Biaa wstkaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Biaa wstka. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Biaa wstka zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Biaa wstka i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Biaa wstka. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Biaa wstka! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Biaa wstka, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Biaa wstka - niemiecka opowie dla dzieci
Biay zespó.svg
Kraj produkcji Niemcy , Austria , Francja , Wochy
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 2009
dugo 144 minuty
Ocena wiekowa FSK 12
JMK 12
Prt
Dyrektor Michael Haneke
scenariusz Michael Haneke
produkcja Stefan Arndt ( X-Films Creative Pool ),
Veit Heiduschka , Michael Katz ( Wega Film ),
Margaret Ménégoz (Les movies du Losange), Andrea Occhipinti (Lucky Red)
aparat fotograficzny Christian Berger
skaleczenie Monika Willi
zawód

Biaa wstka niemiecka opowie dla dzieci to film austriackiego reysera Michaela Haneke z 2009 roku. Akcja czarno-biaego filmu rozgrywa si w pónocnych Niemczech w roku przed I wojn wiatow i opisuje tajemnicze wydarzenia w fikcyjnej wiosce Eichwald . Film ilustruje przygnbiajcy, zwaszcza traumatyzujcy klimat spoeczny i interpersonalny tamtych czasów, nacechowany uciskiem i pogard, naduyciami i naduyciami, a take frustracj i dystansem emocjonalnym, nawet w bliskich krgach rodzinnych. Krytycznie przyglda si surowemu protestantyzmowi .

Premiera Biaa wstka odbya si 21 maja 2009 roku na 62. Midzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes , gdzie Haneke ze Zot Palm , gówn nagrod festiwalu filmowego, wypad znakomicie. Zosta wydany w poowie wrzenia 2009 roku.

wtek

Wioska spoeczno Eichwald, w fikcyjnej miejscowoci w East aby w okolicy Greifswaldu , charakteryzuje ucisku ekonomicznego i wzajemnego poniania. cise relacje istniej nie tylko midzy bogat rodzin baronów a uzalenionymi od nich chopami, ale take midzy rodzicami a ich dziemi. Protestancki pastor wychowuje swoje dzieci surowo, karze nawet drobne przestpstwa z biciem i cile zwraca uwag na cnotliwe zachowanie. Jako ostrzeenie, kae swoim dzieciom nosi bia wstk na swoich ubraniach jako symbol niewinnoci.

W czasie akcji w wiosce maj miejsce zagadkowe okruciestwa: rozcignita w poprzek cieki lina sprowadza konia lekarza, który zostaje przy tym ciko ranny. Pracownik ginie w niewyjanionym wypadku przy pracy. Najstarsze dziecko barona zostaje porwane i brutalnie wykorzystane. Pewnej nocy budynek na osiedlu staje w pomieniach, noworodek pi godzinami niezauwaony w chodni i ciko choruje, a oczy modego chopca, który jest bezbronny z powodu niepenosprawnoci intelektualnej, zostaj dgnite. Nie ma adnych uytecznych zezna o jakimkolwiek przestpstwie, ani wezwana policja, ani apele i ledztwa barona nie kocz si.

Za fasad adu moralnego stopniowo ujawniaj si prywatne tragedie: rozpado si maestwo barona i baronowej, ich dzieci nie maj prawdziwej rodziny; owdowiay lekarz najpierw musi mie dostp do seksu poonej, póniej gwaci wasn córk; waciciel bije i kopie synów jako kar za kradzie.

Moda wiejska nauczycielka, która nie zostaa wymieniona w filmie i opowiada histori filmu z perspektywy czasu, na podstawie rónych obserwacji dochodzi do wniosku, e straszne czyny s cile zwizane z grup dzieci wokó dzieci starszego pastora - zwaszcza poniewa zastraszona koleanka z klasy tych dzieci zwierzya mu si, e nia o dwóch wczeniejszych aktach. Konfrontuje dzieci pastora ze swoimi podejrzeniami, ale nie moe przerwa ich wyzywajcego milczenia. Kiedy wiejski nauczyciel zgasza swoje podejrzenia pastorowi, wyrzuca nauczyciela i grozi mu powanymi konsekwencjami, jeli nadal bdzie wyraa swoje myli.

Poniewa w midzyczasie lekarz i poona szybko zniknli z wioski, wie zadowoli si win za wszystko tych dwojga i ich wtpliwego zwizku. Pytanie o rzeczywiste procesy i przyczyny zbrodni pozostaje w filmie bez odpowiedzi.

