Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wygląd przypnij ukryj Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAdam Mickiewicz University, Poznań
Ilustracja
Aula uniwersytecka i Collegium Minus
Data założenia

4 kwietnia 1919

Typ

publiczna, badawcza

Patron

Adam Mickiewicz

Państwo

 Polska

Województwo

 wielkopolskie

Adres

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Liczba pracowników
• naukowych

5 288 (2021)
3 006 (2021)

Liczba studentów

29987 (2022)

Rektor

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Członkostwo

Socrates-Erasmus

Położenie na mapie PoznaniaMapa konturowa Poznania, w centrum znajduje się punkt z opisem „Rektorat UAM”Rektorat UAMRektorat UAM
Położenie na mapie PolskiMapa konturowa Polski, po lewej znajduje się punkt z opisem „Rektorat UAM”Rektorat UAMRektorat UAM
Położenie na mapie województwa wielkopolskiegoMapa konturowa województwa wielkopolskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Rektorat UAM”Rektorat UAMRektorat UAM
Ziemia52°24′27″N 16°54′56″E/52,407500 16,915556
Strona internetowa
Historia powstania Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 11 listopada 2018Problem z odtwarzaniem tego pliku? Zobacz strony pomocy.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (łac. Universitas Studiorum Mickiewicziana Posnaniensis lub Alma Mater Posnaniensis, skr. UAM) – polski publiczny uniwersytet z siedzibą w Poznaniu, jeden z najstarszych funkcjonujących uniwersytetów w Polsce. Od 2019 jest jedną z dziesięciu polskich uczelni posiadających status uczelni badawczej.

Poznański uniwersytet powstał 4 kwietnia 1919 roku dzięki staraniom członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, lecz jego historia sięga XVII wieku i jest utożsamiana z działalnością Akademii Lubrańskiego oraz posiadającego status uniwersytetu Kolegium jezuickiego, które utworzono na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy z 28 października 1611 roku. W czasie okupacji niemieckiej studenci i wykładowcy Uniwersytetu Poznańskiego współtworzyli podziemny Uniwersytet Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie.

Struktura uniwersytetu składa się z pięciu szkół dziedzinowych, w ramach których funkcjonuje dwadzieścia wydziałów, szkoły doktorskiej oraz czterech filii w Słubicach (współprowadzona z Europejskim Uniwersytetem Viadrina), Gnieźnie, Pile i Kaliszu. Na stu dostępnych kierunkach studiów i ponad dwustu specjalnościach studiuje ponad 50 tys. studentów. Uniwersytet posiada i wykorzystuje do celów naukowo-dydaktycznych szereg budynków, które są zlokalizowane na terenie Poznania, głównie w obrębie historycznego Starego Miasta, Moraska oraz Ogrodów, stanowiących trzy podstawowe kampusy. Główną biblioteką jest Biblioteka Uniwersytecka – jedna z największych bibliotek w Polsce, posiadająca w swoich zbiorach największą w Europie kolekcję masoników, w tym pierwsze wydanie tzw. Konstytucji Andersona. W 2016 roku rozpoczęto tworzenie Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest członkiem wielu stowarzyszeń zrzeszających uniwersytety, w tym SGroup – Universities in Europe, Compostela Group of Universities oraz EPICUR, European University Alliance.

Nazwa

Pierwszą nazwą uczelni pojawiającą się w dokumentach jest Uniwersytet Polski w Poznaniu, użytą w obwieszczeniu Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919, powołującym z dniem 1 kwietnia 1919 Wydział Filozoficzny jako zaczątek Uniwersytetu. Rozporządzeniem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 10 maja 1919 uczelnia otrzymała nazwę Wszechnica Piastowska. Na wniosek senatu uczelni minister byłej dzielnicy pruskiej, Władysław Seyda, rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 1920 postanowił, że urzędowa nazwa uczelni brzmieć będzie Uniwersytet Poznański. Podczas II wojny światowej, w latach 1940–1944, Uniwersytet Poznański działał w Warszawie jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. 24 grudnia 1955 patronem uniwersytetu został Adam Mickiewicz – uczelnia otrzymała nazwę w brzmieniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oficjalnie stosowano jednak nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, która uchwałą senatu uczelni w dniu 25 stycznia 2010 uzupełniona została o słowa w Poznaniu.

