GniazdoInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Gniazdo. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Gniazdo zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Gniazdo i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Gniazdo. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Gniazdo! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Gniazdo, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

The Nest (tytu oryginau: The Nest ) to powie dla dzieci o tej kanadyjskiej pisarki Kenneth Oppel , przedstawionej przez kanadyjskiego artysty Jon Klassen . Ksika opowiada histori gdzie pomidzy rzeczywistoci, fantazj i snem, skupion wokó przeraajcego chopca Steve'a. Niepokoi go to koszmarami, w których okrutna królowa os proponuje mu zastpienie jego chorego brata Teodora, który wanie si urodzi, zdrowym bratem.

The Nest zostao opublikowane 29 wrzenia 2015 roku przez amerykaskiego wydawc Simon & Schuster w amerykaskim jzyku angielskim i ma dugo 256 stron. Niemieckie tumaczenie Jessiki Kominy i Sandry Knuffinke zostao opublikowane 25 stycznia 2016 roku przez Dressler Verlag i obejmuje 217 stron. Kolejne tumaczenia ksiki ukazay si m.in. w Hiszpanii , Anglii i Danii . Gniazdo mona przypisa do rónych gatunków literackich. Oprócz cech ksiki dla dzieci ma równie cechy thrillera i powieci fantasy . Gniazdo negocjuje midzy innymi takie tematy jak bycie innym, normalno, samotno, spójno rodziny i dziecinne lki.

Gniazdo zostao wyrónione w kategorii Wybór redaktorów w New York Times Book Review i otrzymao nagrod Book of the Year for Children Award (2016) Kanadyjskiego Stowarzyszenia Bibliotek. W Niemczech zwróci uwag niemieckiego radia na jedn z siedmiu najlepszych ksiek dla modych czytelników w kwietniu 2016 roku W sekcji fabularnej Das Nest zosta opisany jako mroczny i niepokojcy i niepokojcy psychologiczny thriller ( Publishers Weekly , 20 lipca 2015), fascynujcy i przystpny (Kirkus Review, 6 padziernika 2015), przeraajcy i subtelny ( New York Times , Aimee Bender , 9 padziernika 2015), wielka ksika ( The Guardian , Marcus Sedgwick , 30 kwietnia 2016) i psychologiczne arcydzieo ( Süddeutsche Zeitung , Maren Bonacker, 27 maja 2016).

zadowolony

Podsumowanie

Rodzice Steve'a wracaj do domu ze swoim nowo narodzonym dzieckiem Theo. Ma rzadk chorob i nigdy nie wyzdrowieje cakowicie. Spdzasz duo czasu z noworodkiem w szpitalu i czsto jeste smutny. We nie Steve ukazuje si byszczcym istotom, które mówi mu, e mog przywróci dziecku zdrowie. Jedna z istot zostaje jego przyjacielem. W trakcie fabuy okazuje si, e istoty te nie s anioami, ale osami, które buduj gniazdo w domu Steve'a. Mówi si, e w gniedzie wychowuj nowe, zdrowe dziecko. Steve dowiaduje si, e stworzenie, z którym rozmawia we nie, jest królow os i e chc zastpi Theo dzieckiem wyhodowanym w gniedzie os. Steve nie czuje si ju dobrze z planem i nie chce ju by jego czci. Mimo to królowa os wci próbuje nim manipulowa. Steve nie jest ju pewien, czy osy istniej tylko w snach. Znajduje coraz wicej dowodów na to, e jego sny s prawdziwe. Kiedy wyhodowane dziecko skoczy si, królowa os prosi Steve'a, aby odda za to jego modszego brata. Steve odmawia zrobienia tego, co osy atakuj jego dom i udlaj go, przez co prawie umiera. Z pomoc Mr Nobody, postaci, która wczeniej zajmowaa si osami, Steve zabija królow os i ratuje Theo.

Rozdzia 1

Steve ni o istotach po raz pierwszy dziesitej nocy po narodzinach dziecka. Syszy dziwn muzyk, widzi wszystko w jasnym wietle i pocztkowo uwaa istoty za anioy. Ma wraenie, e go znaj i obserwuj. Jedna z istot podchodzi bliej i promieniuje jasnoci. Mówi Steve'owi, e przyszli po dziecko.

