Dziennik Anny Frank (2016)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Dziennik Anny Frank (2016). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Dziennik Anny Frank (2016) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Dziennik Anny Frank (2016) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Dziennik Anny Frank (2016). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Dziennik Anny Frank (2016)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Dziennik Anny Frank (2016), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Dziennik Anny Frank
Kraj produkcji Niemcy
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 2016
dugo 128 minut
Ocena wiekowa FSK 12
JMK 10
Prt
Dyrektor Hans Steinbichler
scenariusz Fred Breinersdorfer
produkcja Walid Nakschbandi ,
Michael Souvignier
muzyka Piguka Sebastiana
aparat fotograficzny Poówki Belli
skaleczenie Wolfgang Weigl
zawód

Dziennik Anny Frank to niemiecka adaptacja filmowa wyreyserowana przez Hansa Steinbichlera . Koncentruje si na znanym na caym wiecie dzienniku ydowskiej dziewczyny Anne Frank, zamordowanej przez narodowych socjalistów w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen . Film skupiajcy si na jej rozwoju osobistym wszed do kin 3 marca 2016 roku w Niemczech i Austrii. Premiera odbya si 16 lutego na specjalnym pokazie na 66. Berlinale .

wtek

Pocztkowo Anne Frank yje jako szczliwa, pena ycia dziewczyna. Cieszy si, e moe odwiedzi swoich krewnych w Sils Maria . Ale dyskryminacyjne rodki podjte przez narodowych socjalistów sprawiaj, e ycie w jej nowym domu, Amsterdamie, staje si coraz trudniejsze . Jako ydówka jest coraz bardziej marginalizowana. Na swoje 13. urodziny dostaa pamitnik , któremu od razu powierzya swoje myli w formie listów do wyimaginowanego przyjaciela. Kilka tygodni póniej, na pocztku lipca 1942 r., rodzina musiaa si ukrywa po tym, jak starsza siostra Anny, Margot, otrzymaa zaproszenie do suby pracy.

Ania musi dzieli kryjówk w wskim budynku na tyach z rodzin i czterema innymi ydami. Ze swoj pewn siebie osobowoci trudno jej zachowa spokój. Wielokrotnie wchodzia w konflikty z dorosymi, zwaszcza z Frau von Daan i Fritzem Pfefferem, poniewa bya niesusznie krytykowana i czua, e nie jest traktowana powanie. Póniej dochodzi równie do kótni z jej ojcem Otto, kiedy ujawnia, e kocha go, Pima, o wiele bardziej ni jej matk Edith.

Z biegiem czasu osoby ukrywajce si musz raz po raz przey krytyczne sytuacje. Czekajc na inwazj aliantów , mierz si z wielkimi obawami podczas nalotów na Amsterdam i wama do obozu pod kryjówk. Ponadto pracownicy tacy jak van Maaren staj si sceptyczni, gdy sysz haasy nad swoim miejscem pracy.

Anne nie tylko rozwija swoj osobowo, ale take jako moda kobieta interesuje si swoim rozwojem fizycznym. Coraz bardziej buduje zaufanie do Petera van Daana i zakochuje si w chopcu. Nastpuje pierwszy pocaunek i kilka pieszczot. Otto widzi to z niepokojem i prosi córk o przytrzymanie.

Po tym, jak ydzi w Tajnym Aneksie s zadowoleni z wiadomoci o D-Day , mimo wszystko zostaj odkryci. 4 sierpnia 1944 r., po anonimowym powiadomieniu , SS Oberscharführer Karl Josef Silberbauer wraz z czterema policjantami przyby do Prinsengracht i wyprowadzi omiu ydów z kryjówki. S deportowani do Auschwitz przez Westerbork . Z wyjtkiem Ottona wszyscy mieszkacy Tajnego aneksu gin w rónych obozach koncentracyjnych .

Produkcja i to

Zdjcia rozpoczy si 26 stycznia 2015 roku w studiach MMC w Kolonii . Kolejne nagrania miay miejsce w Bawarii , Berlinie i Brandenburgii do marca 2015 roku . cznie odbyy si 43 dni zdj.

