Dziewczyna z wodyInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Dziewczyna z wody. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Dziewczyna z wody zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Dziewczyna z wody i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Dziewczyna z wody. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Dziewczyna z wody! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Dziewczyna z wody, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
niemiecki tytu Dziewczyna z wody
Oryginalny tytu Pani w wodzie
Kraj produkcji Stany Zjednoczone
Oryginalny jzyk jzyk angielski
Rok wydania 2006
dugo 109 minut
Ocena wiekowa FSK 12
JMK 10
Prt
Dyrektor M. Noc Shyamalan
scenariusz M. Noc Shyamalan
produkcja Sam Mercer
M. Noc Shyamalan
muzyka Jamesa Newtona Howarda
kamera Christopher Doyle
skaleczenie Colleen Sharp
Barbara Tulliver
zawód

Lady in the Water (Alternatywny tytu: Kobieta w bkitnej wodzie - Lady in the Water , tytu oryginalny: Lady in the Water ) to amerykaska fantazja - ba w reyserii M. Night Shyamalan napisa, który równie napisa scenariusz i który wzi na role wspierajce. Opowiada bajkow histori dozorcy, który ratuje mod kobiet z basenu w swoim apartamentowcu. Dziewczyna okazuje si nimf, na któr poluj okrutne stworzenia. Opiekunka Heep i mieszkacy placówki pomagaj jej wróci do Bkitnego wiata.

Film podejmuje motywy niektórych bani i porusza takie tematy jak samopoznanie, wiedza i komunikacja. Praca Shyamalana spotkaa si w wikszoci z negatywnymi recenzjami, gdy miaa swoj premier 21 lipca 2006 roku i okazaa si fiaskiem finansowym. Film wszed do niemieckich kin 31 sierpnia 2006 roku.

zawarto

Cleveland Heep prowadzi odosobnione ycie jako dozorca kompleksu mieszkalnego w Filadelfii. Pewnej nocy odkrywa na basenie dziewczyn, któr ratuje przed utoniciem. Udaje, e jest histori i mówi mu, e jest narf, czyli rodzajem nimfy z niebieskiego wiata. Powiniene znale pewnego pisarza i owieci go . Heep pomaga jej nawiza kontakt z mieszkajcym w kompleksie pisarzem i aranuje spotkanie, podczas którego pisarz przeywa swoje owiecenie. Story, która teraz mieszka w mieszkaniu Heepa , nie moe go ju opuci, poniewa jest ledzona przez Scrunta , zoliwe stworzenie podobne do wilka.

Od mieszkanki Korei Heep dowiaduje si o azjatyckiej legendzie, wedug której z niebieskiego wiata pochodzi Narf, aby obudzi czowieka, który ma uratowa wiat. Aby po wykonaniu misji moga wróci do swojego wiata (olbrzym orze powinien przyby i j zabra), nimfa potrzebuje pomocy ludzi, którzy swoimi umiejtnociami musz przejmowa róne funkcje. Potrzebuje wic tumacza symboli, opiekuna, uzdrowiciela i cechu , grupy ludzi, którzy nie robi nic specjalnego, ale maj pomocne donie.

Heep poda za t legend i z pomoc krytyka filmowego werbuje w bloku lokatorów, którzy jego zdaniem s przeznaczeni do ról pomocniczych. Razem, za rad tumacza symboli, opracowuj plan, który przewiduje, e gildia zorganizuje przyjcie, na którym opowie bdzie moga cieszy si ochron tumu. Poniewa mówi si, e scrunt atakuje nimf tylko wtedy, gdy moe uderzy niezauwaony. W tym samym czasie Heep ma nadziej, e wielki orze przybdzie tego wieczoru, aby pozna histori.

Impreza okazuje si porak, a Story zostaje powanie ranny przez zwoki. Krytyk filmowy zostaje nastpnie zaatakowany i zabity przez zwoki. Przeraeni mieszkacy zdaj sobie spraw, e wybór Heepa musia by bdny i teraz próbuj sami dowiedzie si, który z nich jest z góry okrelony do poszczególnych ról. Heep przyjmuje z. B. rol uzdrowiciela, podczas gdy syn domniemanego interpretatora symboli wydaje si by faktycznie wybranym do tej roli. Proponuje si utworzenie nowego cechu siedmiu kobiet, sióstr .

