Drugie wspomnienieInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Drugie wspomnienie. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Drugie wspomnienie zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Drugie wspomnienie i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Drugie wspomnienie. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Drugie wspomnienie! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Drugie wspomnienie, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Drugie wspomnienie to powie Kena Folletta . Oryginalny tytu to Code to Zero i zosta opublikowany w oryginale w 2000 i 2001 w jzyku niemieckim. W 2001 roku przez tydzie by numerem 1 na licie bestsellerów Spiegla .

zawarto

Akcja thrillera szpiegowskiego rozgrywa si w ostatnich trzech dniach stycznia 1958 roku. Amerykaskie Siy Powietrzne staraj si nadrobi zalegoci Stanów Zjednoczonych w stosunku do kosmicznej dziaalnoci Zwizku Radzieckiego , któremu w 1957 roku udao si wysa na orbit pierwszego satelit. Sputnik . Wszystkie nadzieje zwizane s z now rakiet Explorer . Gówny bohater, dr. Claude Luke Lucas budzi si w mskiej toalecie Union Station w Waszyngtonie . Straci pami. Stopniowo musi zrekonstruowa swoj biografi i zgbi swoj rol oraz swoich (rzekomych) przyjació w zwizku z amerykaskim programem kosmicznym.

budowa

Powie skada si z 6 czci, ponownie podzielonych na poszczególne rozdziay, oraz epilogu, który ma miejsce w 1969 roku. Rozdziay s uoone chronologicznie. Czas podany jest na pocztku kadego rozdziau. Rozdziay rozpoczynaj si równie krótkimi podstawowymi informacjami na temat rakiety Explorer. Jest te 6 wstawionych retrospekcji z lat 1941, 1943, 1945, 1954.

Dziaka (szczegó)

Pierwsza cz (5.00-8.30)

Luke budzi si jako bezdomny bez pamici w mskiej toalecie na Union Station w Waszyngtonie. Jego rzekomy bezdomny przyjaciel Pete wyjawia mu jego imi i twierdzi, e po prostu za duo wypi. ukasz dowiaduje si, e bez problemu potrafi np. rozwizywa krzyówki. Nie wierzy ju w histori Pete'a i zrywa z nim z zamiarem dowiedzenia si wicej o sobie. Luke zauwaa, e jest ledzony i podchodzi do jednego z mczyzn, aby dowiedzie si czego o sobie. Zawodzi, ale moe przecign krawców. Billie Josephson przyjacióka ze studenckich czasów Lukea jest wzywana przez Berna Rothstena, jej byego ma i ojca ich syna, który mówi jej, e Luke znikn. Pete, który w rzeczywistoci jest krawcem Luke'a, przychodzi do Anthony'ego - szefa sub technicznych w CIA, który zleci obserwacj - i mówi mu, e stracili Luke'a z oczu. W retrospekcji z 1941 roku bohaterowie powieci - Anthony, Luke, Elspeth, Billie i Bern - zostaj przedstawieni jako studenci Harvardu . Luke musi zawie Billie - przyjaciók Anthony'ego - do znajomego, aby nie zostaa zauwaona przez przeoonego akademika. Podchodz bliej.

Cz druga (9:00 - 15:45)

Po tym, jak Luke zdaje sobie spraw, e moe rozbroi i zneutralizowa policjanta, jest pewien, e nie jest normalnym wóczg. Prostytutka radzi mu, eby kupi porzdne ubranie. Postanawia ukra walizk na Union Station i wamuje si do pobliskiego samochodu, którym chce uciec. To i umiejtno mówienia po francusku zadziwia go. Luke wamuje si do domu ze skradzion walizk i przebiera si. Aby dowiedzie si, jak ma specjalizacj, Luke idzie do biblioteki i dowiaduje si, e jest naukowcem rakietowym. Kiedy udaje si na Georgetown University, aby znale innych naukowców zajmujcych si rakietami, dowiaduje si o spotkaniu ekspertów w Smithsonian Museum . Tam Luke poznaje naukowca, który go zna. Tymczasem Anthony bierze udzia w ledztwie dotyczcym wamania Luke'a i dowiaduje si o numerze rejestracyjnym jego skradzionego samochodu. Dr. Billie Josephson, lekarz ze szpitala psychiatrycznego Georgetown, nie rozumie, dlaczego kolega Len Ross zosta wybrany na dyrektora bada w szpitalu psychiatrycznym i pyta Anthony'ego, który zasiada w komitecie decyzyjnym. Dowiaduje si od Josepha Bellowa, chorego na schizofreni, który zosta przyjty do kliniki poprzedniego wieczoru, leczony i ju wypisany. W 1941 roku Luke zakochuje si w Billie, co próbuje wyzna swojej ówczesnej dziewczynie Elspeth. Odkd Billie bya widziana w mskim akademiku, ona i Luke, Elspeth i Anthony s cytowani jako dziekan studencki w dniu ataku na Pearl Harbor . Poniewa Luke jest w niej zakochany, zapisuje si do suby wojskowej, aby uniemoliwi jej wyrejestrowanie. Elspeth uderza go, poniewa jest zazdrosna o Billie.

