Kartel farmaceutycznyInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Kartel farmaceutyczny. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Kartel farmaceutyczny zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Kartel farmaceutyczny i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Kartel farmaceutyczny. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Kartel farmaceutyczny! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Kartel farmaceutyczny, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Kartel farmaceutyczny - jak jestemy oszukiwani jako pacjenci
Kraj produkcji Niemcy
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 2008
dugo 45 minut
Klasyfikacja wiekowa FSK 6
Prt
Dyrektor Christian Esser , Astrid Randerath
scenariusz Christian Esser, Astrid Randerath
produkcja ZDF , czoowy 21
aparat fotograficzny Christian Esser, Astrid Randerath
zawód

Pharmakartell (tytu oryginalny: Das Pharmakartell - Jak zostalimy zdradzeni jako pacjenci ) to wielokrotnie nagradzany film dokumentalny z 2008 roku autorstwa Christiana Essera i Astrid Randerath . Film rzuca wiato na produkty i praktyki biznesowe przemysu farmaceutycznego w oparciu o liczne wywiady i badania ledcze przeprowadzone z osobami poszkodowanymi, takimi jak osoby z urzdu antykorupcyjnego, przemys farmaceutyczny i medycyna .

Tre filmowa

Autorzy Christian Esser i Astrid Randerath pokazuj wntrze kartelu farmaceutycznego:

W zwizku z samobójstwem ony wdowca Lothara Schrödera , który wczeniej przeczyta w aptekach pozytywne opisy leków przeciwdepresyjnych, a nastpnie przepisa ten preparat, autorzy zaoyli firm-przykrywk. Wynajmuj przestrze biurow, maj wydrukowan byszczc broszur i zapraszaj przedstawicieli rónych - nawet pozornie powanych - magazynów (w tym Apotheken-Umschau) do zbadania, czy opublikowaliby pozytywne, niekontrolowane, informacje o przygotowaniach potencjalnie wysokiego ryzyka. Z sukcesem. Esser i Randerath pokazuj nagrania Jörgowi Schaaberowi (redaktor Gute Pillen - Bad Pillen) i Stefanowi Etgetonowi ( Federacja Niemieckich Organizacji Konsumenckich ). Oboje s zdenerwowani. Do nagrania z pracownika organizacji samopomocy ( ADHD Niemcy ) s równie strza z ukrytej kamery , bo list czerwony rki w odniesieniu do samobójstw jako efekt uboczny by niepublikowany na swojej stronie internetowej .

Autorzy ledz lek przeciwdepresyjny stosowany przez on Lothara Schrödera i inne preparaty o podobnym dziaaniu a do USA , gdzie m.in. wypowiada si osoba poszkodowana i jej prawnik. Oryginalne nagranie z US FDA uzupenia t cz dokumentacji. Teraz pyta si o to poszkodowanych, a take osoby z wewntrz organów antykorupcyjnych, przemysu farmaceutycznego, medycyny, a nawet polityków. Mówi otwarcie o tym, jak iz którymi - np. Czasami brutalne - metody, które korporacje wypychaj na rynek narkotyki, których aktywne skadniki s czsto cikie iz. T. maj powane skutki uboczne. Ujawniaj, jak firmy farmaceutyczne przekupuj lekarzy i urzdników, gro niezalenym ekspertom, sduj i wpywaj na polityków, kupuj media i infiltruj grupy samopomocy. Dokumentacj dopeniaj wywiad z Horstem Seehoferem na temat nieudanego projektu pozytywnej listy leków farmaceutycznych , raport o efektach drzwi obrotowych midzy polityk a przemysem farmaceutycznym, a take rozpoczcie wspólnego rejsu statkiem po spokojnym posiku midzy obiema stronami.

