DataNucleusInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o DataNucleus. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o DataNucleus zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących DataNucleus i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat DataNucleus. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o DataNucleus! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o DataNucleus, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

DataNucleus (dawniej znany jako Java Persistent Objects (JPOX) ) jest open-source - Trwao - ramy dla przejrzystego przechowywania Java -Objekten w transakcyjnych magazynów danych, takich jak relacyjnych baz danych. Projekt oparty jest na otwartych standardach trwaoci, takich jak Java Data Objects (JDO) i Jakarta Persistence API (JPA). Obsugiwany jest dostp do wszystkich popularnych relacyjnych baz danych ze wspólnymi wzorcami ORM .

Zapytania do baz danych s moliwe przy uyciu rónych jzyków zapyta: SQL , JDOQL , JPOXSQL i JPQL . Oprócz dostpu do relacyjnych baz danych , ale take umoliwia dostp do róde danych, takich jak db4o , LDAP , XML , Excel , NeoDatis ODB , JSON , OpenDocument , Bigtable , HBase lub Amazon S3 .

DataNucleus jest oparty na technologii OSGi . Dziaa jako warstwa trwaa dla Google App Engine .

rozwój

W poprzednim projekcie JPOX zaimplementowano standard JDO 1 w wersji 1.0. JPOX 1.1 obsuguje równie JDO 2.0 i mia by implementacj referencyjn (RI) dla tej specyfikacji.

JPOX zosta zastpiony przez DataNucleus pod koniec 2007 roku. Wanymi innowacjami byy wsparcie dla obiektowej bazy danych ( db4o ) oraz obsuga typów i funkcji danych przestrzennych zgodnie ze specyfikacj OGC Simple Feature Access.

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Bart Turek

Wreszcie artykuł o DataNucleus, który jest łatwy do przeczytania.

Gerard Sobczyk

Ten wpis o DataNucleus był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Maria Kaczmarek

Dzięki. Pomógł mi artykuł o DataNucleus.