Czarny manifestInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Czarny manifest. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Czarny manifest zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Czarny manifest i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Czarny manifest. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Czarny manifest! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Czarny manifest, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

The Black Manifesto to powie Fredericka Forsytha z 1996 roku , której akcja rozgrywa si gównie w Rosji w okresie po faktycznej zimnej wojnie .

akcja

Przypadkiem dokument zwany Czarnym Manifestem trafi do ambasady brytyjskiej w Moskwie . Napisa go fikcyjny populista Igor Komarow, aspirujcy polityk, który prowadzi ambitn kampani wyborcz i chce wygra w kolejnych wyborach prezydenckich. Komarow jest w duej mierze wzorowany na rosyjskim prawicowym populicie Wadimirze yrinowskim .

Manifestem jest dokument programowy Komarowa, który przedstawia jego prawdziwe plany, starannie ukryte przed opini publiczn i zagraniczn: ponowna instalacja Zwizku Radzieckiego z wrogim podporzdkowaniem pastw satelickich, wypdzenie i eksterminacja ydów z terytorium Rosji, ustanowienie dyktatury zdominowanej przez policj .

Po potwierdzeniu autentycznoci dokumentu decyzje naley podj szybko, aby wpyn na wybór. Tymczasem rzd brytyjski nie chce mie z tym nic wspólnego i odmawia interwencji. Byy szef brytyjskich sub zagranicznych zabra nastpnie dokument na spotkanie czoowych osobistoci, gdzie dosta zielone wiato do dziaania.

Werbuje oficera wywiadu z dogbn znajomoci Rosji. Po dugiej przerwie powinien wróci do Rosji i zapobiec wyborowi Komarowa. Przypadkiem agent nadal ma w Rosji stary kontakt, który jest mu zaduony i od którego teraz prosi o wsparcie.

Intencje Forsytha

Jak to jest charakterystyczne dla Fredericka Forsytha, umiejtnie czy on aktualne problemy Rosji lat dziewidziesitych z wizjami przyszoci, które maj do realistyczne podstawy: gboka niepewno, w jakiej Rosja bya od dawna, pocztkowy upadek struktury federalnej zawsze budzi obawy. kolejna dyktatura z harmonizacj wszystkich organów pastwowych mogaby zagrozi. Tsknota za utraconym statusem wiatowego mocarstwa do dzi odgrywa rol w polityce zagranicznej i wewntrznej Rosji.

Forsyth, zdeklarowany konserwatysta, cytuje wprowadzenie monarchii konstytucyjnej za nowego cara jako remedium na problemy Rosji . Nie tak maa cz ksiki dotyczy tego, jak kraj, w którym 80 lat temu zniesiono niemal absolutn monarchi i zamordowano rodzin cesarsk , móg wróci do monarchy, jakie dania polityczne i genealogiczne stawiayby wobec takiej osoby. i jak mona uczyni taki krok przyjemnym dla ludnoci i polityków.

filmowanie

Ksika zostaa nakrcona w 2005 roku z Patrickiem Swayze w roli gównej.

wynik

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Anka Szymański

Bardzo ciekawy ten post o Czarny manifest.

Rafal Janowski

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Czarny manifest

Klaudia Tomaszewski

Ten wpis na Czarny manifest pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.