Data LordsInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Data Lords. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Data Lords zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Data Lords i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Data Lords. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Data Lords! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Data Lords, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Dane Lords to album jazzowy przez Maria Schneider . Utwór Data Lords powsta na zamówienie Biblioteki Kongresu i mia swoj premier w Bibliotece w 2016 roku. Nagrania, które powstay na pocztku 2020 roku, ukazay si w wytwórni ArtistShare w sierpniu 2020 roku i otrzymay dwie nagrody Grammy w 2021 roku .

to

Kompozytorka, liderka zespou i Maria Schneider, uhonorowana tytuem NEA Jazz Master w 2019 roku , w coraz wikszym stopniu ma do czynienia z Google i innymi firmami zajmujcymi si duymi zbiorami danych; napisaa kilka artykuów, braa udzia w dyskusjach i zeznawaa przed komisj kongresow. Schneider powiedzia midzy innymi: Muzycy byli kanarkami w kopalni. Jako pierwsi wykorzystalimy dane i wymienilimy je na dane . Z tego punktu widzenia praca na dwóch pytach CD polega na tym, e pierwszy dysk dekoduje i bada cyfrowy wiat, podczas gdy drugi dysk przedstawia kontrast tego, co naturalne. Tak jak czuj si rozdarty midzy wiatem cyfrowym a wiatem rzeczywistym, ta sama dychotomia pojawia si w mojej muzyce. Aby naprawd odzwierciedli moje twórcze wyniki ostatnich kilku lat, oczywiste byo, e wydam album z dwoma albumami, które bd odzwierciedla te dwie skrajnoci - mówi Schneider. Cao zostaa stworzona, sfinansowana i udokumentowana za porednictwem internetowej platformy crowdfundingowej ArtistShare, z której Schneider po raz pierwszy skorzysta w 2003 roku.

Pakiet Digital World skada si z piciu epizodycznych utworów skadajcych si z postrzpionych motywów, dysonansowych faktur i gstej improwizacji. Cyfrowy wiat jest mroczny, ekscytujcy i tajemniczy oraz dziaa na zmysy - napisa Mike Collins. Nasz naturalny wiat koczy si hymnem The Sun Waited for Me, a na koniec radosnym solo McCaslina na tenorze.

Obecny zespó obejmuje muzyków dtych Steve Wilson , Dave Pietro , Rich Perry , Donny McCaslin i Scott Robinson , trbacze Tony Kadleck , Greg Gisbert , Nadje Noordhuis i Mike Rodriguez , puzonici Keith O'Quinn , Ryan Keberle , Marshall Gilkes i George Flynn , akordeonista Gary Versace , gitarzysta Ben Monder , pianista Frank Kimbrough , basista Jay Anderson i perkusista Johnathan Blake .

Lista utworów

 • Maria Schneider Orchestra: Data Lords (ArtistShare AS0176)
  • Cyfrowy wiat
 1. A World Lost (solici: Ben Monder, Rich Perry) 9:42
 2. Don't Be Evil (solici: Jay Anderson, Ben Monder, Frank Kimbrough, Ryan Keberle) 13:38
 3. CQ CQ, czy jest tam kto (Solici: Donny McCaslin, Greg Gisbert) 10:18
 4. Sputnik (solista: Scott Robinson) 8:10
 5. Data Lords (solici: Dave Pietro, Mike Rodriguez) 11:06
  • Nasz naturalny wiat
 1. Sanzenin (solista: Gary Versace) 5:46
 2. Stone Song (solista: Steve Wilson) 5:43
 3. Look Up (solici: Frank Kimbrough, Marshall Gilkes) 9:05
 4. Splecione razem (solista: Dave Pietro) 3:59
 5. Bluebird (solici: Gary Versace, Steve Wilson) 11:11
 6. Soce czekao na mnie (solici: Donny McCaslin, Marshall Gilkes) 7:22

Wszystkie kompozycje s autorstwa Marii Schneider.