Historia

Szkoła Lubrańskiego (1519–1780)

Początki akademickości w Poznaniu sięgają Szkoły Lubrańskiego (nazywanej także Akademią lub Collegium). Była to druga w kraju, obok krakowskiej, uczelnia o charakterze akademickim. Starania o powstanie Akademii podjął biskup poznański Jan Lubrański. 29 lipca 1519 roku biskup uzyskał przywilej królewski od króla Zygmunta Starego na powołanie akademii kształcącej na poziomie uczelni wyższej. Akademia nie miała jednak prawa nadawania stopni naukowych – w tym względzie Akademia Krakowska posiadała monopol. Szkoła Lubrańskiego nie przetrwała jednak próby czasu – zamknięto ją w 1780 roku w wyniku reform Komisji Edukacji Narodowej.

Starania o odrodzenie akademickości (1780–1861)

Poznaniacy protestowali przeciwko działaniom KEN pozbawiającym miasto oprócz Akademii, także Kolegium jezuickiego. W miejsce zamkniętych ośrodków otwarto sześcioklasową Szkołę Wydziałową podlegającą krakowskiej Szkole Głównej Koronnej. Mieszkańcy Poznania domagali się utworzenia trzeciej w kraju Szkoły Głównej (oprócz krakowskiej jednostki Szkoła Główna działała także w Wilnie). W wyniku buntu poznaniaków otwarto tzw. szkołę narodową, czyli wojewódzką.

Okres zaborów nie sprzyjał zabiegom o powrót akademickości do Poznania. Ponieważ zaborca pruski potrzebował dobrze wykształconych urzędników, postawiono na rozwój uniwersytetów w Królewcu i Frankfurcie nad Odrą. W ten sposób narzucano Polakom kulturę niemiecką oraz sprzyjano asymilacji społeczeństwa. Składane przez deputowanych polskich petycje w sprawie utworzenia uniwersytetu były odrzucane na sejmach krajowych: w 1827 wniosek złożył Hieronim Zakrzewski z powiatu śremskiego, w 1843 ziemianin Wojciech Lipski. W 1851 August Cieszkowski podjął starania w sejmie pruskim w Berlinie – nadal bezskutecznie. Hrabia wniosek ponowił kilkukrotnie, po raz ostatni w 1861 – za każdym razem otrzymując decyzję odmowną z różnych przyczyn, od stałej niechęci rządu pruskiego począwszy, a kończąc na braku zrozumienia u innych posłów konieczności walki o polską edukację.

Jako kompromis, w odpowiedzi na konieczność kształcenia w ośrodkach niemieckich oraz brak możliwości utworzenia uniwersytetu w Poznaniu, powstał pomysł utworzenia tzw. uniwersytetu krajowego o charakterze niemiecko-polskim. Pomimo entuzjazmu jaki wzbudzał, projekt zakończył się fiaskiem. Tym samym upadły starania o odrodzenie akademickości w Poznaniu w okresie zaborów.

Akademia Królewska (1903–1918)

4 listopada 1903 roku powstała w Poznaniu uczelnia wyższego typu – Akademia Królewska, choć nie przyznano jej uprawnień do nadawania stopni i dyplomów naukowych. Na potrzeby jednostki wybudowano gmach dzisiejszego Collegium Minus oraz budynek obecnej Biblioteki Uniwersyteckiej UAM.

Początki Uniwersytetu Polskiego (1919–1939)

Akademia działała do 1918, w którym rozpoczęto przygotowania do powołania polskiego uniwersytetu. Powołano „Komisję Organizacyjną Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu”, w skład której weszli dr Heliodor Święcicki, ks. dr Stanisław Kozierowski, dr hab. Józef Kostrzewski oraz dr hab. Michał Sobeski. Owocem prac Komisji było powołanie, dekretem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919 roku, Wydziału Filozoficznego. W połowie maja 1919 roku rozpoczął działalność Wydział Prawa pod przewodnictwem prof. Antoniego Peretiatkowicza. Jesienią 1920 roku powołano Wydział Lekarski, nad którym pieczę sprawował prof. Adam Wrzosek.

Uniwersytet sięgnął do tradycji z XIX wieku i organizował Powszechne Wykłady Uniwersyteckie. Służyły one promowaniu uczelni i nauki. Inicjatorem akcji był Józef Kostrzewski. W Poznaniu i okolicach prowadzono otwarte wykłady przez uniwersyteckich profesorów oraz specjalistów reprezentujących poszczególne dziedziny nauki.