Ostatecznie wszystkie te wydarzenia zostay zepchnite na bok przez I wojn wiatow. Po wojnie nauczyciel na zawsze opuszcza wiosk.

Produkcja i zaplecze

Film powsta jako koprodukcja niemiecko- austriacko - francusko- woska . Wedug producenta Stefana Arndta, za ponad poow budetu odpowiadaa niemiecka firma X-Films . W zwizku z tym równie suszne jest, e film wchodzi do wycigu jako wkad niemiecki, zwaszcza e film przedstawia równie niemieck histori, która zostaa nakrcona w caoci w Niemczech tak Arndt w odniesieniu do pytania postawionego przez niektórych czy film ma by uznany za niemiecki czy austriacki. W kadym razie umowa koprodukcyjna midzy Austri a Niemcami przewiduje, e zgaszajc film na festiwal, film musi by pokazany jako wkad producenta wikszociowego (tutaj: X-Films) lub producenta, który zapewnia reysera ( w tym przypadku Wega Film ).

Natomiast w przypadku zgoszenia do Oscara (tylko w kategorii Najlepszy Film Nieanglojzyczny ) kady kraj zaangaowany w produkcj ma prawo zgosi film. Konkretnie odpowiedzialna jest zagraniczna agencja krajowego przemysu filmowego, w tym przypadku German Films Service + Marketing GmbH , która po prostu jako pierwsza zgosia film. Austrian Film Commission (AFC) by pocztkowo niezadowolony, e Niemcy zoyy niezbdne funkcje [...] Austriacki Film pierwszy - ale wynik by do zaakceptowania. Standard podaje jednak, e za zgoszeniem filmu przez Niemców kryy si wzgldy taktyczne. Po tym, jak Austria bya nominowana przez ostatnie dwa lata, amerykaski dystrybutor Sony Pictures wywiera presj, poniewa film jako niemiecki zgoszenie mia wiksze szanse na zdobycie Oscara. Ostatnim filmem, który zosta uznany za swój przynajmniej przez wiele mediów w obu krajach, by Die Fälscher . Ten film, który zdoby Oscara w 2008 roku, by niemiecko-austriack produkcj 50/50 i zosta zgoszony przez austriack AFC.

Na potrzeby zdj od 9 czerwca do 4 wrzenia 2008 r . odwiedzono miejsca w Meklemburgii-Pomorzu Przednim , Brandenburgii i Saksonii . Wie Eichwald reprezentowaa prawdziwe miejsca Netzow i Michaelisbruch w Prignitz . W Netzow planowane asfaltowanie brukowanej ulicy moe zosta przeoone na krótko przed rozpoczciem zdj. Nowo budowane domy licowano fasadami. Na potrzeby strzelaniny przebudowano dom lekarza. Wypadek przy pracy, w którym zgina ona rolnika, mia miejsce w tartaku Zechlinerhütte koo Rheinsbergu . Meklemburski dwór Schloss Johannstorf koo Travemünde peni funkcj zamku barona . Nagrania studyjne odbyy si w Leipzig Media City Atelier (MCA) .

Film, który zosta wydany jako film czarno-biay, zosta pierwotnie nakrcony na tamie kolorowej . Wedug Bergera aparaty cyfrowe miayby za mao nawietlenia dla silnego kontrastu nocnych uj w pomieszczeniach owietlonych lampami naftowymi , a film musia by nakrcony w kolorze ze wzgldu na umowy z dofinansowujcymi spókami telewizyjnymi, jak to byo pierwotnie planowany jako wieloczciowy serial telewizyjny. Ostateczna wersja zostaa stworzona tylko w czerni i bieli. Nagrania zostay zdigitalizowane, przekonwertowane na czarno-biae i poddane intensywnej obróbce kocowej. Stwierdzono midzy innymi, e w wielu scenach krconych przy wietle wiec i nafty otoczenie i twarze byy zamazane. Zostay one nastpnie cyfrowo wyostrzone.

