XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie

Wygląd przypnij ukryj XLI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Joachima Lelewela
liceum ogólnokształcące
Ilustracja
Państwo

 Polska

Miejscowość

Warszawa

Adres

ul. Kiwerska 3
01-682 Warszawa

Data założenia

1920

Patron

Joachim Lelewel

Dyrektor

Katarzyna Wyszyńska

Wicedyrektorzy

Jacek Pokrzywnicki
Edyta Wawryniuk

Położenie na mapie WarszawyMapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „XLI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Joachima Lelewela”XLI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Joachima LelewelaXLI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Joachima Lelewela
Położenie na mapie PolskiMapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „XLI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Joachima Lelewela”XLI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Joachima LelewelaXLI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Joachima Lelewela
Położenie na mapie województwa mazowieckiegoMapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „XLI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Joachima Lelewela”XLI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Joachima LelewelaXLI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Joachima Lelewela
Ziemia52°17′03,6384″N 20°58′19,0236″E/52,284344 20,971951
Strona internetowa

XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela – liceum ogólnokształcące w Warszawie na Bielanach, potocznie zwane „Lelewelem” – szkoła ponadpodstawowa o stuletnich tradycjach oświatowych.

Historia szkoły

Początki szkoły sięgają roku 1920, kiedy to przy ulicy Złotej 53 powstało gimnazjum męskie im. Joachima Lelewela, w następnych latach przy szkole otworzono także liceum.

W czasie wojny Gimnazjum i Liceum im. Lelewela prowadziło kursy przygotowawcze, tajne komplety i wydało 36 matur. Okres okupacji pochłonął wiele ofiar wśród uczniów i absolwentów. W 1940 wywieziono do obozów koncentracyjnych dużą grupę harcerzy, wielu rozstrzelano. Również wychowawcy brali czynny udział w walkach w dywizjonach lotniczych i marynarce wojennej na Zachodzie. W powstaniu warszawskim budynek na ul. Złotej 53 uległ całkowitemu zniszczeniu i prawdopodobnie dlatego nowe władze szkolne nie powołały do życia w roku 1945 w Warszawie zespołu szkół im. Joachima Lelewela.

W 1953 przy ulicy Siemiradzkiego 2 otworzona została szkoła podstawowa, a w latach 50. przy szkole powstało liceum. Zespół szkół w roku 1961 otrzymał – dzięki staraniom absolwentów byłego Gimnazjum i Liceum przy ul. Złotej 53 – imię Joachima Lelewela. W 1965 zamknięto Szkołę Podstawową im. Joachima Lelewela i pozostało tylko liceum.

W 1984 Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione do budynku przy ulicy Kiwerskiej 3.

W 1935 z okazji XV-lecia istnienia Gimnazjum Państwowego im. J. Lelewela, przez ówczesną dyrekcję szkoły, opracowana została książeczka zawierająca:

Stanowi ona prawdopodobnie jedyny konkretny dokument świadczący o tym, że było takie gimnazjum w Warszawie. Książeczka ta ułatwiła po latach wojennych i powojennych odnalezienie i nawiązanie kontaktów kolegów z ławy szkolnej i z byłymi nauczycielami tego gimnazjum.

W kwietniu 1957 został zorganizowany przez absolwentów roczników maturalnych 1932–1934 zjazd wychowanków i absolwentów Gimnazjum Państwowego im. J. Lelewela w Warszawie, który skierował postulat do władz szkolnych o nadanie w Warszawie nowej szkole średniej imienia Joachima Lelewela. Kuratorium warszawskie spełniło życzenie uczestników Zjazdu i od pierwszych lat 60. istnieje w Warszawie na Żoliborzu Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela, ostatnio przy ul. Kiwerskiej 3.

W końcu lat 80. w Muzeum na Woli (Oddział Muzeum Historycznego) przy ul. Srebrnej 12 wystawiono ekspozycję pt. „Szkoły okresu międzywojennego w Warszawie”, na której znalazły się dokumenty, zdjęcia, tarcze szkolne i materiały z tamtego okresu. Niektóre gimnazja żeńskie, jak: im. Królowej Jadwigi, im. Marii Konopnickiej, im. Juliusza Słowackiego, przedstawiły liczne materiały i fotografie. Odnośnie do Gimnazjum Państwowego im. J. Lelewela, w Muzeum znalazła się tylko wspomniana, upamiętniająca XV-lecia istnienia szkoły, książeczka pt. „Gimnazjum Państwowe im. Joachima Lelewela w Warszawie, 1920-XV-1935”, Warszawa r. 1935.

