Budowa Piramid Civilizația egipteană

Budowa Piramid w Civilizacji Egipskiej

W historii ludzkości nie ma chyba drugiego kraju, w którym budowano tak imponujące i monumentalne obiekty jak w Egipcie. Piramidy, które do dnia dzisiejszego wzbudzają podziw i zainteresowanie, stanowią nieodłączną część dziedzictwa kulturowego kraju faraonów. Budowa piramid była dla Egipcjan czymś więcej niż tylko przepięknym dziełem architektury i inżynierii. Była to manifestacja ich potęgi i siły, połączona z religijnymi wierzeniami w życie pozagrobowe i reinkarnację.

Rozwój budownictwa piramidalnego

Początki budownictwa piramidalnego sięgają około 2630 roku przed naszą erą, kiedy to faraon Snofru kazał wybudować pierwszą piramidę w Meidum. Była to piramida stopniowa, o podstawie 144 x 144 metrów, złożona z sześciu stopni o wysokości 7,5 metra każdy. Była to tylko pierwsza z serii piramid budowanych przez faraona, który miał na celu zbudowanie piramidy doskonałej, czyli takiej, która będzie perfekcyjnie zbudowana i nie będzie miała żadnych wad konstrukcyjnych.

Jego syn, Cheops, postanowił kontynuować dzieło ojca i zlecił budowę piramidy w Gizie. Miała ona ponad 140 metrów wysokości i zajęła 20 lat czasu oraz pracę 100 000 robotników. Niestety, Cheops nie zdołał zbudować piramidy doskonałej. Mimo to, była to jedna z największych i najpiękniejszych piramid w Egipcie, która do dzisiaj przyciąga turystów z całego świata.

Późniejsze piramidy były już znacznie mniejsze i bardziej skromne, ale wciąż imponujące swoimi rozmiarami. Najmniejsza z piramid, zbudowana przez faraona Menkuare, miała 66 metrów wysokości, co wciąż jest imponującą konstrukcją jak na tamte czasy.

Budowa piramid

Budownictwo piramidalne wymagało nie tylko olbrzymiego nakładu pracy, ale również dużej wiedzy z zakresu matematyki, astronomii, geologii i fizyki. Pierwszym etapem budowy była wytyczenie i wygładzenie terenu, na którym miała powstać piramida. Następnie przystępowano do budowy wału ziemnego, który otaczał cały kompleks piramidy. Wał ten pełnił funkcję ochronną i umożliwiał kontrolę nad terenem.

Kolejnym etapem było odrysowanie na ziemi kształtu podstawy piramidy oraz wytyczenie kanałów na przyjście wody. Woda była niezbędna do transportu bloków kamiennych, z których budowano piramidę.

Same bloki pochodziły z kamieniołomów, często oddalonych nawet o kilkaset kilometrów. Transport odbywał się za pomocą specjalnych drewnianych wózków, które ciągnięto wieloma ludźmi lub wodne, kiedy do transportu używano Nilu. Bloki były wykorzystywane do budowy korytarzy, komór grobowych, ramp czy schodów, które prowadziły na szczyt piramidy.

W przypadku korekt błędów lub zmian w projektach musiano rozbierać już wybudowane sekcje piramidy i budować je od nowa, co znacznie wydłużało czas budowy.

Konstrukcja i znaczenie piramid

Piramidy w Egipcie to imponujące obiekty, ale jak zostały zbudowane i jak spełniały swoje funkcje? Konstrukcje te składały się z korytarzy, komór grobowych oraz editów, w których kładziono ciała zmarłych faraonów. Edit to specjalna komora znajdująca się w górnej części piramidy, która miała na celu chronić ciało faraona przed zepsuciem i zapewnić mu wieczne szczęście w krainie pośmiertnej.

W końcowej fazie budowy piramidy, w editach kładziono trumny z ciałem faraona, które otaczano dziesiątkami kartuszy i amuletów ochronnych. Całość dekorowano malowidłami o tematyce religijnej i pośmiertnej.

Dla Egipcjan piramidy miały nie tylko funkcję grobową, ale również religijną. Wierzono, że po śmierci faraon przechodzi do krainy pośmiertnej, gdzie musi przejść wiele prób i pokonać wiele niebezpieczeństw, zanim osiągnie wieczne szczęście. Piramidy były więc nie tylko grobowcami, ale również miejscami kultu i modlitwy.

Podsumowanie

Budowa piramid w Egipcie to wspaniałe dokonanie człowieka, które do dzisiaj wzbudza podziw i zainteresowanie. Była to nie tylko demonstracja potęgi i siły faraonów, ale również wyraz ich głębokich religijnych przekonań i wierzeń. Choć w niektórych aspektach budownictwo piramidalne mogło być okrutne i nieludzkie, to nie sposób zignorować ogromnego wkładu w kulturę i historię ludzkości, który zostawili Egipcjanie.