Jzyk bazy danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Jzyk bazy danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Jzyk bazy danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Jzyk bazy danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Jzyk bazy danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Jzyk bazy danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Jzyk bazy danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Jzyk baza danych jest jzyk formalny , który zosta opracowany do stosowania w baz danych systemów. Za pomoc jzyka bazy danych uytkownik lub program komunikuje si z baz danych lub systemem zarzdzania baz danych (DBMS). Poniewa wan czci pracy z systemami baz danych jest formuowanie zapyta, zakres jzyka zwykle obejmuje równie jzyk zapyta (bazodanowych) . Jzyki baz danych s specjalnie dostosowane do wymaga tego rodowiska (tworzenie baz danych, konserwacja i zapytania). Mona je okreli jako kompletne Turinga , ale nie s to jzyki programowania w obecnym sensie - nie mona za ich pomoc napisa adnego oprogramowania uytkowego .

Istnieje wiele jzyków baz danych, czsto dostosowanych do okrelonych systemów zarzdzania bazami danych. Standaryzowany jzyk dla rozpowszechnionych relacyjnych systemów baz danych ( RDBMS ) jest SQL , który jest w tym samym czasie rozszerzeniem wielu Proprietary realizowanego jzyka SQL . Sam SQL nie narzuca sposobu implementacji polece, a jedynie zachowanie bazy danych w okrelonych operacjach zewntrznych .

Podzia jzyków relacyjnych baz danych

Powszechn kategoryzacj elementów jzyków relacyjnych baz danych s trzy kategorie DML, DDL i DCL.

Czasami w literaturze pojawia si osobna kategoria Data Query Language (DQL) do wyszukiwania danych. Jednak ta klasyfikacja nie jest ogólnie rozpoznawana (patrz specjalna pozycja zapytania ). Innym szczególnym przypadkiem s elementy jzyka do pracy z transakcjami , które s niespójnie przypisane albo do DML, DCL, albo do oddzielnej kategorii Transaction Control Language (TCL).

W SQL wszystkie elementy w jzyku s poczone rónymi instrukcjami. W historycznym systemie baz danych IMS istniay odrbne jzyki dla DML i DDL ( makra DL / I i assemblera ), DCL zosta zaimplementowany z zasobami systemu operacyjnego.

Podzia nierelacyjnych jzyków baz danych

W przeciwiestwie do modelu relacyjnej bazy danych, model sieciowej bazy danych rozrónia jzyk opisu magazynu danych (DSDL, fizyczny opis danych), jzyk opisu danych (DDL, logiczny opis danych) i jzyk manipulacji danymi (DML). Ten trójstronny podzia oparty jest na bardziej ogólnej architekturze ANSI-SPARC i zosta zaproponowany jako standard przez Data Base Task Group , ale nie móg zwyciy z dominujcym obecnie modelem relacyjnej bazy danych.

W jeszcze starszym hierarchicznym modelu bazy danych nie byo znormalizowanego podziau na jzyki dodatkowe.

Jzyk zapyta a jzyk bazy danych

Terminy jzyk zapyta i jzyk bazy danych s czasami bdnie uywane jako synonimy.

  • Jzyk bazy danych zwykle wykracza poza zwyke zapytania.
  • Jzyki zapyta s równie uywane w obszarach poza systemami baz danych.

Zobacz te

Indywidualne dowody

  1. Kyu-Young Whang et al.: Fizyczny projekt baz danych modeli sieciowych z wykorzystaniem waciwoci rozdzielnoci (PDF; 1,0 MB) . Meksyk, 1982.

Opiniones de nuestros usuarios

Janusz Kasprzak

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Jzyk bazy danych, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Michael Bednarek

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Jzyk bazy danych i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Rafal Krük

Ładny artykuł z _zmienna.