Dziewczyna Rosemarie (1958)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Dziewczyna Rosemarie (1958). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Dziewczyna Rosemarie (1958) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Dziewczyna Rosemarie (1958) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Dziewczyna Rosemarie (1958). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Dziewczyna Rosemarie (1958)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Dziewczyna Rosemarie (1958), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Dziewczyna Rosemarie
Kraj produkcji Niemcy
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 1958
dugo 101 minut
Klasyfikacja wiekowa FSK 12
Prt
Dyrektor Rolf Thiele
scenariusz Erich Kuby ,
Rolf Thiele,
Rolf Ulrich ,
Jo Herbst
produkcja Luggi Waldleitner
muzyka Norbert Schultze
aparat fotograficzny Klaus von Rautenfeld
skaleczenie Liesbeth Neumann-Kleinert
zawód

Dziewczyna Rosemarie to spoecznie krytyczny niemiecki film z 1958 roku . Film zosta wyprodukowany przez Roxy-Film w CCC-Film -Ateliers w Berlinie . Kilka uj plenerowych krcono we Frankfurcie nad Menem . Premiera odbya si tam 28 sierpnia 1958 roku.

wtek

Moda Rosemarie Nitribitt , która pochodzi z biednej rodziny , mieszka z drobnymi przestpcami Horstem i Walterem w piwnicy we Frankfurcie nad Menem . T dwójk wdruje po centrum miasta i niedaleko hotelu przyciga uwag przemysowca Brustera. Spotyka si tam ze swoim kartelem przedsibiorców i szuka nocnej rozrywki w miecie. W tym hotelu Concierge Bran opiekuje si panami, pomagajc im w wieczornych spotkaniach z paniami, których on (w tym Rosemarie) nie toleruje w hotelowym lobby. Z powodu nieporozumienia Rosemarie wkrótce zamiast Brustera poznaa biznesmena Konrada Hartoga (który jest równie czonkiem kartelu). Hartog wyciga j i wyposaa j w mieszkanie.

W drodze na pokaz koni prowadzony przez rodzin von Hartog, Rosemarie poznaa póniej Francuza Alfonsa Friberta, który zajmowa si szpiegostwem przemysowym. Wprowadza Rosemarie w otoczenie szefów wielkiego biznesu. Tymczasem Hartog okazuje si, e wszy nad dusz przerw w swoim wasnym kontakcie z ni i oddziela si od Rosemarie. Na poegnanie przekazuje jej w prezencie pienidze (18 000 DM), które zostan zainwestowane w Mercedesa 190 SL Roadster . Tymczasem Fribert wykorzystuje Rosemary, aby dotrze do tajemnic dentelmenów. Przy pomocy magnetofonu bd szpiegowani podczas nocnych pogawdek. Rosemarie ukrya tamy przypadkowemu znajomemu, studentowi.

W kocu Rosemary domaga si uznania spoecznego. Wywouje skandal, gdy nagle pojawia si na przyjciu w willi Brustera, a póniej w towarzystwie ucznia w barze Rialto, w którym czsto bywa Kartell . Dziki temu przekroczya zakrt. Pewnego dnia zostaje zamordowana w swoim mieszkaniu, podczas gdy panowie z kartelu czekaj w swoich samochodach przed domem Rosemary.

to

Filmowa adaptacja ma niewiele wspólnego z histori ycia Rosemarie Nitribitt . Film cakowicie milczy o ich pochodzeniu i modoci. Nie mona byo udowodni, czy naprawd szpiegowaa i podsuchiwaa swoich klientów.

Strzelanina we Frankfurcie napotkaa trudnoci. Grupa Steigenberger zabronia ekipie filmowej krcenia scen w holu hotelu Frankfurter Hof . Dlatego musia zosta odtworzony w studiu w Berlinie Zachodnim . W filmie nie mona byo wymieni rzeczywistej nazwy hotelu, nazywano go Hotel Paacowy. Nie udzielono pozwolenia na filmowanie przed salonem samochodowym Mercedesa naprzeciwko Domu Junior . Te sceny trzeba byo krci z samochodu wczenie rano.

