Dzielna krawcowaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Dzielna krawcowa. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Dzielna krawcowa zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Dzielna krawcowa i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Dzielna krawcowa. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Dzielna krawcowa! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Dzielna krawcowa, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Dzielny may krawiec to bajka ( ATU 1640, 1051, 1052, 1060, 1062, 1115). Jest w dzieci i dom opowieci z braci Grimm w pozycji 20 (KHM 20). W pierwszym wydaniu tytu brzmia Od dzielnego krawca . Schwankmärchen opiera si na Von einer König Schneyder, Rysen, Einhorn i Wildschwein w Martin Montanus ' Wegkuerzer (1557-1566). Clemens Brentano zredagowa j równie za Montanus jako bajk Schneidera Siebentodta za jednym zamachem w Die Mährchen vom Rhein (1810-1812). Nawet Ludwig Bechstein wzi go przez Montanusa w niemieckiej ksieczce jako dzielnego krawca (1845 nr 2, 1853 nr 1).

zawarto

Wedug wersji I w pierwszym wydaniu z 1812 roku, która w zasadzie równie poda za Bechsteinem, gównym bohaterem jest biedny krawiec, któremu na pocztku opowieci przeszkadzaj muchy zwabione przez lece obok niego jabko (w wersji II i od II wyd. z 1819 r., w którym znajduje si tekst jednolity, zastpiony przez Musa , który kupi od ony gospodarza). Wciekle bije zwierzta ciereczk i zabija ca siódemk. Entuzjastycznie nastawiony do swojego czynu, kaza sobie zrobi uprz, na której mia wypisane zotymi literami sowa Siedem uderzonych jednym ciosem (w wariancie II, a od drugiego wydania zastpiony przez siebie wykonanym pasem i napisem wyszywane: 29 za jednym pocigniciem! lub Siedem za jednym pocigniciem!) i wychodzi w wiat, aby kady móg tego dowiadczy. Jednak dwuznaczny napis jest le zrozumiany, a krawiec uwaany jest za bohatera wojennego, który zabi siedmiu mczyzn za jednym zamachem.

Król usysza o tym i przyj krawca na sub jako dowódc oddziaów kawalerii. Pozostali jedcy boj si go i prosz wszystkich o urlop. Król zatem auje swojej decyzji, ale w obawie przed bohaterem opowieci nie odway si go odrzuci. Dlatego szuka sposobu na pozbycie si krawca. Pozwala mu doj do siebie i obiecuje mu rk córki i pó królestwa jako podatek maeski , jeli uwolni go od dwóch okrutnych gigantów, którzy zdewastowali jego kraj. Potajemnie jednak intencj króla jest pozbycie si niebezpiecznego krawca, gdy mocno spodziewa si, e zginie w walce z potworami.

Krawiec wkrótce odnajduje dwóch rabusiów picych pod drzewem. Od razu wpada na pomys. Zbiera kamienie, wspina si na drzewo, pod którym le olbrzymy, i najpierw rzuca kamieniem. Budzi si i myli, e winowajc jest jego przyjaciel. Budzi go, ale picy zaprzecza. Kiedy obaj ponownie zasnli, krawiec spotyka drugiego. Nawet teraz, po krótkiej kótni, giganci nadal spali. Teraz krawiec rzuca gwatownie w pierwszego, który po przebudzeniu wpada w zo i zaczyna bi swojego przyjaciela. Ten si broni, wyrywaj drzewa i uderzaj si nim, a obaj umr. Kiedy opowiada o swoim sukcesie jedcom, których zatrzyma przed lasem, nie wierz mu i dopiero widzc lece martwe olbrzymy s przekonani o bohaterstwie krawca.

Ale król stawia inny warunek i ponownie wysya bohatera, aby zapa jednoroca, który wdruje po kraju. Tutaj te wida pomysowo krawca, bo gdy wyzywa dzikie zwierz do walki i najpierw atakuje je rogiem, odskakuje w bok, by jednoroec wbija róg w drzewo. Zawizuje sznur na szyj i po tym jak (z III wydania z 1837 r.) wytnie róg z drzewa toporem, moe zanie go królowi. Wymaga to jednak kolejnego sprawdzianu jego umiejtnoci, a mianowicie zapania ywcem strasznego dzika . Tutaj równie Nadelschwinger pozostaje suwerenny: pozwala potworowi wbiec do opuszczonej kaplicy, sam wyskakuje przez okno, biegnie wokó kaplicy i tam j zamyka.

