Siedziba (prawo)

Wygląd przypnij ukryj

Siedziba – według polskiego Kodeksu cywilnego siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający tą osobą prawną. Ustawa lub oparty na niej statut mogą zawierać odmienne postanowienia.

Pojęcie siedziby osoby prawnej umieszczone zostało w art. 41 kc.

Przypisy

  1. Kodeks cywilny. lex.pl. . (pol.).