Gdy propozycja woskiego festiwalu prowadzcego Midzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji , przed jego startem w Niemczech na Biennale, miaa zosta pokazana, waciwy doradca filmowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych , Franz Rowas , zobaczy 9 sierpnia 1958 r. przedstawiciele Zwizku Eksportowego filmu niemieckiego . Nastpnie skrytykowa, e film uogólnia negatywne zjawiska i czy karier polityczn i rozwój gospodarczy Republiki Federalnej z upadkiem moralnym. Ta tama mogaby zaszkodzi niemieckiej reputacji za granic, a zwaszcza dostarczy nowych argumentów tym krgom, które z dezaprobat patrzyy na rozwój gospodarczy Republiki Federalnej.

Poniewa rzd nie móg prawnie uniemoliwi wykonania wyników, Rowas odwoa si do obywatelskiej odpowiedzialnoci Unii Eksportowej. Poniewa groba obcicia dotacji lub wprowadzenia kontroli eksportu niemieckich filmów nie powioda si, MSZ polecio ambasadzie niemieckiej w Rzymie wezwa reysera Biennale do odwoania filmu - bezskutecznie.

W poowie sierpnia niemiecka prasa dowiedziaa si o próbie wpywu pastwa. Midzy innymi Neue Rhein Zeitung , Bild i Hamburger Echo kpico informoway o podejciu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

FSK sprawdzone film troch póniej. Stwierdzia, e owiadczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych s niedokadne i zaaprobowaa prac z dwiema zmianami. Dotyczyy one tekstu i sceny z maszerujcymi onierzami.

Na przykad FSK zada preambuy, która wyraa fakt, e opisane naduycia i krytykowani wykonawcy s wyjtkami. Aby zapobiec cenzurze, producent wykona ju zdjcie z rysunkiem Ludwiga Erharda , który wisi w kilku scenach na prawo od óka Nitribitta, nierozpoznawalny przez plam rozmycia. Odnoszc si do tego obrazu, Franz Rowas wczeniej zagrozi, e Ministerstwo Gospodarki, od którego Unia Eksportowa rok po roku otrzymuje dotacje, równie przywizuje du wag do ich zdecydowanej postawy.

Ponadto FSK ocenzurowao scen z oryginalnej wersji, w której dwóch komorników piewao chór na melodi marszu Königgrätzer do kroniki filmowej z marszem i muzyk onierzy Bundeswehry : Mamy kana, mamy kana , jeszcze daleko nam do penego napenienia kanau. Scena jest degradacj konstytucyjnych i konstytucyjnych podstaw narodu niemieckiego, poniewa Bundeswehra jest konstytucyjn i konstytucyjn instytucj Republiki Federalnej . W ostatecznej wersji filmu piosenka zostaa zapiewana w nieszkodliwej scenie i zamieniona w hit.

Jürgen Kniep doszed do wniosku w swojej ksice Keine Jugendfreigabe , e wydarzenia zwizane z Das Mädchen Rosemarie pokazay, e prasa porzucia swoj niezwykle oswojon i lojaln wobec rzdu postaw z wczesnych lat pidziesitych, a teraz odrzuca bezporedni interwencj pastwa jako niewaciw cenzur.

Gosy i recenzje

 • Z punktu widzenia przewodnika filmowego Reclam (11. wydanie, Stuttgart 2000, s. 413-414) streszczenie brzmi jak kolportaowy dramat . Przez dugi czas, Das Mädchen Rosemarie dziaa jako satyry doskonale nadajcy si na warunki socjalne w Republice Federalnej, natomiast banalna fabua jest przerwany i wyobcowany przez agresywne utwory (muzyka: Norbert Schultze ) i kabaretowe przerywniki zredukowa elementy sentymentalizm do minimum. Prowokacja, na jak naraony jest odbiorca w filmie, jest silniejsza, czasami dochodzi do rozbienoci midzy intencj a rodkami artystycznymi. Dzieje si tak midzy innymi w przypadku portretu kapitanów przemysu, w którym próba podbicia tych strasznych mafijnych bossów wydaje si do powierzchowna i naiwna.
 • Wedug Lexikon des Internationale Films (wyd. 1990, s. 2391), film pod starannym kierownictwem Rolfa Thiele lni mieszanin parodii, kabaretu i moralnoci, podwójnych standardów niemieckiego spoeczestwa w okresie odbudowy . Jednake , Das Mädchen Rosemarie nie móg dosta si do korzeni naduy zaatakowali .
 • Lexikon des Deutschen Films (Lexikon des Deutschen Films) (s. 208) podkrela podobn do przypowieci ramow opowie, w której wykorzystano krytyczne czasowo pieni Norberta Schultze, aby skomentowa cud gospodarczy i er Adenauera . Sardyski dowcip i wizualnie wyobraona reyseria sprawiaj, e film Thiele jest odpowiedni satyr na niemieck rzeczywisto i buruazyjne podwójne standardy.
 • Dla krytyka filmowego Hansa Schifferle'a (w: 100 lat kina - 100 lat filmu niemieckiego, Süddeutsche Zeitung, Monachium) Film Thiele, podobnie jak caa jego niemoliwa do opanowania twórczo, jest pojedynczym miszmaszem, mieszanin abstrakcji i naturalizmu, kabaretu, melodii i rock-n-Roll. Schifferle podkrela jednak sceny dziwacznego przyjcia z Gertem Fröbe, które stanowi cudown sekwencj o nieprzyzwoitoci dobrobytu .
 • Ewangeliczny obserwator filmu (recenzja nr 553/1958) ocenia dzieo Thiele w sposób niejednoznaczny : Godna pochway, cho nieudana w danym momencie próba krytyki na podstawie materiau z nitkami. Zabawne i warte rozwaenia dla dorosych.