Teraz król nie moe si powstrzyma i musi odda swoj córk i królestwo biednemu krawcowi. Kiedy królewska córka podejrzewa prawdziw tosamo krawca na podstawie wypowiedzianych przez niego we nie zda i informuje o tym swojego ojca, ten stara si wyjani spraw za porednictwem swoich sucych. Jednak krawiec, ostrzeony przez lojalnego kochanka, zmusi ich do ucieczki, groc im w udawanym nie, dziki czemu moe utrzyma królewsko na dusz met.

Zgodnie z wariantem II, may krawiec demonstruje swoj przebiego poprzez trzy procesy przeciwko olbrzymowi, którego spotyka przed przybyciem na dwór królewski, rzucajc w powietrze ptaka zamiast rzekomego kamienia, który nie wraca na ziemi, a zamiast kolejnego rzekomy Steines zmiady rcznie stary ser. Trzecia próba polega na przytrzymaniu gazi wini, z której jest wyrzucana w gór, co reinterpretuje jako celowy przeskok nad drzewem, gdzie olbrzym nie udaje mu si naladowa. Od II wydania z 1819 r. trzeci prób poprzedza noszenie drzewa, o czym krawiec sam decyduje udajc, e niesie koron drzewa, a po niej nastpuje przygoda w domu olbrzyma, który na próno próbuje zabi swojego nocnego gocia, przez co jednak obowizujcy potrójny schemat (trzy procesy przed olbrzymem, trzy fazy sporu midzy olbrzymami, trzy procesy przed królem) zostaje zerwany. Pierwsze dwie próbki mona równie znale w wielu szczegóach u Ernsta Meiersa (30 much, mleko jako przynta, papier przyczepiony do kapelusza jako powód do napisania napisu; zlecenie krawca przez wdrownego hrabiego, potem próba mstwa przed trzema kawakami, trzy próby zabójstwa, adnej sceny ze picymi olbrzymami w lesie, adnej przygody z jednorocem i dzikiem) inna wersja w niemieckich baniach ludowych ze Szwabii [1852] oraz u Adalberta Kuhnsa take w wielu szczegóach ( 12 much; piwo jako przynta; napis "prawa dwunastka" i "lewy elf" po bokach ostrza apacza jeleni; przygoda z niedwiedziem; kampania na biaym koniu ; zabicie olbrzyma po jego usiowaniu zabójstwa; zatonicie krawca na bagnach próbujcego poda za socem) inna wersja w sagach i baniach Märkische [1843]. Przygod w domu olbrzyma mona znale take u Ernsta Meiera [s. powyej], który ma trzy próby zamordowania olbrzymów, po czym ginie krawiec.

Historia tekstu

W 1809 roku Wilhelm Grimm zaczerpnity z bani o króla, krawca, Olbrzym, jednoroca od Clemens Brentano jest kopi Montanus' Wegkinderer . W nim muchy siedz na jabku, brakuje musfrau, podobnie jak próby z gigantem. Bohater otrzymuje zbroj ze zotymi literami (Syben auff pobita na mier jednym ciosem). W kocu suba powinna go po prostu zabi, co Grimm agodzi. Egzemplarz szczegóowo unowoczeni tekst, znalaz si w pierwodruku z 1812 roku pod tytuem Von einer brave Schneider we wspóczesnym niemieckim. Fakt, e jednoroec wyrzdza królowi krzywd rybom i ludziom, jest bdem drukarskim w podstawowym wydaniu Montanus, co oznacza bydo i ludzie. Brentano skrytykowa zachowanie starych form jzykowych jako niezrozumiaych dla dzieci, co prawdopodobnie motywowao dalsze przetwarzanie. Poniej osobny tekst (zapewne autorstwa rodziny Hassenpflug ) tylko z papk, muchami (29 za jednym zamachem!) I próbkami olbrzyma bez noszenia drzewa. Od 2. wydania suy to jako wejcie z innym (zgodnie z dopiskiem Hessian), tak aby fabua odpowiadaa znanej dzi ostatecznej wersji.

