Kamienne serce (Arno Schmidt)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Kamienne serce (Arno Schmidt). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Kamienne serce (Arno Schmidt) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Kamienne serce (Arno Schmidt) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Kamienne serce (Arno Schmidt). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Kamienne serce (Arno Schmidt)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Kamienne serce (Arno Schmidt), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Kamienne serce (podtytu: Powie historyczna z 1954 roku) to powie niemieckiego pisarza Arno Schmidta , która zostaa opublikowana w 1956 roku. Tytu zawiera echaopowiadania Wilhelma Hauffa The Cold Heart oraz The Stone Heart ETA Hoffmanna .

Pierwsza edycja zostaa rozbrojona w miejscach obraliwych politycznie, religijnie i seksualnie. Dopiero 30 lat póniej w wydaniu Bargfelda pojawia si nieocenzurowana wersja oryginalna, uwzgldniajca równie poprawki autorskie z póniejszych etapów tekstowych.

wtek

Akcja - jak zwykle u Schmidta - do prosta, rozgrywa si, jak sugeruje podtytu, w 1954 roku.

Pierwszoosobowy narrator, Walter Eggers, jedzie do Ahlden w poszukiwaniu majtku hanowerskiego statystyka Friedricha Jansena i wynajmuje si od wnuczki Jansena, Friedi Thumann i jej ma Karla, kierowcy ciarówki, twierdzc, e jest kupujcy , a. W rzeczywistoci na strychu domu znajduje si pudeko z ksikami. Eggers zabiega o wzgldy Friedi i zaangaowa j w romans. Jednak Frieda szybko go przejrzaa. Publikuje tylko po kolei podane ksiki Jansena. Eggers jedzie do Berlina z Karlem i wymiany jego duplikat sekund dla brakujcego trzeciej edycji Heinricha Ringklib za przegld statystycznego podziau Królestwo Hanoweru do okrgów administracyjnych i sdowych w bibliotece publicznej tam ... w sprytny sposób, w oparciu na literackim modelu Jeana Paulsa Siebenkäsa .

Karl ma kochanka w Berlinie Wschodnim, Line Huebner, w której altanie Karl Thumann i Eggers spdzaj noc, aby nastpnego ranka wróci do Ahlden. Problem parowania rozwizuje si bez zazdroci, zabierajc Line Hübner z faszywym paszportem do Ahlden. Eggers planuje zniknicie z domu Thumannów po tym, jak bezpiecznie trzyma w rkach swoje ksiki. Jednak w ostatniej chwili w faszywym suficie domu Thumannów zostaje odkryty skarb zota. Rzadkie monety s sprzedawane kolekcjonerowi w Hanowerze za dobre pienidze. Ze wzgldu na to materialne bezpieczestwo Eggers niechtnie akceptuje swój los i zostaje z Fried w Ahlden. Wanym tematem powieci jest historia ksinej von Ahlden , która zostaa uwiziona na cae ycie w zamku Ahlden za cudzoóstwo . Innym odniesieniem, o którym naley wspomnie, jest powie Goethego The Elective Affinities .

Przyjcie

Wedug Hansa Scholza kamienne serce znajduje si na zielonej play Sprewy. Jak powie (1955) - pierwsza powie wydana w Republice Federalnej Niemiec, której akcja rozgrywa si jednoczenie w Niemczech Zachodnich i Wschodnich i jest równie krytyczna wobec obu stron.

Alfred Andersch nazwa ksik Schmidts polityczn i erotyczn miaoci. Ale sia ksiki nie ley w prostej fabule, ale w jej specyficznej prozie, a po animowan interpunkcj i pisowni. W dodatku do ETA Hoffmanna cytowany ju w tytule , Wilhelm Hauff ( Cold Heart) moe by równie dodane - samego tytuu nawizuje do (przynajmniej) dwóch utworów literackich, procesu, który zastosowa autorem artystycznie i cnotliwie caym tekst.