Gdy Story zostanie uzdrowiony przez uzdrowicielk Heep, gildi siedmiu sióstr i dwie inne osoby, czekasz przy basenie na Eatlona, wielkiego ora, który ma sprowadzi Story z powrotem do Bkitnego wiata. Skrunt chce wykorzysta szans i rozpoczyna atak na histori, ale teraz pojawia si nieznany jeszcze stranik: to rezydent Reggie.

Reggie, kulturysta, który wiczy tylko praw rk, utrzymuje scrunt w ryzach poprzez stay kontakt wzrokowy i odpycha go, gdy nagle pojawiaj si trzy Tartuckie, podobne do map istoty. Jeste odpowiedzialny za przestrzeganie praw niebieskiego wiata. A Scrunt to zama: zgodnie z prawami niebieskiego wiata Scrunt nie moe atakowa Narfa po zakoczeniu jego misji. Ale poniewa Story jest tak naprawd królow Narf, bya nieodpart ofiar Scrunta, dla którego zlekceway prawo. Tartutic obezwadniaj przestpc i odcigaj go.

Po unikniciu niebezpieczestwa pojawia si wielki Eatlon i przenosi histori z powrotem do Bkitnego wiata.

Historia pochodzenia

Pomys na ten film wzi si z improwizowanej bajki na dobranoc, któr Shyamalan opowiedzia swoim córkom. W centrum tej historii byo co, co skonio mnie do opowiadania jej kadego wieczoru wspomina reyser. Nawet gdy historia si skoczya, wci rozmawiaam o tym z moimi córkami. [] Opowie zaja nas niezwykle intensywnie.Podczas krcenia Wioski zrodzi si pomys sfilmowania tej historii.

Po tym tajemniczym thrillerze, który spotka si z bardzo mieszanym przyjciem przez krytyków, ale nadal by sukcesem finansowym, filmowiec pochodzenia indyjskiego zacz pisa scenariusz. Inspirowa si filmami animowanymi Hayao Miyazakiego ( Spirited Away ) oraz filmami takimi jak The Prince's Bride czy ET - The Extra-Terrestrial . Gotowy scenariusz przedstawi Touchstone Pictures , spóce zalenej The Walt Disney Company , poniewa studia ju sfinansoway i wypoyczyy jego poprzednie filmy. Chocia reyser przywióz tam ze swoimi filmami okoo pótora miliarda dolarów, dyrektor produkcji Disneya, Nina Jacobson, odrzucia rkopis. Shyamalan przeniós si nastpnie do Warner Brothers Pictures , które zainwestowao w projekt 75 milionów dolarów.

W odpowiedzi na odrzucenie Disneya, dziennikarz Michael Bamberg napisa Czowiek, który sysza gosy: czyli jak M. Night Shyamalan zaryzykowa karier w bajce . Jego celem byo stylizowanie filmowca na mczennika w walce o kreatywno. W ksice zapyta: Co ona [Nina Jacobson] moe zrobi bardziej ni otrzymanie nowego scenariusza Night Jacobson odpowiedzia na takie zarzuty: Kady ma inn koncepcj szacunku. Dla nas nie ma wikszego szacunku dla filmowca ni szczero z nim .

Najpierw Shyamalan podpisa kontrakt z Bryce Dallas Howard , który wczeniej gra wan rol w The Village . Jeszcze przed ukoczeniem scenariusza zapyta Howarda, czy chciaaby zagra t cz historii. Nawet nie napisaem jeszcze scenariusza, ale naprawd chciaem, eby zagraa t rol powiedzia reyser w wywiadzie. Howard zgodzi si. Do roli dozorcy Clevelanda Heepa zaplanowano albo Kevina Costnera, albo Paula Giamatti. Shyamalan ostatecznie wybra Giamatti. Ponadto William Hurt , Sidney Poitier , Chris Cooper , Gene Wilder , Terrence Howard , Alec Baldwin , Vince Vaughn , Forest Whitaker i Don Cheadle powinni by oddani mieszkacom "The Cove". Jednak zdecydowano si na Freddy Rodriguez, Jeffrey Wright, Jared Harris i Sartia Choudhury. Jako krytyk filmowy i teatralny Bob Balaban zosta podpisany.

