DataploreInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Dataplore. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Dataplore zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Dataplore i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Dataplore. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Dataplore! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Dataplore, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Dataplore to uniwersalne oprogramowanie do analizy wszelkiego rodzaju sygnaów i szeregów czasowych, którego specjaln cech jest zintegrowany interfejs danych do monitorów pacjenta. Suy do gromadzenia danych z komputera i analizy danych sygnaów medycznych, a zatem jest uytecznym narzdziem w medycynie intensywnej terapii i badaniach medycznych.

historia

Dataplore jest rozwijany od 1995 roku we wspópracy z rónymi instytutami badawczymi ( RWTH Aachen , TFH Wildau , ixellence GmbH , instytut telematyki w TFH-Wildau) oraz przez informatyków, fizyków, matematyków i lekarzy. Dataplore pochodzi z Instytutu Fizjologii na Uniwersytecie RWTH Aachen. Przy projektowaniu oprogramowania zadecydoway nastpujce wytyczne:

 • Najnowoczeniejsza funkcjonalno do nowoczesnej analizy systemu
 • atwy w uyciu graficzny interfejs uytkownika
 • najwyszy stopie integracji szerokiej gamy funkcji przetwarzania sygnaów we wspólnym interfejsie
 • Obsuga wszystkich popularnych platform sprztowych i programowych

Procedura, funkcje i zakres

 • Wykres histogramu, wykres opónienia 2D lub 3D i wykres fazowy sygnaów
 • Obliczenia statystyk sygnaów (rednia, odchylenie standardowe, momenty wyszego rzdu, mediana, wspóczynniki regresji liniowej itp.), Metody regresji nieliniowej i róne testy hipotez statystycznych
 • Manipulacja sygnaem (podpróbkowanie, eliminacja DC, kompensacja liniowa)
 • Generowanie danych zastpczych i sygnaów szumowych (fraktal, szum rozproszony Gaussa i Poissona itp.)
 • Dziaania arytmetyczne i funkcje matematyczne (sin, cos, exp, sinh, log, asin, erf itp.)
 • Operacje analityczne (wyprowadzanie amplitudy, cakowanie, autokorelacja , korelacja krzyowa , faza analityczna, transformacja Hilberta )
 • Transformacja Fouriera , amplituda, gsto mocy i widmo fazowe z opcjonalnym okienkiem, widmem krzyowym, transformacj chirp z , cepstrum , koherencj, transformacj Hilberta itp.
 • Filtry liniowe ( filtry FIR , filtry IIR , filtracja w dziedzinie czstotliwoci)
 • Transformacje falkowe (dekompozycja i rekonstrukcja falkami ortogonalnymi i biortogonalnymi, aproksymacja i szczegóowe obliczenia), dekompozycja pakietów falkowych, rekonstrukcja przejciowa
 • Metody nieliniowej dynamiki (wykresy rekurencji, interway midzyszczytowe, caka i wymiar korelacji, globalne i lokalne wykadniki Lapunowa, globalna i lokalna transinformacja dwóch szeregów czasowych, punktowa dywergencja sprzenia, test delta itp.)
 • zaawansowane metody tumienia szumów (kurczenie falki i nieliniowe metody tumienia szumów)
 • Liczne standardowe funkcje (takie jak wejcie / wyjcie pliku, opcje drukowania itp.)
 • Obsuga rónych formatów plików (formaty binarne Dataplore i ASCII, MegaWave, pliki audio WAVE, surowe dane ASCII)
 • Obsuga sygnau (obcinanie przy pomocy myszy, edycja waciwoci sygnau)

cechy szczególne

 • Interfejs szeregowy do urzdze Philips Medical Systems CMS (monitory pacjenta)

Interfejs danych CMS suy do gromadzenia danych z komputera i analizy danych sygnaów medycznych. Oprócz rejestracji danych zapisanych na monitorze pacjenta, lekarz moe na ich podstawie okreli charakterystyczne parametry oraz interakcje interesujcych parametrów fizjologicznych. Narzdzie staje si wan pomoc B. za wsparcie diagnostyczne, za badania dugoterminowe i za publikacj wyników bada. Dane z monitora (EKG, cinienie krwi, puls, oddech itp.) S przesyane przez interfejs szeregowy i mog by przechowywane na komputerze i dalej przetwarzane. Obsugiwane s zarówno dane typu WAVE, jak i typu NUMERIC. Niezalenie od tego przetwarzanie danych z innych róde jest oczywicie nadal moliwe.

