Interfejs bazy danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Interfejs bazy danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Interfejs bazy danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Interfejs bazy danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Interfejs bazy danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Interfejs bazy danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Interfejs bazy danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Bazie interfejsu jest interfejs programowania , który reguluje dostp i wymiana danych z bazy danych , i. H. umoliwia komunikacj midzy aplikacj a baz danych. Korzystajc ze zdefiniowanego interfejsu bazy danych, rekordy danych mog by odczytywane lub zmieniane bez znajomoci administracji i struktury przechowywania bazy danych.

Tradycyjnie kada baza danych, taka jak B. MySQL , Oracle lub SQLite za porednictwem wasnego, dostosowanego do potrzeb interfejsu programowania. Do programisty aplikacji naley tworzenie interfejsów baz danych dla tych aplikacji, z którymi jego aplikacja powinna si komunikowa. Tego dodatkowego wysiku mona unikn, uywajc jednego ze wspólnych, uogólnionych interfejsów bazy danych zamiast interfejsów specyficznych dla producenta.

Interfejsy specyficzne dla jzyka

W pierwszym kroku skadnia jzyka interfejsu jest tumaczona z czci interfejsu specyficznej dla bazy danych na skadni docelowej bazy danych. Nastpnie realizuje danie zgodnie ze specyfik okrelonej bazy danych. Zwykle jest to dialekt powszechnie uywanego jzyka zapyta SQL . Ten proces jest przejrzysty dla programisty: nie musi on zmienia swojego dania, jeli baza danych jest zastpowana inn, poniewa naley wymieni tylko sterownik (znany równie jako dostawca ). Deweloper kupuje jednak t elastyczno, zwikszajc wysiek administracyjny w interfejsie bazy danych, poniewa elementy i konstrukcje jzyka zapyta musz najpierw zosta przetumaczone na odpowiedni format docelowej bazy danych.

Przykady interfejsów baz danych specyficznych dla jzyka:

Interfejsy niezalene od jzyka

Istnieje wiele interfejsów bazy danych, które nie s powizane z okrelonym jzykiem zapyta:

Czsto uywane interfejsy baz danych

Poniej wymieniono niektóre jzyki programowania z powszechnie uywanymi interfejsami baz danych.

Opiniones de nuestros usuarios

Izabela Gil

Artykuł o Interfejs bazy danych jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Sebastian Zych

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Interfejs bazy danych.

Olga Sikorski

Dzięki za ten post na Interfejs bazy danych, właśnie tego potrzebowałem