Kada tabletka nie dotyczy zdrowia ni biznesu. W dokumencie Frontal 21 Kartel farmaceutyczny - jak jestemy oszukiwani jako pacjenci byli menederowie i pracownicy przemysu farmaceutycznego po raz pierwszy otwarcie mówi o brutalnych metodach, jakie korporacje stosuj od lat, aby wprowadza na rynek leki, których skadniki aktywne maj powane skutki uboczne. " (Tekst: ZDF)

Data pierwszej emisji i emisji

Film zosta po raz pierwszy wyemitowany 9 grudnia 2008 r. Od 21:00 do 21:45 na antenie ZDF.

Partner wywiadu

Inni rozmówcy, których nazwiska nie s wymienione, wypowiadaj si podczas sesji z ukryt kamer. Nagrania s odtwarzane w oryginalnym brzmieniu .

cytaty

Nie moe by tak, e lista pozytywna jest uporzdkowana wedug tego, kto ma najsilniejsze lobby. Naley to zrobi zgodnie z naukowo uzasadnionymi kryteriami. A to nie byo moliwe w dajcej si przewidzie przyszoci i dlatego j pochowalimy. Nawiasem mówic, kady kolejny rzd te. [Pytanie redaktora:] Czy to znaczy, e lobby byo tak silne, farmaceutyczne przeciwko polityce, a potem musieli si wycofa Seehofer: Tak, o to chodzi. Od 30 lat. A do godziny. "

- Horst Seehofer : Esser , Randerath : Kartel farmaceutyczny: jak oszukani jestemy jako pacjenci , Frontal21 , 2008.

Grupy samopomocy zostay odkryte przez przemys farmaceutyczny w poowie lat osiemdziesitych jako agenci marketingowi. Po sfinansowaniu zwracaj si finansistom za promowanie ich produktów. I w ten sposób samopomoc zostaa zepsuta przez przemys farmaceutyczny. Nie wszystkie, ale wiele grup samopomocy nie jest lepszych ni rozszerzone rami przemysu farmaceutycznego

- Peter Schönhöfer : Esser , Randerath : Kartel farmaceutyczny: Jak oszukani jestemy jako pacjenci , Frontal21, 2008.

Lilly [uwaga: grupa Eli Lilly ] zapewnia, e z jednej strony dane dotyczce ryzyka, na przykad dotyczce samobójstw, stanów agresywnych itp., Nie s upubliczniane. Masowo grozia kolegom, którzy maj takie dane, grozia konsekwencjami prawnymi i oczywicie - podobnie jak inni producenci - dbaa o to, aby badania, które nie byy, lub których wyniki nie leay w ich interesie, w ogóle nie byy publikowane .

- Bruno Müller-Oerlinghausen : Esser , Randerath : Kartel farmaceutyczny: jak oszukani jestemy jako pacjenci , Frontal21 , 2008.

Bdne przekonanie, które wci panuje wród ogóu spoeczestwa: Lek, który zosta zatwierdzony, jest bezpieczny , jest oczywicie bdny.

- Wolf-Dieter Ludwig : Esser , Randerath : Kartel farmaceutyczny: jak jestemy oszukiwani jako pacjenci , Frontal21, 2008.

Mamy tu nawet do czynienia ze strukturami, z których mafia mogaby si jeszcze czego nauczy.

- Uwe Dolata : Esser , Randerath : Kartel farmaceutyczny: jak oszukano nas jako pacjentów , Frontal21, 2008.

Brana farmaceutyczna moe oczekiwa organów ledczych, policji, prokuratury i sdów w sposób zrelaksowany, poniewa w Niemczech nie byo jeszcze wyroku skazujcego, który mona by przypisa korupcji w obrocie gospodarczym, korupcji przemysu farmaceutycznego, która mogaby dziaa odstraszajco. Aby przemys farmaceutyczny móg robi w Niemczech, co chce!

- Uwe Dolata : Esser , Randerath : Kartel farmaceutyczny: jak oszukano nas jako pacjentów , Frontal21, 2008.

Jeli spojrze na metody stosowane przez przemys farmaceutyczny do wywierania presji na decydentów, to w rzeczywistoci nale one do struktur przypominajcych mafi.

- Uwe Dolata : Esser , Randerath : Kartel farmaceutyczny: jak oszukano nas jako pacjentów , Frontal21, 2008.