7 maja 1919 roku Wszechnica Piastowska rozpoczęła działalność, a w czerwcu 1919 roku dokonano wyboru pierwszego senatu uniwersyteckiego. Pierwszym rektorem został „ojciec-założyciel” prof. Heliodor Święcicki, który do sprawowania tej funkcji został wybrany aż sześciokrotnie. 10 kwietnia 1920 roku zmieniono nazwę Wszechnicy na Uniwersytet Poznański.

Uniwersytet był jednym z sześciu działających w kraju w Drugiej Rzeczypospolitej. Od początku był ośrodkiem polskiej myśli zachodniej oraz badań niemcoznawczych. Poza prężnie działającą kadrą naukową, sam Uniwersytet przeszedł zmiany strukturalne: w 1921 roku Wydział Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych zmieniono na Wydział Prawno-Ekonomiczny, 6 sierpnia 1919 roku utworzono Wydział Rolniczo-Leśny, a 25 kwietnia 1920 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego. W listopadzie 1925 roku przemianę przeszedł Wydział Filozoficzny – został przekształcony w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy oraz Wydział Humanistyczny. Wydział Lekarski pozostawiono w formie niezmienionej.

Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich/Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu (1940–1945)

W okresie II wojny światowej w Poznaniu, w miejsce Uniwersytetu Poznańskiego, otwarto Reichsuniversität Posen. Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu nie był kontynuatorem Uniwersytetu Poznańskiego. Była to jednostka prowadzona głównie przez Niemców, której celem była likwidacja polskiej nauki i propagowanie ideologii nazistowskiej. W związku ze zdewastowaniem przez Niemców w 1939 budynków i laboratoriów badawczych oraz brakiem kadry naukowej, jednostka nie rozwijała się tak jak zakładano.

Pod koniec wojny Uniwersytet Rzeszy przestał działać.

W czasie okupacji niemieckiej wykładowcy Uniwersytetu Poznańskiego współtworzyli tzw. tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, działający w Warszawie do wybuchu powstania warszawskiego.

Uniwersytet w okresie PRL (1945–1989)

Uniwersytet Poznański wznowił działalność w kwietniu 1945 roku. Nowe władze podjęły decyzję o dezintegracji Uniwersytetu poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej:

Poza zmianami organizacyjnymi, nastąpiły również zmiany strukturalne:

31 grudnia 1955 roku zmieniono nazwę z Uniwersytetu Poznańskiego na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, a w 1977 rozpoczęto budowę Kampusu Morasko w północnej części miasta, będącego siedzibą m.in. siedmiu wydziałów UAM.

W 1978 zawarto umowę o współpracy naukowej ze strasburskim Université des Sciences Humaines (ob. Uniwersytet im. Marca Blocha).

Uniwersytet dzisiaj (od 1989)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do czołówki polskich uniwersytetów.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2005/2006

W 2016 roku Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi wyróżnienie „HR Excellence in Research” w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, która skupia się na podnoszeniu atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w krajach Unii Europejskiej.

Wnętrze auli uniwersyteckiej

Od czerwca 2019 roku UAM należy do europejskiego konsorcjum uniwersytetów tekst=EPICUR, który ma status uniwersytetu europejskiego w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską. Partnerami UAM są:

W październiku 2019 roku UAM wygrał konkurs w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co oznacza realizację dodatkowych zadań, silnie zorientowanych na rozwój badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie.

Uniwersytet stanowi centrum wiedzy, w którym badania i nauczanie wzajemnie się przenikają, a nauka zgłębiana jest zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści nauczania, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

W roku 2020 na 80 kierunkach i ponad dwustu specjalnościach studiowało blisko 37 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej UAM kształciło się ponad 1300 doktorantów.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest otwarty na wymianę akademicką, współpracę międzyuczelnianą oraz upowszechnianie nauki. UAM oferuje swoim studentom możliwość wymiany akademickiej w ramach projektu MOST oraz Erasmus+ – w ramach tego drugiego z wymiany korzystać może także kadra naukowa i administracyjna. Mieszkańcom Poznania natomiast, jako „Uniwersytet Zaangażowany” oferuje szeroki wachlarz zajęć w ramach Uniwersytetu Kolorowego, którego adresatami są dzieci. Istotną inicjatywą było również uruchomienie Uniwersytetu Otwartego.