W Pensylwanii mia powsta kompleks mieszkalny The Cove. Pierwszym projektem by budynek z czerwonej cegy. Ale projektanci i Shyamalan uznali, e tworzy to zbyt dobry nastrój. W zwizku z tym powsta pusty budynek, który dziki postaciom powinien oy. Prace rozpoczy si 20 czerwca 2005 roku budow konstrukcji stalowej, która zostaa zakoczona po czterech tygodniach. Wtedy powsta duy budynek, w którym mona byo strzela. Zgodnie z pomysami Shyamalana, stworzenia powinny poczy si z ich rodowiskiem. Podobni do map Tartutics, z ich drewnianymi ciaami, które wygldaj jak skate korzenie, jednocz si z drzewami. Wilczy skorup z futrem z zielonej trawy i wieccymi czerwonymi oczami czy si z ziemi i traw. Filmowanie odbyo si od 22 sierpnia 2005 do 21 padziernika 2005 roku w Levittown , Pennsylvania i Filadelfii , Pensylwania.

Inscenizacja

Tak jak wczeniej w The Village , Shyamalan bawi si w tym filmie symbolik kolorów. Szczególnie wany jest kolor niebieski. Marco Kreuzer analizuje, e reprezentuje duchowo, duchowo, harmoni, moe nawet bosko, ale w kadym razie wiat mityczny i fantazji. Kolejnym symbolem jest woda. yje w nim historia bohatera i tutaj jest elementem zbawienia, oczyszczenia, nowego pocztku. Ze wzgldu na jej znaczenie i wan rol w filmie, mona by nawet pomyle, e Shyamalan nawet opisuje wod jako podstawow substancj wszelkiego bytu. H. jako ródo ycia ( przedsokratejska filozofia przyrody ). Basen w ksztacie serca wspiera t ide z jednej strony optycznie, z drugiej jednak ksztat ten nawizuje równie do emocjonalnoci czy wewntrznego gosu.

M. Night Shyamalan stwierdzi w jednym z wywiadów, e horror w jego filmach to tylko kaptur, który powinien zawadn widzem, aby móg uwaniej oglda i sucha. Zjawisko to nazywane jest przeraajcymi agentami i jest czsto wykorzystywane przez reysera. Na pocztku jest to opowie, Narf, która zakóca normalno rzeczywistoci Cleveland, gdy si pojawia. Nawet jeli od pocztku ma pozytywne konotacje, jego wygld tworzy t niesamowit atmosfer, któr znamy ju z Shyamalana. Co wicej, liczne odbicia, cienie i opisy scruntów i tartutyków tworz niesamowit atmosfer filmu. Do koca filmu scrunty mona postrzega tylko za pomoc wspomnianych rodków lub akustycznie.

Shyamalan ceni sobie rytm, szybko i uczucia, jakie wywouje scena. Na przykad w Das Mädchen aus dem Wasser twórca wykorzystuje zwolnione tempo, aby wyduy szok sceny i dramatyczne momenty. Metoda ta wspierana jest akustycznie iz muzyk Jamesa Newtona Howarda . Filmowiec nazywa to swoimi efektami specjalnymi. Przykadem tego jest scena, w której bohaterowie Cleveland i Story zostaj zaatakowani przez Scrunta. Co wicej, Shyamalan uywa stosunkowo niewielu ci lub dugich pozycji kamery. W wywiadzie mówi:

Dzi wikszo filmów powstaje poprzez misterne montae w montaowni []. Przyjmuj inne podejcie i staram si uchwyci magi chwili. [...] Czsto wybieram aktorów teatralnych i krc jak najbardziej spójnie.

Ujcia kamery Christophera Doyle'a , który bardzo mocno pracuje tutaj z ostroci i rozmyciem, opisywane s jako brudne, inteligentne, ale zupenie niespkane i estetycznie kuszce obrazy. Ponadto perspektywy kamer ukazuj pojedyncze stereotypowe postacie. Czsto mona zobaczy ludzi tylko od tyu i zorientowa si w nich tylko dziki oceniajcemu spojrzeniu [Clevelanda]. Czasami kamera poda za jego spojrzeniem [Clevelanda] i pozwala dziwacznym typom przemawia bezporednio do audytorium , zauwaa Mary Keizer.

Motywy i motywy

Samopoznanie i wiedza

W Dziewczynie z wody Shyamalan zajmuje si gównie tematem samopoznania i wiedzy. Chodzi o to, e wadza dziaania [] tkwi w kadym czowieku, ale musi j odkry, czsto bardzo bolenie, i uwierzy w ni, aby j wyzwoli.

