Baza danych towarów niebezpiecznychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Baza danych towarów niebezpiecznych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Baza danych towarów niebezpiecznych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Baza danych towarów niebezpiecznych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Baza danych towarów niebezpiecznych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Baza danych towarów niebezpiecznych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Baza danych towarów niebezpiecznych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Baza danych towarów niebezpiecznych jest czci systemu informacji o towarach / towarach niebezpiecznych Republiki Federalnej Niemiec . Baza danych zawiera podstawowe informacje wymagane do transportu towarów niebezpiecznych . Informacje te, dotyczce obecnie okoo 9000 substancji podlegajcych przepisom dotyczcym towarów niebezpiecznych , pochodz z odpowiednich przepisów dotyczcych towarów niebezpiecznych. Pocztki bazy danych sigaj 1982 roku.

Baza zawiera informacje dotyczce towaru niebezpiecznego , w tym:

  • Klasa towarów niebezpiecznych (rodzaj zagroenia rozrónia si poprzez podzia na klasy),
  • Grupa pakowania (klasyfikacja substancji w ich klasie towarów niebezpiecznych w celu sklasyfikowania zagroenia),
  • Kod klasyfikacyjny (kod klasyfikacyjny dostarcza informacji o waciwociach substancji towaru niebezpiecznego),
  • Kategoria transportu (klasyfikacja towarów niebezpiecznych ze wzgldu na potencjalne zagroenie)

Baza danych jest podzielona na bezpatn cz publiczn, która jednak zawiera tylko ograniczone informacje, oraz cz patn.

Baza danych naley do dziau 3.1 Opakowania towarów niebezpiecznych Federalnego Instytutu Bada i Testów Materiaów (BAM). W tworzeniu i dalszym rozwoju bazy danych BAM jest wspierany przez fundusze, wymian danych lub doradztwo lub przez Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast , Federalny Urzd Ochrony przed Promieniowaniem , Physikalisch-Technische Bundesanstalt , Federaln Agencj rodowiska i Federalny Instytut Oceny Ryzyka .

Zobacz te

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. Bazy danych substancji Republiki Federalnej Niemiec. Baza TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH. (Nie jest ju dostpny online). Zarchiwizowane od oryginau w dniu 3 grudnia 2013 r . ; ródo 28 listopada 2013 r . Informacja: Link do archiwum zosta wstawiony automatycznie i nie zosta jeszcze sprawdzony. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.stoffdaten-deutschland.de

Opiniones de nuestros usuarios

Amit Skiba

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Baza danych towarów niebezpiecznych

Gregory Maj

Podane informacje o zmiennej Baza danych towarów niebezpiecznych są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Bartlomiej Kasprzak

Ten wpis na Baza danych towarów niebezpiecznych sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.