Zobacz te

literatura

 • Josef Huerkamp: nr 8. Materiay i komentarz do Kamiennego serca Arno Schmidta. tekst wydania + kritik, Monachium 1979, ISBN 3-88377-033-7 .
 • Broszura Fundacji Arno Schmidta : Geneza i historia ksiki 1987/88 .
 • Josef Huerkamp, Guido E. Öztanil, Rainer Hendricks i inni. (Ed.): Kafelki z obrazkami. Album do powieci Arno Schmidta Das steinerne Herz. tekst edycji + krytyka, 2004, z licznymi. Rys., ISBN 3-88377-791-9 .
 • Susanne Fischer : wiat to zapomniany pokój. Do powieci historycznej Kamienne serce . W: Fundacja Arno Schmidta (red.): Stawy midzy Morzem Pónocnym i Poudniowym. Pi wykadów (= zeszyty badawcze , tom 2). Bargfeld 1994, s. 7795.
 • Josef Huerkamp: cienka ppowina. Nowe widoki Kamiennego Serca. W: Zettelkasten 8, eseje i prace nad twórczoci Arno Schmidta. Rocznik Towarzystwa Czytelników Arno Schmidta, wyd. Friedhelm Rathjen, Frankfurt / M .: Bangert & Metzler 1990, str. 123-155.
 • Josef Huerkamp: Jaki byby Twój idea Trzy czytania tekstu powieci politycznej Kamienne serce. W: Zettelkasten 10, eseje i prace nad twórczoci Arno Schmidta. Rocznik Towarzystwa Czytelników Arno Schmidta, wyd. Rudi Schweikert, Frankfurt: Bangert & Metzler 1991, s. 95119.
 • Josef Huerkamp: Bdziesz zaskoczony! Kamienne serce: pocztek powieci (I). W: BB, Lfg. 227-230, czerwiec 1998, s. 3-58; Pocztek powieci (cz. II i zakoczenie) , w: BB, Lfg. 231233, sierpie 1998, s. 329.
 • Josef Huerkamp: Witryna sklepowa w Ahlden. Opis poetycki: poetyka opisowa. W: Zettelkasten 20, eseje i prace nad twórczoci Arno Schmidta. Rocznik Towarzystwa Czytelników Arno Schmidta, wyd. Thomas Körber, Wiesenbach: Bangert & Metzler 2001, s. 173193.
 • Josef Huerkamp: Wymuszony komentarz do siebie. Artyku w gazecie Arno Schmidta na horyzoncie Kamiennego serca. W: Zettelkasten 21, eseje i prace nad twórczoci Arno Schmidta. Rocznik Towarzystwa Czytelników Arno Schmidta, wyd. Rudi Schweikert, Wiesenbach: Bangert & Metzler 2002, s. 746.
 • Josef Huerkamp: Serce kolekcjonera. Powie Arno Schmidta Kamienne serce i styl statystyczny. W: Martwi poeci nigdy nie umieraj. Skadki na wystaw Arno Schmidta od 5 wrzenia do 3 padziernika 2004 w Northeimer Heimatmuseum , red. Hartmut Fischer, Northeim 2004, s. 944.
 • Josef Huerkamp: Czowiek z cechami. Posta Hoppenstedta w powieci Arno Schmidta Das steinerne Herz. W: Literatura bez kompromisów. ksika dla Jörga Drewsa , wyd. Sabine Kyora, Axel Dunker, Dirk Sangmeister, Bielefeld: Aisthesis 2004, s. 351363.
 • Josef Huerkamp: Ciesz si z wykrytego bdu. O standardowej pisowni w powieci Arno Schmidta Das steinerne Herz. Prawie powana odpowied. W: BB, Lfg. 280, czerwiec 2005, s. 319.
 • Josef Huerkamp: Dziwne stworzenie. Holograficzny portret Line Hübner w powieci Arno Schmidta Das steinerne Herz. W: Zettelkasten 24, eseje i prace nad twórczoci Arno Schmidta. Rocznik Towarzystwa Czytelników Arno Schmidta, wyd. Erol Hesse-Öztanil, Wiesenbach: Bangert & Metzler 2005, s. 4980.
 • Josef Huerkamp: Gos spikera czasu. Czas zmierzony i zinterpretowany w powieci Arno Schmidta Das steinerne Herz. W: Zettelkasten 25, eseje i prace nad twórczoci Arno Schmidta. Rocznik Towarzystwa Czytelników Arno Schmidta, wyd. Frank Legl, Wiesenbach: Bangert & Metzler 2008, s. 99154.
 • Josef Huerkamp: Podziemni wiadkowie ze wiata Regentrude. Powie Arno Schmidta Das Steinerne Herz i Das Elementary Dasein. W: ( antologia na temat Hohlwelten , pod red. Hartmuta Fischera. Wydanie 2009).
 • Josef Huerkamp: Duy indeks kart. Encyklopedia powieci Arno Schmidta Kamienne serce. Monachium: tekst wydania + kritik 2011, 927 stron, ISBN 978-3-86916-113-6 .
 • Josef Huerkamp: Praca Toreutyczna . Cytat z powieci historycznej Arno Schmidta Kamienne serce . Monachium: tekst wydania + kritik 2011, ISBN 978-3-86916-147-1 .
 • Alice Schmidt : Dziennik z 1954 r. Suhrkamp Verlag, Frankfurt nad Menem, 2004, 334 strony, ISBN 3-518-80220-8 .
 • Alice Schmidt: Diary from 1955. Suhrkamp Verlag, Frankfurt nad Menem, 2008, ISBN 978-3-518-80330-1 .
 • Alice Schmidt: Diary from 1956. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2011, ISBN 978-3-518-80330-1 .

linki internetowe

 • Hartmut Dietz Repetition Compulsions, cz 1 i 2 [1]

Indywidualne dowody

 1. Ringklib w niemieckiej bibliografii narodowej .

Opiniones de nuestros usuarios

Kazimierz Bielecki

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Kamienne serce (Arno Schmidt).

Ana Marciniak

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Kamienne serce (Arno Schmidt) jest tym, którego szukałem.

Marina Kopeć

Ładny artykuł z _zmienna.

Karol Nowakowski

W tym poście o Kamienne serce (Arno Schmidt) dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.