DataTypesInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o DataTypes. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o DataTypes zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących DataTypes i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat DataTypes. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o DataTypes! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o DataTypes, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

QS IT
Ten artyku by spowodowany bdami merytorycznymi po stronie zapewnienia jakoci w artykule redakcyjnym informatyki . Ma to na celu podniesienie jakoci artykuów z obszaru informatyki na akceptowalnym poziomie. Pomó wyeliminowa niedocignicia w tym artykule i we udzia w dyskusji !  ( + )


Powód: peny program wraz z definicj

System Amiga DataTypes zosta wprowadzony w wersji 3.0 AmigaOS . Suy do udostpniania rónych formatów plików, takich jak obrazy, teksty, muzyka i wideo dla programów uytkowych do czytania, wywietlania, a póniej take do pisania przy uyciu znormalizowanego, zorientowanego obiektowo interfejsu programowania ( BOOPSI ) . Aby wywietli formaty danych obsugiwane przez DataTypes, Commodore dostarczyo program MultiView z AmigaOS 3.0.

Centralnym komponentem jest biblioteka programu datatypes.library , która implementuje rozpoznawanie i otwieranie pliku niezalenie od jego formatu. Dla kadego formatu pliku wymagany jest tak zwany deskryptor DataTypes i odpowiednia implementacja jako biblioteka programu (* .datatype).

Deskryptor DataTypes

Deskryptor DataTypes opisuje, w jaki sposób system DataTypes przypisuje plik do okrelonego formatu pliku. Zazwyczaj podaje si do tego próbk nazwy. Na przykad #.jpgdla plików graficznych JPEG . Ponadto w deskryptorze mona zapisa do 64 bajtów , który jest uywany jako szablon dla pliku do zbadania. Na przykad, jeli plik zaczyna si od bajtów ASCIIFORM , moe to by plik IFF , niezalenie od nazwy pliku . W rzadkich przypadkach mona równie zintegrowa funkcj ( kod m68k ).

Biblioteka programu DataTypes

W wersji 3.0 wprowadzono nastpujce typy danych do przetwarzania odpowiednich formatów:

 • picture.datatype (zdjcia)
  • ilbm.datatype IFF - format pliku ILBM
 • text.datatype (teksty)
  • ascii.datatype Teksty ASCII ze wsparciem sekwencji sterujcych
 • sound.datatype (dwik, muzyka)
  • 8svx.datatype IFF -8SVX format pliku
 • animacja.datatype (filmy)
  • anim.datatype IFF - format pliku ANIM
 • amigaguide.datatype ( AmigaGuide )

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. System typów danych AmigaOS. ródo 4 maja 2020 r .
 2. IV-101: Wprowadzenie do biblioteki typów danych. ródo 4 maja 2020 r .

Opiniones de nuestros usuarios

Marcel Kujawa

Bardzo ciekawy ten post o DataTypes.

Radek Kacprzak

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na DataTypes i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.