ksika telefonicznaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o ksika telefoniczna. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o ksika telefoniczna zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących ksika telefoniczna i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat ksika telefoniczna. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o ksika telefoniczna! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o ksika telefoniczna, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Ksika telefoniczna zawiera alfabetyczny spis wszystkich abonentów w sieci telefonicznej , zwykle podzielony na regiony, z przyporzdkowanymi do nich i unikalnych numerów telefonicznych . Nie obejmuje tajnych numerów ani numerów telefonów, co do których klient sprzeciwi si wpisowi lub nie chce opublikowa w mediach drukowanych (publikacja na CD-ROM , w Internecie lub za porednictwem informacji jest nadal moliwa). Dziki licznym adresom, które zawiera, ksiki telefoniczne mog suy równie jako ksika adresowa .

W celu ochrony przed bezprawnym wykorzystaniem i odsprzeda danych adresowych, np. w celach marketingowych, ksiki telefoniczne zawieraj tzw. wpisy kontrolne, czyli adresy osób fikcyjnych (podobnie jak fikcyjne artykuy w encyklopediach ). Pozwala to na wyledzenie nielegalnych uytkowników danych. Na przykad, jeli fikcyjna nazwa pojawia si równie w ksice telefonicznej innego dostawcy, oczywiste jest, e inny dostawca skopiowa zapisy telefoniczne.

Wydawcy ksiek telefonicznych czsto publikuj katalogi drukowane raz w roku. Ponadto numery telefonów s teraz dostpne równie w Internecie lub na pytach CD-ROM. Oprócz regularnie aktualizowanych danych kontaktowych, czsto oferowane s tam liczne funkcje dodatkowe, takie jak adresy internetowe, fragmenty mapy miejsca zamieszkania czy planowanie tras .

kompletno

Przed liberalizacj rynku telekomunikacyjnego (w Europie w latach 80. i 90.) ksika telefoniczna stanowia niemal kompletn list wszystkich gospodarstw domowych, gdy z jednej strony prawie kade gospodarstwo miao ju poczenie telefoniczne w latach 80., a z drugiej strony wpis do ksiki telefonicznej dla abonenta by obowizkowy.

W midzyczasie rynek zmieni si w taki sposób, e kilku konkurentów ma dotychczasowy monopol wydawcy ksiki telefonicznej. Jednak nawet w czasach nowych technologii komunikacyjnych, od telefonów komórkowych po telefoni IP , wydawcy ksiek telefonicznych nadal staraj si, aby baza danych bya kompletna i aktualna dziki dodatkowym niezalenym badaniom. Tradycyjne cza stacjonarne mona przypisa do geograficznego koca linii telefonicznej wedug wskiej definicji adresu (adres stay). Numery telefonów komórkowych s powizane ze zmienn lokalizacj terminala i dlatego mog by z trudem wczone do tradycyjnych ksiek telefonicznych, które opieraj si na zasadzie regionalnej. Tutaj s one zwykle podawane wacicielowi jako dodatek do pocze stacjonarnych. To samo dotyczy numerów telefonii IP czy nawet usug internetowych, takich jak Skype , których nazwy uytkownika nie znajduj si w ksikach telefonicznych. Ponadto takich danych nie mona atwo zarejestrowa, poniewa uytkownicy nie podaj swojego adresu, a wikszo uytkowników nie chce znale swojej nazwy uytkownika z wyran nazw w drukowanym katalogu z adresem domowym.

W zasadzie ju rozmiar dzisiejszych ksiek telefonicznych pokazuje, e zdecydowanie nie wszyscy mieszkacy miasta s w nich wymienieni. Z jednej strony dlatego, e wielu abonentów nie chce ju wpisu ze wzgldów ochrony danych (np. z powodu niechcianych pocze reklamowych lub oszustw popenionych przez telefon, takich jak sztuczka wnuków ), z drugiej z powodu rozpowszechnienia komunikacji mobilnej , istnieje obecnie wiele gospodarstw domowych, w których nie ma poczenia z telefonem stacjonarnym.

Historia i lokalne osobliwoci

Oficjalna ksika telefoniczna i ksika telefoniczna Oberpostdirektion Hannover , 406 stron, Hannover 1954

Pierwsza w historii ksika telefoniczna ukazaa si w New Haven w stanie Connecticut 21 lutego 1878 roku . Bya to lista 50 wpisów.