Dla wzmocnienia aspektu praktycznego kształcenia, komercjalizacji badań oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej uczelnia współrealizuje projekt Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej, powołała Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Radę Gospodarczą przy Rektorze UAM.

Rok akademicki 2018/2019 był rokiem jubileuszowym – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świętował stulecie istnienia Uniwersytetu Poznańskiego, a także w wymiarze symbolicznym pięć wieków tradycji akademickiej.

W 1992 r. jako kontynuację procesu umiędzynarodowienia UAM rozpoczął współpracę z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, której efektem jest utworzenie Collegium Polonicum w Słubicach. Uniwersytet podpisał umowy o współpracy m.in. z Amirkabir University of Technology w Teheranie, Uniwersytetem im. Christiana Alberta w Kilonii czy University of Law and Political Science of Bamako. Od 2012 roku UAM jest także członkiem EUPRIO, Stowarzyszenia Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich.

W 2013 r. uczelnia została wyróżniona statuetką Dobosz Powstania Wielkopolskiego, przyznawaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Zdjęcie protestujących z kilkumetrowym, niebieskim banerem z napisem "Jowita zostaje"Demonstracja podczas okupacji DS Jowita w grudniu 2023 r.

W grudniu 2023 r. studenci i studentki zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Inicjatywa Pracownicza przez 10 dni okupowali należący do uczelni Dom Studencki Jowita w proteście przeciwko jego prywatyzacji. Mimo wielomiesięcznych planów sprzedaży obiektu przez władze rektorskie, 14 grudnia Minister nauki i szkolnictwa wyższego zadeklarował zapewnienie funduszy na remont. Podczas okupacji władze uczelni m.in. zatrudniły prywatną firmę ochroniarską oraz odcięły protestującym dostęp do prysznica. Do postulatów okupujących, oprócz zachowania Jowity w jej pierwotnej funkcji, należało zapewnienie na UAM publicznych stołówek i dobrze wyposażonych pokoi socjalnych oraz podwyższenie progu przyznawania stypendium socjalnego.

W 2024 r. w wybranych obiektach UAM - Collegium Heliodori, Collegium Novum oraz Kampusie Ogrody została uruchomiona aplikacja UAM GO, która zwiększa dostępność UAM dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Kształcenie

Proces kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) odbywa się na dwudziestu dwóch wydziałach, obejmując swym zasięgiem najważniejsze dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, a także te związane ze sztuką. Studia prowadzone są w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, na trzech poziomach: I, II i III stopnia.

Strategia Rozwoju UAM na lata 2020–2030 zakłada, że w przypadku studiów pierwszego stopnia UAM dążyć będzie do jak największego otwarcia na wszystkich, którzy chcą studiować, postrzegając studia jako klucz do osobistego rozwoju i do sukcesu zawodowego. Natomiast w przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza będzie podnosić wymagania stawiane kandydatom na studia.

Troska o najwyższą jakość procesu dydaktycznego jest fundamentalnym zadaniem UAM. Uniwersytet dba o jakość kształcenia poprzez wierność zasadzie jedności badań i kształcenia oraz stałe uatrakcyjnianie i modernizację oferty dydaktycznej w celu zapewnienia studentom i absolwentom kompetencji potrzebnych na wymagającym rynku pracy.

Informacje dotyczące jednostek organizacyjnych, opisy efektów kształcenia możliwych do uzyskania na kierunkach/specjalnościach oraz przedmiotach, a także zasad punktacji ECTS i liczby punktów przypisanych poszczególnym przedmiotom można znaleźć w Katalogu ECTS, i na uczelnianej stronie USOSweb.

Studenci i absolwenci zainteresowani formułą uczenia się przez całe życie mogą korzystać z licznych form kształcenia, jakie oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wśród nich są:

Z oferty kształcenia mogą korzystać również najmłodsi uczniowie szkół podstawowych korzystając z zajęć Kolorowego Uniwersytetu UAM oraz osoby dorosłe nie będące absolwentami UAM w ramach oferty dydaktycznej Uniwersytetu Otwartego.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza działają Parlament Studentów i Parlament Doktorantów. Ponadto z inicjatywy studentów, powstało na UAM Stowarzyszenie Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra”.

Rankingi i statystyki

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 UAM zajął 3 miejsce wśród uniwersytetów. Według Times Higher Education World University Rankings 2023 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest szóstą uczelnią wyższą w Polsce.