Przyjcie

Allan Michie ( The Arts Fuse ) napisa, e Data Lords najlepiej jest rozumie w kontekcie caej kariery Schneidera. Zwizek z Gilem Evansem , dla którego kiedy aranowaa, jest niezwyky, poniewa Schneider osign przynajmniej to, co stworzy Evans ze swoimi synnymi orkiestracjami dla Milesa Davisa , chocia porównania s trudne, poniewa Schneider nie komponuje dla artystów zlecajcych ( z wyjtkiem Davida Bowie ), a jej praca w cigu ostatniej dekady jest znacznie bardziej zoona i skoncentrowana ni póne rockowe aranacje Evansa. W wyniku swojego rozwoju, ona, podobnie jak Duke Ellington, ma luksus komponowania dla swoich muzyków i wokó nich, poniewa jej gosy s teraz jej gosem. Charakterystyczny styl Schneidera jest teraz dobrze ugruntowany - poematy narracyjne, czasem nabrzmiae orkiestracje i eksploracyjne epickie solówki, które s umiejscowione w kontekcie naprzemiennego pchania i tumienia aranacji rogów. Jeli z pen uwag sucha obu pyt jedna po drugiej, kontynuowaa Michie, to byo jak siedzenie w dwugodzinnym filmie. Ten album nie dziaa w trybie odtwarzania losowego. Nie nadaje si równie do suchania fragmentów w samochodzie. Skumulowany efekt jest silny, gdy sobie na to pozwolisz, i jest to znacznie bogatsze i bardziej satysfakcjonujce dowiadczenie, gdy ufasz krawcom, którzy ci gdzie zabior. Digital World pojawia si jako ich manifest przeciwko wszystkim, co ogranicza ekspresj ludzkiego umysu. W przeciwiestwie do tego The Natural World staje si podsumowujcym posowiem w muzycznej autobiografii Schneidera, która ilustruje naturalne siy, które trzymaj ich twórczy kompas na pónocy.

Wedug Karla Ackermanna, który recenzowa album w All About Jazz , duszpasterskie pejzae dwikowe zwizane z muzyk Marii Schneider przeczyy jej aktywistycznemu alter ego . Muzycznie zapuszcza si w nieznane tereny i czy swoje pasje na mistrzowskim podwójnym albumie.

John Fordham powiedzia w Guardian , po The Thompson Fields , z malowniczymi, ekspansywnymi, jasno zharmonizowanymi muzycznymi pejzaami pod wpywem Gila Evansa i pewnego rodzaju spokojn niewinnoci, w przypadku Data Lords jest równie stalowo, a nawet pustka zwizana z ich znajom duszpastersk stron. Ten duch porusza si, na przykad, przez okrutny A World Lost z upiornymi, aosnymi panoramami gitary Bena Mondera i saksofonu tenorowego Richa Perry'ego, przypominajcego Coltrane'a, ponad warczcym, gbokim dciem. Don't Be Evil opowiada o ponurym, zajtym wiecie, mówi Fordham. Donny McCaslin wrzeszczy gono przed zespoem na CQ CQ, Is Anybody There. W tytuowym utworze, znakomitym utworze, muzyka buduje si, tworzc zbiorowy, burzliwy wir. Druga cz albumu jest bardziej typowo skrojona na miar, jak na przykad skaczcy, podobny do ptaka Stone Song z delikatnie gwidcym brzmieniem akordeonu Gary'ego Versace, bujn warstw Look Up i wiecc, duszpastersk powag Czekao na mnie soce. Wedug Fordhama wewntrzne napicia stojce za t fascynujc sesj obiecuj nowy, pouczajcy etap w niezwykej pracy Schneidera.

S. Victor Aaron napisa w Something Else! Maria Schneider ma do opowiedzenia histori i opowiada j poprzez szczegóow ocen. Pierwsza pyta, The Digital World , dotyczy tego, co Schneider nazywa mrocznymi przejawami Internetu. Orkiestra moe by idealnym rodkiem do przekazywania takiej dystopii, a Schneider dokadnie wie, jak to zrobi. Nasz naturalny wiat , tytu drugiej pyty, jest powicony temu naturalnemu, wewntrznemu wiatu w nas; w zwizku z tym muzyka ma znacznie bardziej optymistyczny odcie. W kadym utworze muzycznym jest przesanie - mówi Aaron. Sukces muzyki zaley w duej mierze od tego, jak skutecznie przekae swój przekaz. Maria Schneider chciaa wysa mocn wiadomo o niebezpieczestwie masowej manipulacji ludzkoci z wadcami danych. Dziki wysokiemu poziomowi skrupulatnego komponowania i aranacji w wykonaniu najlepszych muzyków jazzu, przekazuje przesanie w moliwie najlepszy moliwy sposób .