W Amsterdamie sceny krcono w oryginalnych lokalizacjach, takich jak Merwedeplein, gdzie mieszkaa rodzina Franków, zanim si ukryli. Zewntrzne ujcia, które pokazuj Prinsengracht 263 w filmie, zostay zrobione w Leidsegracht, okoo kilometra od Prinsengracht. Nie mona byo do tego wykorzysta Domu Anny Frank, poniewa jego fasada zostaa zbytnio zmieniona od lat 40. XX wieku. W niektórych momentach filmu nagrania z rónych miejsc s czone w jedn scen. Uwidacznia si to na przykad na scenie wamania; nagrania uyte do tego zostay wykonane w studiu w Kolonii (budynek ty), Kulmbach (magazyn firmy Opekta) i Amsterdamie (zdjcie zewntrzne na ulicy).

Sceny, które rozgrywaj si w obozie koncentracyjnym, zostay nakrcone w budynku dawnej przdzalni w Mainleus . Scena wakacji zostaa nakrcona w Sils-Maria; W tle wida oryginaln Will Laret, która wówczas naleaa do ciotki Anny Frank, Olgi Spitzer. Scena plaowa zostaa stworzona na Norderney , przy niskich temperaturach utrudniajcych prac.

Czonkowie rodziny van Pels s w filmie okrelani jako Hans, Petronella i Peter van Daan. W ten sposób film przyjmuje imiona, które wymylia Anne Frank jako pseudonimy do jej pamitnika.

Producenci Michael Souvignier i Walid Nakschbandi nabyli wyczne prawa do filmowych adaptacji dziennika na caym wiecie. Wyprodukowali film w koprodukcji z Universal Pictures . Strzelanina bya wspierana przez Fundusz Anny Frank w Bazylei , który zarzdza spucizn ydowskiej dziewczyny. Dao to producentom dostp do obszernego materiau archiwalnego i badawczego. Film- und Medienstiftung NRW finansowane film z 1,2 mln euro. Nakschbandi wyprodukowa wczeniej dla telewizji dramat dokumentalny Moja córka Anne Frank . Ta produkcja umoliwia mu nakrcenie filmu fabularnego, któremu wczeniej odmówiono dofinansowania. Podobnie jak S. Fischer Verlag , w którym ukaza si pamitnik i kilka innych ksiek o Annie Frank, jego firma AVE naley do grupy wydawniczej Georga von Holtzbrincka .

Dziki tej filmowej adaptacji reyser Hans Steinbichler chce dotrze do modszego pokolenia. Wedug wasnego owiadczenia, chcia opowiedzie t histori z subiektywnego, a przez to autentycznego dowiadczenia bezczelnej, niezwykle mdrej dziewczyny w okresie dojrzewania, która musi dorasta w miesznych warunkach. Dwie rzeczy byy dla niego wane: Po pierwsze, totalne subiektywizacja, a po drugie, aby przeoy dziennik na mow. Osiga to, skupiajc si na scenach, w których ukazany jest rozwój osobisty Anne Frank. Myli z pamitnika przytaczane s dosownie, a protagonista czsto patrzy bezporednio na widza.

Czoowa aktorka Lea van Acken przygotowaa si do swojej roli, piszc fikcyjne listy do Anne Frank. W ostatniej scenie w obozie koncentracyjnym aktorka miaa ogolone wosy, aby uzyska autentyczny portret.

Film obejrzao w Niemczech okoo 432 000 widzów.

krytyka

Film zosta odebrany od przecitnego do dobrego. Na IMDb otrzyma ocen 6,7 na 10. Film otrzyma ocen Szczególnie cenny od niemieckiego rankingu filmowego i medialnego .

