Podbój amerykański

W historii kolonizacji Ameryki ogromną rolę odgrywa podbój amerykański. Była to seria wydarzeń, które doprowadziła do przeprowadzenia przez platynki europejskich znacznej liczby dzisiejszych państw amerykańskich. Był to proces skomplikowany i trwający wiele lat. W niniejszym artykule omówię podbój amerykański wraz z jego przyczynami, przebiegiem, skutkami i wpływem, który wywarł na cały świat.

Przyczyny podboju amerykańskiego

Pierwszą i najważniejszą przyczyną podboju amerykańskiego była chęć poszerzenia terytoriów i wpływów przez europejskie państwa. W XV i XVI wieku, gdy kontynent europejski znajdował się w stanie wojen i zamieszania, poszukiwano sposobów na zdobycie nowych terenów. Już od X wieku zaczęły pojawić się opowieści o Krainie Indyków, bogactwach i wielkim bogu zwanym Quetzalcoatlem, którym podobno rządził Tenochtitlan - państwo Azteków.

Pomysł podboju zrodził się głównie w hiszpańskiej, portugalskiej oraz francuskiej elicie. Wszystkie te kraje chciały znaleźć nowe terytoria, które mogłyby podbić i eksploatować. Hiszpania prześcignęła wszystkich, podbijając olbrzymie terytorium w Meksyku i Ameryce Południowej, co wpłynęło na rozwój handlu i gospodarki całej Europy.

Przebieg podboju amerykańskiego

Pierwszymi Europejczykami, którzy dotarli do Ameryki, byli wikingowie. To wielki podróżnik Leif Erikson osiedlił się w Nowej Funlandii ok. 1000 r. n.e. Jednakże, pierwszą misją, która miała na celu osiedlenie się w Nowym Świecie, była ta zorganizowana przez hiszpańskiego Conquistadora Christophera Kolumba w 1492 r. Po odkryciu Ameryki w 1492 r. przez Kolumba europejskie potęgi zaczęły wysyłać na wyprawy kolejne ekspedycje, które prowadziły do odkrycia kolejnych obszarów w Ameryce.

Hiszpanie byli najszybsi w kolonizowaniu oraz podbijaniu Ameryki. W latach 1519-1533 pod dowództwem Hernana Cortesa na Meksyk wyruszyła wyprawa mająca na celu podbicie państwa Azteków, której wojska w trakcie 3-letniej walki z trudem przebiły się na Azteków. W końcu 13 sierpnia 1521 r. zdobywają Tenochtitlan, a ziemie podbito do 1533 r.

Podobne wyprawy zostały wysłane także przez innych Europejczyków. Hiszpanie zajęli całą Amerykę Południową, w tym dzisiejszą Argentynę i Chile, a także stworzyli wiele kolonii na obszarze dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i na Karaibach.

Skutki podboju amerykańskiego

Podbój amerykański wywarł ogromny wpływ na cały świat. Kultury indiańskie zostały zniszczone, a ich mieszkańcy masowo wymordowani lub zniewoleni. W wyniku wymierania ludów amerykańskich wynikł tzw. "hiszpański paradoks" - olbrzymia liczba posiadanej ziemi, ale jednocześnie brak siły roboczej, która mogłaby ją uprawiać.

Z drugiej strony, podbój amerykański przyniósł z jednej strony wprowadzenie do Europy nowych produktów, takich jak ziemniaki czy groch, ale z drugiej strony liczne choroby wywołane fizycznym kontaktem z nowymi kulturami. To właśnie choroby zapoczątkowały szerzący się wirus dżumy w Europie, który zabił wiele milionów ludzi.

Wpływ podboju amerykańskiego

Wpływ podboju amerykańskiego na świat jest ogromny i wielostronny. Po pierwsze, dokonane zmiany w geografii Europy przyczyniły się do rozwoju dużych państw europejskich jak Hiszpania czy Portugalia. Handel pomiędzy Europą a Ameryką przyniósł wielkie bogactwa i poprawił jakość życia mieszkańców obu kontynentów.

Podbój amerykański wprowadził też nowe wartości, kultury i technologie. Do Europy przyszło wiele nowych doświadczeń kulturowych, np. sztukę, muzykę, literaturę, a także wiele nowych technologii, jak porcelana. To wszystko przyczyniło się do szybkiego rozwoju krajów europejskich oraz zwiększenia ilości ludności.

Podsumowując, podbój amerykański był związany z wieloma czynnikami, ale przede wszystkim z chęcią poszerzenia terytoriów i wpływów przez europejskie państwa. Pomimo tragicznych skutków dla indiańskich kultur, proces ten przyniósł też wiele pozytywnych zmian i wprowadził nowe wartości, kultury i technologie do Europy i na całym świecie.