Midzy politykami i urzdnikami ministerialnymi oraz przedstawicielami przemysu farmaceutycznego jest co, co daje i bierze, przychodzi i odchodzi. I po prostu nie moe tak by, poniewa w rodzinie, jeli zrobisz z niej Cosa Nostra, swoj wasn rzecz, to oczywicie odpowiednie kontrole zostan wyeliminowane!

- Uwe Dolata : Esser , Randerath : Kartel farmaceutyczny: jak oszukano nas jako pacjentów , Frontal21, 2008.

Recenzje

Hanns-Joachim-Friedrichs-Förderpreis [przypis: roku 2009] trafia do Astrid Randerath i Christiana Essera, autorów telewizyjnego filmu dokumentalnego ZDF Das Pharmakartell (emisja 9 grudnia 2009). Jury uwaa dokumentacj Frontal 21 za wybitny przykad dziennikarstwa ledczego .

- hanns-joachim-friedrichs.de

Nagrody

Zobacz te

Indywidualne dowody

 1. Leonhard Hansen na Arztwiki.de ( pamitka po oryginale z 20 lutego 2015 r. W Internet Archive ) Informacje: Link do archiwum zosta automatycznie wstawiony i jeszcze nie zosta sprawdzony. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.arztwiki.de
 2. Komisja Leków Niemieckiego Towarzystwa Lekarskiego - Komitet Naukowy Niemieckiego Towarzystwa Lekarskiego, krótka biografia: prof. med. Wolf-Dieter Ludwig , ostatnia wizyta 17 lutego 2015
 3. gutepillen-schlechtepillen.de, Die Macher: Jörg Schaaber , dostp 20 lutego 2015
 4. gutepillen-schlechtepillen.de, Die Macher: Jörg Schaaber , dostp 20 lutego 2015
 5. Leonhard Hansen na Arztwiki.de ( pamitka po oryginale z 20 lutego 2015 r. W Internet Archive ) Informacje: Link do archiwum zosta automatycznie wstawiony i jeszcze nie zosta sprawdzony. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.arztwiki.de
 6. Komisja Leków Niemieckiego Towarzystwa Lekarskiego - Komitet Naukowy Niemieckiego Towarzystwa Lekarskiego, krótka biografia: prof. med. Wolf-Dieter Ludwig , ostatnia wizyta 17 lutego 2015
 7. gutepillen-schlechtepillen.de, Die Macher: Jörg Schaaber , dostp 20 lutego 2015
 8. Laureaci nagród 2009: Nikolaus Brender, Astrid Randerath i Christian Esser , hanns-joachim-friedrichs.de, dostp 17 lutego 2015
 9. Wyróniono autorów kartelu farmaceutycznego www.zdf.de, ( usunito zgodnie z 12. RStV )
 10. http://www.presseportal.de/pm/7840/1611504/zdf-frontal-21-redakteure-astrid-randerath-und-christian-esser-beste-wirtschaftsjournalisten-2009 ZDF- Redakcja Frontal 21 Astrid Randerath i Christian Esser najlepsi dziennikarze biznesowi 2009 Presseportal, presseportal.de, 10 maja 2010, dostp 17 lutego 2015
 11. Laureaci nagród 2009: Nikolaus Brender, Astrid Randerath i Christian Esser , hanns-joachim-friedrichs.de, dostp 17 lutego 2015 r. (Uwaga: raporty ZDF na http://www.zdf-jahrbuch.de/2009/dokumentation/ tv-Prices-Awards.php le: Ezer)

Opiniones de nuestros usuarios

Sonia Banach

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Kartel farmaceutyczny, daje dużo pewności.

Daria Serafin

Wreszcie artykuł o Kartel farmaceutyczny, który jest łatwy do przeczytania.

Agata Kucharski

Bardzo ciekawy ten post o Kartel farmaceutyczny.

Blazej Jankowski

Informacje o zmiennej Kartel farmaceutyczny są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Hanna Lech

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.