Niemcy

W 1877 r. naczelnik poczty genera Heinrich von Stephan odkry w czasopimie telefon wynaleziony przez Philippa Reisa . 26 padziernika 1877 r. pod kierownictwem jego i dyrektora General Telegraph Budde przeprowadzono udane próby transmisji w Berlinie , co zaowocowao powstaniem pierwszej sieci telefonicznej w Niemczech. 14 lipca 1881 r. w Berlinie ukazaa si pierwsza niemiecka ksika telefoniczna pod tytuem Spis osób zaangaowanych w system telefoniczny . Von Stephan nalega na uywanie niemieckiego terminu telefon. Katalog ten zawiera 185 wpisów, posortowanych alfabetycznie i podzielonych na cztery kolumny z numerem, nazw lub nazw firmy, nazw stoiska lub oddziau oraz adresem mieszkania lub lokalu. W berliskim jzyku ojczystym pierwsza niemiecka ksika telefoniczna bya równie nazywana Ksig gupców, poniewa ludzie na ulicy aowali pierwszych niemieckich uczestników, którzy zakochali si w tym oszustwie z Ameryki .

W 1889 roku Stephan móg ogosi dziesiciotysiczny Anschluss. Ksiki telefoniczne w Niemczech zostay skasowane w 1917 r. z powodu braku papieru w zwizku z I wojn wiatow, a od 1942 r. w czasie II wojny wiatowej . Dostpne wczeniej ksiki adresowe dla wielu miast , w których wymieniano wszystkich mieszkaców danego miasta, czasami zawieray numery telefonów.

Chocia pocztkowo miaa ona suy wycznie jako ksika telefoniczna, pierwsza reklama pojawia si w Telefonicznym spisie abonentów w Kolonii ju w 1897 r. i zapocztkowaa histori ksiki telefonicznej jako nonika informacji i reklamy . Kiedy zostaa dostarczona wszystkim abonentom telefonicznym jako oficjalna ksika telefoniczna, bya szeroko stosowana w niemieckich gospodarstwach domowych w latach 70. XX wieku. Jest dostpny jako ksika telefoniczna od czasu prywatyzacji w latach 80-tych.

Przez dugi czas wpis do ksiki telefonicznej by obowizkowy dla kadego abonenta, tylko w szczególnych okolicznociach (np. gdy nie byby znany prywatny numer telefonu prominentnej osoby) mona byo z niego zrezygnowa. Dzi jednak wpisanie do ksiki telefonicznej jest dobrowolne.

Obecnie istnieje 125 wyda regionalnych o cznym nakadzie 32 milionów egzemplarzy. Najwiksza edycja jest w Berlinie. Cakowit sprzeda przemysu w 2006 r. oszacowano na okoo 1 miliard euro.

Internetowe wydania ksiek telefonicznych oferuj uytkownikowi nowe usugi uatwiajce odnalezienie wpisów. Statystyki pokazuj, e liczba odson oferty online stale ronie. Jedn z nich jest równie aplikacja na iPhone'a , Windows Phone'a , BlackBerry i Androida - oferowane s smartfony . Oprócz obszernego kompendium ksiek telefonicznych od 2014 r. (stan na stycze 2015 r.) publikowane s specjalne ksiki telefoniczne, takie jak TB Guide dla miast Berlina, Hamburga i Monachium.

Zgodnie z § 78 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (TKG) w poczeniu z § 104 i § 45m TKG publikowanie publicznej drukowanej ksiki telefonicznej, zwykle raz w roku, zostao zdefiniowane jako usuga powszechna a tym samym jako niezbdna usuga podstawowa . Deutsche Telekom AG wiadczy obecnie usugi powszechne na terenie Republiki Federalnej Niemiec. W tym celu Telekom korzysta ze swojej spóki zalenej DeTeMedien GmbH we wspópracy z wydawcami ksiek telefonicznych i wypenia to zobowizanie coroczn publikacj Das Telefonbuch.

Austria

Pierwsza ksika telefoniczna w Austrii zostaa opublikowana 15 czerwca 1881 r. Bya to reklama w humorystycznej gazecie ludowej Kikeriki , która zawieraa tylko kilka wpisów znanych osobistoci. Pierwszy oficjalny katalog ze wszystkimi poczeniami pojawi si pod koniec 1881 roku wraz z otwarciem pierwszego wiedeskiego centrum telekomunikacyjnego. Aktualna austriacka ksika telefoniczna jest dostpna online.