Nagrody

Dziewczyna Rosemarie zostaa uhonorowana Nagrod Niemieckich Krytyków Filmowych w 1958 roku i zostaa przyjta do konkursu na Midzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji w tym samym roku . Film Thiele musia przyzna si do poraki dramatu Hiroshi Inagaki Der Rikschamann do nagrody Zotego Lwa , ale za produkcj filmow przyznano Premio Pasinetti . Rok póniej Thiele otrzyma nagrod reysersk na argentyskim festiwalu Internacional de Cine de Mar del Plata , a film zosta zaprezentowany na Zotych Globach w 1959 roku wraz z francuskim wkadem Gdy nadejdzie fala , François Villiers i jugosowiasko-woska koprodukcja Straße der pasj przez Giuseppe De Santis otrzyma nagrod za najlepszy film obcojzyczny .

Dalsze filmy

 • Prawda o Rosemarie zostaa nakrcona w 1959 roku pod kierunkiem Rudolfa Jugerta, z któr mia by kontynuacj sukcesu filmu Thiele. Gówn rol w niemal zapomnianym ju i nigdy nie pokazywanym w niemieckiej telewizji filmie zagraa Angielka Belinda Lee , która zgina w wypadku samochodowym w 1961 roku.
 • W 1976 roku Thiele ponownie zaja si kwesti nitek z córk Rosemary . W swojej ostatniej pracy reyserskiej udao mu si przekona Hanne Wiedera, Jo Herbsta i Horsta Franka, którzy byli ju przed kamer w pierwszej adaptacji filmowej w 1958 roku.
 • W 1996 roku Bernd Eichinger zastrzeli si remake materiale telewizyjnym o tej samej nazwie z Nina Hoss , którego tre, jednak róni si od pierwotnej wersji, w niektórych punktach.

literatura

 • Christa Bandmann i Joe Hembus : Klasyka niemieckiego filmu dwikowego 19301960. Monachium 1980, s. 184
 • Marli Feldvoss: Kto si boi Rosemarie Nitribitt Kronika morderstw, zwyczajów i sztuki lat pidziesitych. W: Od wczoraj do jutra. Zachodnioniemiecki film powojenny 19461962. Katalog wystawy, Frankfurt nad Menem 1989, s. 164182
 • Jürgen Kniep: No Youth release! Film cenzura w Niemczech Zachodnich 19491990 , Wallstein Verlag, Getynga 2010, ISBN 978-3-8353-0638-7
 • PENE WYYWIENIE. Habel: Poci filmy. Cenzura w kinie. Gustav Kiepenheuer Verlag, Lipsk 2003, ISBN 3-378-01069-X

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. ^ Certyfikat zwolnienia dla dziewczynki Rosemarie . Dobrowolna samoregulacja brany filmowej , maj 2004 (PDF; numer testu: 17 673 V / DVD).
 2. F.-B. Habel: Poci filmy. Cenzura w kinie , Kiepenheuer, Lipsk 2003, s.65


Opiniones de nuestros usuarios

Hanna Romanowski

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Rafal Pietrzak

Ładny artykuł z _zmienna.

Zdzislaw Cichocki

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Dziewczyna Rosemarie (1958) jest tym, którego szukałem.