Cud helianówInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Cud helianów. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Cud helianów zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Cud helianów i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Cud helianów. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Cud helianów! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Cud helianów, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Dane pracy
Tytu: Cud helianów
Oryginalny jzyk: Niemiecki
Muzyka: Erich Wolfgang Korngold
Libretto : Hans Müller-Einigen na podstawie Die Heilige Hansa Kaltnekera
Premiera: 7 padziernika 1927
Miejsce premiery: Opera Narodowa w Hamburgu
Miejsce i czas akcji: Bezimienne pastwo totalitarne w nieznanym czasie
ludzie
 • Heliane ( sopran )
 • Wadca, jej m ( baryton )
 • Nieznajomy ( tenor )
 • Posaniec ( stary )
 • Portier ( bas )
 • Sdzia lepy miecz (tenor)
 • Mody czowiek (tenor)
 • 6 sdziów
 • 7 gosów seraficznych
 • Ludzie ( chór )

Cud Sunray op. 20 to opera w trzech aktach Ericha Wolfganga Korngolda .

historia

Premiera 7 padziernika 1927 r. Pod batut Egona Pollaka w hamburskiej Operze Pastwowej bya, wedug doniesie prasowych, wielkim sukcesem przy gorczkowych reakcjach publicznoci. Jednak praca szybko znalaza si na linii ognia przeciwników Korngolda po tym, jak jego ojciec Julius Korngold próbowa uniemoliwi produkcj niezwykle udanej opery Ernsta Krenka, któr gra Jonny w Wiedniu. Mimo wystpów w sumie na dwunastu operach, teraz zawiód, a potem poszed w zapomnienie. Krytycy z Frankfurtu i Wiednia uznali to za anachroniczne. Ponadto spektakl w 1928 roku pod dyrekcj Bruno Waltera w Städtische Oper Berlin zosta uznany za artystycznie nieudany. Nieco póniej narodowi socjalici zakazali Korngoldowi wystpów ze wzgldu na jego ydowskie pochodzenie.

Po drugiej wojnie wiatowej dzieo po raz pierwszy wystawiono w 1970 roku w Operze Flamandzkiej w Gandawie . W ramach cyklu Degenerate Music opera zostaa nagrana w Berlinie w 1992 roku dla DECCA . Anna Tomowa-Sintow , Hartmut Welker i John David de Haan zapiewaj pod dyrekcj Johna Mauceriego . Brytyjska premiera odbya si w 2007 roku w Royal Festival Hall w Londynie pod batut Vladimira Jurowskiego .

Ta wci mao znana opera zostaa wystawiona w koprodukcji z National Theatre Brno w Pfalztheater Kaiserslautern pod dyrekcj Uwe Sandnera i wyreyserowana przez Johannesa Reitmeiera . Scenografia w stylu filmu Metropolis wysza od Daniela Dvoraka , kostiumy od Thomasa Dörflera . Sally du Randt zapiewaa tytuow rol . W 2012 roku prób przedstawienia prowadzi Heinz Lukas-Kindermann w Brnie .

W styczniu 2017 wiedeska Volksoper przyniosa trzy wykonania koncertowe opery pod dyrekcj muzyczn Jacka van Steena z Annemarie Kremer w roli tytuowej oraz Danielem Kirchem i Martinem Winklerem . Orkiestra Filharmonii we Fryburgu dwukrotnie zagraa Heliane na koncercie we Freiburg Konzerthaus w lipcu 2017 roku pod dyrekcj Fabrice Bollon , take z Annemarie Kremer w roli tytuowej, Michaelem Bedjai (Nieznajomy) i Arisem Argirisem (The Ruler). Nagranie wykona zostao wydane na pycie CD przez Naxos w 2018 roku .

W marcu 2018 roku odbya si uroczysta premiera opery w Deutsche Oper Berlin z Sar Jakubiak i Brianem Jagde w rolach gównych w reyserii Marca Albrechta w reyserii Christofa Loya . Niektóre wystpy zostay nagrane i wydane na pycie DVD / Blu-ray w czerwcu 2019 roku. Nagranie otrzymao nagrod Opus Klassik 2020 w kategorii Nagranie operowe 20/21. Stulecie".

zawarto

Akt 1

Tyraski wadca cierpi, poniewa nie moe zdoby mioci swojej ony Heliane. Poniewa sam jest nieszczliwy, nie pozwala, aby jego poddani byli szczliwi. Mody nieznajomy, który niedawno przyby do kraju i przyniós ludziom ycie i rado, zosta aresztowany i skazany na mier. Wyrok ma by wykonany o wschodzie soca.

