Kamienne serceInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Kamienne serce. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Kamienne serce zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Kamienne serce i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Kamienne serce. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Kamienne serce! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Kamienne serce, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Kamie serce jest historia przez ETA Hoffmanna z nocny Fragmenty kolekcji z 1817 roku historia zainspirowaa niemieckiego pisarza Arno Schmidt aby napisa tytu powieci Kamie serca od 1956 roku.

zawarto

Radny Maksymilian Reutlinger by powanie rozczarowany swoim zmarym bratem. Teraz lekceway równie swojego szecioletniego syna Maxa, poniewa bawi si czerwonym kamieniem, który Radny chcia wbi w marmurowy kamie. Kamie ten mia reprezentowa jego serce, a co za tym idzie scena, w której Max bawi si swoim sercem, symbolizuje fakt, e syn jego brata równie go rozczaruje.

W dalszej czci opowieci Hofrat Reutlinger zorganizowa jedn ze swoich synnych uroczystoci, podczas których gocie mogli ubiera si tylko w stylu lat szedziesitych XVIII wieku. Zapraszamy wszystkich, cznie z Tajn Radn Foerd i jej liczn córk Julie. Podczas tej uczty, radny powiedzia, e widzia siebie, trzydzieci lat modszego, z dala od tumu. Póniej okazuje si, e osoba, któr zobaczy, to jego 18-letni obecnie bratanek Max, który prosi Radnego o wybaczenie i pyta, czy nie móg go ponownie przyj. Radny odrzuci t prob, dopóki nie dowiedzia si, e Max i Julie s par. W rezultacie jego opinia jest odwrotna i przyjmuje Maxa i Julie, którzy s póniej maestwem. Odtd jego kamienne serce spoczywa.

Postawa narracyjna

Narrator w pierwszej osobie zachowuje si autorytatywnie i pojawia si tylko jako narracyjna ja. Na pocztku narrator zwraca si bezporednio do ukrytego czytelnika (mój kochany czytelnik) i prowadzi go przez mieszkania Maksymiliana Reutlingera. Nastpnie narrator wycofuje si prawie cakowicie i przekazuje histori jedynie pozwalajc bohaterom mówi. W kocu narrator dostraja si z powrotem i koczy narracj, ogaszajc niejawnemu czytelnikowi, e Max i Julie pobrali si.

Wyjanienie zachowania Reutlingera

Pragnienie Maximiliana Reutlingera, aby pozosta modym, jest bardzo silne. Dlatego Reutlinger organizuje równie przyjcia, na których trzeba si ubiera tak, jak za modu. Kiedy nagle pojawia si jego siostrzeniec, ma osob, z któr moe w peni si identyfikowa. Dziki niemu widzi moliwo odczuwania uczu, których inaczej nigdy nie czu: mioci i uczucia. Teraz, kiedy zrezygnowa z wasnej egzystencji, jest znowu tak mody jak jego siostrzeniec.

linki internetowe

Wikiródo: Das Steinerne Herz  - róda i pene teksty

Opiniones de nuestros usuarios

Konrad Wolski

Świetny post o Kamienne serce.

Marina Sosnowski

Ten wpis na Kamienne serce sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Jadwiga Rak

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Kamienne serce.