Podział oceanów

Educación cívica

Podział oceanów

Oceany stanowią ponad 70% powierzchni Ziemi. Są to rozległe obszary wodne, które są połączone morskimi ciekami. Wyróżnia się w sumie pięć oceanów: Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski, Ocean Spokojny, Ocean Arktyczny i Ocean Południowy. W tym artykule omówimy szczegółowo podział oceanów na kontynenty oraz charakterystykę każdego z nich.

Ocean Atlantycki

Ocean Atlantycki to drugi co do wielkości ocean na świecie. Jest otoczony przez Europę, Afrykę, Amerykę Północną i Amerykę Południową. Dzięki temu ma wiele przybrzeżnych państw, w tym takie kraje jak Brazylia, USA, Francja, Anglia, Hiszpania czy Maroko. Ocean Atlantycki charakteryzuje się znaczącymi różnicami temperatury wody i klimatu. Na północy jest to ocean mroźny, a na południu tropikalny. Występujące tam prądy morskie mają niebagatelny wpływ na klimat, między innymi na północnym Atlantyku istnieje zjawisko Gulf Stream, które ciepłe wody Atlantyku wyprowadza w rejon Morskiej Północy.

Ocean Indyjski

Ocean Indyjski jest trzecim co do wielkości oceanem na świecie. Otaczają go Indie, Sri Lanka, Arabia Saudyjska, Afryka Południowa, Australia i Indonezja. Charakteryzuje się bliskim położeniem do równika, co wpływa na długi okres stałych temperatur. Wody tego oceanu są słonomorskie, a w jego północnej części występują duże wypływy słodkowodne. Ocean Indyjski jest mocno podatny na zanieczyszczenia środowiska, między innymi z powodu masowej wycinki lasów tropikalnych.

Ocean Spokojny

Ocean Spokojny to największy ocean na świecie, zajmujący ponad 1/3 powierzchni Ziemi. Charakteryzuje się tym, że jest otoczony przez wszystkie kontynenty. Woda w oceanie jest słona, a jego powierzchnia pokryta jest ropą, ropy naftowej oraz pływającymi zanieczyszczeniami. W okolicy Polinezji występują fale o wysokości ponad 10 metrów, co stanowi ogromne zagrożenie dla życia ludzkiego. Ocean Spokojny jest także źródłem wielu gatunków ryb, gdzie żyją m.in. tuńczyki, zębacze czy albatrosy.

Ocean Arktyczny

Ocean Arktyczny to niewielkie morze oceaniczne, które jest otoczone przez Arktykę: Rosję, Kanadę, Grönlandię i Norwegię. Charakteryzuje się ono skrajnymi warunkami klimatycznymi – jest to strefa subpolarna, w której mamy do czynienia z długimi zimami, a w lecie dochodzi do trwania polarnych dni. Woda w oceanie jest słona i zimna, a na jego powierzchni znajdują się większe i mniejsze masy lodu morskiego. W okolicy bieguna północnego występują zjawiska polarnego dnia i nocy, których nie można zaobserwować w innych częściach świata.

Ocean Południowy

Ocean Południowy stanowi obszar wokół Antarktydy i okrąża kontynent lądowy. Charakteryzuje się niską temperaturą, dużą ilością lodu i wody słonej. Woda w oceanie jest bardzo zimna, a w pobliżu Antarktydy występują gigantyczne góry lodowe. Dzięki temu, że jest otoczony przez ląd, jest jedynym oceanem, który nie ma granic z żadnym innym oceanem. W jego wodach żyje wiele gatunków ryb i ssaków morskich, np. pingwiny, wieloryby czy foki.

Podsumowanie

Podział oceanów na kontynenty wykazuje, że każdy z tych oceanów charakteryzuje się swoją specyficzną, unikalną mikrofauną i florą, a także odmiennymi warunkami klimatycznymi. Pomimo różnych rozmiarów i położenia, wszystkie oceany na Ziemi spełniają ważną rolę w ekosystemie, a stan ich zasobów jest jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnego świata. Z tej przyczyny, należy zachowywać ostrożność i chronić wodne zasoby przed niszczeniem, zapobiegając w ten sposób dalszemu zanieczyszczeniu i pogorszeniu jakości wody w oceanach.