W wieczór poprzedzajcy wykonanie wyroku wadca odwiedza winia, aby pozna przyczyn swoich czynów. Chce uszczliwia ludzi, mówi nieznajomy. Nie s na to gotowi - mówi wadca. Nieznajomy prosi o lito, ale wadca nalega na egzekucj, ale zgadza si, e nieznajomy moe pozosta niezwizany przez ostatni noc swojego ycia. Po tym, jak jej m opuci winia, Heliane wchodzi do celi, aby pocieszy nieznajomego. Rozpoznaje jego dobro i jej uczucia do niego zmieniaj si z litoci i smutku na mio.

Nieznajomy podziwia urod Heliane, a ona rozpuszcza swoje dugie, zote wosy, pokazuje swoje bose stopy i wreszcie staje przed nim zupenie naga. Nieznajomy pyta Heliane, czy byaby gotowa odda mu si w ostatni noc jego ycia, ale odmawia i udaje si do kaplicy, aby modli si za nieznajomego.

Wadca wraca do celi i skada nieznajomemu ofert przebaczenia, jeli nauczy królow kocha go, króla. Heliane, wci naga, wraca z kaplicy i jest przeraona widzc ma w celi. W swoim gniewie ten ostatni zarzdza mier nieznajomego i oskarenie Heliane.

Akt 2

Posaniec wzywa sdziów i katów, pojawia si take sdzia z niewidomym mieczem. Heliane ma stan przed sdem, poniewa wadca oskara j o cudzoóstwo z nieznajomym. Heliane nie moe zaprzeczy, e staa naga przed nieznajomym, ale upiera si, e oddaa si mu tylko w mylach. Wadca przyciska sztylet do jej piersi i kae jej si zabi.

Nieznajomy zostaje przyprowadzony, aby zeznawa jako wiadek, ale odmawia skadania zezna, dopóki nie bdzie móg zosta sam na sam z Heliane przez krótki czas. Cauje j, bierze sztylet i zabija si, ukrywajc w ten sposób na zawsze prawd, któr wadca chcia przed nim pozna. Wadca odwouje sd i mówi Heliane, e musi podda si boskiemu wyrokowi: jeli jest niewinna, jak twierdzi, musi przywróci nieznajomego do ycia. Pochwycona, zgadza si.

Akt 3

Przed paacem wadcy stoi maria, przed którym zebra si tum. Pojawili si równie sdziowie i sdzia lepy miecz. Heliane uroczycie lubuje wskrzesza zmarych, ale upada przed zwokami. Ludzie podburzeni przez posaca chc ich spali, wadca ich powstrzymuje. Pacze i nie chce kama, ale przyznaje, e kocha modego nieznajomego. Kiedy wadca widzi j paczc, chce j uratowa przed oskareniem, ale tylko pod warunkiem, e bdzie jego. Ale zostaje odrzucony i pozostawia on tumowi. Tum cignie j na sup, na którym ma umrze. Potem rozlega si grzmot, na niebie pojawiaj si gwiazdy i wszyscy s oczarowani, gdy ciao modego nieznajomego podnosi si z mar. Jakby cudem wci yje. Heliane wyrywa si z tumu i rzuca si w ramiona ukochanego nieznajomego. Wadca wbija miecz w pier Heliane. Nieznajomy bogosawi tum i wypdza wadc, którego wadza zostaa zamana. Nieznajomy bierze Heliane w ramiona i zjednoczeni mioci wstpuj do nieba.

