Dom wiadka (film)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Dom wiadka (film). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Dom wiadka (film) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Dom wiadka (film) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Dom wiadka (film). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Dom wiadka (film)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Dom wiadka (film), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Oryginalny tytu Dom wiadka
Kraj produkcji Niemcy
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 2014
Ocena wiekowa FSK 12
Prt
Dyrektor Matti Geschonneck
scenariusz Magnus Vattrodt
produkcja Oliver Berben
muzyka Annette Focks
kamera Judith Kaufmann
skaleczenie Karola Mittelstädt
zawód

Zeugenhaus to niemiecki film telewizyjny reysera Matti Geschonneck oparty na ksice Christiane Kohl o tym samym tytule , która zostaa po raz pierwszy wyemitowana 24 listopada 2014 r. w Drugiej Telewizji Niemieckiej . Premiera odbya si 20 listopada 2014 roku na Festiwalu Filmów Telewizyjnych Baden-Baden .

wtek

Jesieni 1945 roku Amerykanie urzdzili pensjonat w skonfiskowanej willi w Norymberdze. Mieszkaj tu byli nazistowscy funkcjonariusze wraz z ocalaymi z obozów koncentracyjnych i antyfaszystami, którzy czekaj jako wiadkowie na swoje zeznania lub przesuchanie w Midzynarodowym Trybunale Wojskowym w ramach procesów norymberskich , które potrwaj miesicami.

Z tego powodu do amerykaskiej centrali zostaje przywieziona pochodzca z Wgier hrabina Belavar. Poniewa ucieka przed komunistycznymi przeladowcami, których caa szlachta chciaaby eksterminowa, nie wie, czego od niej chc. Pocztkowo nadal obawia si o swoje ycie, ale dowiaduje si, e ma peni rol gospodarza w domu wiadków, aby zapewni przyjemn atmosfer gociom, którymi s sprawcy, ofiary i wyznawcy nazistowskiego reimu. Jednak hrabina jest zobowizana do zgaszania wydarze i rozmów w domu wiadków. Odrzuca to, poniewa jej wychowanie zabrania jej tego.

Hrabina peni swoj now rol bardzo profesjonalnie i szybko odkrywa napicia, jakie panuj midzy gomi. Nale do nich faktyczna wacicielka domu Elise Krollmann z nastoletnim synem Wernerem, genera dywizji niemieckiego Wehrmachtu Erwin von Lahousen , fotoreporter z Rzeszy Hitlera i przyjaciel Heinrich Hoffmann z córk Henriette , ona Baldura von Schirach , jednego z gównych oskaronych w Proces sdowy. Heinrich Hoffmann czuje si pracownikiem prokuratury, bo ma przesiewa zdjcia, które maj by wykorzystane w procesie. Ponadto podczas swojego pobytu rozwin w domu may czarny rynek . Inni winiowie to Gisela Limberger, arogancka i cyniczna osoba z Austrii, która bya prywatnym sekretarzem Hermanna Göringa , pan Gärtner, którego wszyscy uwaaj za byego komendanta obozu koncentracyjnego, oraz Heinrich Ross, który zawsze tumaczy, e nie wie, co robi tutaj ; myli go i wzi go za jego brata SS Wilhelma Rossa. Jest przeraony i boi si o swoje ycie. Z drugiej strony Gärtner jest podejrzany przez lojalnych nazistom Hoffmanna i Limbergera o ch kupienia ich wolnoci owiadczeniami przeciwko innym nazistowskim zbrodniarzom i wszyscy go unikaj.

Rudolf Diels i Marie-Claude Vaillant-Couturier s ostatnimi gomi, którzy przybyli do domu wiadków; ma pomaga w tym procesie jako tumacz. Oba wydaj si mie specjalny sekret. Rudolf Diels zostaje zakwaterowany sam w pokoju, bez kontaktu z innymi mieszkacami. Opowiada hrabinie, e by wspólnikiem w zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 r . Póniej okazuje si, e by zaoycielem gestapo . Kiedy w domu wiadomo, e jest równie gociem, pojawia si niezadowolenie, poniewa Hoffmann uwaa go za zdrajc. Tylko Gisela Limberger ma nadziej, e ma w nim sojusznika i przemyca dla niego list z domu. W rezultacie Diels moe wkrótce ponownie opuci dom wiadków; Jako wytrawny intrygant i krccy si kark, udao mu si równie pozyska armi amerykask.

Podczas gdy wszyscy gocie w domu wiadków czekaj, czy i kiedy powinni wreszcie zeznawa na procesie norymberskim, genera dywizji Erwin von Lahousen jest regularnie obecny na procesie. Widocznie cierpi z powodu przeszoci tego, czego dowiadczy. Koszmary sprawiaj, e chce zakoczy swoje ycie, ale to si nie udaje. Kiedy gocie dowiedzieli si, e podczas procesu szczegóowo opisuje zbrodnie Hitlera i daje do zrozumienia, e Wehrmacht popeni powane zbrodnie wojenne i e dowództwo armii zostao o nich bardzo szczegóowo poinformowane, nastpia pierwsza eskalacja w Dom. Sytuacja pogarsza si, gdy Marie-Claude Vaillant-Couturier w kocu zeznaje na procesie, e bya uwiziona w Auschwitz i opisuje okruciestwa, z którymi si tam spotkaa. Kiedy wraca do swojej kwatery, Hoffmann nie chce jej uwierzy. Nadal jest przekonany, e jego Hitler by w zasadzie dobrym czowiekiem. Dotychczasowe cichy ogrodnik, który zosta unika przez wszystkich, moe to dla niego jasne, e Hoffmann wiedzia bardzo dobrze, e byy obozy koncentracyjne i e on równie zabra zdjcia tam, bo, ogrodnik, widziaem mu si jako wizie w Obóz koncentracyjny Mauthausen . Gärtner wci przeywa traum i wstydzi si tego, e przey, podczas gdy wielu innych zgino. Führerbild Hoffmanna coraz bardziej si psuje, wic próbuje si powiesi, ale nie udaje mu si to z powodu jego ciaa.

