Skąd w wierszach się bierze rytm?

Educación cívica

Rytm jest jednym z najważniejszych elementów poezji. To on nadaje wierszowi charakterystyczny ton, czasem pozwala na wskazanie akcentów, a często również wpływa na budowanie konkretnych nastrojów i emocji. Skąd jednak bierze się rytm w wierszach? Przedstawimy kilka teorii na ten temat.

Rym i metrum w poezji

Dwa podstawowe elementy poezji to rym i metrum. Rym to powtarzające się dźwięki na końcu kolejnych wersów. Najczęściej stosuje się rym żeński lub męski. Metrum to natomiast rytmiczna organizacja wiersza, czyli schemat ilościowy i sylabowy.

Ilość sylab w wersie i ich układ mają wpływ na metrum. Najczęściej stosuje się trzysylabowe wersy, ale również dłuższe, jak i krótsze. W ramach jednego wiersza mogą pojawiać się też wersy z różnymi ilościami sylab.

Teoria "ars poetica"

Według tej teorii rytmu i metrum w wierszu należy szukać w samej wieszczce, a dokładniej w jej fizjologii. Początkowo wiersz oparty był na intuicji artysty, który samodzielnie dobierał słowa, ilość sylab na wiersz oraz ich układ. Teoria "ars poetica" zakładała, że rytmiczna organizacja wiersza pochodzi bezpośrednio z ciała poety – jakiekolwiek emocje i impulsy twórcze odbijały się na rytmice wiersza.

Teoria tradycji ludowej

Zgodnie z tą teorią sposób w jaki wiersze były tworzone przełamał się z fenomenem zwanym twórczością ludową. W tym przypadku poezja była zbiorową, tworzona przez ludność, a nie przez jednostkę. Tym samym tradycja ludowa wymagała stosowania określonych metrycznych wzorców, które pozwoliły ludziom na zapamiętywanie wierszy i przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie. Możemy odnaleźć to nie tylko w poezji, ale również w muzyce, teatrze i innych formach sztuki.

Teoria znaku

Ta teoria zakłada, że rytm i metrum w wierszu są wynikiem opartego na znakach procesu wyobrażania. W tym przypadku wiersz jest jak sekwencja rysunków, a każdy z nich kształtuje rytm przekazu. W poezji ważne są również akcenty, które pozwalaja na wyeksponowanie ważnych elementów w wierszu. Wszystko po to, aby poezja stworzyła konkretny obraz w świadomości czytelnika.

Podsumowanie

Rytm i metrum są kluczowymi elementami poezji, które mają ogromny wpływ na przekazanie emocji czy nastrój. Powstanie rytmu w wierszu zależy od poety, kondycji i emocjonalnej kondycji sztuki. Jednakże, począwszy od ludowej tradycji, metrum odczuwane było jako element niematerialny, nierozerwalnie związany z motywami muzycznymi. Z kolei teoria znaku i wyobrażenia wprowadziły zupełnie nowe, bardzo ciekawe interpretacje wpływu seksualności, emocjonalności i wyobraźni na rytm w poezji.