Zlecenie płatnicze

Wygląd przypnij ukryj

Zlecenie płatnicze – dyspozycja wykonania transakcji płatniczej przekazana przez płatnika swojemu dostawcy usług płatniczych.

Przypisy

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (CELEX: 32015R0751).