Jzyk kontroli danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Jzyk kontroli danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Jzyk kontroli danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Jzyk kontroli danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Jzyk kontroli danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Jzyk kontroli danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Jzyk kontroli danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Data Control Language ( DCL , niemiecki  Dane jzyk sterowania ) jest czci jzyka bazy danych , który jest uywany do udzielenia lub cofniciu zezwolenia. DCL to jzyk monitorowania danych w bazie danych. DCL jest dostpny w rónych systemach w rónych formach. Przykady:

  • W SQL (oprócz DDL i DML ) jest dostpny w postaci angielskich klauzul polece (np. GRANT SELECT, UPDATE ON FVOICE TO CLERK lub REVOKE EXECUTE ON NIGHTLY_JOB FROM DEVELOPERS ).
  • W historycznych bazach danych IMS DCL jest cakowicie przejty przez komponent ochrony danych systemu operacyjnego.

Niektórzy producenci oprogramowania nie uywaj terminu DCL i doczaj komendy autoryzacyjne jako cz DDL .

SQL

W Structured Query Language , który jest wany dla praktycznych zastosowa , skadnia jest nastpujca:

GRANT Operation+ ON Relation TO (PUBLIC|Benutzer) [WITH GRANT OPTION]
REVOKE Operation+ ON Relation FROM (PUBLIC|Benutzer)
  • W szczególnoci relacja moe by równie pogldem.
  • Z GRANT OPTION umoliwia nowym posiadaczom praw przeniesienie praw.
  • PUBLICZNY oznacza wszystkich uytkowników.
  • Administrator bazy danych (DBA) ma wszelkie uprawnienia. Waciciel obiektu równie posiada wszelkie prawa do tego obiektu.

Polecenia do zarzdzania prawami s okrelone w jzyku SQL, ale nie do zarzdzania uytkownikami. Dlatego kady DBMS implementuje wasn administracj uytkownikami, które nazwy ról i / lub grupy uytkowników mog, ale nie musz wiedzie.

  • We wspóczesnym DBMS prawa mona przypisa do wszystkiego, nie tylko do pojedynczych tabel.

Przykady:

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE Student TO groupx;
Umoliwia uytkownikowi lub grupie groupx odczyt i zmian dostpu do tabeli Ucznia .
REVOKE EXECUTE ON PROCEDURE DSN8ED6 FROM PUBLIC;
Usuwa prawo do wykonywania procedury skadowanej DSN8ED6 wszystkim uytkownikom, którzy nie s jawnie autoryzowani . Uprawnienia przyznane uytkownikowi lub grupie s zachowane.

Zobacz te

Indywidualne dowody

  1. 4.1.2 Dane zapytania - wybierz ( pamitka z oryginaem z dnia 10 grudnia 2016 w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. z SQL & MySQL - interaktywne, strona 103, Andreas Buchmann i Ralf Smolarek, Verlag Omnigena, 2005, ISBN 3-936121-02-8  @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.dpunkt.de

Opiniones de nuestros usuarios

Grzegorz Czajka

Ten wpis na Jzyk kontroli danych pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Alicja Skrzypczak

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Jzyk kontroli danych, daje dużo pewności.

Alan Kulesza

Ten wpis na Jzyk kontroli danych sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.