Rozdzia 2

Steve czasami syszy, jak jego rodzice rozmawiaj wieczorami o lekarzach i prognozach dla jego modszego braciszka. Jego ojciec wyjania mu, e dziecko nie jest zdrowe. Jego rodzice s zajci dzieckiem, a Steve czsto myli o swoim nie. Pewnego dnia rodzina je na zewntrz, a Nicole uywa swojego zabawkowego telefonu, aby porozmawia z wyimaginowan postaci Mr Nobody. Steve zostaje ukszony w rk przez os i ma reakcj alergiczn. Idzie z rodzicami do szpitala i czuje si winny, poniewa rodzice musz si nim opiekowa. W noc po udleniu osy Steve mia koszmar, o którym czsto ni, ale tym razem wiecce stwory pojawiaj si ponownie i odpdzaj posta z koszmaru. We nie Steve stoi w jasnej jaskini, a istota mówi mu, e moe naprawi usterk dziecka.

Rozdzia 3

Steve opowiada matce o nie. Póniej opiekunka Vanessa odkrywa gniazdo os w domu rodzinnym Steve'a i podejrzewa, e to nie jest normalna osa. Syszysz dzwonek noownika i machasz do niego. Wieczorem Steve opowiada rodzicom o gniedzie os, a jego ojciec obiecuje si nim zaopiekowa.

Rozdzia 4

We nie Steve ponownie znajduje si w jasnej jaskini i rozmawia z postaci, której wci nie widzi. Posta pyta o Steve'a i jego rodzin, a Steve czuje si z ni bardzo dobrze. Rysunek mówi, e nie naprawi dziecka i zaczn od zera, ale nie podaje dalszych informacji. Steve budzi si bardzo szczliwy.

Kiedy Steve jest sam w domu, syszy mczyzn z noem w swoim samochodzie. Zatrzymuje si i puka do frontowych drzwi, ale Steve jest przestraszony i nie odpowiada. Noownik widzi Steve'a przez okno i pokazuje mu nó, który zostawia na werandzie, zanim odjeda. Ojciec Steve'a zatrzymuje nó, ale podejrzewa, e czowiek od noa jest nieszkodliwy. Steve znowu ni i tym razem moe zobaczy istot troch dokadniej. Posta mówi Steve'owi, e pracuj nad dzieckiem, dopóki Steve nie zdaje sobie sprawy, e to nie jego brat, ale inne dziecko. Stworzenie mówi mu, e planuj zastpi dziecko nowym, które hoduj w swoim gniedzie obok domu.

Rozdzia 5

Steve bardzo boi si swojego snu. Vanessa apie jedn z os w ogrodzie i zabiera j do zbadania. Steve znowu ni o tych stworzeniach i czuje si bardzo nieswojo. Uwiadamia sobie, e to nie anioy, ale osy i e mówc jest królowa os. Steve mówi królowej, e nie chce, aby skrzywdzia jego modszego brata i e nie chce widzie dziecka, które wychowuj osy. Królowa denerwuje si i oniemiela Steve'a. Narzeka równie, e Vanessa zabia schwytan os, o czym Steve nie wiedzia.

Nastpnego dnia Steve pyta Vaness o os i owiadczenie królowej si spenia. Steve zdaje sobie spraw, e to nie s normalne sny.

Rozdzia 6

Steve jest sam w domu i ze zoci postanawia usun gniazdo os, poniewa jego rodziców to nie obchodzio. Wspina si po drabinie i uderza miot w gniazdo. Osy wylewaj si z gniazda i siadaj na Stevie, ale nie dl. Steve powoli schodzi po drabinie i im dalej jest od gniazda, tym wicej os go puszcza. Kto zobaczy Steve'a na drabinie i zadzwoni do jego rodziców. S na niego li, wic Steve opowiada im o swoich snach. Jego matka zaczyna paka, a ojciec sugeruje Steve'owi, aby ponownie porozmawia z terapeut.

