DataCiteInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o DataCite. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o DataCite zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących DataCite i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat DataCite. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o DataCite! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o DataCite, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

DataCite to midzynarodowe konsorcjum, które postawio sobie za cel zapewnienie atwego dostpu do danych z bada naukowych , zwikszenie akceptacji danych badawczych jako legalnego i moliwego do cytowania wkadu do bada naukowych oraz wspieranie archiwizacji danych badawczych w celu zapewnienia przejrzystoci i zrównowaonego wykorzystania zapewnienie bada.

fabua

DataCite zostao zaoone w Londynie w grudniu 2009 roku jako zarejestrowane stowarzyszenie organizacji z szeciu krajów.

Do czonków zaoycieli nale British Library (BL), Technical Information Centre of Denmark (DTIC), TU Delft Library (Holandia), National Research Council's Canada Institute for Scientific and Technical Information (NRC-CISTI) oraz California Digital Library , Purdue University (USA) i Technical Information Library (TIB). Biuro jest prowadzone przez TIB Hannover .

Koncepcja spotkaa si z duym midzynarodowym zainteresowaniem. Zaledwie rok po zaoeniu DataCite zarejestrowaa ju 1002631 rekordów danych, miaa wród swoich czonków 15 znanych bibliotek naukowych i centrów informacji technicznej z 10 krajów oraz wspópracowaa z ponad 50 centrami danych z caego wiata, które na stae przechowuj zarejestrowane dane.

DataCite od kilku lat prowadzi równie re3data, interdyscyplinarny, midzynarodowy katalog repozytoriów danych badawczych . Usuga zostaa pierwotnie wyoniona z projektu finansowanego przez DFG i powizania z porównywaln ofert w USA - Databib.

celuje

DataCite promuje udostpnianie danych, dostp do danych badawczych i lepsz ochron inwestycji badawczych. Jako globalne konsorcjum, DataCite zrzesza poszczególnych czonków regionalnych (krajowych), którzy mog zaoferowa naukowcom bezporedni obsug. Wspópraca promuje wiatowego naukowca i zapewnia globalny dostp do danych naukowych.

technologia

Aby umoliwi atwy dostp do danych badawczych, czonkowie przypisuj im cyfrowe identyfikatory obiektów (DOI). Rejestracja odbywa si we wspópracy z centrami danych, które s odpowiedzialne za zapewnienie jakoci, utrzymanie i przechowywanie treci. Jako organizacja zrzeszajca stowarzyszone rejestry DOI, DataCite jest czonkiem International DOI Foundation (IDF).

Czonkowie

W 2010 DataCite liczyo 12 czonków z 9 krajów:

Od tego czasu:

 • Centralna Biblioteka niemiecki Gospodark (ZBW) (da | ra),
 • Szwedzki National Data Service (SNDS),
 • Biuro Informacji Naukowej i Technicznej, Departament Energii USA - OSTI ,
 • Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI),
 • Europejska Organizacja Bada Jdrowych ( CERN ),
 • Japan Link Center (JaLC),
 • Centrum Biblioteczno-Informacyjne Wgierskiej Akademii Nauk (MTA KIK),
 • National Research Council of Thailand (NRCT),
 • University of Tartu ( UT ) - Estonia,
 • Poudniowoafrykaska Sie Obserwacji rodowiska - SAEON,
 • system biblioteczno-informacyjny Norweskiego Biblioteki Uniwersyteckiej i Uniwersyteckiej (BIBSYS) oraz
 • Biblioteka Krajowa i Uniwersytecka Dolnej Saksonii w Getyndze ( SUB )

Nastpujce instytucje doczyy jako czonkowie stowarzyszeni:

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. DOI agencja rejestracja: Wspópraca z agencj rejestracji DOI ( pamitka z oryginaem od 23 lutego 2014 roku w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. , Witryna TIB. ródo 26 padziernika 2012 r. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.tib-hannover.de
 2. Working Paper Series of the German Data Forum (RatSWD): Working Paper No. 149 (PDF; 245 kB), strona internetowa Council for Social and Economic Data (RatSWD) ( pamitka po oryginale z 20 grudnia 2010 r. W archiwum internetowym ) Info: Link do archiwum zosta wstawiony automatycznie i nie zosta jeszcze sprawdzony. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. . ródo 28 grudnia 2010 r. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.ratswd.de
 3. Europejska inicjatywa na rzecz uatwienia dostpu do danych badawczych: Magazyn D-Lib, tom 15, nr 5/6, ISSN  1082-9873 , doi : 10.1045 / may2009-inbrief. Dostp 14 lutego 2010 r.
 4. University of California staje si czonkiem zaoycielem Datacite: widoczno DataCite zwiksza dostp do danych badawczych ( pamitka z oryginaem z dnia 13 czerwca 2011 roku w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta automatycznie wstawiony i jeszcze nie sprawdzone. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. , Stronie internetowej. ródo 13 lutego 2011 r. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.universityofcalifornia.edu
 5. Purdue Libraries zostaje zaoycielem witryny internetowej Datacite: Purdue Libraries News . ródo 13 lutego 2011 r.
 6. TIB staje si czonkiem zaoycielem Datacite: inicjatywa midzynarodowa wzorowana na TIB uatwia dostp do danych badawczych ( pamitka z oryginaem z 5 maja 2014 roku w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. , Stronie internetowej. ródo 13 lutego 2011 r. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.tib-hannover.de
 7. Zestaw danych staje si niemiertelny, DUZ - Independent German University Newspaper, nr 03 2011, s.14.
 8. DataCite, re3data.org i Databib ogaszaj wspóprac. Przez: Wayback Machine. 15 maja 2014, obejrzano 20 lipca 2018 .
 9. ANDS staje si czonkiem Datacite: Dane Citation Awareness ( pamitka z oryginaem z 7 marca 2012 roku w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta automatycznie wstawiony i jeszcze nie sprawdzone. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. , Stronie internetowej. ródo 13 lutego 2011 r. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.ands.org.au

Opiniones de nuestros usuarios

Aldona Sobczak

Informacje o zmiennej DataCite są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Mikolaj Wolski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Kate Lech

Świetny post o DataCite.

Marianna Czarnecki

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na DataCite i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Wlodzimierz Kulik

Dzięki za ten post na DataCite, właśnie tego potrzebowałem