Heinrichowi Rossowi udaje si przekona sd o swojej niewinnoci. Na krótko przed wyjciem z domu wiadków peen radoci Heinrich Hoffmann mówi mu, e ze zdjcia wyranie rozpozna w nim Wilhelma Rossa. Wiedzc o tym, pozwala mu odej.

Proces Norymberski koczy si po 218 dniach negocjacji. Gówni zbrodniarze wojenni zostali skazani. M Henriette von Schirach zostaje skazany na 20 lat wizienia. Jednak jej ojciec jest teraz przekazany bawarskiej policji kryminalnej z powodu miesicy nielegalnego handlu.

to

Postacie w tym filmie oparte s na modelach historycznych. Twoje prywatne dziaania i konflikty s fikcyjne. Gospodyni prowadzia dom wiadków w latach 1945-1947.

Przyjcie

Oceny odbiorców

Pierwsz transmisj Das Zeugenhaus 24 listopada 2014 r. obejrzao w Niemczech 5,68 mln widzów, a ZDF osign 17,4% udzia w rynku.

Opinie

Magnus Vattrodt (scenariusz) i Matti Geschonneck (reyser) nakrcili niezwyky film ( oparty na motywach z dziennikarskich bada Christiane Kohl w poowie lat dziewidziesitych). Z szacunkiem podchodzisz do tematu, który moe by interpretowany przez podgldaczy, ale jednoczenie odbierasz fikcyjn wolno, gdy zagldasz w najróniejsze ludzkie otchanie.

Kiedy niemieccy filmowcy podejmuj temat procesów norymberskich, staj przed potrójnym wyzwaniem docenienia historycznego znaczenia procesów, wyjanienia aktualnoci poruszanych kwestii i oddania sprawiedliwoci modelowi filmowemu. Telewizyjny film Mattiego Geschonnecka Das Zeugenhaus zawodzi we wszystkich trzech punktach z kompletnoci, dla której nie mona odmówi pewnego podziwu. Kramer zwróci proces przeciwko niskim partiom - proces prawny z 1947 r. - wiatowy teatr . Geschonneck zamienia proces gównych zbrodniarzy wojennych w teatr bez obaw . Kramer skonfrontowa publiczno z dylematami moralnymi i politycznymi swoich czasów. Dylematem Geschonnecka jest brak jakiegokolwiek moralnego czy politycznego pytania w scenariuszu Magnusa Vattrodta. Bez wzgldu na to, jak znaczca moe by muzyka, Tobias Moretti jako byy czonek gestapo Rudolf Diels moe wyglda tak ponuro, Udo Samel jako osobisty fotograf Hitlera Heinrich Hoffmann krci tak wesoo brwiami, Edgar Selge jako byy wizie obozu koncentracyjnego bez wzgldu na to, jak zawzicie rbanie drewna, Iris Berben wci tak - co ona waciwie robi To nie ma znaczenia: aktorzy mog pobiera tyle, ile chc, nie maj nic do powiedzenia. Jednak nie wyraaj tego w sposób sensowny .

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. certyfikat dopuszczenia do Das Zeugenhaus . Dobrowolna samoregulacja brany filmowej , padziernik 2014 (PDF; numer testu: 147 756 V).
  2. Dom wiadków. (Nie jest ju dostpny online.) W: Premiera. Niemiecki Academy of Performing Arts , archiwizowane z oryginaem na 29 listopada 2014 roku ; ródo 22 listopada 2014 . Info: Link do archiwum zosta wstawiony automatycznie i nie zosta jeszcze sprawdzony. Sprawd link do oryginau i archiwum zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @1@2Szablon: Webachiv / IABot / www.fernsehfilmfestival.de
  3. Das Zeugenhaus ( pamitka z oryginaem z dnia 15 lutego 2015 w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd link do oryginau i archiwum zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. Oficjalna strona internetowa ZDF , dostp 26 lutego 2015 r. @1@2Szablon: Webachiv / IABot / www.zdf.de
  4. Fabian Riedner: Primetime check: poniedziaek, 24 listopada 2014.quotemeter.de , 25 listopada 2014, dostp 25 listopada 2014 .
  5. Claudia Schwartz: Ocaleni i ci, którym udao si uciec. W: telewizja. Neue Zürcher Zeitung, 24 listopada 2014, dostp 24 listopada 2014 : Pod tym wzgldem Zeugenhaus, zachcony przez znakomity zespó aktorów, z powodzeniem dostarcza wnikliwej filmowej diagnozy niemieckiego okresu powojennego jako a take rozrywk.
  6. Alan Posener: Film, który nic nie mówi i niczego nie chce. W: Kompaktowy wiat. Die Welt, 24 listopada 2014, dostp 24 listopada 2014 .

Opiniones de nuestros usuarios

Jacek Madej

Podane informacje o zmiennej Dom wiadka (film) są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Konrad Szulc

Musiałem znaleźć coś innego na temat Dom wiadka (film), co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Alex Rakowski

Ładny artykuł z _zmienna.