W trakcie akcji widz dowiaduje si, e rodzina Heepa zostaa zamordowana przez wamywacza, gdy nie byo go w domu. Z powodu traumy rezygnuje z pracy jako lekarz i prowadzi teraz to anonimowe, odosobnione ycie w zatoczce. Kreuzer analizuje: Rozdrobnienie i drenie jego tosamoci przez t traum jest ju widoczne w jego jzyku: Cleveland ogromnie si jka. Ale w obecnoci Story moe nagle mówi tak pynnie, jakby nigdy nie mia zaburzenia jzykowego. W rytuale ponownego uzdrowienia historii ma wlizgn si w rol uzdrowiciela, ale czuje si niekomfortowo. Ale kiedy dostosowuje si do swojego przeznaczenia i przemawia prawie jak modlitwa do swojej zmarej rodziny, odnajduje siebie i now samowiadomo". Shyamalan przedstawia Clevelanda jako figur identyfikacyjn, która jest nieco bardziej szczegóowa ni inne postacie". , którzy równie odnajduj si w opowieciach.

Postaci autora Vicka Rana Shyamalan stara si przekaza koncepcj, e literatura, a nawet film moe suy jako narzdzie wiedzy. Ksika Vicka, The Cookbook , która porusza kwestie kulturowe i mówi o potrzebie zdolnego przywódcy, bdzie, jak przewiduje Story, zainspiruje maego chopca, który dziki mylom Vicka dokona wielkich zmian w póniejszym yciu jako wola polityka. Ale z powodu rewolucyjnych pomysów, jak przepowiada Narf, zostanie zamordowany. Ale Vick nadal napisa swoj ksik do koca i zaakceptowa przyszo, poniewa jak bogowie religii, historia inspiruje autora wizjonera.

Bajka i mit

Film podejmuje kilka wtków i motywów z bani . Film Shyamalana czsto skada si ze scen zawierajcych elementy magiczne, ale take mdro lub przykady szczególnej przebiegoci lub wrcz gupoty. Protagonici maj przede wszystkim zadanie polegajce na rozwizywaniu zagadek. W Dziewczynie z wody mieszkacy Zatoki musz odnale swoje przeznaczenie (patrz poprzedni rozdzia). Potem jest walka dobra ze zem. Ta walka, która jak czerwona ni biegnie przez twórczo Shyamalana, wyraa si w rywalizacji midzy opowieci i scruntem. Racjonalnie mylcy "potwór" kilkakrotnie atakuje Narfa, a nawet dozorc i próbuje ich zabi. Materialny, ziemny potwór stoi w opozycji do eterycznej istoty wodnej. Woda kontra ziemia, duchowo kontra materializm, jeli wolisz, emocjonalno kontra racjonalno - zauwaa Kreuzer.

Historia reprezentuje posta, która pozwala na pojawienie si magicznego róda, które wysya do mózgu gronych posaców. S grone, poniewa wstrzsaj bezpieczestwem, w które utkalimy siebie i nasze rodziny. Ale sama historia nie jest zbyt przeraajca, poniewa jako alegoryczna posta reprezentuje pozytywne czci opowiadania i mitu. Inspiruje tych, którzy szukaj z ni konfrontacji (mieszkaców Zatoki), nawet jeli zmusza ich do zadawania pyta na temat siebie i swojej roli". Narf postrzega siebie jako alegori samej bajki". Jest tajemnicza, nie zdradza wiele ze swoich pocztków, pozostaje tajemnic. Zbierane przez ni przedmioty, o których ludzie zapomnieli przy basenie i które nastpnie chowaj w swojej jaskini pod basenem, oznaczaj [...] wyparte czci czowieka w niewiadomoci". Homofonia midzy sowem klucz a Kii (magiczny kamie, który ma uleczy t histori) mona rozumie jako odmian kamienia filozoficznego.

W micie kade dbo trawy moe przybra ksztat Odkupiciela i poprowadzi poszukujcego pielgrzyma do najwitszego miejsca jego wasnego serca mówi Campbell. Myl t mona znale równie w Das Mädchen aus dem Wasser : Podobnie jak w Szóstym Zmyle , kluczem do mitycznego wiata, czyli do opowieci o Bkitnym wiecie, jest ten, który bez wysiku i bezwarunkowo wypenia luk midzy rzeczywistoci. i mit dziecka, mianowicie Joey Dury, który dedukuje znaczenie z tekstów i obrazów na pudekach z patkami zboowymi.

Przyjcie

Opinie

W wikszoci dziewczyna z wody zostaa przyjta w USA bardzo negatywnie. Wikszo krytyków dostrzega kontynuacj trendu spadkowego niegdy uznanego reysera. Brian Lowry w czasopimie branowym Variety wykaza zrozumienie dla decyzji Disneya o odrzuceniu scenariusza: [...] Shyamalan kontynuowa The Village z kolejnym rozczarowaniem niezdarn, nieformaln bajk na dobranoc. Fakt, e Shyamalan przedstawia si jako niezrozumiany, Genialny autor doda te do filmu nieprzyjemny posmak egocentryzmu. Dla Jima Emersona ( Chicago Sun-Times ) posta krytyka filmowego bya jedynym jasnym punktem w niespójnej dramaturgii. Ale fakt, e ten krytyk krytykuje film w filmie (i ostatecznie ten, który obecnie ogldamy) za zmuszanie bohaterów do cigego duszenia swoich najbardziej intymnych myli poprzez dugie dialogi, w aden sposób nie usprawiedliwia Das Mädchen im Wasser tych bardzo amatorskich bdów Wraenie, które zbiego si z wraeniem Seana P. Means of the Salt Lake Tribune : [Shyamalan] topi dziewczyn z wody w morzu gadatliwoci .

Ken Hanke z Mountain Xpress zwykle postrzega film jako dzieo artysty, który wie, e ma co do powiedzenia, ale nie by jeszcze w stanie rozgry, co to jest". James Berardinelli mia wraenie, e amatorskie scenariusze pamitaj jednego z Edów Drewno . Z kolei David Bordwell pomyla wizualnie o zmarym Godardzie i napisa obron filmu opart na fatalnych recenzjach: Gdyby Dziewczyna z wody zostaa nakrcona przez mao znanego reysera z Europy Wschodniej, krytycy mogliby pochwali magiczny realizm filmu []. 

W krajach niemieckojzycznych opinia krytyków bya mieszana. Pisaa na przykad Alexandra Stäheli z Neue Zürcher Zeitung . Bajka duchowa B. Shyamalana przypomina wewntrzne napicie niespodziewanego sukcesu Szósty zmys . Oczywicie nie da si przecign upiornej psychoterapii maego Colea z jej przytaczajc samotnoci w kategoriach atmosferycznego smutku, ale historia rozwija swój wasny, pynny urok. Powiedziaa te, e film kondensuje si w czasem dziwaczn, a czasem nieco pask przypowie o sensie ycia, która czasem zaskakuje te odrobin swdzcego humoru, co przyczynio si bardzo do zysku filmu.

Magazyn filmowy Cinema napisa, e Shyamalan opowiada nowoczesn bajk, porywajc histori o determinacji i odkupieniu w której humor zawsze agodzi pomienny patos i doszed do wniosku, e Shyamalanowi udao si nakrci film dla zbiorowej duszy . To jest nastrojowe, dowcipne i bajeczne. Leksykon filmów midzynarodowych sdzeni Poetycka i fantastyczna historia jako oryginalny zmiany monotonii nurtu Hollywood, która opowiada o uzdrawiajcej mocy wyobrani, solidarnoci i odwagi. Imponujcy wizualnie i dobrze wyposaony film rozwija swój urok poza utarte schematy gatunkowe. Wolfgang Höbel ze Spiegel napisa, e film jest zawiy i pompatyczny w swojej narracji, ale czsto ma dziwny urok.

Z drugiej strony Joachim Schätz okreli film jako najbardziej szalony letni przebój sezonu". Powiedzia te: Od jednej absurdalnej rewelacji do kolejnej nadmiernie wyprodukowanej sceny suspensu, film zagbia si coraz gbiej we wosy- stworzenie pseudomitologicznego zestawu zasad dotyczcych narf, map-zabójców i olbrzymich orów. Byoby to bardzo sympatyczne na swój niezachwiany sposób, gdyby wady Shyamalana, takie jak fatalizm i tsknota za postaciami przywódczymi, nie psuy pomieszanej zabawy. Bernd Zywietz z film-dienst powiedzia: Dziewczyna z serialu wodnego jako bardzo osobiste dzieo jeden narrator kina, który gubi si tak samo niekontrolowany i entuzjastyczny, jak wspóczujcy.

Agencja ocena filmu Wiesbaden da filmowi rating szczególnie cenne i napisa: Dziewczyna z wody oferuje duo wicej ni fantasy i horroru. Shyamalan znakomicie bawi si znanymi elementami obu gatunków i ironicznie je amie. Z jednej strony jego twórczo ukazuje romantyczn histori zdesperowanej osoby, uratowanej si innych i sztuk suchania. Z drugiej strony Shyamalan daje refleksje na temat technik filmowego opowiadania historii, które w bardzo zabawny sposób ewokuj brechtowski dystans midzy widzem a bohaterami. Uywa narracji i semiotyki jako wsparcia momentów narracyjnych, które popychaj akcj dalej. Inscenizacja, praca kamery, monta, ale przede wszystkim gra znakomitych aktorów wspiera t strategi: film daje pole do rozwoju kadej roli drugoplanowej; ich piknie pomalowane kleszcze to kolejny powód do obejrzenia bardzo inteligentnego filmu .