Rozdzia 7

Steve jest ze swoim terapeut Dr. Brzowy. Rozmawiaj o lkach i zachowaniach Steve'a oraz o tym, jak Steve próbuje sobie z nimi radzi. Dr. Brown pyta Steve'a o jego koszmary i osy i wyjania mu, e to, co dzieje si we nie, pozostaje we nie. Steve wspomina, e spenio si co, co powiedziaa Królowa Osy i e nie s to zwyke osy, ale Dr. Brown znajduje logiczne wyjanienie wszystkiego. W domu Steve rozmawia z Vaness o dziecku, a Vanessa opowiada mu o swojej chorobie nerek, aby pokaza Steve'owi, e wiele osób jest zamanych. Rodzice Steve'a musz zabra dziecko do szpitala, poniewa ma wirusa. Bardzo si boj, poniewa nie wiedz, czy to sprawi, e dziecko bdzie wystarczajco silne do operacji serca. Nastpnej nocy Steve powraca we nie w gniedzie os, gdzie dziecko dopiero si przepoczwarza. Królowa przewiduje, e Theo nigdy nie bdzie wystarczajco silny do operacji i bdzie musia umrze. Wspomina Steve'a, e jest jeszcze jedna rzecz, w której musi im pomóc, ale nie wnika w to. Mówi Steve'owi, jak smutni bd jego rodzice, gdy umrze dziecko, poniewa nie pomóg osom w ich planie. Steve wmawia sobie, e wszystko jest tak naprawd tylko snem i zgadza si, nawet jeli nie wie dokadnie, na co powiedzia tak. Budzi si z paczem, poniewa czuje, e zrobi co strasznego.

Rozdzia VIII

Rodzice Steve'a przyprowadzaj dziecko do domu, ale nie wiedz, czy bdzie wystarczajco mocne do operacji. Steve widzi, e owiadczenie królowej os zostao potwierdzone. Kiedy jedz, sysz krzyki dziecka przez elektroniczn niani, ale kiedy docieraj do Theo, pi bardzo cicho. Rodzice Steve'a podejrzewaj, e usyszeli krzyki na innym kanale, ale Steve uwaa, e syszeli dziecko z gniazda os. W gniedzie os robi si coraz ciemniej, poniewa dziecko ronie. Pojawia si Królowa i potwierdza podejrzenia Steve'a dotyczce paczu dziecka. Dziecko w gniedzie nie jest ju w swoim kokonie i Steve zdaje sobie spraw, jakie jest pikne. Królowa w kocu wyjania Steve'owi, co robi. Wszystko, co musi zrobi, to otworzy okno i zdj ekran, gdy tylko dziecko bdzie gotowe, aby osy mogy zamieni go na Theo. Steve próbuje przekona samego siebie, e wszystko nie jest rzeczywiste i jest tylko snem. Wic królowa gryzie go w rk, a kiedy Steve si budzi, ma lady ugryzie na grzbiecie doni.

Rozdzia 9

Steve sugeruje ojcu, aby nie usuwa gniazda osy, ale jego ojciec nie moe ju zmieni zdania. Kiedy Steve potajemnie szuka numeru eksterminatora na biurku swoich rodziców, nó zostaje ponownie znaleziony. Nicole dzwoni do Steve'a z drugiego pokoju i mówi, e Pan Nikt dzwoni do niego. Aby wywiadczy siostrze przysug, Steve bierze telefon-zabawk, ale kto faktycznie przez niego mówi i mówi Steve'owi, e bdzie potrzebowa noa. Kiedy Steve pyta, Nicole mówi, e kilkakrotnie rozmawiaa z Panem Nikt, gosem w telefonie, i e mówi jej, e osy mog wyrzdzi dziecku ze rzeczy, ale Steve zajmie si Theo. Matka Steve'a ogasza póniej, e dziecko znów jest silniejsze i e operacja zaplanowana jest na weekend.

Rozdzia 10

Steve jest z powrotem w gniedzie i informuje królow os o wezwaniu. Królowa twierdzi, e gos jest postaci z koszmarów Steve'a i jego wrogiem. Steve mówi królowej, e zmieni zdanie i chce zachowa Theo jako swojego brata. Pyta królow o jej plan, dopóki nie mówi, e chc zamieni dziecko i zabra stare dziecko, Theo, z powrotem do gniazda, aby si nim poywi. Steve jeszcze raz podkrela, e nie chce ju tego wszystkiego, ale Królowa nie chce o tym sysze.

