Baza danych anarchizmu niemieckojzycznegoInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Baza danych anarchizmu niemieckojzycznego. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Baza danych anarchizmu niemieckojzycznego zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Baza danych anarchizmu niemieckojzycznego i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Baza danych anarchizmu niemieckojzycznego. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Baza danych anarchizmu niemieckojzycznego! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Baza danych anarchizmu niemieckojzycznego, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Baza danych anarchizmu niemieckojzycznego ( w skrócie DadA ) zostaa zaoona w 1986 roku jako projekt badawczy w zakresie dokumentacji anarchizmu i jest dostpna dla wszystkich zainteresowanych przez Internet od 1996 roku . DadA to projekt póprywatny, którego celem i celem jest midzy innymi udostpnienie publikacji o anarchizmie niemieckojzycznym. DadA ma dwie sekcje: DadA Berlin (Poczdam) i DadA Cologne. Podobszar opracowywany przez DadA Cologne, periodyki neoanarchizmu DadA bdzie kontynuowany jako projekt biblioteki wolnej od lipca 2020 roku .

Projekt Tata A.

Baza danych anarchizmu niemieckojzycznego stara si promowa wspóprac i komunikacj w badaniach nad anarchizmem. Gromadzi midzy innymi bibliografie, dokumentacj literaturow, teksty podstawowe oraz dokumentacj prasow. Dokumentacja prasowa i literaturowa to fundament Taty. Obejmuj literatur dotyczc wtórnego i pierwotnego anarchizmu. Ponad 2000 dokumentów mona przeszukiwa w penym tekcie za pomoc wyszukiwarki. We wspópracy z Libertad Verlag dane w DadA mog by ogólnie dostpne. Istnieje równie alfabetyczny spis autorów i tytuów z krótkimi informacjami o tytuach, autorach, miejscu i roku wydania.

Dokumentacja prasowa (DadA-P) bya dotychczas najintensywniej przetwarzana. Zawiera okresowe media prasowe podzielone na dwa okresy: od pocztków 1798 do okoo 1967 roku (DadA-P1) oraz od powstania neoanarchizmu okoo 1967 roku do chwili obecnej (DadA-P2). Oprócz magazynów i gazet uwzgldniono take biuletyny, roczniki, kalendarze, serie publikacji oraz protokoy z konferencji. Dokumentacja jest podzielona na anarchistyczne, tendencje anarchistyczne i nieanarchistyczne (z tendencjami do rodowiska libertariaskiego). W projekcie informacyjnym (2003) DadA Berlin / Kolonia wskazano, e w bazie danych uwzgldniono organizacyjne i ideologiczne ruchy klasycznego anarchizmu, anarchosyndykalizmu i innych. Jochen Schmück przedstawi stan bada .

Projekt DadA jest podzielony na róne sekcje i portale. Lexicon of Anarchy The dokumentacja Dada z podstawowych tekstów, literatury i dokumentacji prasowej. Usugi Dada z Dada podcast , Dada aktualnociami , zalecenia ksika i pomnik Dada . Ponadto: Rozwój / technologia WWW : administracja systemem, struktury treci, nawigacja i wiele wicej. Literatura warsztaty z tekstów anarchistycznych Reloaded (ATR planu projektu), z biblioteki cyfrowej i archiwum do historii spoecznej i kulturowej.

Do tego praktyczna wskazówka Tata , plac zabaw i kcik do rozmów. We wspópracy m.in. z Radiem Chiflado , DadAWeb prowadzi podcast DadA. Podcast mona posucha w Internecie i transmitowa na temat historii i kultury ruchu libertariaskiego. Archiwum do historii spoecznej i kulturowej jest opublikowany we wspópracy z Libertad Verlag. Ta seria skupia si na nastpujcych tematach: Historia idei anarchizmu i anarchosyndykalizmu. Spoeczna i organizacyjna historia niemieckojzycznego anarchizmu i anarchosyndykalizmu. Historia ruchów libertariaskich zwizanych z anarchizmem (takich jak syndykalizm / unionizm , ruch wolnej ekonomii , komunizm rad , libertarianizm ) .