Trzecia edycja zostaa dodatkowo poprawiona. Pominito, e bohater pozwala swoim maym oczkom wdrowa za nimi w t iz powrotem na gigantycznym polowaniu, potem mówi Wygraem gr!, Chce poprosi króla o pensj, a dalej: Zapaem locha i córka z nim zbyt króla. The wier funta staje cztery traserski koczki. Bohaterowi warsztat wydaje si za may na jego odwag, Zanim odszed (jak armia). Jest lekki i zwinny, nie czu si zmczony, odwanie rozmawia z gigantem. Wyjania si, e ptaka mona zapa, bo zapany w krzaki, olbrzym nie moe si rozglda z trb na ramieniu. Krawiec gwide trzej krawcy wyjechali z bramy (zapewne piosenka: trzech jedców wyjechao z bramy ). Olbrzymy jedz pieczone owce w jaskini, krawiec uwaa, e jest ona znacznie przestronniejsza ni jego warsztat, óko jest dla niego za due. Posaniec zatrzymuje si przy picym, czeka "a rozprostuje koczyny i otworzy oczy". Odkrywa, e córka króla i pó królestwa nie s ofiarowane nikomu kadego dnia. Bohater kilkakrotnie rzuca w olbrzymy i na koniec zauwaa: Szczliwy e nie wyrwali drzewa, na którym siedziaem, inaczej musiabym skaka jak wiewiórka na innego: ale nasz przemija! Jeszcze mniej boi si jednoroca. Róg zostaje uwolniony z drzewa za pomoc siekiery. Przelotny bohater wskakuje do kaplicy. Gdyby król wiedzia, e jest krawcem, dotknoby to jeszcze bardziej (zamiast wolaby da mu sznur). Sucy powinni teraz zwiza go i zanie na statek, który go zabierze (zamiast obezwadniania), chce powstrzyma to (zamiast dobrze steruj). Woa (przedtem mówi) wyranym gosem, sudzy biegn tak, jakby za nimi bya dzika armia (wczeniej: tysic diabów). Czciowo wic chodzi o objaniajce dodatki, a czciowo o rysowanie postaci bohatera. Tekst wtedy prawie si nie zmieni. Co nowego w czwartej edycji: Gigant dugo nic nie czu, w siódmej edycji: Gdy znowu spad bez uszkodze, olbrzym przemówi, a dalej: i kiedy wszystko byo w tym celu poprowadzi zwierz i przyniós je królowi .

jzyk

Wiele sformuowa pozostaje zblionych do oryginau Montanusa. Siedem za jednym zamachem! Mówi ju tam. Byo nawet dlaczego mnie rzucasz Olbrzyma (Montanus: i mówi, dlaczego mnie rzuca). W wydaniu II i III tekst zosta ozdobiony wieloma przysowiami i powiedzeniami: Krawczyk by w dobrym nastroju, a puree nie bdzie gorzkie. zwroty wspólne dla Goethego i Hebla . Ale po tym, jak muchy nie rozumiay niemieckiego (nie mogy nic powiedzie), krawiec w kocu pobieg, jak to mówi, wesz nad wtrob - hasa dla obu mona znale w sowniku Grimma. Jego serce zakoysao si z radoci jak ogon baranka (jak w Christian Weises Erznarren , 1673), wic dzielnie kroczy drog midzy nogami (jak w wdrówce KHM 45 Daumerlinga ). Przechwala si: To jest nasza zabawka, znowu jest bardzo zabawny i w dobrym humorze jakby noszenie drzewa byo dziecinn zabaw. Zawsze idzie za swoim spiczastym nosem. Ciosany olbrzym zapaci t sam monet ( Rev. 18.6  ). Popularne wyraenia to take: S na to dobre sposoby, Nie zginali mi wosa. Król chce pozby si bohatera, gdyby zna prawd, to wzruszyby jego serce jeszcze bardziej , tylko kobieta zauwaa na której ulicy urodzi si mody dentelmen (por. cios zamykajcy w KHM 4 bajkach o tym, który wyszed uczy si ba ). Bohater mówi: Chc z tym skoczy, suba biegnie jakby cigaa ich dzika armia.