Rozdzia 11

W pitek Steve jest sam w domu i wie, e wkrótce osy bd chciay wymieni dziecko. Sporzdza list rzeczy, których potrzebuje do walki z osami, kiedy królowa os uywa elektronicznej niani, proszc go o otwarcie okna pokoju Theo. Wchodzi do pokoju i widzi, e za oknem jest ogromny rój os. Kiedy Steve nie chce otwiera okna, siadaj na framudze okna i powoli zaczynaj przegryza. Steve biegnie przez dom, aby upewni si, e wszystkie okna s zamknite. Nastpnie zakada kilka warstw ubrania i pakuje do plecaka spray na owady, tam klejc i miotek na muchy. Dzwoni do stray poarnej i w panice opowiada o osach, ale kobieta przy telefonie mu nie wierzy. Steve wbiega z powrotem do pokoju dziecka i nagle widzi os na cianie. Zabija j i zauwaa, e przez klimatyzacj dostaj si do domu osy. Steve przypina Theo nosidekiem do swojego ciaa i zakrca klimatyzacj. Przechadza si po domu i zauwaa kolejne osy wyaniajce si z garderoby. W szafie jest waz prowadzcy na antresol domu. Steve otwiera waz i zauwaa, e jest tam kolejne ogromne gniazdo os. Steve ukrywa si przed osami w pokoju gocinnym, kiedy syszy dzwonek zabawkowego telefonu Nicole w drugim pokoju. Steve podnosi suchawk, a Pan Nikt kae mu uywa noa przez telefon. Steve udaje si zabi wiele os noem i sprayem na owady, ale potem rój udaje si przedrze przez ram okna i dosta si do domu. Steve zamyka si w azience z Theo i zaczyna nagrywa wszystkie szczeliny, ale nie zostao mu zbyt wiele, a osy szybko przedary si przez tam. Coraz wicej os atakuje azienk i siada na Stevie, który próbuje chroni Theo. Dgaj Steve'a w kad odsonit cz ciaa, a zemdleje.

Rozdzia XII

Kiedy Steve si budzi, jest sam w wskim pomieszczeniu w gniedzie os. Jedyny otwór jest cakowicie wypeniony przez królow os. Steve grozi królowej, e zniszczy gniazdo. Nastpnie królowa mówi mu, e prawie nie yje, a Steve zauwaa, e bicie jego serca jest bardzo sabe. Królowa zamyka Steve'a w celi i zauwaa, e larwa nowej królowej osy równie jest tam zamknita. Larwa próbuje go zje, gdy Pan Nikt nie spieszy si, by pomóc mu z noem. Wyjania Steve'owi, e jeszcze nie umar, ale aby uratowa Theo i siebie, musi zabi królow os. Znajduj królow, a Steve uderza j noem, ale jej nie apie. Królowa przebija Steve'a swoim dem, tak e do przechodzi przez jego klatk piersiow i serce. Steve upada, ale mylc o Theo, zbiera ostatni si i wbija nó w plecy królowej. Potem podciga si do jej szyi i zaczyna cina jej gow. Udaje mu si zabi królow. Robotnice nastpnie puciy dziecko.

Rozdzia 13

Steve budzi si, gdy ratownicy go reanimuj. Moesz mu po prostu powiedzie, e uratowa ycie Theo, zanim wróci do snu. Jego rodzice póniej powiedzieli mu, e kto anonimowo zadzwoni na policj, aby poinformowa ich, e osy atakuj dom. Stra poarna wkroczya i odstraszya osy. Theo dosta tylko dwa udlenia, ale Steve zosta zadgany tyle razy, e jego gardo byo spuchnite i zamknite, a on by martwy przez dwadziecia pi sekund, zanim móg zosta reanimowany. Theo moe by operowany zgodnie z planem i dobrze przeywa operacj. Kiedy Steve patrzy na puste gniazdo os w ogrodzie, które stra poarna spryskaa wem wodnym, znajduje w nim may paznokie.

