Dziewczyna WadjdaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Dziewczyna Wadjda. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Dziewczyna Wadjda zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Dziewczyna Wadjda i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Dziewczyna Wadjda. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Dziewczyna Wadjda! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Dziewczyna Wadjda, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu niemiecki Dziewczyna Wadjda
Tytu oryginalny Wadjda ()
Kraj produkcji Arabia Saudyjska , Niemcy
Oryginalny jzyk arabski
Rok wydania 2012
dugo 97 minut
Klasyfikacja wiekowa FSK 0
JMK 0
Prt
Dyrektor Haifaa Al Mansour
scenariusz Haifaa Al Mansour
produkcja Powie Gerharda Meixnera
Paul
muzyka Max Richter
aparat fotograficzny Lutz Reitemeier
skaleczenie Andreas Wodraschke
zawód

Dziewczyna Wadjda ( arab , DMG Wada ) to pierwszy film fabularny o tym saudyjskiej dyrektora Haifaa al-Mansour i pierwszego filmu penometraowego kiedykolwiek by kierowane przez saudyjskiej. Film zdoby kilka nagród filmowych na caym wiecie i zosta uznany za ma sensacj na Festiwalu Filmowym w Wenecji w 2012 roku .

zawarto

Wadjda to 11-letnia dziewczyna mieszkajca w Rijadzie , stolicy Arabii Saudyjskiej. Jej rodzice wydaj si zamoni. B. PlayStation lub nielegalny zagraniczny kierowca za ogromny pick-up w drodze do szkoy. W swoim yciu cieszy si rónymi swobodami, których wielu jej kolegów z klasy w tym cile islamskim kraju wydaje si nie zna. Sucha zachodniej muzyki rockowej w radiu lub nosi trampki Converse i dinsy pod tradycyjnym szlafrokiem i na ogó nie da si atwo zastraszy otoczeniem.

Wadjda marzy o posiadaniu piknego zielonego roweru, który widzi codziennie przed sklepem z zabawkami w drodze do szkoy. Jej najwikszym marzeniem jest pojedzi i wygra wycig rowerowy ze swoim chopakiem Abdullahem, chopakiem z ssiedztwa. Jednak dla dziewczt jazda na rowerze jest uwaana za niewaciw, a matka Wadjdy zabrania tego równie swojej córce. Kobieta próbuje przeszkodzi mowi, który chce syna, przed wziciem drugiej ony . Wadjda, która dowiaduje si, e jej nazwisko nie figuruje w tradycyjnie mskim drzewie genealogicznym, sprzeciwia si temu, aby zarobi wasne pienidze na swój rower. B. Skadanki i daje mediatorowi koleance z klasy i jej koleance. Dyrektorka bacznie j obserwuje, a ze wzgldu na niekonwencjonalne podejcie Wadjdy do tradycyjnych wartoci i zasad nigdy nie traci okazji, by j zdyscyplinowa. Chocia oficjalnie przestrzega surowych zasad religijnych, wród uczennic jest tajemnic poliszynela, e wamywacz w domu dyrektorki by bardziej prawdopodobnym jej kochankiem.

Po latanie ich dziaalnoci decyduje Dziewczynka w trampkach, w koranicznego wersetu - konkurs recytacji do udziau, bo nagroda to 1000  SR w gotówce, co pozwolioby dziewczynka kupi wymarzony rower. Zdolno Wadjdy do zapamitywania wersetów Koranu zaimponowaa jej nauczycielom. Ale kiedy wygrywa konkurs i ogasza zamiar kupienia roweru za pienidze z nagrody, zaszokowaa swoich kolegów z klasy, a zwaszcza nauczycieli; dyrektorka przerwaa jej i wyjania, e skoro i tak dziewcztom nie wolno jedzi na rowerach, lepiej i rozsdniej byoby przekaza nagrod pienin dla Palestyny. Po ogoszeniu przez dyrektork oficjalnie podjto decyzj: szkoa przekae pienidze, a Wadjda nie ma moliwoci wniesienia sprzeciwu ani dochodzenia swoich praw.

Kiedy wraca do domu, widzi tylko ojca czekajcego na matk. Zanim jej ojciec opuci dom, prosi j, by powiedziaa matce, e j kocha. Zasypiajc, czekajc na matk i budzc si wieczorem, znajduje matk na dachu domu; wyjania Wadjdzie, e wielkie wito w okolicy dotyczy lubu ojca Wadjdy z jego now drug on. Kiedy dziewczyna na próno próbuje pocieszy matk i doda jej odwagi, pokazuje córce zielony rower, który jej kupia. Zapacia za to pienidzmi, które tak naprawd chciaa wyda na now czerwon sukienk, aby by bardziej atrakcyjn dla ojca Wadjdy ni potencjalne kandydatki na drug on - cel, który sta si przestarzay. Zamiast tego chce mie pewno, e jej ukochana córka za nic zagina i e wszystkie jej yczenia zostay spenione. W kocu Wadjda wygrywa moliwy obecnie wycig ze swoim przyjacielem Abdullahem i rusza wasn drog do wielkiego, rozlegego wiata - symbolizowanego przez gówn drog, do której dociera na rowerze, nie widzc nic z Abdullaha.

produkcja

Film zosta wyprodukowany przez Romana Pawa i Gerhard Meixner, który wspópracowa zarówno z ich firmy produkcyjnej Berlin Razor Filmowej na realizacj Oscar- nominowane filmy Paradise Now i Walc z Baszirem . Koproducentem w Arabii Saudyjskiej by Amr Alkahtani, któremu dziki kontaktom w królestwie udao si równie uzyska niezbdn zgod na film od Ministerstwa Kultury. Alkahtani wraz ze swoj grup High Look produkuje take seriale dla telewizji saudyjskiej. Film otrzyma znaczce wsparcie od NDR (montaysta Christian Granderath ), BR (montaysta Bettina Ricklefs ) oraz saudyjskiego nadawcy ROTANA. Finansowanie zapewniy Filmförderungsanstalt (FFA), Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) i Babelsberg Film Fund (ILB).

Cay film zosta nakrcony w Arabii Saudyjskiej w oryginalnych lokalizacjach. Mimo istniejcej aprobaty praca nad filmem bya czsto utrudniona, midzy innymi ze wzgldu na ostr segregacj pciow w kraju. Filmowanie na ulicy zosta czciowo przerwana przez religijne policji monitoringu ycia publicznego , jako reyser zosta strzelanie z gównie mskiej zaogi . Aby unikn dalszych opónie, Al Mansour czasami kierowa produkcj przez monitor i krótkofalówk z trudno widocznego samochodu produkcyjnego. Sekwencja strzelaniny, jak wszystkie ycie w kraju, zostaa wyznaczona przez rytm islamskich modlitw , kiedy ycie publiczne w Arabii Saudyjskiej zatrzymuje si pi razy dziennie.

Film nie móg by pokazywany publicznoci kinowej w Arabii Saudyjskiej do koca 2017 roku, poniewa do tego czasu kina byy tam zakazane. Aby odwiedzi najblisze kina, osoby zainteresowane filmem w Arabii Saudyjskiej udaj si do ssiednich krajów, takich jak Bahrajn czy Kuwejt . Sukces filmu jest wymieniany jako jeden z powodów, dla których zakaz ogoszono w listopadzie 2014 roku. Innymi powodami s interesy komercyjne i mówi si, e dostp do nowoczesnej rozrywki powinien sprawi, e modzie Arabii Saudyjskiej bdzie mniej podatna na religijnych ekstremistów.

Opinie

Wspaniaa tragiczna komedia, która w swojej dowcipnej historii ukrywa wyran krytyk reimu i otwarcie opowiada si za prawami dziewczt i kobiet.

- femundo

Ogólnie rzecz biorc, ambiwalencja filmu Al-Mansoura wynika z najwikszej ( sic! ) Zasugi Al-Mansoura : film nie przyciga aski zachodniej publicznoci po prostu demonizujc instytucje i wartoci religijne, ani te nie unika przyjmowania potencjalnie ryzykowne tematy dla Arabii Saudyjskiej i zarzucaj podwójne standardy. Niemniej jednak Al-Mansur zawsze pozostaje w ideologicznych ramach odniesienia, prawdopodobnie nie tylko ze wzgldu na wymogi saudyjskiej cenzury. [] Das Mädchen Wadjda to imponujcy debiut reyserki, która mimo sporego oporu potrafi wypracowa jzyk filmowy odpowiadajcy jej zoonemu tematowi .

- Tim Lindemann : blog filmowy White Lightnin '

Bezsilna ona i dziewczyna, której nie wolno jedzi na rowerze - czy to nie jest banalna, oczekiwana fabua filmu z Arabii Saudyjskiej Na pewno. Ale al-Mansur nie poprzestaje na tym. Pokazuje raczej, e wizerunek kobiety uciskanej przez mczyzn jest niewystarczajcy. Z pomoc matki i córki stopniowo szydekuje skomplikowan sie relacji, uksztatowan przez nierówne relacje wadzy, w których porusza si jej dwoje bohaterów. "

- Jannis Hagmann : Qantara

Nawet jeli podejcie do historii emancypacji jest raczej ostrone, Haifaa Al Mansour udaje si ujawni absurdalne spicia w kulturze saudyjskiej dziki naiwnej perspektywie maego Wadjdy. Dla europejskiej publicznoci - film jest koprodukcj niemiecko-saudyjsk i do tej pory by pokazywany tylko na Zachodzie ze wzgldu na zupenie brak kultury kinowej w Arabii Saudyjskiej - Wadjda wyglda jak buntownicza gowa z ksiki dla dzieci, która tego nie robi. chcesz przesta pyta: dlaczego

- Critic.de

Mnóstwo codziennych obserwacji daje wraenie ycia w kraju arabskim. [...] Gdy Haifaa Al Mansour stawia w centrum uwagi nieodparcie yw dziewczyn z Wadjd, film nabiera lekkoci, której moe uy. Jego historia jest waciwie do gorzka. Oprócz gniewu z powodu niezliczonych niesprawiedliwoci i ogranicze ronie poczucie niepokoju. Nadzór nad dziewcztami i kobietami rozciga si na najbardziej intymne obszary. [] Cytaty z Koranu, które odgrywaj gówn rol w tej historii, bd prawdopodobnie skierowane przede wszystkim do arabskiej publicznoci. Kiedy matka Wadjdy recytuje wersety, emanuj one prawd i piknem. Ale film celowo pozostawia otwart kwesti, czy Koran równie przemawia do Wadjdy, czy te jest tylko rodkiem do celu .

- Martina Knoben, Süddeutsche Zeitung

Dziewczyna Wadjda jest pena codziennych obserwacji, które pozwalaj dowiadczy hermetycznie zamknitego kosmosu. To wanie ta wewntrzna perspektywa sprawia, e film jest tak ekscytujcy. Nie eruje na Zachodzie i unika gestów oburzenia. Mansur po prostu pokazuje, co to znaczy y jako kobieta w Arabii Saudyjskiej .

- Oliver Kaever, Der Spiegel

Pomimo caej degradacji i odrzucenia Das Mädchen Wadjda nie przedstawia kobiet jako ofiar. Raczej mae sztuczki, wielkie sztuczki i wolnoci s przedstawiane z mioci i humorem, które i tak przyjmuj. Bohaterki Al Mansoura nie s rewolucjonistami. Chodzi o pokazanie tego, co jest, nawet jeli ta codzienno jest dla nas zupenie niezrozumiaa. [] Al Mansour pozostawia ocen widzowi. Pogra si w dziwnym, obcym wiecie, w którym pragnienia uznania i mioci, samostanowienia i wyzwolenia s ostatecznie takie same jak ich wasne .

- Katharina Grimm, Stern

Al Mansour inscenizowa sceny uliczne z karawany na ekranie wideo; kobieta kierujca msk zaog na wieym powietrzu bya nie do pomylenia. Gotowy film nie jest aktem oskarenia. Twierdzi, e okazywanie niesprawiedliwoci prowadzi do cichego oburzenia i cigych zmian .

- Hanns Georg Rodek, Die Welt

Film fabularny Haifaa al-Mansour The Wadjda Girl jest jednym z najwaniejszych i najbardziej niepokojcych filmów tego roku. Bo tu filmowiec z Arabii Saudyjskiej opowiada o yciu kobiet, o codziennych restrykcjach, dokuczaniu i odwetach - przy czym `` The Wadjda Girl '' otwiera nam oczy dwiema historiami, z jednej strony o scenariuszu, z drugiej o jani produkcyjnej .