W recenzji w Tagesspiegel Peter von Becker pochwali gówn aktork Le van Acken, poniewa ucielenia przedwczesne przebudzenie dziewczyny zmuszonej do stumienia wszystkich tsknot yciowych w przejciu z dziecka do modej kobiety w ukryciu: , wzruszajco marzycielskie, potem znów bez ualania si nad sob z Czuo i zo o przetrwanie "Jednoczenie brakuje mu szczegóowego ta:" Cen tego zblienia jest oczywicie take zawenie filmu. Ikonce brakuje ramki, ta.

Jochen Kürten z Deutsche Welle porównuje film z wasnymi twierdzeniami Steinbichlera i uwaa wdroenie za udane. Koczc swoj recenzj podkrela aktualne odniesienie, cenne dla modych widzów: Chocia [film] trzyma si cile wydarze historycznych, to pozostawia te pole do umysowych gier widza. Bernd Dörries odnosi si równie do celu Steinbichlera, jakim jest portretowanie Anne Frank jako osoby i pisze w Süddeutsche Zeitung : Nic nie jest rozdte, nie buduje si pomników ani nie wysya wiadomoci. Jest taki, jaki jest, taki jaki by i nie moe by silniejszy. Jedynym sposobem, aby zbliy si do Anne Frank ni przez film, jest przeczytanie jej ksiki .

W blogu Indiewire The Playlist Jessica Kiang podkrela fundamentaln rónic midzy dziennikiem a filmem: Dziennik to dzieo w pierwszej osobie , podczas gdy film faworyzuje perspektyw trzeciej osoby, cho czciowo. [...] Twój pamitnik sprawia, e mylimy o Annie jako osobie; boli, w nieskoczono, widzie to jako fabu. Zastanawia si te, jaki cel spenia film i dochodzi do wniosku: Jako niezwyka codzienna dziewczyna, nikt nie powinien znale Anne Frank uwizionej w bursztynie historycznej biografii, gdy ona jest na stronie, wasnorcznie, wic cakowicie za darmo.

Bettina Steiner z Die Presse dostrzega najwiksz si filmu w przedstawieniu codziennoci, bo tam wanie najwikszy horror, zwaszcza gdy rozpoznajemy wasne ycie. Jednoczenie krytykuje fakt, e film nie koczy si aresztowaniem. Mimo wiedzy o tragicznym kocu pamitnik jest dokumentem nadziei, pisanym na czas póniejszy. Zamiast tego film pokazuje do niewaciwie jak golono wosy dziewczynom w obozie koncentracyjnym.

Matthias Dell ze Spiegel Online ocenia film bardzo negatywnie . Jest znudzony swoim materiaem. Zaskakuje tam i z powrotem w remisie . Dell krytykuje jaskrawe kolory i manipulacyjn muzyk minor. Dochodzi do wniosku: Dobr rzecz w nudnym administrowaniu wspóczesn histori przez niemiecki film jest to, e zawsze mona usprawiedliwi takie dziwne rzeczy niezdolnoci. Andreas Kalb oskara Steinbichlera o stracon szans w FAZ . Reyser powinien powanie potraktowa filmow form pamitnika i pokaza wszystkich innych ludzi, którzy si w nim pojawiaj, oprócz Anny Frank [...] takimi, jakimi s dla piszcej pamitnik: ksztatowaniem ich wyobrani. Musiaa przeoy samotno i tsknot Anny Frank na samotne, tskne obrazy. Zamiast tego Steinbichler, kierowany przez swoich producentów i [...] Freda Breinersdorfera, nakrci film z zespoem i sprztem.

Publikacja na DVD i Blu-ray

Film zosta wydany na DVD i Blu-ray 15 wrzenia 2016 roku . Jako materia bonusowy DVD zawiera komentarz audio reysera, spojrzenie za kulisy, wkad do prezentowanej historii i premiery filmu w Berlinie, a take teasery i zwiastuny .