Piszc scenariusz, Haneke przeczyta tony ksiek o wychowaniu i yciu na wsi w XIX wieku. Znaleziska z tego wykorzystano w filmie w XIX wieku biaa wstka suya do upokarzajcej kary, poniewa bya widoczna dla wszystkich. Haneke generalnie przywizywa du wag do dokadnoci historycznej. Wic posadzi historyczne yto , [d] jestem tak, e ma odpowiedni wysoko jak na pocztku wieku. Jednak poniewa yto nie roso zgodnie z oczekiwaniami, konieczne byo sfilmowanie na innym polu. Podczas pisania scenariusza, który zosta doprowadzony do kin z pomoc Jean-Claude Carrière , Haneke ju zastanawia si, kto powinien odgrywa niektóre role: na przykad Susanne Lothar jako poona czy Ulrich Mühe jako pastor. Poniewa Mühe zmar przed rozpoczciem zdj, Haneke rzuca wszystkie niemieckie gwiazdy filmowe w gór iw dó, a znalazem Burgharta Klaußnera . Odlewania dzieci, który zosta zrealizowany przez reysera castingu Haneke za Markus Schleinzer , wzio udzia sze miesicy i ponad 7000 dzieci. Praca z dziemi jest skomplikowane ze wzgldu na sytuacj prawn w Niemczech, jako dzieci poniej szeciu lat s dozwolone tylko do pracy dwie godziny dziennie, te ponad sze tylko trzy godziny dziennie. Aktorzy dorosy mia te trudnoci - tak Birgit Minichmayr mia jedno zdanie najkrócej mówicej roli w jej karierze, a Branko Samarovski , który wciela si w rolnika, zosta nazwany ostateczn wersj.

Film, nagrodzony przez X-Verleih w Niemczech, zosta otwarty w kilku niemieckich kinach 17 wrzenia 2009 r., a w caym kraju 15 padziernika. W Austrii film wystartowa 24 wrzenia w dystrybucji w sklepie filmowym . Prawa do dystrybucji na wiecie nale do Les Films du Losange. Scenariusz zosta opublikowany przez Berlin Verlag .

Haneke w filmie

Ideologia to idea absolutna. Wszdzie tam, gdzie jest ucisk, upokorzenie, ndza i cierpienie, przygotowywany jest grunt dla wszelkiego rodzaju ideologii. Dlatego Biaej wstki nie naley rozumie jako filmu o niemieckim faszyzmie. Chodzi o klimat spoeczny, który umoliwia radykalizm. To jest podstawowa idea .

- Michael Haneke

Prawdziwym tematem jest, przynajmniej taki by mój zamiar, pokazanie, w jaki sposób ludzie pod presj staj si otwarci na ideologi, to znaczy jak sami tworz ideologi dla siebie; jak absolutyzuj ide, a nastpnie, za pomoc tej absolutnej idei, karz tych, którzy gosili im ide, ale yj inaczej ni wymaga idea.

- Michael Haneke

Odnoszc si do roli protestantyzmu w powstaniu niemieckiej dyktatury, Haneke powiedzia, e zawsze by zirytowany [], dlaczego faszyzm wyglda tak inaczej we Woszech ni w Niemczech. Protestantyzm, ale byby to zupeny nonsens:

Oczywicie ma [protestantyzm] pewn tendencj do elitaryzmu []. A ten etos, za który odpowiadam przed sob, jest równie czym pozytywnym. Ale bardzo szybko mona to zmieni w co przeciwnego: komunizm to wspaniaa idea, ale gdy tylko trafi do spoeczestwa jako ideologia, staje si dyktatur i nieludzk. Pytanie brzmi: jak wpa na taki system A to z kolei zawsze ma zwizek z wychowaniem.

- Michael Haneke

O dramaturgii filmu:

Haneke zawsze mówi: film jest platform startow, ale publiczno musi chcie zeskoczy.

- Producent Stefan Arndt w rozmowie z Jüdischen Allgemeine

Poniewa w tym czasie moja pami wzrokowa kojarzy si z czerni i biel. Nie wyobraam sobie innego sposobu.

- Michael Haneke o tym, dlaczego Biaa wstka jest filmem czarno-biaym.

Opinie

Dominik Kamalzadeh powiedzia w swojej recenzji dla Austrian Standard, e Michael Haneke wystawi z powan surowoci, znajduje obrazy, na których postacie zachowuj si jak za szkem, czsto w upiornej ciszy. Stylistycznie film nawizuje do tradycji literackiej adaptacji filmowej (ksika jest jednak autorstwa samego Michaela Haneke), jakby chodzio o ponowne zradykalizowanie tej formy. Z ca precyzj i wyrafinowaniem, czsto ma to efekt przypominajcy muzeum .