Cz trzecia (16:15 - pónoc)

Luke dowiaduje si od modego naukowca, e jest dr. Claude Lucas nazywa si i jest specjalist od rakiet. Jego zespó chce po raz pierwszy wystrzeli amerykaskiego satelit. Kiedy dzwoni do Cape Canaveral , dowiaduje si szczegóów swojego ycia od Elspeth, swojej ony. Dowiaduje si równie, e w dniu, w którym straci pami, mia spotkanie z generaem Sherwoodem w Pentagonie. Tam jednak si nie pojawi. Luke spotyka si z Billie i dowiaduje si, e cierpi na nieuleczaln globaln amnezj . Dowiaduje si równie, e amnezja nie bya spowodowana naturalnie. Billie dochodzi do wniosku, e Lenowi obiecano stanowisko dyrektora ds. bada i dlatego zatwierdzi leczenie. Dane pacjenta przyjtego dzie wczeniej zgadzaj si z Lukiem, wic Billie podejrzewa, e to Luke by tym pacjentem. Anthony póniej mówi Billie przez telefon, e Luke jest szpiegiem Moskwy i dlatego pozwoli Moskwie na pranie mózgu, aby go chroni. Poniewa Luke straci pami, nie jest pewien, czy to prawda, ale Bern jest pewien, e to le. On sam by kiedy komunist i to ukasz powstrzyma go od zostania sowieckim szpiegiem. Kiedy Luke idzie do swojego pokoju w hotelu Carlton, aby dowiedzie si wicej o sobie, uwiadamia sobie, e jest ledzony przez Anthony'ego i e Anthony ma bro. Luke przytacza go i jest w stanie uciec. Anthony oddaje mu trzy strzay, ale nie trafia Luke'a. Nastpnie Luke jedzie do Billie i mówi jej o tym. Obaj próbuj przekona pukownika Lopeza do spisku Anthony'ego. W midzyczasie Anthony oczyci wszystkie dowody ze szpitala psychiatrycznego i przekona szefa ochrony armii w Cape Canaveral, e Luke jest szalony.

Czwarta cz (1:00 - 8:00)

Luke i Billie id ponownie do pokoju hotelowego Luke'a i dowiaduj si od sekretarki Luke'a Marigold przez telefon, e chcia jecha do Waszyngtonu niezauwaony. Kiedy Luke i Billie jedz w restauracji, Billie mówi mu, e nie rozmawia z ni od piciu lat, poniewa dokonaa aborcji jego dziecka. Luke planuje lecie do Huntsville , gdzie zatrzyma si w drodze do Waszyngtonu. Bern podchodzi do nich z planem lotu i mówi, e by ledzony. Aby przecign cigajcych Luke'a, Bern i Luke zamieniaj si ubraniami i pozbywaj si Anthony'ego. Jednak to porywa syna Billie, Larry'ego i kae Billie uda si do Pomnika Jeffersona, aby dowiedzie si, gdzie przebywa Luke. Bierze ze sob bro. Kiedy przybywa na pomnik, Billie wdaje si w szanta Anthony'ego i mówi mu, e Luke chce pojecha do Huntsville. Kiedy Anthony nie dotrzymuje umowy, przewraca go i grozi mu pistoletem. Podróuje za Lukiem, aby go ostrzec po tym, jak umiecia Larry'ego w pobliu Berna.