postacie

gówne postacie

Steve

Steve jest niepewnym i przestraszonym chopcem. Boi si ciemnoci i ma ywe koszmary. Duo si wysiaduje i czsto czuje si zmczony i smutny. Przez dugi czas bra udzia w terapii, w której opowiada o tym, e musi kompulsywnie my rce, ze wzgldów higienicznych tylko pije z okrelonych fontann, zawsze ma przy sobie rodki dezynfekujce i boi si wej przekaza szkole. Steve od czasu do czasu ma ataki paniki i czasami czuje si jakby by w kawakach (str. 102). Steve ma niewielu przyjació i wikszo czasu w szkole spdza sam na sam z ksikami lub amigówkami. W pitej klasie mia wyimaginowanego chopaka o imieniu Henry, za którym Steve tak naprawd nie tskni, poniewa tak naprawd tskni za prawdziw osob, z któr mógby porozmawia i która pomoe mu poradzi sobie z pewnymi rzeczami w jego yciu. Steve lubi kontrolowa swoje ycie i czuje si lepiej, kiedy zna odpowiednie sowa. Wieczorem zanim pójdzie spa, odrabia dwie sporzdzone przez siebie listy. Na pierwszej licie znajduj si wszystkie rzeczy, za które Steve jest wdziczny i które powinny pomóc mu by bardziej szczliwym z dobrych rzeczy w yciu, aby nie czu si ju tak smutny. Druga lista zawiera wszystkie osoby, które Steve yczyby sobie, aby czuli si dobrze. Przegldanie list jest prawie jak modlitwa do Steve'a, mimo e tak naprawd nie wierzy w Boga. Steve jest osob bardzo empatyczn i bardzo dba o swoich rodziców. Poniewa jego rodzice czsto s smutni z powodu dziecka, Steve czsto te czuje si le. Kiedy królowa os proponuje wymian dziecka, ma nadziej, e jego rodzice znów bd szczliwsi.

Królowa os

Królowa os pojawia si Steve'owi w jego snach. Na pocztku Steve widzi j niewyranie i myli, e jest anioem. Dopiero póniej przybiera konkretn form i staje si rozpoznawalna jako królowa os. W rzeczywistoci królowa os udlia Steve'a w ogrodzie. Dlatego we nie, gdy dotyka Steve'a, moe si z nim komunikowa. Z powodu da wie o nim prawie wszystko i wykorzystuje te informacje, aby go niepokoi i manipulowa nim. Na pocztku jednak nadal rozumie Steve'a i opiekuje si nim. Pyta go, jak sobie radzi on i jego rodzina i wiele wyjania o dziecku. Jej troskliwy i przyjazny sposób bycia sprawia, e czuje si dobrze. Jednak ich charakter zmienia si z czasem. Wcieka si, gdy Steve nie chce zachowywa si tak, jak chce. Jest bardzo wyrachowana, na przykad, gdy pyta Steve'a: Ale kto do ciebie mówi Kto ci pociesza (Str. 119). Wic trafia dokadnie w jego bolce miejsce.

Drobne postacie

Rodzina Steve'a

Ojciec Steve'a

Ojciec Steve'a czsto zamyla si o dziecku i czasami jest rozdraniony. Stara si jak najlepiej opiekowa si matk Steve'a i regularnie sprawdza ze Stevem, jak sobie radzi. Jednak Steve szybko reaguje zirytowany na jego sny i lki.

Matka Steve'a

Matka Steve'a jest czsto smutna i pacze z powodu dziecka. Codziennie czyta swój horoskop, ale tak naprawd w niego nie wierzy. Steve powiedzia jej kiedy, e ona te nie wierzy w anioy. Czsto chodzia z rodzin do kocioa, ale nie robia tego od kilku lat. Kiedy nia, e w szpitalu urodzia niewaciwe dziecko i e teraz rodzi waciwe i zdrowe dziecko. Jednak bardzo si wstydz tego snu.

Nicole

Nicole jest modsz siostr Steve'a. Jest beztrosk i szczliw dziewczyn, która niewiele si martwi. Modli si kadej nocy. Nicole uwielbia, gdy przychodzi czowiek od noa i za kadym razem nie moe si doczeka. Regularnie rozmawia te z Panem Nikt na swoim zabawkowym telefonie.

