Karczma w SpessartInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Karczma w Spessart. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Karczma w Spessart zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Karczma w Spessart i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Karczma w Spessart. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Karczma w Spessart! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Karczma w Spessart, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Wirtshaus im Spessart jest ramow opowieci trzeciego tomu baniowego almanachu Wilhelma Hauffa , wydanego po raz pierwszy jako almanach bani dla synów i córek wyksztaconych majtków w roku 1828 w Stuttgarcie. Hauff nie doczeka publikacji.

zawarto

Nowela Das Wirtshaus im Spessart , napisany przez Wilhelm Hauff w 1826 roku, zajmuje si tematem zodziei i opowiada histori czeladnika podró do zotnika Felix.

Podczas tej wdrówki pewnego wieczoru wraz z towarzyszcym mu kowalem zatrzymuje si w karczmie, gdzie spotyka studenta i furmana. Ta karczma znajduje si w Spessart , który jest znany z rabunków. Czterej mczyni postanawiaj nie ka si spa, aby nie da si okra. Aby nie przytoczy ich sen, opowiadaj sobie cztery bajki. Okoo godziny 22.00 do karczmy wchodzi hrabina ze swoim myliwym i dam dworu. Mczyni informuj myliwego o zbliajcym si niebezpieczestwie. Dlatego hrabina udaje si do pokoju ze swoj pani, a myliwy docza do mczyzn, aby mie wiksze szanse na obron w razie ataku.

Rabusie faktycznie przychodz po pónocy. Jednak celuj tylko w hrabin. Rabusie chc j porwa, aby m musia j wykupi. Mody zotnik, który jest may i nie ma brody, zamiast zosta porwanym, przebrany jest za hrabin. owca i ucze pozwalaj si zapa zotnikowi i towarzysz mu.

Podczas gdy hrabina bez szwanku wraca do domu, a furman kontynuuje podró, trzech winiów zostaje przeniesionych do obozu bandy rabusiów. Gdy spdzili tam pi dni, przyszed do nich szef rabusiów i wyjani, jak powana jest sytuacja. Hrabia nie paci okupu, dlatego kapitan zmuszony jest zada domniemanej hrabin ból. Wydaje si jednak, e kapitan rabusiów nie moe narazi hrabiny na niebezpieczestwo, poniewa bardzo j szanuje. Dlatego sugeruje, aby winiowie uciekali z nimi, gdy tylko zapadnie zmrok. Tak wic zotnik, myliwy, ucze i kapitan wócz si ca noc. Kiedy robi si jasno, uchodcy spotykaj piciu onierzy. Wród nich jest major, który rozpoznaje myliwego. Major bezpiecznie sprowadza myliwego i jego towarzyszy do Aschaffenburga , gdzie rezyduje hrabia.

Tego samego dnia myliwy, zotnik i hrabia jad do swojego zamku, gdzie hrabina czeka na dobre wieci od swojego wybawcy. W zwizku z tym rado jest wielka, gdy widzi zotnika. Prosi go, aby zatrzyma ubrania i worek, w którym si przebraa, aby nie zosta skazanym przez rabusiów jako prawdziwa hrabina. Pozwala jej to zrobi. Prosi jednak o pozwolenie na zatrzymanie biuterii swojej matki chrzestnej, której nigdy wczeniej nie widzia. Chce jej to przekaza osobicie podczas swojej wdrówki. Hrabina patrzy na biuteri i jest bardzo zaskoczona, gdy j rozpoznaje. To drogocenne kamienie, które sama wysaa swojemu chrzeniakowi, który jest zotnikiem i który powinien dla niej pracowa. Dlatego stoi przed ni nie mniej ni jej chrzeniak, który uratowa jej ycie. Hrabina w podzikowaniu zabiera chrzeniaka do rodziny. Kiedy wróci z wdrówki, wyposaya go w kompletny dom w Norymberdze .

To i odbiór

Hauff napisa t histori na podstawie starszych, banalnych powieci rabusiów . W opowieci zawarte s historie Die Sage vom Hirschgulden , Zimne serce (w dwóch czciach), Losy Saida i Jaskinia Steenfoll .

Gazeta Vossische opublikowany 18 listopada 1927 Travelogue Spessart Inn przez Kurt Tucholsky pod jego pseudonimem Peter Panter.

Ju w 1923 roku Adolf Wenter sfilmowa ten temat w filmie Das Wirtshaus im Spessart .

Reyser Kurt Hoffmann nakrci w 1957 roku fabularny film Das Wirtshaus im Spessart oparty na historii Hauffa, który mia premier 15 stycznia 1958 roku i sta si jednym z najbardziej udanych filmów niemieckich lat 50. XX wieku. Z Liselotte Pulver w gównej roli eskiej, film odniós sensacyjny sukces. Nastpnie pojawiy si filmy Das Spukschloß im Spessart (1960) i Glorious Times in Spessart (1967), równie z Liselotte Pulver. Filmy te nie byy ju oparte na motywach Wilhelma Hauffa. Sowiecki film baniowy Bajki opowiedziane w nocy , wydany w 1981 roku, czy bajki Zimne serce i Karczm w Spessart w formie narracyjnej bani i ram.

Spektakle adaptacji dla teatru odbywaj si w nieregularnych odstpach na scenie plenerowej w Wasserschloss Mespelbrunn w pobliu pierwotnego miejsca. Zakada si, e tawerna z opowieci to zajazd Alte Post w Mespelbrunn- Hessenthal , gdzie Wilhelm Hauff najprawdopodobniej zatrzyma si w swojej podróy z Nördlingen do Frankfurtu nad Menem w 1826 roku. Odpowiednie jest równie okrelenie dugi, ale niski dom. Karczma w Rohrbrunn , która równie bya sprzedawana jako model i musiaa ustpi miejsca Autobahn 3 , od 1820 roku nie bya poczt.

wydatek

  • Wilhelm Hauff: Karczma w Spessart. Ilustrowane przez Franciszka Chochol . Fleischhauer & Spohn, Stuttgart 1978 (= Maa biblioteka prezentów. Tom 5); Wydanie drugie, tame 1980, ISBN 3-87230-018-0 .

literatura

  • Andreas Böhn : Wiedza ekonomiczna w cyklicznej narracji ramowej Wilhelma Hauffa »Das Wirtshaus im Spessart«. W: ZfGerm. NF 16, 2006, tom 3, s. 504-512.
  • Robert Gernhardt, Gerhard C. Krischker: Karczma w Spessart. Kleebaum Verlag, Bamberg 1996, ISBN 3-930498-10-3 .

linki internetowe

Wikiróda: Das Wirtshaus im Spessart  - róda i pene teksty

Opiniones de nuestros usuarios

Lukas Sobczak

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Karczma w Spessart i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Richard Nowacki

Ładny artykuł z _zmienna.

Ala Zakrzewski

Świetny post o Karczma w Spessart.

Mariola Kozak

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Karczma w Spessart.