 39. Logo mBanku: to samo, ale lepiej dopasowane do cyfrowego świata , pl.media.mbank.pl   (pol.).
 40. Wieża mBank przy Prostej 18 – zmiana adresu po 22 latach , pl.media.mbank.pl   (pol.).
 41. Nowa strategia mBanku: od ikony mobilności do ikony możliwości , pl.media.mbank.pl   (pol.).
 42. PrzemysławP. Pająk PrzemysławP., Nowy mBank – testujemy Eksperta online , 1 lipca 2013   (pol.).
 43. WojciechW. Boczoń WojciechW., Wystartowała nowa aplikacja mobilna mBanku, „Bankier.pl”  .
 44. The Most Popular Digital Bank in Every Country - BusinessFinancing.co.uk , 4 października 2021   (ang.).
 45. mBank: nawet ¾ procesów realizowanych zdalnie , pl.media.mbank.pl   (pol.).
 46. QUERCUS, Bankowość korporacyjna, MSP i korporacje, finansowanie przedsiębiorstw | mBank.pl , www.mbank.pl   (pol.).
 47. QUERCUS, Grupa mBank S.A. - mBank , www.mbank.pl   (pol.).
 48. Boryszew powołanie osoby nadzorującej , Bankier.pl, 8 grudnia 2003   (pol.).
 49. S. Lachowski zostanie nowym prezesem BRE, Kostrzewa odchodzi , Parkiet   (pol.).
 50. Grendowicz pokieruje BRE Bankiem , TVN24 Biznes   (pol.).
 51. a b Stypułkowski zastąpi Grendowicza w BRE , Parkiet   (pol.).
 52. Raport roczny mBank 2015, marzec 2016 .brak strony (książka)
 53. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII AmC 1531/09 – uzasadnienie wyroku , 26 stycznia 2011  .
 54. Ekspertyza/Opinia , decyzje.uokik.gov.pl  .
 55. Wierzbowski Eversheds > Grupa na Bank , 1 sierpnia 2015  .strona główna serwisu
 56. Szczegóły orzeczenia I ACa 1209/13 – Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Łodzi , orzeczenia.lodz.sa.gov.pl  .
 57. Wstrzymanie skuteczności wyroku w procesie zbiorowym  .
 58. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, wyrok I ACa 16/15 – uzasadnienie , 14 maja 2015 .
 59. Stanowisko mBanku w sprawie wyroku Sądu Najwyższego, 08.09.2016 r.  .
 60. KNF wstrzymuje dywidendę mBanku , www.rp.pl  .
 61. KNF zaleciła mBankowi utrzymywanie 4,39 pkt proc. dodatk. wymogu kapitałowego , Onet Biznes.pl   (pol.).
 62. UOKiK nałożył na mBank 6,59 mln zł kary za nieuwzględnianie ujemnego oprocentowania kredytów CHF , Bankier.pl  .
 63. Stanowisko mBanku dotyczące decyzji UOKiK  .
 64. Commerzbank pociągnięty do odpowiedzialności za frankowe grzechy mBanku , bankowebezprawie.pl, 23 lipca 2019   (pol.).
 65. MichałM. Tabaka MichałM., Sprzedaż mBanku. Niemcy chcą komuś podrzucić zgniłe jajo w postaci frankowiczów , Bizblog Spider’s Web, 1 października 2019   (pol.).
 66. Ważny wyrok sądu w sprawie 1,7 tys. kredytobiorców: umowy frankowe obowiązują , pl.media.mbank.pl   (pol.).
 67. FinovateEurope 2013 Best of Show Winners – Finovate, „Finovate”, 13 lutego 2013   (ang.).
 68. FinovateFall 2013 Best of Show Winners – Finovate, „Finovate”, 11 września 2013   (ang.).
 69. FinovateEurope 2015 Best of Show Winners Announced – Finovate, „Finovate”, 11 lutego 2015   (ang.).
 70. CELENT, Celent Model Bank Awards Winners 2008-2016, 2016 .brak strony (książka)
 71. Bankowość mobilna mBanku jedną z najlepszych w Europie – GoMobi.pl, „GoMobi.pl”, 21 października 2014   (pol.).
 72. Wyniki wyszukiwania | Grupa mBanku , media-mbank.pl  .
 73. Złoty Bankier – Bankier.pl , www.zlotybankier.pl  .
 74. Ranking Przyjazny Bank „Newsweeka” 2016. Znamy już najlepsze banki w Polsce, „Newsweek.pl”, 21 września 2016   (pol.).

Linki zewnętrzne

Lista banków działających w Polsce

Bank centralny: Narodowy Bank Polski

Banki w formie spółki akcyjnej
Banki państwowe
Banki hipoteczne
Banki w upadłości
Banki w likwidacji
Zrzeszenia banków spółdzielczych
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG-ESG
Spółki giełdowe indeksu WIG30

Polska

Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG140
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG
Kontrola autorytatywna (biznes):Encyklopedia internetowa: