Herb miastaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Herb miasta. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Herb miasta zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Herb miasta i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Herb miasta. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Herb miasta! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Herb miasta, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Herb miasta to opowiadanie Franza Kafki . Powsta prawdopodobnie w 1920 roku i opublikowany pomiertnie. Twój raport z budowy gigantycznej wiey nawizuje do historii budowy Wielkiego Muru Chiskiego .

zadowolony

Historia dotyczy budowy babiloskiej wiey . Przed rozpoczciem budowy najpierw szeroko rozstawiane s kwatery pracownicze. Przewaa opinia, e waciwej budowy nie mona rozpocz wystarczajco wolno. Z jednej strony i tak myli o wiey sigajcej nieba nie da si ju usun z ogólnego mylenia. Z drugiej strony, kade przysze pokolenie rozwinie jeszcze wyszy poziom architektury. Architektura przyszoci jest zatem lepiej dostosowana do faktycznej budowy wiey.

Dlatego ludzie wol zajmowa si projektowaniem miasta robotniczego. Ale to prowadzi do sporów midzy rónymi zespoami robotników w kraju. S krwawe walki, po których nastpuj fazy spokoju, w których ponownie kadzie si kamie wgielny pod nowe walki. Drugie i trzecie pokolenie robotników dostrzega daremno budowy wiey, ale nie chc opuszcza miasta robotniczego, s ju ze sob zbyt blisko zwizani.

Wszystkie legendy miasta speniaj si w przepowiedni dzie, w którym gigantyczna pi miady miasto w piciu ciosach. Dlatego miasto ma pi w herbie.

Analiza tekstu

Historia nie jest opowiadana przez jednego narratora, raczej perspektywa narracji zmienia si kilkakrotnie . Pocztkowy dyskomfort zwizany z niezdecydowanym podejciem do budowy przeradza si w odraz do projektu, któr moe zaspokoi jedynie upragniona totalna zagada. Miasto ma pi w herbie. Wybór tego herbu, którego symboliczne znaczenie uwidacznia si dopiero na kocu opowieci, zdaje si ujawnia dugo pielgnowane przez lud pragnienie unicestwienia. A moe to tylko interpretacja anonimowego narratora cierpicego z powodu poraki Czy nie byoby bardziej oczywiste, e pi bya dla zwykych robotników symbolem aktywnie budujcej si rki. By moe pierwotnie ten herb mia na myli w ten sposób i wraz z postpujcym, katastrofalnym rozwojem zmieni swoje znaczenie na co negatywnego, ale w rzeczywistoci wyzwalajcego.

Podejcia interpretacyjne

Interpretacja filozoficzna

Jak to czsto bywa w przypadku Kafki, jest to znowu historia poraki. W rzeczywistoci jest to podwójna poraka. Pocztkowo faktyczna budowa nie jest prowadzona aktywnie. Gubi si w nieistotnych dziaaniach pobocznych, w ludzkich niekompatybilnoci i walkach. Nastpnie, gdy zdajemy sobie spraw z bezcelowoci, znowu zawodzi, pozostajc poza wygod w bolesnej, nietwórczej sytuacji i czekajc na ostateczny wybuch z zewntrz. To alegoria niemoliwego. Gorczkowy zgiek, z jakim ludzie realizuj projekt architektoniczny, którego od pokole nie mona zamkn pod cigle zmieniajcymi si wytycznymi przeoonych, zawiera nonsens i pych . Kafka jest przekonany, e ten, kto chce zbliy si do Boga, musi zanurzy si w gbinach wiata, a nie próbowa uciec na lekkich ciekach.

Zamieszanie jzykowe, które wedug Biblii pochodzi od Boga z powodu nieskoczonej wiey, odpowiada u Kafki ludzkim niedoskonaociom. I bez bezporedniego dziaania karzcego Boga dzieje si to samo, mianowicie budowa wiey nie ma miejsca. Ale czy wahanie si i nietolerancja ludzi nie jest w takim samym stopniu dzieem boga

Interpretacja historyczno-socjologiczna

Interpretacja historyczno-socjologiczna mówi, e jest to przypowie o strukturze do upadku monarchii austro-wgierskiej . Podobiestwa do struktury wieloetnicznego pastwa s róne jzyki i wysoki poziom urzdników pastwowych. Podobnie liczba pokole (trzy to okres od dziadka Franza Kafki do niego samego) i pi ciosów (pi lat wojny) wskazuj, e jest to przypowie z historii Austro-Wgier.

Herb miasta Pragi z pici wokó miecza móg by inspiracj dla niniejszej historii (patrz przykadowa interpretacja D. Rettiga).

Indywidualne dowody

  1. ^ Peter-André Alt: Franz Kafka: The Eternal Son. Biografia . Monachium: Verlag CH Beck, 2005, ISBN 3-406-53441-4 . Str. 581
  2. Interpretacje herbów miasta

wydatek

  • Historie. Opublikowane przez Rogera Hermesa, S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M., 1997, ISBN 3-596-13270-3 .
  • Wszystkie historie. Opublikowane przez Paula Raabe , Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt nad Menem i Hamburg 1970, ISBN 3-596-21078-X .
  • Pisma starszego typu i fragmenty. 2. Pod redakcj Jost Schillemeit, Fischer, Frankfurt. M. 1992, str. 318 i 323.

Literatura dodatkowa

linki internetowe

Wikiródo: Herb miasta  - róda i pene teksty

Opiniones de nuestros usuarios

Mirka Orzechowski

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Herb miasta

Cezary Matuszewski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Herb miasta, jest to bardzo dobra opcja.

Arkadiusz Chojnacki

Informacje o zmiennej Herb miasta są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Alexandra Kulesza

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Herb miasta, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Edward Dziedzic

Świetny post o Herb miasta.