Brama do pokojuInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Brama do pokoju. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Brama do pokoju zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Brama do pokoju i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Brama do pokoju. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Brama do pokoju! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Brama do pokoju, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Oryginalny tytu Brama do pokoju
Kraj produkcji Niemcy
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 1951
dugo 98 minut
Klasyfikacja wiekowa FSK 12
Prt
Dyrektor Wolfgang Liebeneiner
scenariusz Leopoldine Kytka
produkcja Film Lambach
muzyka Bert Rudolf
aparat fotograficzny Günther Anders
Willi Sohm
skaleczenie Arnfried Heyne
zawód

Brama do pokoju to niemiecki film fabularny z 1951 roku Wolfganga Liebeneinera z on Hilde Krahl w roli gównej. U ich boku Paul Hartmann i Vilma Degischer grali inne wiodce role jako pobona para katolicka.

wtek

Po drugiej wojnie wiatowej wgierski waciciel ziemski Paul Dressler i jego ona Elisabeth zostali wypdzeni ze swoich ziem przez Wgrów i Rosjan. Kiedy obaj spotkali niedowierzajcego Thomasa, szorstkiego i kpicego chopca z farmy, który przed wojn namiewa si z Paula Dresslera kupujcego jego onie figur Matki Boskiej po ceremonii lubnej w Mariazell w 1910 roku, teraz dorosy Thomas przyznaje mu zakwaterowanie Dresslera. Jednak nadal nie straci nienawici do wiary, dlatego natychmiast pojawia si namacalny spór midzy zgorzkniaym i skatym Thomasem z jednej strony a najmodszym synem Dresslera Martinem z drugiej, gdy Thomas chce rzuci figur Maryi, odkrytej na nowo. wród Dresslerów, w poncy ogie. Chopiec próbuje temu zapobiec i zostaje zabity w bójce, która nastpuje.

Pomimo nieskoczonego bólu i skrajnej rozpaczy Dresslerowie znajduj pociech w wierze katolickiej, zwaszcza e znów czerpi nadziej, poniewa ich dwoje pozostaych dzieci odnalazo zaginion na wojnie narzeczon. W ramach podzikowania Pawe i Elisabeth udaj si na pielgrzymk do Gnadenkirche Mariazell, aby podzikowa Bogu. S zdumieni, e spotykaj tam niegdy niewierzcego Thomasa, który chce odpokutowa za swoje czyny, które doprowadziy do mierci chopca Dresslera. W kocu dowiadczenia sprawiy, e wszyscy zaangaowani w histori utrwaliy si w swoich przekonaniach, a nawet mier chopca Dresslera wydaje si mie gbszy sens. Nawiasem mówic, wszyscy bd równie wiadkami nowego cudu, spontanicznego uzdrowienia koncertowej wokalistki Marii Gebhart, która w ostatniej wojnie stracia swój najwaniejszy atut - gos.

Uwagi produkcyjne

Brama pokoju to finansowany przez koció film, który Liebeneiner nakrci w Austrii w 1950 roku. wiatowa premiera odbya si 19 marca 1951 roku w Wiedniu, 27 kwietnia tego samego roku niemiecka premiera odbya si w Kolonii.

Struktury filmowe pochodz od Fritza Jüptner-Jonstorffa . Gra Orkiestra Mozarteum .

Zdecydowanie katolicki niemiecki kraj zwizkowy Bawaria przyzna filmowi tytu artystycznie szczególnie wysokiej jakoci.

przydatna informacja

Produkcja Lambach-Film odnosi si do podstawowego finansowania filmu, klasztoru benedyktynów Lambach w Górnej Austrii . Opat Petrus Trefflinger okaza si by odpowiedzialny i po wizycie scenarzysty, który nie mia w duej mierze dowiadczenia filmowego, zaoy kocieln firm producenck Lambach-Film. Intencj byo umieszczenie Mariazella z jego rzekomo cudown figur Matki Boej w centrum akcji, zintegrowanej z ram. Ostateczna apoteoza: moc wiary zwycia wszelkie zudzenia i niebezpieczestwa. Opat Trefflinger, który równie peni funkcj doradcy kocioa podczas produkcji, nalega, wedug Spiegela , na przyjcie maej, ale wanej roli mnicha Magnusa.

Opinie

Czas zosta surowo oceniony w filmie: Wszystko, co Koció wielokrotnie uzna w tak zwanych filmach religijnych za niedopuszczalne dla uczu chrzecijaskich, zostao teraz ponownie wyeksponowane przez nowy film Brama pokoju ...: tajemnica to znowu sakramentalna konsekracja z kamer, po raz kolejny to, co dzieje si w duszach wierzcych, zilustrowane jest zblieniami witych obrazów i rytuaów, i jeszcze raz najsubtelniejsza tajemnica wiary katolickiej, uzdrowienie chorego przed cudownym obrazem Maryi jest pokazywany, dopóki Amatorski scenariusz ... opisuje losy chrzecijaskiej rodziny w cigu ostatnich kilku dziesicioleci, której pobone szczcie jest zakócane przez niewierzcego imieniem Tomasz, ale kiedy w kocu wydaje si, e wszyscy stracili si w czasie wojny i powojennej, trafiaj do kocioa pielgrzymkowego, przez ran wszelki ból ustpuje, a rany zagojone ... Wolfgang Liebeneiner jako reyser oraz Hilde Krahl i Paul Hartmann jako aktorzy byli do bezradni wobec prostolinijnego, gadatliwego scenariusza, a znakomita praca kamery Günthera Andersa niewiele moga bo niezdarna i nielogicznie skonstruowana fabua zyskuje ciekawe punkty widzenia .

Serwis filmowy orzek: Fatalna powie przygotowana w legendarnym stylu przez rodzin austro-wgierskich wacicieli ziemskich z dwóch pokole na tle miejsca pielgrzymek Mariazell. Niewtpliwe saboci starannie zainscenizowanego filmu, wspieranego przez znanych aktorów, wynikaj z bujnego scenariusza niedowiadczonego producenta .

Indywidualne dowody

  1. Der Spiegel z 21 marca 1951, str.37
  2. Wrota pokoju w czasach 10 maja 1951 roku
  3. Brama do pokoju. W: Lexicon of International Films . Serwis filmowy , dostp 25 grudnia 2019 .Szablon: LdiF / Maintenance / Access used 

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Justyna Janicki

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Brama do pokoju, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Ania Rybak

Ten wpis na Brama do pokoju pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Marcel Zieliński

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Brama do pokoju.

Marian Urban

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.