Dom w lesieInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Dom w lesie. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Dom w lesie zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Dom w lesie i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Dom w lesie. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Dom w lesie! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Dom w lesie, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Dom leny to bajka ( ATU 431). Od 4. edycji 1840 roku, stoi w dzieci i dom opowieci z braci Grimm w pozycji 169 (KHM 169).

zadowolony

Biedny drwal, idc do pracy, mówi onie, eby najstarsza córka przyniosa mu obiad. Kiedy to nie nadejdzie, ma drugiego, a nastpnie najmodszego wysanego nastpnego dnia. Za pierwszym razem rozprowadza ziarno prosa, aby zaznaczy drog, za drugim soczewic, a potem groszek. Ale wszystkie córki gubi si w lesie, poniewa ptaki zbieraj ziarno. Kady prosi staruszka o nocleg w lenym domu. Najpierw pyta swoje zwierzta, kurczaka, kurczaka i krow, a potem pozwala dziewczynom gotowa jedzenie. Dwaj starsi jedz z nim, a potem chc spa. Zwierzta narzekaj na zaniedbanie. Stary czowiek nadal wysya j do sypialni. Kiedy znajduje j pic, pozwala jej zanurzy si w piwnicy przez klap. Tylko najmodsi opiekuj si zwierztami. Nastpnego ranka budzi si w zamku z trzema sugami i ksiciem, którego uwolnia od kltwy. Polubia syna króla, a starsze córki s wysyane na wgiel drzewny jako suce do poprawy.

Osobliwoci stylistyczne

Starzec cigle pyta swoje zwierzta:

"Niezy kurczak,
fajny kurczak
A ty pikna kolorowa krowa,
co o tym mylisz"

Na pocztku zwierzta odpowiadaj tylko Duks! . Kiedy starsze córki chc i spa, zwierzta mówi:

- Jade z nim,
pie z nim,
nawet o nas nie pomylae,
teraz zobacz, gdzie nocujesz.

Trzykrotne powtórzenie Masz brzmi jak akt oskarenia. W kocu jednak mówi:

Jade z nami,
pie z nami,
dobrze o nas mylae,
yczymy dobrej nocy.

Historia przypomina wiele innych bajek, w których dziecko gubi si w ciemnym lesie, pojawia si samotny dom lub zostaje odkupiony zaczarowany ksi, co zawsze udaje si dziki dobroci i prawoci. Typowe s równie potrójne powtórzenia.

Pochodzenie i uwagi

Wilhelm Grimm zredagowa magiczn bajk spisan przez Karla Goedeke zu Delligsen koo Alfeld zgodnie z ustn tradycj. Podoba mu si opis wspóistnienia ludzi i zwierzt domowych, jak zakada stara legenda o zwierztach . Ich koncepcja jako przemienionych ludzi jest nowsza, tutaj dla zbadania dziewczynki jak w KHM 24 Frau Holle . Na zagubionym tropie w lesie, zobacz KHM 15 Ja i Magosia , KHM 40 Pan mody rabusia , do testowania równie KHM 13 Trzej mali ludzie w lesie , KHM 135 Biao-czarna panna moda , KHM 201 wity Józef w lesie , Bechstein's Die Goldmaria i pechowa Maria .

Równie Lutz Röhrich doszed do wniosku, e przemiany s tylko póniejsz racjonalizacj pierwotnej idei jednoci ludzi i zwierzt. Stary czowiek z szar jak lód brod mógby, podobnie jak pani Holle, by odniesieniem do wadcy zwierzt z wierze animistycznych . Specjalnie stworzony bajkowy typ AaTh 431 zosta znaleziony tylko w krajach niemieckojzycznych, wic wydaje si by do mody. Potwierdza to pozornie chrzecijaska reinterpretacja badania i zwierzt towarzyszcych jako zwierzt domowych.

interpretacja

Starzec jest czsto postrzegany jako symbol mdroci. Prosi swoje zwierzta o rad, chocia na pocztku wydaj tylko dwiki. Raczej reprezentuj instynkty, które su umysowi, ale które chc by szanowane i o które si troszczy. Najwyraniej yje samotnie, jego zachowanie i opis jego brody jako lodowoszarej wskazuj na sztywno i chód, w otoczeniu ciemnoci i nieokieznanej dzikoci nocnego lasu. Zarówno podziemna piwnica, jak i piec na wgiel drzewny stanowi pewne odniesienie do pieka , podczas gdy dobra dusza budzi si w szerokiej i jasnej sali.