Teodor

Theodor jest nowym dzieckiem w rodzinie Steve'a. Cierpi na rzadk chorob, która nosi nazw dopiero od kilku lat i niewiele o niej wiadomo. Theodor ma problemy zdrowotne z sercem, mózgiem i oczami i musi przej operacj serca.

Dalej

Vanessa

Vanessa jest opiekunk Nicole i Steve'a i mieszka w ssiedztwie. Studiuje zoologi na uniwersytecie i wiele wyjania Steve'owi i Nicole o osach. Vanessa zawsze pachnie stchlizn i tustymi wosami i mówi bardzo powoli i spokojnie, jak nauczycielka. Kiedy Steve martwi si o dziecko, mówi mu, e sama ma chorob nerek i prdzej czy póniej bdzie potrzebowa nerki dawcy. W ten sposób wyjania Steve'owi, e co jest nie tak ze wszystkimi i e dziecko jest zupenie normalne.

Czowiek z noem lub Pan Nikt

Nó to starszy, uderzajco wysoki mczyzna o lekko zgarbionym chodzie, zapadnitych policzkach i siwych, szczeciniastych wosach. Ma tylko cztery palce na kadej doni i mówi tylko w amanym lokalnym jzyku. Od tego lata przyjeda do dzielnicy mieszkalnej rodziny Steve'a i jedzi swoj dziwn furgonetk po ulicach, oferujc ludziom ostrzenie noy. Cigle dzwoni. Kiedy Steve jest sam w domu, mczyzna z noem puka do drzwi. Kiedy Steve nie otwiera drzwi, zostawia nó na werandzie i ponownie macha do Steve'a. Kiedy Steve wspina si po drabinie w ogrodzie, aby samemu usun gniazdo os, mczyzna dzwoni do swoich rodziców, aby ich ostrzec. Poniewa mczyzna przez telefon nie mówi zbyt dobrze w miejscowym jzyku, Steve podejrzewa, e by to czowiek z noem. W dniu, w którym Steve i Theo zostaj zaatakowani przez osy, na policj przychodzi kolejny anonimowy telefon, aby powiadomi ich o osach. Tutaj te Steve podejrzewa czowieka od noa. Rodzice Steve'a dowiaduj si, e najwyraniej s jedynymi, którzy spotkali czowieka z noem i e ssiedzi nigdy go nie widzieli.

Pan Nikt jest pocztkowo postrzegany przez rodzin Steve'a jako wyimaginowany przyjaciel Nicole, z którym rozmawia przez swój zabawkowy telefon. Jednak kiedy Nicole pewnego dnia dzwoni do Steve'a na swój telefon, Pan Nikt faktycznie odbiera i mówi, e martwi si o Steve'a i e bdzie potrzebowa noa. Okazuje si, e Nicole rozmawiaa wczeniej z Panem Nikt i e ostrzeg j przed osami i kaza jej zaopiekowa si Stevem i Theo. Wyjawi take Nicole, e osy mog zrobi dziecku ze rzeczy, ale Steve je ochroni. Kiedy Steve rozmawia z Królow Osy o Panu Nikomu, twierdzi, e Pan Nikt jest cieniem koszmarów Steve'a i jego wroga. Po tym, jak Steve zosta zaatakowany przez osy, po raz pierwszy spotyka Pana Nikogo we nie w gniedzie os, kiedy ratuje go przed larw. Pan Nikt nie ma prawdziwej twarzy, tylko co, co wyglda jak bazgroy dziecka oraz rce i nogi, które s trudne do zobaczenia. Ponadto ma tylko cztery palce i nó w kadej doni, dlatego Steve podejrzewa, e czowiek od noa i Pan Nikt nie s identyczni. - Czowiek od noa - mruknem. Pan Nikt - potwierdzi. (Str. 202). Pan Nikt nie wyjania, e nie yje i porusza si gównie w snach ludzi. Wybiera, kto moe go zobaczy i wyjania Steve'owi, e nie by postaci z jego koszmarów, ale e to bya tylko fantazja Steve'a. Sugeruje, e kiedy zosta zastpiony przez osy, tak jak ma zosta zastpiony modszy brat Steve'a i ostrzega ludzi przed osami z tego powodu. Dlatego przyszed do Steve'a, aby wskaza mu drog i da mu nó. Kiedy Steve zostaje wypisany ze szpitala i kadzie si spa w domu, przed pójciem spa ma wraenie, e syszy dzwonek pana Nikogo (str. 217). Dla Steve'a jest jasne, e Messermann i Mr. Nobody to jedna osoba.

