Atrybut plikuInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Atrybut pliku. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Atrybut pliku zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Atrybut pliku i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Atrybut pliku. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Atrybut pliku! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Atrybut pliku, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Jako atrybuty pliku lub waciwoci pliku na ogó dodatkowe informacje to tzw. plik , które wykraczaj poza tre tzw. metadane . W szczególnoci - gdy chodzi o foldery lub katalogi (patrz take struktura katalogów ) - te waciwoci s równie nazywane waciwociami folderów (lub atrybutami folderów ).

wicej szczegóów

Wywietlanie waciwoci wielu plików w systemie Windows XP ; niektóre atrybuty s wywietlane w postaci pól wyboru i mona je za ich pomoc zmieni.

Oprócz samej zawartoci pliku systemy plików musz równie przechowywa dodatkowe informacje na jego temat, takie jak: B. Miejsce przechowywania, prawa dostpu lub czas ostatniej zmiany. Niektóre systemy operacyjne (takie jak macOS ) maj znacznie bardziej rozbudowan koncepcj metadanych, dziki czemu obsuguj m.in. Obejmuje to na przykad przechowywanie informacji specyficznych dla typu pliku (np. ostatnia pozycja kursora w przypadku plików tekstowych, informacje o autorze plików muzycznych itp.). Poniewa wikszo systemów uniksowych udostpnia do tej pory tylko bardzo ograniczon ilo metadanych lub nie zostao to jeszcze ustandaryzowane (w systemach operacyjnych i systemach plików), naley teraz uwzgldni dane tego typu bezporednio w zawartoci plików (np. B. tagi ID3 w plikach MP3 ).

Przykady metadanych

 • Nazwa pliku (w systemach plików, które obsuguj wiele nazw na plik, np. NTFS ; w innych systemach plików nazwy plików nale do zawartoci katalogu, np. FAT )
 • Typ pliku (np. pliki urzdze w Posix , w Windows katalogi maj atrybut, który identyfikuje je jako katalog)
 • Rodzaj zawartoci pliku (mona to regulowa za pomoc rozszerzenia pliku jako czci nazwy lub za pomoc specjalnego obszaru przechowywania, takiego jak HFS / HFS + w klasycznym systemie Mac OS i jego nastpcy macOS )
 • Data i ewentualnie godzina
  • tworzenie zawartoci pliku
  • Utworzenie pliku ( This Copy Created , pod tworzeniem Windows ) jest czasami utosamiane z tworzeniem zawartoci pliku
  • ostatniego zapisu do pliku (pod Posix mtime , pod Windows Last Write )
  • zmiana zawartoci pliku jest czasami utosamiana z ostatnim dostpem do zapisu do pliku, poniewa przed zapisem zazwyczaj nie jest sprawdzany, czy zawarto rzeczywicie si zmienia
  • zmiana metadanych pliku (pod Posix ctime )
  • ostatniego dostpu do pliku (pod Posix atime , pod Windows Last Access ), pod Windows informacje te s równie uywane do rejestrowania zmian w metadanych, takich jak atrybuty pliku
  • kiedy ostatnio plik by archiwizowany (np. za pomoc HFS/HFS+, ZFS i UDF )
  • wanoci pliku ( data wanoci na z / OS )
 • Rozmiar pliku
 • Uprawnienia do plików w postaci praw do plików uniksowych lub list kontroli dostpu , w tym przechowywanie waciciela i grupy wacicieli
 • Identyfikacja pliku (dla FAT, NTFS i HPFS ) jako:
  • Plik do archiwizacji (z A, dla archiwum [ English ] )
  • plik tylko do odczytu (z R, tylko do odczytu , dosownie tylko do odczytu )
  • ukryty plik (zHdla ukrytego )
  • Plik systemowy [ operacyjny ] (z Sdla systemu )
 • Rozszerzone atrybuty (z NTFS, HPFS i Ext2 ) do przechowywania wszelkich dodatkowych informacji, na przykad w systemie Windows plik jest oznaczony pewnym rozszerzonym atrybutem, jeli pochodzi z Internetu
 • Pola komentarzy , niektóre systemy operacyjne obsuguj nawet nagrania gosowe jako komentarze,
 • Etykiety ( sowa kluczowe ), czyli zadania do okrelonych celów ( praca , pilne , itp. pod Mac OS)
 • Dugo rekordu, format rekordu, rozmiar bloku (z / OS)
 • Oznaczenie pliku jako zaszyfrowanego i deskryptorów bezpieczestwa dostpu do niego (z EFS )
 • Dodatkowo informacje o mechanizmach oszczdzania miejsca w pamici mog by traktowane jako atrybuty, jeli nie s ju zapisane jako atrybut rozszerzony, np. B. przezroczysta kompresja (z NTFS) lub rzadkie pliki

Pojedyncze paragony

Indywidualne rachunki i uwagi:

 1. 7.4.4: Waciwoci folderów Magnum, Windows Vista Business , Markt-und-Technik-Verlag , 2007, ISBN 978-3-8272-4090-3 , s. 402.
 2. ... porównaj np. Windows z FAT i NTFS z jednej strony ORAZ Linux z ext4 i btrfs z drugiej

Opiniones de nuestros usuarios

Aleksander Gruszka

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Oksana Godlewski

Ten wpis na Atrybut pliku pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Marek Czaja

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.