Literatura dokumentacyjna bya opracowywana od 1991 roku we wspópracy z Berliskim Towarzystwem Studiów nad Problemami Spoecznymi e. V. skompilowane. Tu pojawio si pytanie do taty w Kolonii: co powinno lub moe by rozumiane przez anarchist lub libertarianina . Artyku zatytuowany Problemy formalnego i merytorycznego ustalenia przedmiotu dokumentacji z 1996 roku zosta zrewidowany i doprecyzowany przy okazji aktualizacji i kontynuacji periodyków neoanarchizmu Tata 2020 .

Kady artyku w portalu DadAWeb ma wasn stron dyskusyjn, a operatorzy DadA zwracaj uwag, e nie chc adnych sporów o poprawne pogldy polityczne. Zauwaasz: Poniewa anarchistyczny sposób widzenia rzeczy jest perspektyw rónorodnoci, w tym rónorodnoci opinii.

Baza danych anarchizmu niemieckojzycznego publikuje równie aktualn sytuacj finansow - dochody i wydatki - DadAWeb. Strony Yellow DadA (archiwa, wydawnictwa, biblioteki i magazyny) oferuj moliwo autoprezentacji, zwaszcza w przypadku magazynów. DadA informuje o nowych projektach i aktualizacjach biuletynem DadA, który regularnie rozsya.

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. ^ Tato Czasopisma neoanarchizmu . ródo 10 sierpnia 2020 r
 2. ^ Dokumentacja literaturowa . ródo 9 grudnia 2011 r
 3. Autorzy i indeks tytuów . ródo 9 grudnia 2011 r
 4. Dokumentacja prasowa DadA-P1 . ródo 9 grudnia 2011 r
 5. Dokumentacja prasowa DadA-P2 . ródo 10 sierpnia 2020 r
 6. Jochen Schmück: Niemieckojzyczny anarchizm i jego prasa. Raport z bada. ródo 10 grudnia 2011 r
 7. ^ Podcast DadA . ródo 10 grudnia 2011 r
 8. ^ Informacje o tacie. Informacje o projekcie 2003. Tata Berlin, Kolonia . Szczegóowy opis projektu, aktualny stan prac. Cytat: Uwzgldnia on przede wszystkim ideologiczne i organizacyjne przejawy klasycznego anarchizmu, w tym anarchosyndykalizmu, ale take zwizane z nim prdy libertariaskie, o ile ich przedstawiciele i organizacje (takie jak czci radnego ruchu komunistycznego) w wszy miaem kontakt z deklarowanym ruchem anarchistycznym .
 9. ^ Tata Kolonia . Cytat: Dokumentacja literatury ruchu anarchistycznego musi oczywicie przede wszystkim postawi pytanie: co powinno lub moe by rozumiane przez anarchist lub libertarianina i jak mona to odróni od innych ruchów lewicowych "
 10. Problemy z formalnym i merytorycznym zdefiniowaniem przedmiotu dokumentacji, stan: 7/2020 . ródo 10 sierpnia 2020 r
 11. Zobacz take: Hans Jürgen Degen: Czy anarchizm ma przyszo Kilka uwag . W: Anarchismus heute, str. 148. Verlag Schwarzer Nachtschatten, Berlin 1991. Cytat: Nie ma jednolitej definicji anarchizmu. Nie mówic ju o jednolitych pogldach na to, jak anarchi naley projektowa jako form spoeczestwa .
 12. ^ Dochody i wydatki DadAWeb ( Memento z 5 listopada 2012 w Internet Archive ). ródo 9 grudnia 2011 r
 13. Strony Yellow DadA . ródo 9 grudnia 2011 r

Opiniones de nuestros usuarios

Marcelina Paluch

Ten artykuł o zmiennej Baza danych anarchizmu niemieckojzycznego przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Hanna Nawrocki

Podane informacje o zmiennej Baza danych anarchizmu niemieckojzycznego są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Julia Chmiel

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Angelika Sowiński

To dobry artykuł dotyczący Baza danych anarchizmu niemieckojzycznego. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.