- Thomas Klingenmaier, Stuttgarter Zeitung

Film Mansoura odwouje si do staroytnych tradycji. Rower staje si symbolem oporu i wyzwolenia maej dziewczynki. Wadjda nie poddaje si i walczy z uprzedzeniami patriarchalnego spoeczestwa, w którym utrwalony jest ucisk kobiet. Mansour pokazuje nam swój wiat cisych konwencji .

- Katrin Moser, 3 sob

Nagrody

Przyjcie

Ksika dla dzieci The Girl Wadjda autorstwa Haifaa Al Mansour, przetumaczona przez Catrin Frischer, zostaa wydana przez CBT jesieni 2015 roku . Roswitha Budeus-Budde nazwaa Wadjd najsilniejsz dziewczyn w literaturze dziecicej jesieni 2015 roku.

Powie otrzymaa nagrod DJLP 2016 w kategorii ksiki dla dzieci .

literatura

Haifaa Al Mansour, Catrin Frischer (tumaczenie): The girl Wadjda. , cbt Monachium, 2015, ISBN 3570163784 .

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Certyfikat wydania dla dziewczynki Wadjda . Dobrowolna samoregulacja brany filmowej , czerwiec 2013 (PDF; numer testu: 139 479 K).
 2. Klasyfikacja wiekowa dla dziewczynki Wadjda . Modzieowa Komisja ds . Mediów .
 3. a b 3sat .de: Sprzeczna rzeczywisto. Film Haifaa Al Mansour Wadjda 10 wrzenia 2012, obejrzano 31 sierpnia 2013
 4. a b wadjda-film.de: Koch Media: Pierwsza informacja prasowa na temat kinowego wydania Das Mädchen Wadjda ( Memento z 21 wrzenia 2013 w Internet Archive ) (PDF; 170 kB), dostp 31 sierpnia 2013
 5. a b c Die Zeit : Under the Eyes of the Religijna policja , od 24 maja 2012, dostp 31 sierpnia 2013
 6. torinofilmlab.it: Amr Al Kahtani , dostp 31 sierpnia 2013
 7. kinofenster.de: Kobiece przestrzenie mieszkalne w Das Mädchen Wadjda , od 7 sierpnia 2013 r., Dostp 31 sierpnia 2013 r.
 8. ^ Spiegel: Arabia Saudyjska znosi zakaz kina
 9. Frankfurter Rundschau: Arabia Saudyjska dopuszcza kina , 10 listopada 2014
 10. femundo.de: Everyday life in Saudi Arabia , dostp 12 maja 2018
 11. wlfilms.de: The girl Wadjda from Haifaa Al-Mansour: Fahrradliebe , dostp 26 sierpnia 2013
 12. de.qantara.de: W rodku wiata dorosych , dostp 15 wrzenia 2013
 13. ^ Recenzja filmu na Critic.de
 14. Maa sensacja. W: Süddeutsche Zeitung . 5 wrzenia 2013, obejrzano 6 padziernika 2013 .
 15. The Wadjda Girl: Cycling for the Revolution. W: Der Spiegel . 3 wrzenia 2013, obejrzano 6 padziernika 2013 .
 16. Film, który nawet nie powinien istnie. W: Stern . 7 wrzenia 2013, obejrzano 6 padziernika 2013 .
 17. Nauka surów Koranu dla mitowozielonego roweru. W: wiat . 4 wrzenia 2013, obejrzano 6 padziernika 2013 .
 18. Pod kciukiem. W: Stuttgarter Zeitung . 4 wrzenia 2013, obejrzano 6 padziernika 2013 .
 19. Nadzieja jest kobieca. W: 3sat . 2 wrzenia 2013, obejrzano 6 padziernika 2013 .
 20. labiennale .org: Collateral Awards of the 69th Venice Film Festival ( Memento z 26 sierpnia 2013 w Internet Archive ), dostp 31 sierpnia 2013
 21. filmfest-muenchen .de: Peace Prize of German Films - Die Brücke ( Memento z 19 sierpnia 2013 w Internet Archive ), dostp 31 sierpnia 2013
 22. Roswitha Budeus-Budde: Nigdy wicej przepisów. Literatura dla dzieci i modziey w ruchu. W: Süddeutsche Zeitung , Rn. 277, 1 grudnia 2015, dodatek do literatury, s.15.

Opiniones de nuestros usuarios

Ewa Sawicki

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Iwona Grochowski

Uważam, że ten wpis o zmiennej Dziewczyna Wadjda jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.