Jako duch natury, starzec domaga si uwzgldnienia dziedzicznoci zwierzt; jako czowiek poddaj si. W innych baniach sam jest zwierzciem (KHM 88 ). Tak jak córka ( anima ) rekompensuje krzywd wiedmy ( matce nefaste ), tak obraz ojca zmienia si na syna ( animus ). Równie w Królewnie nieki ksi zastpuje krasnoludki, dla których staruszek wystpuje w wariantach.

teatr

  • Bajkowa komedia stworzona na scen przez Angelik i Ralpha Langlotzów z muzyk Benny'ego Oschmanna miaa swoj wiatow premier 4 grudnia 2010 roku w reyserii Ralpha Langlotza, granej przez kleine bühne 70 w Kassel

literatura

  • Jacob Grimm , Wilhelm Grimm : Opowieci dla dzieci i gospodarstw domowych. Kompletna edycja . Zawiera 184 ilustracje wspóczesnych artystów i posowie Heinza Rölleke. Wydanie XIX. Artemis & Winkler, Düsseldorf / Zurich 2002, ISBN 3-538-06943-3 , s. 709-713 .
  • Jacob Grimm , Wilhelm Grimm : Opowieci dla dzieci i gospodarstw domowych. Z zacznikiem do wszystkich bajek i wiadectw pochodzenia nie opublikowanych we wszystkich wydaniach . Ed.: Heinz Rölleke . Wydanie 1. Oryginalne notatki, gwarancje pochodzenia, epilog ( tom 3 ). Reclam, Stuttgart 1980, ISBN 3-15-003193-1 , s. 257-258, 506 .
  • Hans-Jörg Uther : Podrcznik do Opowieci dla dzieci i gospodarstw domowych braci Grimm. Pochodzenie, skutek, interpretacja . de Gruyter, Berlin / Nowy Jork 2008, ISBN 978-3-11-019441-8 , s. 350-351 .
  • Lutz Röhrich : Suba demonowi. W: Encyclopedia of Fairy Tales. Tom 3. str. 655-657. Berlin, Nowy Jork, 1981.
  • Ingrid Tomkowiak : Dom w lesie. W: Encyclopedia of Fairy Tales. Tom 6. str. 594-599. Berlin, Nowy Jork, 1990.
  • Walter Scherf: Bajkowy sownik . Beck, Monachium 1995, ISBN 3-406-39911-8 , s. 1354-1357 .
  • Ortrud Stumpfe: Symboliczny jzyk bani . Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster, ISBN 3-402-03474-3 , s. 42-43,178 .

linki internetowe

Wikiródo: Das Waldhaus  - róda i pene teksty

Indywidualne dowody

  1. ^ Röhrich, Lutz: Bajki i rzeczywisto. Druga rozszerzona edycja. Str. 8892. Wiesbaden 1964. (Franz Steiner Verlag GmbH)
  2. Beit, Hedwig: Contrast and Renewal in Fairy Tales. Tom drugi Symbolizmu bani. Drugie, poprawione wydanie, Berno 1956. s. 12-14. (A. Francke AG, wydawca)

Opiniones de nuestros usuarios

Wlodzimierz Madej

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Olaf Markowski

Wreszcie artykuł o Dom w lesie, który jest łatwy do przeczytania.

Tomasz Cieśla

Ten wpis na Dom w lesie sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.