Notatka Grimma

Wedug komentarza Grimma pocztek oparty jest na dwóch komplementarnych opowieciach heskich (z których jedna jest prawdopodobnie autorstwa rodziny Hassenpflug ), epizodzie na dworze królewskim z krótszej podróy Montanusa . W Fischart za Gargantua (254b) mówi: Chc ci zabi jak komary, dziewi w jednym kroku, jak tego krawca, w Fleahatz (Dornavius 39b) nie suchaj dzielnego krawca / na trzy w jednym skoku zbyt zy na mier, w Simplicissimus (2. Cap. 28) i tytu krawca, siedem za jednym zamachem! przekroczya , w Johann Balthasar Schupps Fabelhans (16, 3) pi za jednym zamachem! . O wodzie z kamienia wspominaj miejsce z bratem Wernherem (MS 2, 164b) oraz z serem Freibergs Tristan . Bracia Grimm wygaszaj histori Dolnej Austrii u Ziska S. 9 , któr przyjli równie jako Gigant i Krawiec w Bajkach Grimma. Bajka rozesza si po caych Niemczech, wci nazywa si ksieczk Ludwiga Aurbachera dla modziey S. 174-180, Kuhn No. 11, Stöber Alsace. Volksb. "S. 109, Bechstein S. 5, Ernst Meyer nr 37, Vonbun s. 9", Zingerle " S. 12 , bajka dla dzieci Pröhle nr 47, po szwedzku Cavalliusa S. 18, po norwesku Asbjörnsen S. 40". Opisujesz duski tekst w Etlar S. 29 wedug Nyerupsa Pisanie o duskich ksigach ludowych (Almindelig, Morskapsläsning i Dannemark og Norge. Kiöbenh. 1816) S. 241, 242". Podaj histori z amsterdamskiej ksiki ludowej Van klepn Kobisje alias Koningh sonder Onderzaten S. 7-14 "znowu jest wymieniony jako Hans Onversagt w holenderskiej ksidze ludowej Clement Marot , jako dodatek" S. 132-133 . Pokrewna jest angielska bajka o Jacku the Giant Dead ( Tabart 3, 137) oraz w Müllenhof nr 17, a take bajka tyrolska w Zingerle S. 108 , perska bajka o Amint the mdry w Kletke's Märchensaal 3, 54, w Lapp w rdzennych mieszkacach Nilssona na skandynawskiej pónocy (Stockh. 1843) S. 31. W rosyjskiej Pie Wodzimierza Tugarin rzuca kamieniem, aby nie wróci. Dzika mona równie znale w Ksidze Siedmiu Mdrych Mistrzów S. 36. 37.

Porównania

Szczególnie KHM 114 Von Clever Tailor wydaje si by dopracowany wyranie na przykadzie naszego dzielnego krawca. Jego posta jest zreszt podobna w baniach Grimma (KHM 35 , 45 , 107 , 163 , 170 , 182 , 183 , 61a ). Por. Giambattista Basiles Pentameron I, 2 Mirt may .