Dr. brzowy

Dr. Brown jest terapeut Steve'a. Ma krzaczaste, szare brwi i czasami pachnie star kaw i papierosami. Ma bardzo uspokajajcy gos i zawsze uprzejmie si umiecha.

Krytyka literacka

Gniazdo otrzymao ogólnie pozytywn odpowied prasy. The New York Times skomentowa: The Nest pozostawia trway lad w pamici (Aimee Bender, 9 padziernika 2015), a Kirkus Review nazwa to przekonujcym i dostpnym (Kirkus Review, 15 lipca 2015). Shelf Awareness doda: Czytelnicy maj za zadanie zbada, czym jest normalno wszystko pod postaci fantastycznego thrillera (Karin Snelson, padziernik 2015).

Nominacje i nagrody

Gniazdo otrzymao róne nagrody. Do najwaniejszych naleaa ksika roku 2016 CLA dla dzieci (2016). Wszystkie nagrody jako przegld:

2015 Wall Street Journal Best Books 2015
2015 SLJ Best of 2015
2016 Ksika roku 2016 CLA dla dzieci
2016 ALA Notable Children Books 2016
Luty 2016 Ropucha miesica
Kwiecie 2016 Najlepsze 7 ksiek dla modych czytelników w kwietniu

Ksiki audio

W dniu 6 padziernika 2015 r. Firma Simon & Schuster Audio opublikowaa wersj audiobookow amerykaskiej wersji ksiki, któr przeczyta Gibson Frazier.

Prezentacje ksiek publicznych

Ksika zostaa zaprezentowana jako niemiecka premiera w obecnoci pisarki podczas programu dla dzieci i modziey na 16. Midzynarodowym Festiwalu Literatury w Berlinie we wrzeniu 2016 r.

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. http://www.dressler-verlag.de/
 2. https://www.facebook.com/KennethOppelFan
 3. http://www.nytimes.com/2015/10/18/books/review/editors-choice.html
 4. Archiwum Link ( pamitka z oryginaem od 23 maja 2016 w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie.  @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / cla.ca
 5. http://www.deutschlandfunk.de/kritik-die-7-besten-buecher-fuer-junge-leser-im-april.1202.de.htmldram:article_id=348828
 6. http://www.publishersweekly.com/978-1-4814-3232-0
 7. https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/kenneth-oppel/the-nest/
 8. http://www.nytimes.com/2015/10/11/books/review/the-nest-by-kenneth-oppel.html_r=0
 9. https://www.theguardian.com/books/2016/apr/30/nest-kenneth-oppel-jon-klassen-review
 10. Sny osy. W: sueddeutsche.de. 26 maja 2016 r. ródo 20 sierpnia 2018 r .
 11. http://www.nytimes.com/2015/10/11/books/review/the-nest-by-kenneth-oppel.html_r=0
 12. https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/kenneth-oppel/the-nest/
 13. http://www.shelf-awareness.com/readers-issue.htmlissue=443#m7777
 14. Archiwum Link ( pamitka z oryginaem od 23 maja 2016 w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie.  @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / cla.ca
 15. http://graphics.wsj.com/best-books-2015/
 16. http://www.slj.com/2015/11/reviews/best-books-feature/best-books-2015-the-nest-middle-grade/#_
 17. Archiwum Link ( pamitka z oryginaem od 23 maja 2016 w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie.  @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / cla.ca
 18. http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/notalists/ncb
 19. http://www.stube.at/buchtipps/kroeten2016.htm
 20. http://www.deutschlandfunk.de/kritik-die-7-besten-buecher-fuer-junge-leser-im-april.1202.de.htmldram:article_id=348828
 21. http://www.simonandschuster.biz/
 22. http://www.literaturfestival.com/kjl

Opiniones de nuestros usuarios

Mikolaj Kaczor

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Gniazdo jest tym, którego szukałem.

Andrzej Jarosz

Ładny artykuł z _zmienna.

Oskar Pluta

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Gniazdo i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.