Thom Jurek przyzna albumowi cztery gwiazdki w Allmusic i napisa, e byo to niezwyke muzyczne zestawienie midzy postrzeganiem wiata przyrody przez Schneidera a sztucznie zmikczonymi reprezentacjami wiata cyfrowego, które s przedstawiane jako ostrzeenie. Poprzez muzyczn wizj Schneidera, Data Lords przedstawia mudne polaryzacje w naszym codziennym yciu: starajc si wycign struktur naszego czowieczestwa i udoskonali j poprzez optymalizacj, odtwarzanie i replikacj, potwierdzanie, a tym samym ulepszanie rzeczywistego wiata, nasze ycie za pomoc rodków naprawczych i transformacyjne siy, których mona swobodnie dowiadcza. Data Lords , podsumowuje Jurek, to poruszajce i celowe arcydzieo jazzu, które nadaje wag i duchow wag naszej egzystencjalnej walce.

Mike Collins ( London Jazz News ) napisa wiersz na odwrocie okadki albumu, który kontrastuje dystopijn wizj nieporzdku, wyzysku, izolacji, manipulacji z wychowaniem, prawdziwym zwizkiem, inspiracj i wolnoci myli, nie pozostawiajc wtpliwoci co do tych, którzy zostali wyczarowani przez Dwa wiaty Pojawiaj si obrazy. Jeli posuchasz dwóch zestawów, wystarczy kilka taktów, aby potwierdzi, do którego wiata wszede. Data Lords to przekonujcy album, podsumowuje Collins; Uwaa kompozycje Schneidera za niezwyke; wystp, który w niektórych miejscach wyczarowuje z orkiestr, jest niezwyky.

Mauretta Heinzelmann, która zaprezentowaa album na NDR jako Jazzowy Album tygodnia, powiedziaa, e pierwsza pyta Data Lords dziaa jak cieka dwikowa do bardzo dramatycznego filmu, z ekspresyjnymi dwikami, których nigdy wczeniej nie syszano. Drugi album Data Lords to artobliwa muzyka tsknoty, która przenosi w wiat, który otwiera si po wyczeniu urzdze, spojrzeniu w drzewa i niebo. Album jest nie tylko arcydzieem, jednym z najlepszych najwaniejsi kompozytorzy wspóczesni, ale te stwierdzenie, które pojawia si we waciwym momencie w tym roku kryzysu .

Nagrody i wyrónienia

Data Lords zosta uznany za najlepszy album przez Major Jazz Ensemble na Grammy Awards 2021 ; Ponadto tytu Sputnik otrzyma nagrod Grammy w kategorii Najlepsza Kompozycja Instrumentalna . Album otrzyma take Grand Prix de l ' Académie du Jazz .

Indywidualne dowody

 1. ^ A b Karl Ackermann: Maria Schneider Orchestra: Data Lords. All About Jazz, 4 sierpnia 2020, dostp 27 sierpnia 2020 .
 2. a b Maria Schneider (wpis na Grammy.com)
 3. a b Jim Hynes: Docelowa orkiestra jazzowa Marii Schneider The Digital World vs. The Natural w Data Lords. Glide Magazine, 23 lipca 2020, dostp 30 sierpnia 2020 .
 4. a b Maria Schneider Orchestra - Data Lords. London Jazz News, 31 sierpnia 2020, dostp 1 wrzenia 2020 .
 5. ^ Maria Schneider Orchestra: Data Lords at Discogs
 6. Allen Michie: Jazz Album Review: Co Data Lords mówi o niezwykej karierze Marii Schneider. Arts Fuse, 9 sierpnia 2020, dostp 1 wrzenia 2020 .
 7. ^ John Fordham: Maria Schneider Orchestra: recenzja Data Lords - cyfrowa dystopia w jazzie. The Guardian, 24 lipca 2020, obejrzano 27 sierpnia 2020 .
 8. S. Victor Aaron: Maria Schneider Orchestra - Data Lords (2020). Something Else, 31 lipca 2020 r., Obejrzano 27 sierpnia 2020 r .
 9. Recenzja albumu Thoma Jurka w AllMusic (w jzyku angielskim). Dostp 31 sierpnia 2020 r.
 10. Mauretta Heinzelmann: Jazzowy album tygodnia: Data Lords Marii Schneider. NDR, 7 sierpnia 2020, dostp: 5 wrzenia 2020 .
 11. Annie Yanbekian, Francja, informacja: kultura, 10 marca 2021 r

Opiniones de nuestros usuarios

Wioletta Lisowski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Data Lords.

Rafa Zieliński

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Sandra Przybylski

W tym poście o Data Lords dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.