Przyjcie

Z recenzji Alfreda Einsteina wiatowej premiery w Hamburger Stadttheater w Berliner Tageblatt 8 padziernika 1927 r .:

Potrzeba olbrzymiej naiwnoci, prawdziwej poza dobrymi i zymi gustami, aby przylgn do tego operowego charakteru caej muzyki operowej. [] Muzyka [Korngolda] jest nieporównywalnie lepsza od libretta; to jest odczuwalne, prawda, odczuwalne, czujesz to w kadej chwili. A jednak ani przez chwil nie jest si uchwyconym, ani przez chwil w prawdziwym znaczeniu tego sowa. Libretto zmusza muzyka do cigego wyolbrzymiania wypowiedzi; W zalenoci od sytuacji wystpuje skurcz w fragmentach dramatycznych lub w fragmentach lirycznych podniosy ton, który uniemoliwia jakkolwiek prawdziw intymno, prawdziw naturalno. [] Sukces nie móg by bardziej byskotliwy - brawa przybieray bardziej entuzjastyczne formy po kadym akcie, a Korngold i jego pomocnicy mogli si wielokrotnie pokazywa od drugiego aktu .

Produkcja Deutsche Oper Berlin 2018 zostaa okrzyknita Odkryciem Roku w ankiecie krytyków magazynu Opernwelt .

literatura

 • Dirk Wegener: Studia nad ródami muzycznymi opery Ericha Wolfganga Korngolda Das Wunder der Heliane . Rozprawa. Hildesheim: Olms 2007. ISBN 978-3-487-13520-5
 • Yvonne Steiner: opera Ericha Wolfganga Korngolda CUD HELIANÓW: Historia powstania i wpywu . Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller 2008. ISBN 978-3-639-08816-8

linki internetowe

 • Chronologia przedstawie z 1927 r. [2]

Indywidualne dowody

 1. a b Udo Bermbach (red.): Opera w XX wieku. Tendencje rozwojowe i kompozytorzy. Metzler, Stuttgart 2000, ISBN 3-476-01733-8 , s. 110.
 2. ^ Rudolf Kloiber , Wulf Konold , Robert Maschka: Handbook of the Opera. 9, rozszerzone, poprawione wydanie 2002. Deutscher Taschenbuch Verlag / Bärenreiter, ISBN 3-423-32526-7 , s. 361 i nast .
 3. ^ Premiera 5 kwietnia 1928. Reyseria Karl Heinz Martin. Z Grete Stückgold, Anny Helm, Marguerite Perras, Emilem Schipperem, Hansem Fidesserem, Alexandrem Kipnisem. 4 spektakle. Zobacz Detlef Meyer zu Heringsdorf: The Charlottenburg Opera House od 1912 do 1961 . Dissertation Berlin 1988. Tom 2, str. 315.
 4. Przewodnik po operze Harenberg. Wydanie 4. Meyers Lexikonverlag, 2003, ISBN 3-411-76107-5 , s. 440.
 5. Cud Heliane w kalendarzu programowym Deutsche Oper Berlin , dostp 13 kwietnia 2018 r.
 6. https://www.wagner-heavymetal.com/blog/das-wunder-der-heliane
 7. https://www.theguardian.com/music/2007/nov/24/classicalmusicandopera1
 8. Premiera w Brnie
 9. Premiera w Brnie
 10. ^ Recenzja wiedeskiej produkcji
 11. Berliner Zeitung , 19 marca 2018 r
 12. Naxos NBD0083V
 13. ^ Opus Klassik 2020 ... na stronie internetowej Deutsche Oper Berlin , dostpnej 6 wrzenia 2020 r.
 14. Das Wunder der Heliane na www.opern-freund.de , dostp 13 kwietnia 2018
 15. Alfred Einstein : Korngold: Cud Heliane - wiatowa premiera w Hamburgu. W: Berliner Tageblatt , 8 padziernika 1927 ( zdigitalizowane str. 2 i zdigitalizowanych pkt 3. Z Biblioteki Pastwowej w Berlinie ).
 16. Arne Stollberg: Z zasady przesadna. Wracajc do raju utraconego, jak najbardziej: tajemnicza sztuka Ericha Wolfganga Korngolda Cud Heliane i dramaturgia Erosa. W: Opernwelt Jahrbuch 2018. Der Theaterverlag, wrzesie 2018, dostp 15 padziernika 2018 .

Opiniones de nuestros usuarios

Aleksandra Kowalski

Podane informacje o zmiennej Cud helianów są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Roman Tomaszewski

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Kazimierz Karpiński

Ten wpis na Cud helianów pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.