Francuskiego filmu magazyn Cahiers du Cinéma zabra dziewczyn z wody na swojej licie 10 najlepszych filmów 2006 roku.

przychód

Dziewczyna z wody zarobia w weekend otwarcia w USA ok. 18 mln dolarów, w Niemczech film dotar do ok. 43 tys. widzów i trafi na kinowe listy przebojów pod numerem 9. Po omiu tygodniach bajka zarobia na caym wiecie okoo 72 mln dolarów, z czego 42 mln dolarów trafio do kin w USA, milion dolarów w Niemczech, 5,7 mln dolarów w Hiszpanii i 1,8 mln dolarów. Japonia.

W porównaniu z budetem filmu, który wynosi od 70 do 75 milionów dolarów, film okaza si fiaskiem finansowym. Po Wide Awake , który jest równie uwaany za komercyjn porak, poniewa przy budecie wynoszcym okoo 6 milionów dolarów zarobi ponownie tylko 282 175 dolarów, jest to drugi film Shyamalana, który nie zdoa odzyska swoich kosztów.

Nagrody

Noah Gray-Cabey otrzyma nominacj do nagrody Young Artist Award dla najlepszego modego aktora w 2007 roku . Poza tym film by czterokrotnie nominowany do negatywnej nagrody Zotej Maliny , m.in. w kategoriach Najgorszy Film i Najgorszy Scenariusz . Shyamalan zosta uhonorowany jako najgorszy reyser i najgorszy aktor drugoplanowy .

Publikacje

Film

Wersja DVD filmu zostaa wydana w USA 19 grudnia 2006 roku, aw krajach niemieckojzycznych 19 stycznia 2007 roku. Oprócz tego, co dzieje si na DVD, DVD zawiera przerywniki filmowe i dwa zwiastuny amerykaskich kin. Nastpnie pojawia si limitowana edycja DVD ze ciek dwikow, która zawiera oryginaln ciek dwikow i 24-stronicow broszur, w której wyjaniono histori stworzenia i postacie. Pyta Blu-ray zostaa wydana w Niemczech 16 marca 2007 roku, dostpna jest równie wersja HD-DVD .

cieka dwikowa

18 lipca 2006 roku Decca Records wydao oryginaln ciek dwikow w USA, a 1 wrzenia 2006 roku w Niemczech. Partytura zostaa skomponowana przez Jamesa Newtona Howarda i zinterpretowana przez Hollywood Symphony Orchestra. Oprócz muzyki filmowej, utwór zawiera dwie piosenki "It Ain't Me Babe" i "Maggie's Farm" Silvertide jako reinterpretacje dwóch piosenek Boba Dylana i po jednej Amandy Ghost i zespou rockowego A Whisper in the Noise . William Ruhlmann z Allmusic powiedzia: Howard ma du orkiestr i duy chór i uywa obu do tworzenia wirujcej i kolistej muzyki, która, z kilkoma zwyczajnymi momentami tu i tam, prowadzi do ekscytujcych oczekiwa i punktów kulminacyjnych . Howard wygra IFMCA Nagroda za najlepsz muzyk filmow w filmie fantasy / science fiction / horror, za najlepsz ciek dwikow w 2006 roku i za najlepsz piosenk w 2006 roku (The Great Eatlon).

literatura

Literatura podstawowa

 • Shyamalan, M. Night: Lady in the Water: a Bedtime Story , Brown modych czytelników, Londyn, czerwiec 2006, ISBN 978-0-316-01734-3 .

