Brzeg (grupa artystyczna)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Brzeg (grupa artystyczna). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Brzeg (grupa artystyczna) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Brzeg (grupa artystyczna) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Brzeg (grupa artystyczna). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Brzeg (grupa artystyczna)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Brzeg (grupa artystyczna), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Bank nazwano grup artystów drezdeskich zaoon przez Siegfrieda Donndorfa w 1947 roku , w tym Paula Sinkwitza .

fabua

Grupa artystyczna powstaa z inicjatywy Donndorfa w marcu 1947 roku pod nazw Das Ufer. Grupa artystów drezdeskich 1947 . Jej czonkowie brali udzia w artystycznej realizacji i przekazywaniu socjalistycznych treci, przez co mieli charakter edukacyjny. Pisarz Kurt Liebmann , z którym Donndorf by zaprzyjaniony, umoliwia grupie wystawy i yczliwie omawia je w codziennych gazetach.

Pierwsza zbiorowa wystawa odbya si od koca kwietnia do koca maja 1947 w Muzeum Miejskim w Budziszynie . Liebmann wygosi przemówienie otwierajce, uczestnikami wystawy byli Rudolf Bergander , Siegfried Donndorf, Heinz Eichler , Rudolf Löhner , Rudolf Nehmer , Karl Erich Schaefer , Ewald Schönberg , Fritz Skade i rzebiarz Rudolf Wittig .

W latach 1947 i 1948 Ufer mia take wystawy w Pastwowych Zbiorach Sztuki w Drenie, w muzeach miejskich w Mini i Budziszynie oraz w Domu Kulturbundu na rzecz Odnowy Demokratycznej Niemiec w Drenie. Od koca 1948 roku wystawy odbyway si w szeciu fabrykach w Drenie i okolicach. Na co dzie organizowano wycieczki z przewodnikiem dla pracowników. Artyci nawizali do dwuletniego planu rozwoju Strefy Wschodniej oraz planu kulturalnego zwizku sztuki i literatury. Na Ogólnoniemieck Wystaw Sztuki w Drenie w 1949 r. grupa udostpnia pi kolektywów, które na zlecenie dyrekcji wystawy stworzyy monumentalne malowida cienne.

program

W szkicu manifestu zaoycielskiego grupa artystów tak opisuje swój cel:

"Nasz wspólny cel jest ustalany w odpowiedniej osobowoci indywidualnego artysty."

- Brzeg, 1947

Nazwa grupy i jej logo powinny zatem suy jako symbol podoa rzeczywistoci z jej nieskonsumowanymi, zawsze bogatymi i rónorodnymi formami. Ich celem byo przeciwstawienie si brakowi granic osobistej wraliwoci ponadosobowym symbolem woli artystycznej. Grupa chciaa zachowa to, co wiksze, uznane za dobre i wane, aby przynosi pocieszenie i rado, szok i uniesienie swoim blinim.

Czonek grupy Heinz Hamisch powiedzia: Grupa Das Ufer to stowarzyszenie modych artystów, którzy uczynili moim zadaniem przyczynienie si do rozwoju sztuki realistycznej i ekspresyjnej. Jako ludzie postpowi uwaamy za swój obowizek czynny udzia w odbudowie naszego ycia kulturalnego.

Pod koniec tej fazy nowych pocztków pojawiy si struktury przedsibiorstwa kulturalnego NRD , które rocio sobie prawo do interpretacji znaczenia i funkcji sztuk wizualnych. Grupa artystów musiaa teraz opracowa strategie adaptacyjne, aby móc zachowa swoj egzystencj. Ta adaptacja odbya si w duej mierze niewiadomie, ale zewntrznie rozpoznawalna, doprowadzia do stopniowego przeksztacenia samozwaczych grup artystycznych w brygady i kolektywy . Bank oficjalnie rozwizany 5 marca 1952 r. w wyniku rozczenia i zsynchronizowania wszystkich grup artystycznych, czonkowie zostali przejci do Zwizku Artystów NRD , gdzie jako kolektyw nadal funkcjonowali nieformalnie. Na przykad w 1954 r. zorganizowali wystaw zbiorow w MTS Barnitz Thomas Müntzer jako kolektyw artystyczny Das Ufer, Drezno. Solidarno zakoczya si dopiero wraz ze mierci Siegfrieda Donndorfa w 1957 roku.