Dzielny may krawiec to typ narracyjny Aath 1640 w zachodnich i rodkowoeuropejskich redaktorach, który pojawia si po raz pierwszy w Wegkürtzer Montanusa . Opierajc si na motywach znanych w Europie, takich jak siedem za jednym zamachem, apanie dzików, polowanie na jednoroca i epizod mimowolnego bohatera na polu bitwy (zaginiony w Grimm), wedug Jurjena van der Kooi , parodiowaa popularne powieci rycerskie w literatura popularna okresu nowoytnego. Inne wersje to by moe tekst kalendarzowy o bohaterze Hansie / Janie / Schuster Onverzaagt ( Een Kouszen-Verzoolder tot Koning Verkooren , 1596), jeden w holenderskim tumaczeniu Schwankbuch Der Geist Jana Tambaura (ok. 1660), ale take duski oraz szwedzkie wersje ksig ludowych ( Historie om en Skomager-Svend i Rysz-Land , koniec XVIII wieku; Storkjerta, eller Den tapper Skrädderen , 1824). Od drugiej edycji Grimma rywalizacja z potworem bya integraln czci, gównie sekwencj motywów z AaTh 1000 - 1200 ( Tales of the Stupid Ogre ). Po usiowaniu zabójstwa siekier, w regionie równie ogniem, nastpuje konkurs ywnoci, w którym olbrzym podcina sobie brzuch albo smok zabiera pienidze bohatera do domu i ucieka przed dziemi, które rzekomo chc go zje. W specjalnych formach odbywa si walka ze smokiem (AaTh 300), albo oszukany olbrzym pomaga w póniejszych zadaniach, a potem chce polubi ksiniczk, ale bohater sprawia, e olbrzym mierdzi. Popularny, rozpowszechniony na caym wiecie artyku wstpny wpyn równie na róne historie Azji Poudniowej i Wschodniej, które s przypisane do typu narracji i z. T. s starsze. W Po-Yu-King kobieta chce pozby si mczyzny, daje mu piguki z trucizn, rabusie umieraj od niej, a on ich pokona, ucieka przed lwem na drzewie, upuszcza nó i zabija go. W Bhimasena-Jataka bodhisattwa pomaga straszliwemu tkaczowi zabi tygrysa i bawoa i prowadzi armi do zwycistwa. Kampania pojawia si we freestyle'u Siddhi . Ponadto bardzo rónorodna indyjska tradycja ponownie zna zatrute jedzenie i zabijanie tygrysa noem spadajcym z drzewa. Epizod ten w szczególnoci promieniowa na Azj i poudniow Europ.

interpretacja

Schneidery s uwaane za sabych, karkoomne dziaania nie pasuj i wedug Hansa-Jörga Uthera mog odnie sukces tylko w strachu przed mierci. Aby pozwoli mitycznej bestii biega po drzewie, odnajduje redniowieczne róda, ale bez jednoroca. Dominuje nie cudowno, ale przebiego i czytelnik cieszy, e sabi wygrywaj z silnymi. Walter Scherf po zapoznaniu si z wieloma wersjami opracowanymi przez Bolte / Polívka przytacza wypowied Waldemara Liungmana, e bohater jest zawsze tchórzostwem i chepliwoci, co demaskuje sama moda kobieta. Trickster jest moliwo dla kadego chopca, który jest co kciuk oznacza (AaTh 700, tuszczu kciuk ). Scherf porównuje Kota w Butach (AaTh 545 B), gdzie parweniusz ujawnia si poprzez niewdziczno wobec pomocnika, który by jego alter ego . Inne wersje podkrelaj konfrontacj z ojcem demonem idcym na mier (AaTh 328, Jack and the Beanstalk ) lub na gówn posta nakada si wizerunek niezmiernie silnego (AaTh 650 A, The Young Giant ).

Krawiec z jego noyczek jest czsto obraz ywego zrozumienia; walczy sprytem i zdolnociami adaptacyjnymi i tworzy ludzi z ubraniami . Zobacz te KHM 114 Od sprytnego krawca , KHM 183 Olbrzym i krawiec . Podobnie jak Tom Thumb (KHM 37 , 45 ), uosabia oszusta . Dla Rudolfa Meyera krawiec oznacza inteligencj i owiecenie, tacy ludzie maj poczucie misji, a giganci przeszoci ustpuj miejsca. Wilhelm Salber pocztkowo dostrzega tendencj do wikszego, przewyszania giganta, co z kolei determinuje mae poprzez strach przed zagad oraz, w obawie przed konsekwencjami, potrzeb przejrzenia i strach przed byciem przejrzanym. Aby to zrobi, przechwaek musi si ukrywa , obwinia innych i czyni ich swoimi, dewaluowa lub pomija rzeczy, poda za przypadkiem. Rozwój zmienia okolicznoci i nie kieruje si sztywnymi prawami. Krawiec wie, jak to wykorzysta, ale nie moe odmawia krawcowi lub po prostu by lepszym. Salber porównuje histori Gottfrieda Kellera Pankraz, der Schmoller . Homeopata Martin Bomhardt porównuje bajk z rozwizaniem obraz z widak godzisty .