Daniel Kothenschulte ironicznie nazwa film we Frankfurcie Rundschau prac dydaktyczn, która wczenie si ujawnia (Dwa dekady póniej te ze dzieci bd dorosymi nazistami); krytykuje drzeworytniczy charakter nielicznych postaci, ale wci mówi o fascynujcych dwóch i pó godziny. Tobias Kniebe ( Süddeutsche Zeitung ) skrytykowa co podobnego , który mia nadziej, e wiele zych miniatur skondensuje si w wcigajcy temat. Ale koniec nie udaje si "zestawi w cao poszczególnych czci, których tonacja te ostro oscyluje midzy przedwojennym patosem, narzekaniem Bierbichlera i powrotami do psychodramy teraniejszoci". Równie Hanns-Georg Rodek ze wiata widzi wady, ale prawie nie widzieli autorytarnego mylenia jako wytumaczenia pierwszej (i drugiej) wojny wiatowej (...) w kadym razie w rozbiciu na najmniejsze jednostki wsi i rodziny Spoeczno. Z drugiej strony, taz jest pod wraeniem obrazów oporu.

Francuska prasa handlowa bya pod ogromnym wraeniem Biaej Wstki. Le Monde nazwa go imponujcym i bezlitosnym filmem i nawiza do Jeste przeklty Josepha Loseya (1963) oraz (ze wzgldu na zowieszczy wizerunek kaznodziei) z Noc myliwych (1955), a take z Clouzot i Bergmanem. . Wedug Jeana-Luca Douina film reprezentuje przebudzenie zego traktowania którego wyrzdza spoeczestwo znanych, purytaskich , surowych moralnie dorosych, ich on, dzieci i biznesmenów. Jest to inwentarz kaprysów i kar popenianych przez wariatów wadzy , szaleców , cenzur . Wyzwolenie porównao prac kamery Christiana Bergera z twórczoci Augusta Sandersa , fabu z powieciami Eduarda von Keyserlinga . Biaa wstka to mocny film, wikszy ni jej autochtoniczny temat, a Gérard Lefort widzia w niej przypowie, któr mona przenie do dnia dzisiejszego: Do jakiego faszyzmu jestemy zdolni tu i teraz Przed oficjalnym ogoszeniem przetargu, Le Figaro przyznano Hanekes Film i Jacques Audiard za proroka druga najwaniejsza nagroda festiwalu filmowym The nagrod jury , za Jane Campion Bright Star i Xavier Giannolis a l'origine, który otrzyma Niech Zota Palma.

Milanese Corriere della Sera zaliczy film jako jednego z faworytów do nagrody z góry. Krytyk Giuseppina Manin pisze o filmie zanurzonym w cudownej czerni i bieli z niezwykymi, ale mao znanymi aktorami plus atmosfera ponurego luteranizmu jak u Bergmana . Film pokazuje wiejski mikrokosmos , w którym istniej spoeczne i moralne zasady elaznej nieprzejednania, ale za którymi rodz si tajemnicze okruciestwa. Dzieci dorastay tam zgodnie z zasadami pedagogicznymi, które obejmuj kary, upokorzenia, a nawet rce przywizane do óka, aby nie dotykay wasnego ciaa.

Szwedzki Sydsvenskan opisuje film jako diabelskie dzieo sztuki. Trudno jest znale film, który byby tak spójny i jednoczciowy jak ten. Svenska Dagbladet uwaa, e film jest fantastycznie dobrze zagrany, niesamowicie pikny i jednoczenie oszaamiajco ohydny. Haneke udaje si: skomplikowana historia jest zarówno proste, jak i gbokie .

Duska gazeta Politiken postrzega film jako powrót do korzeni jzyka niemieckiego i tradycji kulturowej Haneke" . Biaa wstka to niemiecki arcyniemiecki film o niemieckoci".

Sam Haneke kilkakrotnie powtarza, jak wane jest dla niego, aby jego film by przykadny i nie odnosi si tylko do Niemiec, bo dla niego wszystkie formy terroryzmu maj to samo pochodzenie, zboczenie ideaów, które przekadaj si na reguy spoeczne. "

W swoim eseju Przemoc | Fantazja Wolfram Bergande widzi, jak dzieci z filmu w wiernym posuszestwie id w I wojn wiatow i wytyczaj dla swoich dzieci drog do narodowego socjalizmu.