Wystawy

 • 1947: Brzeg. Grupa artystów drezdeskich 1947 , wiosenna wystawa w Muzeum Miejskim w Budziszynie , zorganizowana przez Kulturbund na rzecz Demokratycznej Odnowy Niemiec , Budziszyn, maj 1947
 • 1948: Das Ufer, grupa 1947 drezdeskich artystów w FDGB , luty 1948, Muzeum Miejskie w Mini
 • 1949: Brzeg. Grupa artystów drezdeskich 1947 , wystawa sztuki w 3 kolejnych czciach, malarstwo, grafika, rzeba, od 4 czerwca do 31 padziernika 1949 w salach wystawowych marszanda Rudolfa Richtera, Drezno
 • 1950: Das Ufer , wystawa firmowa w Pastwowej Drukarni Saksonii od 17 do 22 kwietnia 1950, Drezno
 • 1950: Brzeg. Grupa 1947 Artyci z Drezna , wystawa 29 kwietnia 3 czerwca 1950, Gabinet Artystyczny Prenzlauer Berg, Magistrat Wielkiego Berlina, Wydzia Edukacji Publicznej, Gówny Urzd Nauki i Sztuki
 • 1951: Brzeg. Grupa artystów drezdeskich 1947 , wystawa 1951, Pastwowe Zbiory Sztuki , Drezno
 • 1951: Brzeg. Grupa artystów drezdeskich z 1947 roku , objazdowa wystawa sztuki po zachodniej Saksonii, 17 lutego do 11 marca 1951, Städtisches Museum , Glauchau
 • 1954: MTS Barnitz Thomas Müntzer, kolektyw artystyczny Das Ufer , Drezno
Wystawa pamitkowa
 • 1984: Brzeg. Grupa artystów drezdeskich z 1947 roku. Malarstwo, grafika, plastik 1947-52, Pretiosensaal Dresdner Schloss od 12 wrzenia do 14 padziernika 1984

Czonkowie

Zobacz te

literatura

 • Kurt Liebmann: Das Ufer, drezdeska grupa artystyczna 1947 . W: Bildende Kunst 1959, s. 825-830.
 • Artur Dänhardt: Brzeg. Drezdeskie rodowisko artystyczne W: Bildende Kunst 1971, s. 198200.
 • Wybrzee. Grupa artystów drezdeskich z 1947 roku. Malarstwo, grafika, plastik 194752. Wystawa w Pretiosensaal Dresdner Schloß od 12 wrzenia do 14 padziernika 1984. Biografie, wybór tekstów i zdj: Gert Pinzer. Redaktor katalogu: Elisabeth Heinrich. Biuro Sztuk Piknych Rady Okrgowej Drezna, Drezno 1984.
 • Rolf Stachowski: Das Ufer - Grupa 1947 Artyci drezdescy. Pami pocztku . W: Bildende Kunst , 1985, s. 63-72.
 • Christoph Wilhelmi: Grupy artystów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii od 1900 roku. Podrcznik. Hauswedell, Stuttgart 1996, ISBN 3-7762-0400-1 , s. 346-348 nr 219.
 • Petra Jacoby: Kolektywizacja wyobrani Grupy artystów w NRD midzy zawaszczeniem a wynalazczoci . transkrypcja Verlag, Bielefeld 2007, ISBN 978-3-89942-627-4 , s. 128ff.

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Gerd Caden : Powstaje dwanacie murali . W: Bildende Kunst, Berlin, III rok, 1949, nr 9, s. 269
 2. a b c Cytat z Petry Jacoby: Kolektywizacja wyobrani Grupy artystów w NRD midzy zawaszczeniem a wynalazczoci . transkrypcja Verlag, 2007, ISBN 978-3-89942-627-4 , s. 128 ff.
 3. a b c Petra Jacoby: Kolektywizacja wyobrani Grupy artystów w NRD midzy zawaszczeniem a wynalazczoci . transkrypcja Verlag, 2007, ISBN 978-3-89942-627-4 , s. 128 n., z tego te cytaty z manifestu.
 4. W: Kurt Liebmann: Das Ufer zadanie! (Przedmowa do katalogu wystawy firmowej w Pastwowej Drukarni Saksonii)
 5. ^ Katalog wystawy w SLUB Drezno
 6. ^ Cyfrowa wersja broszury w SLUB Drenie

Opiniones de nuestros usuarios

Karolina Bednarski

Podane informacje o zmiennej Brzeg (grupa artystyczna) są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Norbert Karpiński

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Brzeg (grupa artystyczna).

Stanislaw Wrona

Informacje o zmiennej Brzeg (grupa artystyczna) są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.