Literatura wtórna

 • Kreuzer, Marco: Dramaturgia niesamowitoci z M. Night Shyamalanem , VDM Verlag Dr. Müllera, 2008, ISBN 978-3-639-05921-2 . (W tej ksice Kreuzer analizuje filmy Shyamalana, w tym Lady in the Water )
 • Bamberg, Michael: The Man Who Heard Voices: lub, jak M. Night Shyamalan zaryzykowa swoj karier w bajce , Gotham Books, New York, 2006, ISBN 1-59240-213-5 .
 • Zywietz, Bernd: Widzenie martwych ludzi. M. Night Shyamalan i jego filmy . Zrzut ekranu edycji Tom 1, Moguncja 2008 - ISBN 978-3-00-025297-6

Lustro krytyki

 • Götz, André: Dziewczyna z wody. Co innego: bajka M. Night Shyamalana . W: epd Film 9/2006. Strony 4849.
 • Höbel, Wolfgang: Plusk Wunderkinds na brzuch . W: Der Spiegel 35/2006, strony 166167.
 • Maa, Felicitas: Dziewczyna z wody . W: film-dienst 18/2006. Strona 22
 • Klink, Roman: Dziewczyna z wody . W: Filmecho / Filmwoche nr 32/2006. Strona 24
 • Tessé, Jean-Philippe: Rire et ravissement . W: Cahiers du Cinéma nr 615 wrzesie 2006. Strony 2223.