Socjologiczny

Odwany may krawiec to jedna z nierzadkich postaci, jak winiopas, zrezygnowany onierz lub kto, kto postanawia nauczy si ba, zawsze kto z daleka, który zdobywa królewsk córk i dziedziczy ojca (e pó imperium lub tym podobne). Opowiada o matrylinearnej linii sukcesji, w której korona przechodzi na córki i nie trafia do synów, ale do ma córki. Wic synowie musz si wyprowadzi i szuka szczcia gdzie indziej. Jeli historia przechodzi do spoeczestwa patrylinearnego , potrzebne jest mocne wyjanienie, aby zrozumie ten sukces. W przypadku Odwanego maego krawca jest to wyjtkowa przebiego i miao tytuowej postaci.

Przyjcia i parodie

Clemens Brentano zredagowa bajk w Die Mährchen vom Rhein w latach 1810-1812 jako bajk Schneidera Siebentodta za jednym zamachem .

Od dzielnego krawca w niemieckiej ksidze bajek Ludwiga Bechsteina , nr 1 przylega dokadnie do tekstu Montanusa, który równie precyzuje. Jzyk zosta nieco dostosowany i upikszony. Podobnie jak u Grimma, szmata pochodzi z pieka, czyli resztek resztek (take w Ostre noyce Bechsteina ). Bechstein szydzi z rycerzy, e troch brakuje dowcipu i pomysowoci, e nie potrafi wymyli nic lepszego ni poprosi wszystkich o zwolnienie. Pozostao, e jeden olbrzym zapyta drugiego dlaczego on nim rzuca, u Montanus: dlaczego on nim rzuca (równie u Grimma: dlaczego ty mnie rzucasz). Podobny jest dzielny ebrak w Nowej Niemieckiej Ksidze Bajek Bechsteina . Dialog gigantów jest podobny w The Dog's Distress i The Honest Bride .

W parodii Janoscha krawiec jest uywany na wojnie, mona konstruowa coraz lepsz bro, któr moe operowa z kanapy i nagradzany medalami za odwag, dopóki nie zniszczy caego wiata.

teatr

muzyka

 • L'Histoire du petit tailleur ( Dzielny krawczyk ; na podstawie bani braci Grimm), skomponowana przez Tibora Harsanyi na teatr lalkowy na gonik, 7 instrumentów i perkusj (1939), jako suita 1950
 • Dzielna krawcowa. Maa opera na podstawie braci Grimm , muzyka: Wolfgang Mitterer , wytwórnia: col legno (2007)
 • Kompozytor i autor Roland Zoss umieci dzielnego krawca do muzyki w szwajcarskim dialekcie w bajkowej serii Liedermärli

Film

literatura

 • Hans-Jörg Uther: Podrcznik do bajek dziecicych i domowych braci Grimm. de Gruyter, Berlin 2008, ISBN 978-3-11-019441-8 , s. 47-49.
 • Heinz Rölleke (red.): Bajki Grimma i ich róda. Modele literackie bani Grimm s prezentowane i komentowane synoptycznie (= seria literaturoznawcza, tom 35). Wydanie II. Wissenschaftlicher Verlag Trewir, Trewir 2004, ISBN 3-88476-717-8 , s. 38-55, 553-554.
 • Alice Dassel: Interpretacje trzech bani Grimm: Duch w szkle. Sterntaler. Dzielna krawcowa. Ksiki na danie, Norderstedt 2014.
 • Gereon Becht-Jördens: Dzielny may krawiec interpretacja modelowa oparta na teorii materialnoci. ( Satyra naukowa) Centrum Bada Collaborative 933 Materiay Texxtkulturen Blog
 • Heidi Anne Heiner: The Annotated Brave Little Tailor [1] (z angielsk bibliografi)