W popularnym tygodniku „Stolica” ukazywały się po wojnie artykuły o szkołach warszawskich okresu międzywojennego. Absolwent gimnazjum, Stefan Grabowski, próbował w 1986, we wspominanym tygodniku, umieścić swój artykuł o Gimnazjum Państwowym im. Joachima Lelewela w Warszawie. Redakcja „Stolica” oceniła go pozytywnie, ale żądała znacznego skrócenia artykułu i uzupełnienie o fotografię gmachu gimnazjum z tamtego okresu. Stefan Grabowski dostosował się do wymogów redakcji, ale ostatecznie zrezygnowano z tego artykułu proponując, a nawet przekazując go redakcji kwartalnika Związku Nauczycielstwa Polskiego, poświęconego dziejom wychowania i oświaty pt. „Przegląd Historyczno-Oświatowy”. W 1987 redakcja kwartalnika nawiązała kontakt ze Stefanem Grabowskim. Opracował on wówczas, można powiedzieć na zamówienie, obszerny artykuł wykorzystując między innymi dane z książeczki XV-lecia gimnazjum, ponadto przedstawiając sylwetki niektórych nauczycieli z okresu jego pobytu w szkole. Po kilku uzupełnieniach i poprawkach dokonanych na życzenie redaktora kwartalnika, zrezygnowano z tego artykułu z nieznanych bliżej powodów.

Od lat 70. z inicjatywy starszych kolegów szkolnych Stefana Grabowskiego, m.in.: Mariana Podymniaka (zmarł w roku 1981) i Jana Ziółkowskiego, grupa absolwentów, jeszcze z okresu międzywojennego, „lelewelaków”, spotykała się systematycznie w ostatni piątek każdego kwartału, w kawiarni w pobliżu miejsca gdzie stał gmach szkolny przy ul. Złotej. Właśnie dzięki nim udało się zdobyć ksero wspominanej książeczki XV-lecia gimnazjum. Na przełomie lat 1991-1992 Stefan Grabowski dowiedział się z telewizji o projektowanym Zjeździe Absolwentów i Wychowawców obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Warszawie przy ul. Kiwerskiej 3. Skontaktował się z dyrekcją szkoły. Przekazał wówczas ustnie sporo informacji o Gimnazjum Państwowym im. Joachima Lelewela okresu międzywojennego oraz wspominaną książeczkę XV-lecia istnienia szkoły i obszerne opracowanie przeznaczone dla kwartalnika „Przegląd Historyczno-Oświatowy”.

Do reformy edukacji w budynku liceum mieściło się Gimnazjum nr 165, a szkoły tworzyły razem Zespół Szkół nr 118 w Warszawie.

Profile klas

Szkoła prowadzi w roku szkolnym 2022/2023 nauczanie w poniższych profilach:

Dyrektorzy

Źródło: oficjalna strona szkoły

Jerzy Gadomski 1920–1923
Bronisław Woyde 1923–1933
Bolesław Jakubowski 1933–1935
Józef Kozłowski 1933–1935
Nikodem Księżopolski 1961–1970
Aniela Łucja Podkowińska 1970–1982
Andrzej Niwiński 1982–1984
Krystyna Wojda 1984–1986
Jolanta Walecka 1986–1991
Ewa Maniszewska 1991–1994
Przemysław Seroczyński 1994–1997
Izabela Muszyńska 1997–2020
Katarzyna Wyszyńska od 2020

Nauczyciele

Absolwenci i uczniowie

Przypisy

  1. Gimnazjum 165 - archiwum | XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela. lelewel.waw.pl. .
  2. Profile klas. lelewel.waw.pl
  3. Dyrektorzy | XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela. lelewel.waw.pl. .
  4. Anna Radziwiłł – biogram , Relacje Biograficzne   (pol.).
  5. Piotr Apel - biogram. , Strona Sejmu RP   (pol.).
  6. a b c d e f Żoliborski Lelewel. , Gazeta Żoliborza   (pol.).
  7. Kaczyński miał dwóje i wyrzucili go z liceum? dziennik.pl
  8. Stanisław Karczewski – informacje ogólne. , Strona Senatu RP   (pol.).
  9. Agnieszka Kublik. , Wirtualna Polska   (pol.).
  10. Zalewski Paweł. , Tygodnik Polityka   (pol.).
Kontrola autorytatywna (liceum ogólnokształcące):