Nagrody

Biaa wstka niemiecka opowie dla dzieci bya nominowana do ponad 70 nagród filmowych, z których reyserska praca Hanekego zdobya ponad 40. Obejmuj one Zoty Palm na festiwalu w Cannes , który by kierowany przez jury francuska aktorka Isabelle Huppert (który by zaangaowany w filmach Haneke Die Klavierspielerin , Wolfzeit i Liebe ), przy czym Glob Zoty , rekordowa liczba dziesiciu niemieckich nagród filmowych oraz dwie nominacje do Oscara . 26 sierpnia 2009 r. organizacja German Films wybraa Bia Wstk jako oficjalnego niemieckiego kandydata do nominacji do Oscara w kategorii Najlepszy film nieanglojzyczny . Zagraniczna reprezentacja niemieckiego przemysu filmowego wyprzedzia swojego austriackiego odpowiednika, Austriack Komisj Filmow (AFC), która w nastpnym tygodniu chciaa gosowa nad zoeniem przez Austriaków zagranicznego Oscara i pierwotnie chciaa równie zoy bia wstk . Zasady Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) s zwykle interpretowane w taki sposób, e kady z krajów zaangaowanych w produkcj ma moliwo zgoszenia filmu dla swojego kraju ale ostatecznie tylko jeden kraj moe zgo film. Zoenie przez Niemcy filmu austriackiego [n] w podstawowych funkcjach wywoao wic pewien niepokój ze strony AFC, ale wynik ten akceptowali.

Wybór nagród i nominacji, które otrzymaa Biaa Wstka :

Wygrane nagrody
Nominacje

Przyjcie

Adaptacja teatralna

W 2018 roku szwajcarski reyser Christoph Frick opracowa adaptacj teatraln na podstawie scenariusza Michaela Hanekego dla Staatstheater Darmstadt .

literatura

 • Dietmar Regensburger, Christian Wessely (red.): Od Edypa do Eichmanna. Kulturowe przesanki antropologiczne przemocy. Seria Film & Theologie, 22. Schüren, Marburg 2012, ISBN 3-89472-814-0 .