W światowym rankingu uniwersytetów (szanghajskim) z 2023 uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 901-1000. Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata z lipca 2023, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 3 miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 589 pośród wszystkich typów uczelni.

Struktura

Zmiany strukturalne po 1989 roku:

Szkoły dziedzinowe i wydziały

Collegium Novum siedziba m.in. Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii Collegium Znanieckiego siedziba Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych Wydział Chemii Collegium Chemicum Collegium Historicum Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Collegium Geographicum Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Szkoły i wydziały

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze UAM:

Szkoła Nauk Humanistycznych UAM:

Szkoła Nauk Społecznych UAM:

Szkoła Nauk Ścisłych UAM:

Szkoła Nauk Przyrodniczych UAM:

Szkoła Doktorska UAM.

Ponadto UAM sprawuje opiekę naukowo-dydaktyczną nad Nauczycielskimi Kolegiami Języków Obcych w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Lesznie, Wrześni oraz w Złotowie.

Filie

Jednostki ogólnouczelniane

Jednostki wspólne i międzyuczelniane

Zamiejscowe jednostki organizacyjne

Centra Uniwersyteckie

Władze uczelni

W kadencji 2020–2024:

Rektorskie Kanclerskie
rektor: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska kanclerz: dr Marcin Wysocki
prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką (dyrektor Szkoły Nauk Ścisłych):
prof. dr hab. Michał Banaszak
zastępca kanclerza – kwestor:
Agnieszka Palacz
prorektor ds. nauki (dyrektor Szkoły Nauk o Języku i Literaturze):
prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
zastępca kanclerza ds. logistyczno-administracyjnych:
Maria Buzińska
prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym (dyrektor Szkoły Nauk Społecznych):
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
zastępca kanclerza ds. logistyczno-administracyjnych:
Maria Buzińska
prorektor ds. kadr i rozwoju:
prof. dr hab. Tadeusz Wallas
zastępca kanclerza ds. inwestycji infrastrukturalnych:
Włodzimierz Płotkowiak
prorektor ds. współpracy międzynarodowej (dyrektor Szkoły Nauk Humanistycznych):
dr hab. Rafał Witkowski
zastępca kanclerza ds. obsługi eksploatacyjnej:
Marek Sobczak
prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów (dyrektor Szkoły Nauk Przyrodniczych i Szkoły Doktorskiej):
prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
prorektor ds. studenckich i kształcenia:
prof. dr hab. Joanna Wójcik

Rektorzy

Wykładowcy

Studenci i absolwenci

Ludzie nauki i kultury

Laureaci Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Literaci

Politycy

Dziennikarze

Kampusy

W północnej części miasta, w dzielnicy Morasko powstał kampus uniwersytecki, na terenie którego znajdują się nowe budynki wydziałowe. Obecnie swoją siedzibę mają tam: Wydział Fizyki, Wydział Biologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Chemii, Wydział Historii, Wydział Archeologii oraz Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

W skład Kampusu Śródmiejskiego wchodzą: Wydział Neofilologii, Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk o Sztuce oraz Wydział Teologiczny.

W Kampusie Ogrody zlokalizowane są: Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii oraz Wydział Psychologii i Kognitywistyki.

