Cyklony tropikalne

Educación cívica

Cyklony tropikalne (tropical cyclones) są bez wątpienia jednym z najsilniejszych zjawisk atmosferycznych, jakie znane są na świecie. To niesamowite, jak wiele zniszczenia i chaosu potrafią zadać, a jednocześnie stanowią istotny element klimatu, który wykonuje ważne funkcje w całym ekosystemie naszej planety.

W tym artykule postaramy się opisać, jak powstają, jakie są rodzaje oraz jakie skutki niosą za sobą cyklony tropikalne.

PODSTAWY CYKLONÓW TROPICALNYCH

Cyklony tropikalne powstają w głównej mierze nad ciepłymi wodami oceanów. Woda musi być przynajmniej 26,5°C, by zainicjować proces powstawania cyklonów. Gdy powietrze nad oceanami jest ciepłe, wzrasta ono w górę, tworząc obszary niskiego ciśnienia. Gdy w atmosferze powstaje niskie ciśnienie, powietrze z innych obszarów przenosi się w kierunku najniższego ciśnienia. Ten ruch powietrza jest nazywany konwekcją.

Gdy powietrze zaczyna poruszać się w kierunku niskiego ciśnienia, zaczyna również obracać się, dzięki efektowi Coriolisa. To właśnie obracające się powietrze jest początkiem cyklonu tropikalnego.

RODZAJE CYKLONÓW TROPICALNYCH

Na świecie istnieją trzy rodzaje cyklonów tropikalnych: huragany, tajfuny i cyklony.

Huragany są cyklonami tropicalnymi, które powstają nad Oceanem Atlantyckim i północnym regionie Oceanu Indyjskiego. Tajfuny pojawiają się w regionie Pacyfiku zachodniego, a cyklony nad Oceanem Indyjskim i pacyficznej Australii.

Zaletą tajfunów jest to, że głównie pojawiają się po stronie wschodniej Pacyfiku, gdzie ludność nie jest tak gęsto zaludniona, jak na Zachodzie. Cyklony, z kolei, zdarzają się na obszarach, które są zagrożone przez ulewy, erozje gleby i inne katastrofy naturalne.

SKUTKI CYKLONÓW TROPICALNYCH

Skutki cyklonów tropikalnych są porażające. Mają one wpływ na mieszkańców oraz środowisko naturalne. Najczęstsze skutki to:

- Wiatry huraganowe: Cyklony tropicalne powodują szkody zarówno dla osób, jak i dla mienia. Wiatry z huraganu mogą osiągnąć prędkość 100-200 km/h. Są wystarczająco silne, aby zniszczyć budynki, drzewa, mury itp. Wiatry te są niezwykle niebezpieczne, a ludzie muszą schronić się w bezpiecznym miejscu.
- Ulewy: Największym zagrożeniem cyklonów tropikalnych są wymyki i ulewy. Woda zalewa wiele domów, wywołuje lawiny błotne i pożary. Jest to bardzo niebezpieczne i powoduje wiele ofiar wśród ludzi oraz zwierząt. Przepływająca woda może również zniszczyć drogi, mosty i mosty, powodując poważne problemy dla transportu.
- Podtopienia: Podtopienia to kolejne niebezpieczne skutki cyklonów tropikalnych. Podtopione obszary mogą skutkować wyciekiem toksycznych substancji, pakujących substancji do wody, a nawet choróbskóry i zakażeń. Ludzie muszą uważać i chronić się przed wodą.
- Zmiany klimatyczne: Cyklony tropikalne mają również wpływ na klimat całego regionu. Zdarzają się one corocznie we wschodniej części Oceanu Indyjskiego, Chiny, Australii i Ameryki Północnej. Mieszkańcy tych regionów, podobnie jak i całe środowisko naturalne, zmuszeni są do adaptacji do coraz większych zmian klimatycznych.

PODSUMOWANIE

Cyklony tropikalne są potężnymi zjawiskami atmosferycznymi, które powodują wiele szkód wśród ludzi i środowiska naturalnego. Mieszkańcy zagrożonych obszarów muszą być świadomi zagrożenia i chronić się przed nimi. Warto także, abyśmy jako społeczeństwo, skupili się na ochronie naszej Ziemi, zarówno poprzez walkę ze zmianami klimatu, jak i poprzez przygotowanie się na różnego rodzaju katastrofy naturalne.