linki internetowe

Pojedyncze paragony

 1. certyfikat dopuszczenia do Biaa wstka - niemiecki dla dzieci Story . Dobrowolna samoregulacja brany filmowej , wrzesie 2009 (PDF; numer testu: 119 550 K).
 2. Klasyfikacja wiekowa dla Biaa wstka niemiecka opowie dla dzieci . Modzieowa Komisja ds . Mediów .
 3. strona a b nie jest ju dostpna , wyszukaj w archiwach internetowych: dasweisseband.x-verleih.de.@1@2Szablon: Toter Link / dasweisseband.x-verleih.de
 4. Stefan Stiletto: Kto by winowajc , Federalna Agencja Edukacji Obywatelskiej z 20 grudnia 2011 r., dostp 28 stycznia 2021 r.
 5. Barbara Munker ( DPA ): Walc jest ulubiecem Oscarów. ( Pamitka z 22 stycznia 2010 r. w Internetowym Archiwum ). Kurier , 19 stycznia 2010 r.
 6. Martin Schweighofer (szef AFC), cytowany za Dominika Kalmazadeh: Haneke siga po zoto dla Niemiec. derStandard.at z 27 sierpnia 2009 r. (dostp 30 sierpnia 2009 r.).
 7. Strona nie jest ju dostpna , szukaj w archiwach internetowych: Biaa wstka. Pod adresem : Achteinhalb - Kino & Kultur e. V.@1@2Szablon: Toter Link / kino-achteinhalb.de
 8. X-filme.de. ( Pamitka z 9 stycznia 2010 w Archiwum Internetowym ).
 9. ^ Gmina Plattenburg - Netzow.
 10. Miejsce krcenia filmu: THE WHITE BAND.
 11. a b Hollywood poznaje Netzow. ( Pamitka z 28 grudnia 2013 r. w Internetowym Archiwum ).
 12. Der Tagesspiegel z 6 marca 2010: Wybrani.
 13. ^ Steffen Oldbod: Johannstorf. Ekipa filmowa podpalia stodo na zamku Johannstorf. ( Pamitka z 30 maja 2009 r. w Internetowym Archiwum ). Uetersener Nachrichten z dnia 22 sierpnia 2008 r.
 14. https://www.mdm-online.de/LG sucht_load.dopk=%2523vWb%252F686zL1Y%253D
 15. a b c d e f g h Premiera telewizyjna: kolorowy film czarno-biay. W: Kurier. 3 padziernika 2011, s. 31.
 16. ^ François Reumont: Biaa wstka. Wywiad z operatorem Christianem Bergerem, AAC.
 17. a b c Michael Omasta, Michael Pekler: Musz mia si gono w kadym moim filmie. Wywiad z Michaelem Haneke. ( Pamitka z 31 maja 2011 w Archiwum Internetowym ). W: Falter . H. 38/2009, s. 24 f.
 18. Biaa wstka. Pod adresem : filminstitut.at. Austriacki Instytut Filmowy (dostp 30 sierpnia 2009).
 19. Prawa rka Boga. Alexander Kluge w rozmowie z Michaelem Haneke. ( Pamitka z 9 listopada 2009 r. w Internetowym Archiwum ). youtube.com.
 20. Alexandra Belopolsky: Przebój kinowy. Dlaczego niemiecki film fabularny Biaa wstka odnosi taki sukces w Izraelu . W: Jüdische Allgemeine . 26 kwietnia 2010 (dostp 20 stycznia 2014).
 21. Michael Haneke - mio do kina. Dokument Yves Montmayeur, 2013, 58 min Produkcja: Wild Art Film (Wiede), Crescendo Films (Pary) i Les Films du Losange (Pary) we wspópracy z BR i ORF .
 22. Dominik Kamalzadeh: spenienie ycze z Operacj Kino. W: derStandard.at z 21 maja 2009 r.
 23. Zobacz Daniel Kothenschulte: Logika snu. W: Frankfurter Rundschau, 23 maja 2009, s. 33.
 24. Zobacz Tobias Kniebe: O bólach mioci na staro. ( Pamitka z 26 maja 2009 r. w Internetowym Archiwum ). Pod adresem : sueddeutsche.de w dniu 21 maja 2009 r. (dostp 24 maja 2009 r.).
 25. Por. Cristina Nord: Dziwne w domu psychoz. W: dziennik z 23 maja 2009, s. 22.
 26. Zobacz Jean-Luc Douin: Violence et boucles blondes dans l'Allemagne puritaine. W: Le Monde, 23 maja 2009, s. 18.
 27. patrz Gérard Lefort: En étudiant les barbaren. W: Wyzwolenie 22 maja 2009, s. 24.
 28. Zobacz Festiwal w Cannes. Les choix du Figaro avant le palmarès. W: Le Figaro z 23 maja 2009 r., nr 20159, UNE-FIG, s. 1.
 29. ^ Giuseppina Manin: Haneke, rady nazistów w un giallo su bimbi-giustizieri. W: Corriere della Sera z 22 maja 2009 r.
 30. Ett djävulskt konstverk. Sydsvenskan od 25 maja 2009 r.
 31. Ge Guldpalmen do Haneke. W: Svenska Dagbladet z 25 maja 2009 r.
 32. Portret. Kinematografia alvorsmand palmy. W: Politiken z 24 maja 2009 r.
 33. Por. Nana AT Rebhan: Przegld Filmów. ( Memento z 19 lipca 2012 roku w internetowym archiwum archive.today ). Pod adresem : arte.de. ródo 24 maja 2009.
 34. wyobrania przemocy. Nawiedzenie Pana w Biaej wstce Michaela Hanekego. W: Preußer (Hrsg.): Przegldanie i wprowadzanie. Kontrolowana wyobrania w kinie. Stoke 2014.
 35. Biaa wstka to niemiecki kandydat do Oscara. Pod adresem : Spiegel Online od 26 sierpnia 2009 r.
 36. Hanns-Georg Rodek: Biaa wstka jest niemieckim kandydatem do Oscara. W: Welt.de w dniu 26.08.2009 .
 37. Martin Schweighofer (szef AFC), cyt. za: Dominik Kalmazadeh: Haneke siga po zoto dla Niemiec. W: derStandard.at z 27 sierpnia 2009 r. (dostp 30 sierpnia 2009 r.).
 38. Nagroda Filmowa Gilde za Bia wstk.
 39. ^ Neaera: Kucie Zamienia. CD, Metal Blade Records 2010.
 40. Biaa wstka | Teatr Pastwowy w Darmstadt. Pobrano 27 lutego 2020 .
 41. ^ Echo Newspapers GmbH: Premiera Teatru Darmstädter Biaa wstka - Echo Online. Pobrano 27 lutego 2020 .
 42. Uszkodzony rdze. 18 wrzenia 2018, dostp 27 lutego 2020 .
 43. To jest Biaa Wstka, jedna z najczciej uywanych do indo. omawia Kino.

Opiniones de nuestros usuarios

Emilia Lewicki

To dobry artykuł dotyczący Biaa wstka. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Aneta Czerwiński

Wreszcie artykuł o Biaa wstka, który jest łatwy do przeczytania.

Darek Kowalski

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Agnes Cybulski

Dzięki za ten post na Biaa wstka, właśnie tego potrzebowałem