Szwajcaria

W 1880 roku w Zurychu pojawia si pierwsza ksika telefoniczna jako lista abonentów ówczesnego Zurich Telephon Society z zaledwie 98 wpisami. Bazylea podya za ni w 1881 roku i opublikowaa wasny katalog uczestników. Ksika telefoniczna w Szwajcarii szybko si rozwijaa. W 1900 r. byo ju 38 000 wpisów, w 1959 r. milion, a dzi okoo 4,3 mln wpisów.

Szwajcarska ksika telefoniczna jest równie dostpna online na local.ch , search.ch , help.ch i www.zip.ch oraz dostpna z telefonów komórkowych, na przykad jako aplikacja mobilna z local.ch i search.ch dla smartfonów i tabletki.

Nowa regionalna ksika telefoniczna Lokalny przewodnik jest publikowana przez local.ch od 2013 roku . Ta drukowana ksika telefoniczna zastpuje wszystkie dotychczasowe ksiki telefoniczne w Szwajcarii okoo 100 wydaniami regionalnymi. Lokalny przewodnik zawiera dobrze znane óte i biae strony z numerami telefonów i adresami firm i osób prywatnych w Szwajcarii. Ponadto lokalny przewodnik oferuje dzia redakcyjny z informacjami o regionie. Lokalny przewodnik drukowany jest na 100% z makulatury.

wiat

Jest Ksika Telefoniczna wiata . Firma yellow.com miaa kiedy katalog ksiek telefonicznych ze wszystkich czci wiata, ale ma nowy model, dziki któremu czciowo nieaktualne ksiki telefoniczne s dostpne tylko za porednictwem archiwum internetowego.

Sortowanie

Uczestników mona sortowa wedug lokalizacji. W wielu ksikach telefonicznych istniej tzw. óte strony , w których abonenci komercyjni s klasyfikowani wedug oddziaów .

Na uwag zasuguje traktowanie umlautów przy sortowaniu nazw. Róni si z jednej strony od leksykonów, az drugiej midzy rónymi krajami niemieckojzycznymi, patrz Sortowanie alfabetyczne .

W wikszoci krajów uczestnicy prywatni s sortowani wedug nazwiska . W Islandii , w przypadku braku nazwisk, uczestnicy s sortowani wedug imion .

Drobnostki

literatura

linki internetowe

Commons : Ksika telefoniczna  - kolekcja zdj, filmów i plików audio
Wikisownik: Ksika telefoniczna  - wyjanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia translation

Indywidualne dowody

 1. Zarzdzanie prawami cyfrowymi z nieprawidowymi wpisami w ksice telefonicznej z 26 wrzenia 2004 r.
 2. Nieprawidowe wpisy w ksice telefonicznej zgodnie z Telekom Austria wymagane prawnie od 29 wrzenia 2004 r.
 3. Pierwsza ksika telefoniczna Berlina z 1881 r. Autor: Gerhild HM Komander w ksikach Google
 4. Ksika telefoniczna obchodzi 125. urodziny teltarif.de
 5. ^ Niemiecka ksika telefoniczna , online
 6. http://www.tb-guide.de/
 7. Szwajcarskie ksiki telefoniczne z 1880 roku w bazie archiwum PTT
 8. www.local.ch - szwajcarska ksika telefoniczna online
 9. www.search.ch - szwajcarska wyszukiwarka
 10. www.help.ch - Szwajcarska wyszukiwarka firm
 11. Szwajcarska ksika telefoniczna z local.ch jako aplikacja mobilna na smartfony i tablety
 12. Szwajcarska ksika telefoniczna z search.ch jako aplikacja mobilna na smartfony i tablety
 13. PhonebookoftheWorld.com: Katalog ksiek telefonicznych ze wszystkich czci wiata ,
 14. yellow.com: Katalog ksiek telefonicznych ze wszystkich stron wiata ( pamitka z 17 padziernika 2011 r. w Internet Archive )
 15. Ratusz w Monachium zdobi berlisk ksik telefoniczn Der Spiegel z 2008 roku
 16. patrz Ernst Benz: San Francisco i historia religii w ksice telefonicznej , w: Benz: Geist und Landschaft, Klett-Verlag, Stuttgart 1972, s. 83-103, pierwsze wydanie 1966

Opiniones de nuestros usuarios

Rahul Krupa

Dzięki. Pomógł mi artykuł o ksika telefoniczna.

Oleg Ciesielski

Ładny artykuł z _zmienna.

Jaroslaw Cybulski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat ksika telefoniczna, jest to bardzo dobra opcja.

Jadwiga Leszczyński

Dzięki za ten post na ksika telefoniczna, właśnie tego potrzebowałem