Galeria

Zobacz też

Przypisy

 1. a b Stan zatrudnienia i liczba studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , bip.amu.edu.pl   (pol.).
 2. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne) , Główny Urząd Statystyczny  .
 3. Resort nauki ogłosił listę 10 uczelni badawczych , Nauka w Polsce   (pol.).
 4. a b Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., O Uniwersytecie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , amu.edu.pl   (pol.).
 5. Historia – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk   (pol.).
 6. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., Historia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , amu.edu.pl   (pol.).
 7. a b c GrzegorzG. Łukomski GrzegorzG., Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich 1940–1945 , 2018  .
 8. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., Wydziały UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , amu.edu.pl   (pol.).
 9. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., Największy w Europie zbiór masoników – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , amu.edu.pl   (pol.).
 10. Europe’s largest collection of Masonic prints in Polish city of Poznań , www.thefirstnews.com   (ang.).
 11. Zarządzenie nr 502/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016-04-07. . (pol.).
 12. List of Members. SGroup. . (ang.).
 13. Member universities. Compostela Group of Universities. . (ang.).
 14. University partners. EPICUR. . (ang.).
 15. Obwieszczenie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919 roku powołujące Wydział Filozoficzny jako zaczątek Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu z dniem 1 kwietnia 1919 roku.
 16. a b Rozporządzenie o zmianie nazwy uniwersytetu w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 1920 r. (Dziennik Urzędowy Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 26 maja 2019 r., nr 24, poz. 219).
 17. GrzegorzG. Łukomski GrzegorzG., Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich 1940–1945 , 2018  .
 18. Uchwała nr 1037 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie nadania Uniwersytetowi Poznańskiemu nazwy „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
 19. § 2 ust. 1 uchwały nr 125/2010 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. o zmianie uchwały Senatu UAM nr 59/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 20. a b DorotaD. Żołądź-Strzelczyk DorotaD., RafałR. Witkowski RafałR. (red.), Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011 (Dzieje UAM nr 19), ss. 288, ISBN 978-83-232-2312-2, ISSN 0137-2491  (pol.).
 21. a b c d e f g h i j GrzegorzG. Łukomski GrzegorzG., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pięć wieków tradycji. , amu.edu.pl   (pol.).
 22. a b MichałM. Musielak MichałM., Heliodor Święcicki (1854-1923), Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013, ss. 278, ISBN 978-83-232-2524-9  (pol.).
 23. ZbigniewZ. Pilarczyk ZbigniewZ. (red.), Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019, Uniwersytet Poznański, 1919-2019, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 (Uniwersytet Poznański 1919-2019), ss. 904, ISBN 978-83-232-3445-6  (pol.).
 24. AnnaA. Domalanus AnnaA. i inni red., Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. T. 1: 19 IV 1919 - 17 VII 1925, Wydanie I, Źródła do Dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 (Źródła do Dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), ss. 908, DOI10.14746/amup.9788323237327, ISBN 978-83-232-3542-2   (pol.).
 25. AnnaA. Domalanus AnnaA. i inni red., Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. T. 2: 4 IX 1925 – 7 VII 1931, Wydanie I, Źródła do Dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020 (Źródła do Dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), ss. 802, DOI10.14746/amup.9788323237785, ISBN 978-83-232-3777-8, OCLC 1241625205  (pol.).
 26. AnnaA. Domalanus AnnaA. i inni red., Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. T. 3: 11 IX 1931-21 IX 1939, Wydanie I, Źródła do Dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020 (Źródła do Dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), ss. 736, ISBN 978-83-232-3961-1  (pol.).
 27. a b MaciejM. Franz MaciejM., TadeuszT. Janicki TadeuszT., AnitaA. Magowska AnitaA., Uniwersytet w czasie wojny 1939-1945, Uniwersytet Poznański, 1919-2019, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, ss. 340, ISBN 978-83-232-3439-5  (pol.).
 28. StanisławS. Jankowiak StanisławS., TomaszT. Schramm TomaszT. (red.), Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, Uniwersytet Poznański (1919-2019), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019, s. 11-124, ISBN 978-83-232-3470-8  (pol.).
 29. MichałM. Musielak MichałM. (red.), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1950-2019: historia i luminarze nauki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019 (Uniwersytet Poznański (1919-2019)), ss. 634, ISBN 978-83-232-3456-2  (pol.).
 30. TomaszT. Jurek TomaszT., MaciejM. Łuczak MaciejM., IsabelaI. Wyszkowska IsabelaI., Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2019, Uniwersytet Poznański, 1919-2019, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, ss. 492, ISBN 978-83-232-3463-0  (pol.).