Indywidualne dowody

 1. Zobacz róne wydania w penym tekcie w Wikiródach poniej pod linkami internetowymi.
 2. ^ Ernst Meier : niemieckie opowieci ludowe ze Szwabii. Scheidlin, Stuttgart 1852, s. 129-134 (Wikisourceals, jako nr 37 ).
 3. Adalbert Kuhn : Märkische Sagen und Märchen wraz z zacznikiem obyczajów i przesdów zebranych i opublikowanych. Reimer, Berlin 1843, s. 289-293 ( Google Books ).
 4. Heinz Rölleke (red.): Bajki Grimmów i ich róda. Modele literackie bani Grimm s prezentowane i komentowane synoptycznie (= seria literaturoznawcza, tom 35). Wydanie II. Wissenschaftlicher Verlag Trewir, Trewir 2004, ISBN 3-88476-717-8 , s. 38-55, 553-554.
 5. Heinz Rölleke (red.): Najstarszy zbiór bajek braci Grimm. Streszczenie odrcznej wersji oryginalnej z 1810 r. i pierwszych druków z 1812 r. Opracowa i objani Heinz Rölleke. Cologny-Geneve 1975 (Fondation Martin Bodmer, Printed in Switzerland), s. 22-31, 349.
 6. Hans-Jörg Uther: Podrcznik bajek dziecicych i domowych braci Grimm. de Gruyter, Berlin 2008, ISBN 978-3-11-019441-8 , s. 47-49.
 7. Lothar Bluhm i Heinz Rölleke: Przemówienia ludzi, których zawsze sucham. Bajka - przysowie - powiedzenie. O ludowo-poetyckim projekcie bajek dziecicych i domowych braci Grimm. Nowa edycja. S. Hirzel Verlag, Stuttgart/Lipsk 1997, ISBN 3-7776-0733-9 , s. 57-62.
 8. Jurjen van der Kooi: Dzielny may krawiec. W: Encyklopedia bani. Tom 13. Walter de Gruyter, Berlin / Nowy Jork 2010, ISBN 978-3-11-023767-2 , s. 210-219.
 9. Hans-Jörg Uther: Podrcznik bajek dziecicych i domowych braci Grimm. de Gruyter, Berlin 2008, ISBN 978-3-11-019441-8 , s. 47-49.
 10. Walter Scherf: Sownik bajek. Tom 2. CH Beck, Monachium 1995, ISBN 978-3-406-51995-6 , s. 1171-1175.
 11. Hedwig von Beit: Kontrast i odnowa w bajkach. Drugi tom Symbolizmu bani. Wydanie II. A. Francke, Berno 1956. s. 498-501, 511.
 12. Rudolf Meyer: Mdro niemieckich opowieci ludowych. Urachhaus, Stuttgart 1963, s. 37-38.
 13. ^ Wilhelm Salber: Märchenanalyse (= Armin Schulte (Hrsg.): Wydanie pracy Wilhelm Salber, morfologia psychologiczna. Tom 12). Wydanie II. Bouvier, Bonn 1999, ISBN 3-416-02899-6 , s. 36-39, 53, 76-78.
 14. Martin Bomhardt: Symboliczna Materia Medica. 3. Wydanie. Verlag Homeopathie + Symbol, Berlin 1999, ISBN 3-9804662-3-X , s. 815.
 15. Janosch: Od dzielnego krawca. W: Janosch opowiada bajk Grimma. Pidziesit wybranych bajek, opowiedzianych dla dzisiejszych dzieci. Z rysunkami Janoscha. Wydanie ósme. Beltz i Gelberg, Weinheim i Bazylea 1983, ISBN 3-407-80213-7 , s. 35-44.
 16. Por . Historia dzielnego krawca Tibora Harsanyi na pycie CD produkcji muzycznej Discant Hilger Kespohl , Bünde (DSC 2014); wymienione m.in. 10 czerwca 1990 w Folkwang Museum Essen do scenografii Tibora Harsanyi'a granego przez solistów Philharmonia Hungarica pod dyrekcj Helmuta Imiga z dyrektorem teatru lalek Karin Lübben jako prelegentem.

linki internetowe

Wikiróda: Dzielny may krawiec  - róda i pene teksty
Commons : Dzielny may krawiec  - kolekcja zdj, filmów i plików audio

Opiniones de nuestros usuarios

Irina Adamczyk

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Mateusz Michalski

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Dzielna krawcowa, daje dużo pewności.

Albert Lipiński

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Sonia Baran

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Dzielna krawcowa, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Antoni Kaczmarczyk

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Dzielna krawcowa i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.