linki internetowe

Commons : The Diary of Anne Frank (2016)  - Zbiór obrazów, filmów i plików audio

Indywidualne dowody

 1. ^ Certyfikat dopuszczenia do pamitnika Anny Frank . Dobrowolna samoregulacja brany filmowej (PDF). Szablon: FSK / konserwacja / zestaw typów i par.1 duszy ni 4 znaki
 2. Klasyfikacja wiekowa dla Dziennika Anny Frank . Modzieowa Komisja ds . Mediów .
 3. a b c d e f Na planie Dziennika Anny Frank (AT), Film- und Medienstiftung NRW ( Pamitka z 5 kwietnia 2016 w Internet Archive )
 4. ^ B Ute Eschenbacher: Mainleus: strzelanie na filmie Anne Frank. Nordbayerischer Kurier , 21 lutego 2016, dostp 23 lutego 2016 .
 5. a b Voor het eerst Duitse film o Anne Frank. NOS , 9 marca 2015, dostp 7 lutego 2016 (holenderski).
 6. komentarz audio a b c reysera Hansa Steinbichlera na pycie DVD
 7. a b Julia Schaaf: Moemy wyj i y. (PDF) (nie jest ju dostpny w Internecie.) Frankfurter Allgemeine Zeitung 21 lutego 2016 r zarchiwizowane z oryginaem na 23 lutego 2016 roku ; udostpniono 23 lutego 2016 r .
 8. ^ Dziewczyny z Frankfurtu. Frankfurter Neue Presse, 28 listopada 2015, dostp 7 lutego 2016 .
 9. a b Jochen Kürten: Nowa adaptacja filmowa synnego tematu: Pamitnik Anny Frank. Deutsche Welle , 16 lutego 2016, dostp 18 lutego 2016 .
 10. a b Anna Wollner: Zdaam sobie spraw, jak wana jest odwaga moralna. (Nie jest ju dostpny w Internecie.) RBB , 16 lutego 2016, w archiwum z oryginaem na 17 lutego 2016 roku ; udostpniono 22 lutego 2016 r .
 11. ^ Pamitnik Anny Frank (2016) - IMDb. 8 kwietnia 2021, udostpniono 12 lipca 2021 .
 12. ^ Pamitnik Anny Frank. Niemiecki ranking filmowy i medialny, dostp 19 wrzenia 2016 r .
 13. Peter von Becker: Czuo i gniew o przetrwanie. Der Tagesspiegel , 16 lutego 2016, dostp 17 lutego 2016 .
 14. Bernd Dörries: Zdjty z piedestau. Süddeutsche Zeitung , 25 lutego 2016, dostp 29 lutego 2016 .
 15. Jessica Kiang: Berlin Recenzja: Dziennik Anny Frank Hansa Steinbichlera. Playlista, 20 lutego 2016, dostp 22 lutego 2016 : pamitnik jest dzieem pierwszoosobowym, podczas gdy film faworyzuje punkt widzenia trzeciej osoby, chocia czciowy. [...] Jej pamitnik sprawia, e mylimy o Annie jako osobie; boli, nieokrelenie, widzie j jako spisek .
 16. Jessica Kiang: Berlin Recenzja: Dziennik Anny Frank Hansa Steinbichlera. Playlista, 20 lutego 2016, dostp 22 lutego 2016 : Jako niezwyka dziewczyna historii, nikt nie powinien spotka Anne Frank uwizionej w bursztynie historycznej biografii, kiedy na stronie, wasnorcznie, bya tak cakowicie wolny. "
 17. Bettina Steiner: Anne Frank: Horror pojawia si w codziennym yciu. Die Presse , 1.03.2016 , dostp: 1.03.2016 .
 18. ^ Matthias Dell: Anne Frank Film: Jakie klasy szkolne bd si nudzi w przyszoci. Spiegel Online , 3 marca 2016, dostp 3 marca 2016 .
 19. Andreas Kalb: Zwycistwo strachu nad mioci. FAZ , 2 marca 2016, dostp 3 marca 2016 .

Opiniones de nuestros usuarios

Karolina Owczarek

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Wieslaw Czajka

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Dziennik Anny Frank (2016) pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Dziennik Anny Frank (2016) tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Bart Jankowski

Ten wpis na Dziennik Anny Frank (2016) sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.