 31. MonikaM. Kozłowska MonikaM., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: historia i luminarze nauki, Uniwersytet Poznański (1919-2019), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019, ss. 390, ISBN 978-83-232-3467-8  (pol.).
 32. StanisławS. Jankowiak StanisławS., TomaszT. Schramm TomaszT. (red.), Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, wyd. I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019 (Uniwersytet Poznański 1919-2019), s. 11-124, ISBN 978-83-232-3470-8  (pol.).
 33. StanisławS. Jankowiak StanisławS., TomaszT. Schramm TomaszT. (red.), Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, Uniwersytet Poznański (1919-2019), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019 (Uniwersytet Poznański 1919-2019), ss. 604, ISBN 978-83-232-3470-8  (pol.).
 34. MaciejM. Michalski MaciejM., Miejsce uniwersytetu: infrastruktura uniwersytecka w przestrzeni miejskiej Poznania i okolic (1919-2019), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019 (Uniwersytet Poznański (1919-2019)), ss. 366, ISBN 978-83-232-3466-1  (pol.).
 35. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023 , ranking.perspektywy.pl   (pol.).strona główna serwisu
 36. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., HR Excellence in Research – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , amu.edu.pl   (pol.).
 37. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., UAM w konsorcjum EPICUR ubiega się o status Uniwersytetu Europejskiego – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , amu.edu.pl   (pol.).
 38. UAM w konsorcjum EPICUR ubiega się o status Uniwersytetu Europejskiego , Nauka w Polsce   (pol.).
 39. Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminową strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Idea ich utworzenia ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.
 40. Our Alliance , EPICUR, the European University Alliance  (ang.).
 41. Strona główna , most.amu.edu.pl  .
 42. Erasmus+ – Strona główna , erasmus.amu.edu.pl  .strona główna serwisu
 43. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., Relacje z otoczeniem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , amu.edu.pl   (pol.).
 44. Kolorowy Uniwersytet , kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl  .strona główna serwisu
 45. Rafał Piechocki (PrometSoft), Aktualności Uniwersytetu Otwartego UAM – Uniwersytet Otwarty UAM , uo.amu.edu.pl   (pol.).
 46. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., Inauguracja na cztery berła – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , amu.edu.pl   (pol.).
 47. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., 100 lat Uniwersytetu Poznańskiego – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , amu.edu.pl   (pol.).
 48. Euprio subscription, Communicators network higher education , EUPRIO   (ang.).
 49. Dobosz – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919   (pol.).
 50. AlicjaA. Lehmann AlicjaA., Koniec okupacji akademika Jowita w Poznaniu. Studenci: Stosowano wobec nas represje godne czyścicieli kamienic , Gazeta Wyborcza Poznań, 17 grudnia 2024   (pol.).
 51. KatarzynaK. Wójcik KatarzynaK., Koniec sporu o akademik Jowita. Akademiki będą wspierane jak mieszkania komunalne , Rzeczpospolita, 15 grudnia 2023   (pol.).
 52. BłażejB. Filipiak BłażejB., Protestujący z "Jowity" brali prysznic w rektoracie. Strajk trwa , youtube.com / WTK, 13 grudnia 2023   (pol.).
 53. okupujący DS „Jowita”, List otwarty do ministra nauki i szkolnictwa wyższego , Inicjatywa Pracownicza, 14 grudnia 2023   (pol.).
 54. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., Aplikacja UAM GO już dostępna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , amu.edu.pl, 19 marca 2024   (pol.).
 55. Strona główna , Kolorowy Uniwersytet – UAM Poznań   (pol.).strona główna serwisu
 56. Rafał Piechocki (PrometSoft), Oferta kursów – Uniwersytet Otwarty UAM , uo.amu.edu.pl   (pol.).
 57. Zrzeszenie Ad Astra - Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami , bwon.amu.edu.pl   (pol.).
 58. Ranking Uniwersytetów 2023  .
 59. World University Rankings, „Times Higher Education (THE)”, 2022   (ang.).
 60. 2023 Academic Ranking of World Universities , www.shanghairanking.com  .
 61. Poland | Ranking Web of Universities , webometrics.info  .
 62. Prof. UAM Piotr Nowak. Pomysł zrodził się w instytucie. .
 63. a b Wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. .
 64. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., Centra badawcze i ośrodki uniwersyteckie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , amu.edu.pl   (pol.).
 65. Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Centrum Sztucznej Inteligencji UAM, 1 stycznia 2022   (pol.).strona główna serwisu
 66. Władze UAM. .
 67. Laureaci Nagrody FNP , Fundacja na rzecz Nauki Polskiej   (pol.).
 68. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., Kampusy – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , amu.edu.pl   (pol.).

Linki zewnętrzne

Uniwersytety w Polsce
Uniwersytety
Uniwersytety
przymiotnikowe
ekonomiczne
medyczne
przyrodnicze
inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydziały
Filie
Centra
Stacje badawcze
Uczelnie w Poznaniu
Uczelnie publiczne
Uczelnie niepubliczne

Poznań

Collegia uczelni w Poznaniu
Uczelnie badawcze w Polsce
Kontrola autorytatywna (uniwersytet):