Cz pita (10.45 - 1.30)

Luke, który jest z powrotem w Huntsville, dowiaduje si od Marigold, e mia folder, kiedy by tam ostatnim razem, i uwaa, e ten folder jest tajemnic, o której Anthony chcia, aby zapomnia. Anthony czeka na niego w domu Luke'a w Huntsville, aby go zabi po tym, jak dowiedzia si od Marigold, e pojawi si tam, aby czego szuka. Pete odkrywa Billie na lotnisku i ma j zabra. Postanawia j zwabi faszywym telefonem z budki telefonicznej oddalonej od Huntsville. Elspeth dzwoni do Anthony'ego i mówi mu o teczce, po czym postanawia utrzyma Luke'a przy yciu, dopóki nie pokae mu folderu. Nastpnie wychodzi z domu, gdy przybywa Luke. Luke przeszukuje swój dom w poszukiwaniu teczki, po czym znajduje list od lekarza, który mówi, e Elspeth przesza podwizanie rurki . On, który zawsze pragn dzieci, zdaje sobie spraw, e cae ich maestwo opiera si na kamstwie. Nastpnie jedzie do laboratorium obliczeniowego, gdzie niczego nie moe znale, a nastpnie do budynku konstrukcyjnego, gdzie znajduje folder, którego szuka. Otwiera je i znajduje plany przedstawiajce mechanizm samozniszczenia pocisku. Kiedy próbuje zadzwoni do Cape Canaveral, Anthony powstrzymuje go przed wykonywaniem swojej pracy, groc mu pistoletem. Chce zastrzeli Luke'a, ale Billie zatrzymuje go, gdy pojawia si z Marigold, a take grozi mu pistoletem. Wreszcie Anthony ucieka, a Luke'owi udaje si zapobiec wystrzeleniu rakiety w ostatniej sekundzie. Rozmawia z pukownikiem Hide i opowiada mu ca histori. Mówi, e ostrzega tajne suby przed Anthonym i informuje policj o Theo Packmanie. Luke uwaa, e Elspeth zaadresowaa folder do tego samego Theo. Anthony jednak ostrzega Elspeth, po czym moe uratowa Theo przed policj. Nastpnie Anthony strzela do Pete'a, który ma za zadanie sprowadzi go z powrotem do Waszyngtonu. Luke i Billie jad pocigiem do Cape Canaveral, rozmawiaj o swoim zwizku i pi razem.

Cz szósta (8.30 - 22.48)

Po pierwszej nieudanej próbie Anthony i Elspeth maj tylko jedn opcj sabotowania rakiety. Aby to zrobi, musz dosta si do nowych zczy dla sygnau samozniszczenia pocisku. Elspeth dowiaduje si, e wtyczki znajduj si w sejfie w gabinecie pukownika Hide'a i równie otrzymuje kombinacj. Wanie w momencie, gdy chce zakra si do jego biura po wtyczk, spotyka Luke'a. Konfrontuje j z jej podwizaniem jajowodów, co susznie podejrzewa, e KGB j do tego zmusio, a Elspeth wyznaje mu, e pracuje dla Zwizku Radzieckiego. ukasz zgadza si nie zgasza jej pod warunkiem, e natychmiast opuci kraj i pojedzie do Moskwy . Uywajc pretekstu do udania si do azienki, Elspeth zakrada si do biura pukownika Hidesa i kradnie wtyczki. Luke dowiaduje si od Billie, e Elspeth nie posza do motelu zgodnie z ustaleniami z Lukiem, ale posza na pla. Luke zdaje sobie spraw ze zdrady i razem z Billie jad równie na pla. Tam udaje im si unieszkodliwi Anthony'ego i Theo oraz zapobiec detonacji rakiety w ostatniej chwili. Elspeth popenia samobójstwo wypywajc do morza.

Epilog (1969)

Luke i Billie mieszkaj teraz razem i maj razem troje dzieci. Wieczorem 20 lipca obserwowali w telewizji ldowanie na Ksiycu .

cechy szczególne

Kada cz zaczyna si obrazem, na którym z jednej strony zdjcie mczyzny jest stopniowo uzupeniane i pokazane s wystpujce w tej czci obiekty. Obraz, który wprowadza Drugi przedstawia cz fragment mapy Waszyngtonie , w którym kilka budynków ( United States Holocaust Memorial Museum , Hirshhorn Museum and Sculpture Garden , National Air and Space Museum , Narodowe Muzeum Sztuki Afrykaskiej , Arthur M. Sackler Galeria ), które nie istniay w czasie dziaania.

literatura

Ken Follett, Drugie wspomnienie , 2003, ISBN 3-404-14911-4 .

Opiniones de nuestros usuarios

Franciszek Skrzypczak

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Drugie wspomnienie.

Marzena Gruszka

Ten wpis na Drugie wspomnienie pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Greg Gajewski

Ten artykuł o zmiennej Drugie wspomnienie przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Greg Kacprzak

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.