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Wiek oceni na dziewczyn z wody . Modzieowa Komisja ds . Mediów .
 2. DVD : Lady in the Water (Limited Soundtrack Edition), Broszura str. 1
 3. Chc filmów z treci i gbi. W: wiat. ródo 21 grudnia 2008 .
 4. a b Rüdiger Sturm: Geniusz zapaka nad deserem. W: wiat. ródo 21 grudnia 2008 .
 5. DVD : Lady in the Water (Limited Soundtrack Edition), Broszura s. 9 (Wywiad z Shyamalanem)
 6. Link do archiwum ( pamitka z 24 marca 2008 w Internet Archive ): Kevin Costner Gossip, News, & Trivia. ródo 5 stycznia 2009.
 7. Ciekawostki na tv.burrp.com. , ródo 17 stycznia 2009
 8. DVD: Lady in the Water Dziewczyna z wody : Making-Of (stwory)
 9. Miejsca filmowania w internetowej bazie filmów
 10. a b c d e f Kreuzer: Dramaturgia niesamowitoci w M. Night Shyamalan , s. 106.
 11. Störing: Kleine Weltgeschichte , s. 141 (Pomys, e woda jest podstawow substancj wszelkiego bytu lub ródem ycia, pochodzi od Thalesa von Mileta .)
 12. Thomas Schultze: Martwiem si o prawd emocjonaln. Wywiad z M. Night Shyamalanem. W: Kino.de . Zarchiwizowane z oryginau w dniu 31 grudnia 2008 r .; ródo 21 grudnia 2008 .
 13. a b c d Kreuzer: Dramaturgia niesamowitoci w M. Night Shyamalan , s. 105.
 14. Kreuzer: Dramaturgia niesamowitoci s. 37 i s. 52
 15. DVD: Lady in the Water - Dziewczyna z wody : Making-of (Spojrzenie)
 16. Kreuzer: Dramaturgia niesamowitoci w M. Night Shyamalan , s. 52.
 17. DVD: The Village (wywiad z M. Night Shyamalanem)
 18. Johannes Bonke, Rico Pfirstinger: M. Night Shyamalan o zabawie ze strachem i nadprzyrodzonymi mocami. W: Spielfilm.de. Zarchiwizowane z oryginau w dniu 31 grudnia 2008 r .; ródo 26 grudnia 2008 .
 19. Recenzja filmu Bernda Zywietza na cinefacts.de
 20. ^ Recenzja filmu Klausa Huebnera
 21. Recenzja filmu Mary Keizer w Edycji
 22. Kreuzer: Dramaturgia niesamowitoci w M. Night Shyamalan , s. 102.
 23. Recenzja filmu Rudolfa Indersta  ( strona ju niedostpna , szukaj w archiwach internetowychInfo: Link zosta automatycznie oznaczony jako wadliwy. Sprawd link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. w lusterku filmowym.@1@2Szablon: Dead Link / www.filmspiegel.de  
 24. a b c Kreuzer: Dramaturgia niesamowitoci w M. Night Shyamalan , s. 102.
 25. Kreuzer: Dramaturgia niesamowitoci w M. Night Shyamalan , s. 103.
 26. a b c Kreuzer: Dramaturgia niesamowitoci w M. Night Shyamalan , s. 107.
 27. Kreuzer: Dramaturgia niesamowitoci w M. Night Shyamalan , s. 108.
 28. Joseph Campbell: Bohaterowie w tysicu postaci . Wydanie siódme. Frankfurt nad Menem 2005, s. 17.
 29. Joseph Campbell: Bohaterowie w tysicu form , s. 48
 30. Kreuzer: Dramaturgia niesamowitoci w M. Night Shyamalan , s. 104.
 31. Pani w wodzie. W: Zgnie pomidory . Fandango, dostp 29 marca 2020 r .Szablon: Rotten Tomatoes / Maintenance / Wikidata Oznaczenie inne ni nazwa zestawu
 32. ^ Brian Lowry: Pani w wodzie. W: Rónorodno. ródo 11 stycznia 2009 : "[...] Shyamalan poda za" The Village " z kolejnym rozczarowaniem - ocia, pobaliw bajk na dobranoc.
 33. Jim Emerson: Dama w wodzie. W: Chicago Sun-Times. Pobrane 11 stycznia 2009 : A jednak tylko dlatego, e zarozumiay pan Farber krytykuje film w filmie (i w domyle ten, który ogldamy równie) za jego niekoczc si ekspozycj, leniwe poleganie na paskich frazesach, i za zmuszanie postaci do rzucania najskrytszych myli w dialogu dla pieszych, co nie usprawiedliwia Lady in the Water za race popenienie kadego z tych amatorskich bdów.
 34. Sean P. Oznacza: Pani w wodzie. W: Salt Lake Tribune. Zarchiwizowane z oryginau w dniu 6 maja 2007 r .; dostp 18 sierpnia 2008 r. (w jzyku angielskim): [Shyamalan] toncy Lady in the Water w morzu gadania.
 35. Ken Hanke: Dama w wodzie (PG-13). W: Mountain Xpress. 26.07.2006, dostp 18.08.2008 (angielski): Jestem [...] skonny sdzi, [...] e widzimy ekspresj artysty, który wie, e ma co do powiedzenia , ale nie byem w stanie pogodzi si z tym, czym to co jest .
 36. James Berardinelli : Dama w wodzie, The. W: Reelviews. Pobrane 18 sierpnia 2008 r. (w jzyku angielskim): przypominaj [s] odrzucony scenariusz Eda Wooda
 37. David Bordwell: Przesuchanie gosu. Pobrane 18 grudnia 2008 r. : Gdyby Dam w wodzie nakrci mao znany reyser z Europy Wschodniej, recenzenci mogliby j pochwali jako magiczny realizm [...].
 38. Alexandra Stäheli: Krytyk filmowy, istota nie z tego wiata. W: Neue Zürcher Zeitung. ródo 21 grudnia 2008 .
 39. Dziewczyna z wody. W: kinie . ródo 17 sierpnia 2021 .
 40. Dziewczyna z wody. W: Leksykon Filmów Midzynarodowych . Serwis filmowy , udostpniony 17 sierpnia 2021 r . 
 41. Wolfgang Höbel: Plusk Wunderkinds na brzuch . W: Der Spiegel 35/2006, s. 167.
 42. Joachim Schätz: Dziewczyna z wody. O narfach i zabójczych mapach. W: Filmzentrale. ródo 19 sierpnia 2008 .
 43. Bernd Zywietz: Sens i dusza fantastyki. Reyser i scenarzysta M. Night Shyamalan . W: film-dienst , nr 12/2008, s. 68
 44. Wystpienie Jury - ocena szczególnie cenna. W: Filmbewertungsstelle Wiesbaden. ródo 4 listopada 2010 .
 45. Cahiers du Cinéma. W: caltech.edu. Zarchiwizowane z oryginau w dniu 25 marca 2012 r .; udostpniono 14 marca 2013 roku .
 46. Weekendowa kasa biletowa Lady in the Water
 47. a b http://www.boxofficemojo.com/movies/id=ladyinthewater.htm : Dziewczyna z wody w Box Office mojo
 48. Kasa biletowa wszystkich krajów autorstwa Lady in the Water Box Office Mojo
 49. Kasa i biznes w internetowej bazie filmów
 50. Obud si w Box Office Mojo
 51. Nagrody i nominacje w Internetowej Bazie Filmów
 52. Szczegóy DVD w internetowej bazie danych filmów
 53. ^ William Ruhlmann: Dama w wodzie. W: Allmusic. Dostp 1 grudnia 2015 r .
 54. ^ Nagrody i zwycizcy 2006 Nagroda IFMCA (2006). W: Muzyka filmowa. Dostp 1 grudnia 2015 r .

Opiniones de nuestros usuarios

Liliana Kulik

Bardzo ciekawy ten post o Dziewczyna z wody.

Marian Banasiak

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Dziewczyna z wody, daje dużo pewności.

Janina Szymczak

Wreszcie artykuł o Dziewczyna z wody, który jest łatwy do przeczytania.