Czym są gazy szlachetne?

Educación cívica

Czym są gazy szlachetne? To jedno z pytań, które mogą pojawić się w czasie lekcji fizyki czy chemii. Zwykle słyszymy, że są to gazy, które zachowują się inaczej niż pozostałe gatunki gazów. W tym artykule postaramy się wyjaśnić zjawisko gazów szlachetnych oraz przybliżyć ich właściwości.

Gazy szlachetne to takie gatunki gazów, które stoją na szczycie grupy układu okresowego pierwiastków, zwanych grupą Węgla. Do tej grupy należą pierwiastki, takie jak neon, argon, krypton, ksenon i radon. Są to pierwiastki, które w temperaturze pokojowej występują w postaci gazowej i wyróżniają się swoimi właściwościami fizycznymi.

Właściwości fizyczne gazów szlachetnych

Niska reaktywność

Gazy szlachetne charakteryzują się niską reaktywnością chemiczną. Są to elementy, które nie wchodzą w reakcje chemiczne z innymi pierwiastkami, co oznacza, że nie tworzą związków chemicznych. W temperaturze pokojowej są one stabilne i nie ulegają rozpadowi. To właśnie dlatego są one nazywanie 'szlachetnymi'.

Niska temperatura wrzenia i topnienia

Gazy szlachetne mają bardzo niskie temperatury wrzenia i topnienia. Neon, na przykład, topi się w temperaturze -248,59°C i wrze w temperaturze -246,08°C. To sprawia, że są one trudne do skraplania i stanowią one bardzo małe ilości substancji w skorupie ziemskiej.

Kolorowe światło

Gazy szlachetne wykazują zdolność do emisji barwnych świateł. To właśnie dzięki tej właściwości, neon jest wykorzystywany do oświetlenia znaków reklamowych. Argon natomiast jest wykorzystywany do wypełniania lamp wyładowczych.

Zastosowania gazów szlachetnych

Gazy szlachetne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Oprócz wykorzystywania ich do oświetlenia i do wypełniania lamp wyładowczych, są one wykorzystywane w przemyśle elektronicznym jako środki chłodzące w reaktorach jądrowych oraz jako materiały izolacyjne w aparatach elektronicznych. Znajdują też zastosowanie w medycynie, jako składniki mieszanek do napełniania płuc pacjentów, którzy nie są w stanie oddychać samodzielnie.

Podsumowanie

Gazy szlachetne, zwane niekiedy 'szlachetnymi gazami', to elementy znajdujące się na szczycie grupy układu okresowego pierwiastków, charakteryzujące się niską reaktywnością chemiczną, niską temperaturą wrzenia i topnienia, emitujące barwne światło oraz wykorzystywane w wielu dziedzinach życia, takich jak: elektronika, medycyna, przemysł gazowy itp. Pomimo swojej rzadkości i trudności w pozyskiwaniu, są one wykorzystywane w coraz to większej liczbie zastosowań. Mamy nadzieję, że ten artykuł przybliżył Państwu temat gazów szlachetnych i wzbogacił Waszą wiedzę z zakresu nauk chemicznych.