 • Rozszerzona obsuga nierównoodlegych danych x / y
 • sygnay zoone, sygnay dwuwymiarowe i wykresy 3D
 • Programowanie makr i wykonywanie w trybie wsadowym
 • Widma czasowo-czstotliwociowe i wykresy konturowe
 • filtry adaptacyjne i metody estymacji
 • testy statystyczne i metody regresji
 • Modelowanie ARMA, ARIMA, ARMAX i NARMA
 • Narzdzia do analizy sprze zoonych systemów
 • Metody analizy procesów przejciowych i szeregów czasowych
 • Wielowtkowo i kontrola zada
 • Dopasowanie (dopasowanie krzywej) dla wielu modeli matematycznych

zaangaowanie

Moliwe obszary zastosowania to np. B. analiza ukadów biologicznych i fizjologicznych, drga mechanicznych, sygnaów elektromagnetycznych, bada epidemiologicznych, szeregów czasowych w geologii, finansach, ekonomii i wielu innych.

Alternatywy

Alternatywy dla Dataplore s Stata , SAS , RATS lub WinRATS, Limdep i EViews , GNU R i Gretl .

róda

 • Ralf Vandenhouten : Analiza niestacjonarnych szeregów czasowych zoonych systemów i zastosowa w fizjologii (Niestacjonarna analiza szeregów czasowych zoonych systemów i zastosowa w fizjologii). Shaker Verlag , Aachen 1998, ISBN 3-8265-3814-5 .
 • V. Perlitz, B. Cotuk, M. Lambertz, R. Grebe, G. Schiepek, ER Petzold, H. Schmid-Schönbein , G. Flatten: Koordynacyjna dynamika rytmów krenia i oddechu podczas redukcji popdu psychomotorycznego. W: Autonomic Neuroscience. 115, 1-2, 2004, str. 82-93. doi : 10.1016 / j.autneu.2004.07.007
 • V. Perlitz, M. Lambertz, B. Cotuk, R. Grebe, R. Vandenhouten, G. Flatten, ER Petzold, H. Schmid-Schönbein, P. Langhorst: Rytmy sercowo-naczyniowe w pamie 0,15 Hz: wspólne pochodzenie identycznych zjawisk u czowieka i psa w siatkowatej formacji pnia mózgu W: Archiwum Pflügersa - European Journal of Physiology . 448, 6, 2004, str. 579-591. doi : 10.1007 / s00424-004-1291-4
 • M. Lambertz, R. Vandenhouten, P. Langhorst: Przejciowe sprzenia neuronów pnia mózgu z oddychaniem, ukadem sercowo-naczyniowym i EEG: ich znaczenie dla przej w psychoterapii. W: G. Schiepek (red.): Neurobiology of Psychotherapy. Schattauer, Stuttgart / Nowy Jork 2003, s. 302-324.
 • Günter Schiepek, Canan Baar-Eroglu: Neurobiologia psychoterapii. Schattauer Verlag, 2004, ISBN 3-7945-2363-6 .
 • R. Vandenhouten, R. Grebe: SANTIS (Analiza sygnaów i przetwarzanie szeregów czasowych) - narzdzie do analizy biosygnaów. W: Inynieria biomedyczna. Vol. 41, 1996. doi : 10.1515 / bnte.1996.41.s1.364
 • R. Vandenhouten, F. Roessler, R. Grebe: Analiza systemu online do monitorowania krenia na sali operacyjnej. W: Inynieria biomedyczna. Vol. 41, 1996. doi : 10.1515 / bnte.1996.41.s1.538
 • Samouczek online

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Robert Pluta

Uważam, że ten wpis o zmiennej Dataplore jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Alexander Bielecki

Ten artykuł o zmiennej Dataplore przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.