Santander Bank Polska

Wygląd przypnij ukryj Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
Ilustracja
Ilustracja
Siedziba centrali banku w Warszawie (2020)
Forma prawna

spółka akcyjna

Data założenia

1988 wydzielenie z NBP jako Bank Zachodni SA

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Siedziba

Warszawa

Adres

al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Nr KRS

0000008723

Prezes

Michał Gajewski

Rodzaj banku

bank uniwersalny

Kapitał własny

992 345 340 zł

Strona internetowa

Santander Bank Polska SA (d. Bank Zachodni, Bank Zachodni WBK) – bank uniwersalny z siedzibą w Warszawie. Trzeci bank w Polsce pod względem wartości aktywów i trzeci pod względem liczby placówek. Od 2011 r. należy do hiszpańskiej grupy Santander. Od listopada 2016 r. jego prezesem zarządu jest Michał Gajewski.

Historia

Logotyp Banku Zachodniego WBK używany w latach 2001–2012 Logotyp Banku Zachodniego WBK używany w latach 2012–2018

Instytucję pod nazwą Bank Zachodni we Wrocławiu utworzono w 1988 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. W 1991 przekształcono ją w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W 1993 bank rozpoczął proces przejęć innych instytucji: Warszawskiego Banku Zachodniego SA (1993), Głogowskiego Banku Gospodarczego (1994), Banku Rozwoju Rzemiosła, Handlu i Przemysłu Market SA (1994), Banku Spółdzielczego w Tarnowie Opolskim (1995) oraz Banku Rozwoju Rolnictwa „Rolbank” SA (1996).

Placówka banku w Tychach (2009)

W 1999 irlandzka grupa Allied Irish Banks (AIB) nabyła większościowy pakiet akcji (80%) Banku Zachodniego. Grupa ta również dysponowała akcjami Wielkopolskiego Banku Kredytowego (w marcu 1995 nabyła od Skarbu Państwa 16,2% akcji, w następnych latach nabywała kolejne udziały w spółce). 13 czerwca 2001, uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego z 7 marca 2001, z połączenia obu instytucji utworzono Bank Zachodni WBK. AIB objęła 70,5% udziałów w powstałym banku. 23 czerwca 2001 rozpoczęto obrót akcjami banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank wchodzi w skład indeksu WIG30.

30 marca 2010 AIB ogłosiło zamiar sprzedaży udziałów w BZ WBK, a 10 września 2010 potwierdzono te zamiary, podając nabywcę – hiszpańską grupę Banco Santander, która miała nabyć od AIB 70,36% akcji warte 3,1 mld euro. 30 marca 2011 Santander w ramach wezwania skupił 69,912 mln akcji spółki, obejmując w niej 95,67% udziałów. W 2012 r. grupa Santander porozumiała się z belgijskim KBC w sprawie zakupu należącego do tej drugiej grupy banku Kredyt Bank. Następstwem transakcji stało się połączenie obu polskich banków. 4 stycznia 2013 nastąpił wpis do KRS, na mocy którego Bank Zachodni WBK stał się następcą prawnym Kredyt Banku. Połączony bank funkcjonował jako Bank Zachodni WBK, a marka handlowa Kredyt Bank była używana jeszcze przez krótki czas jako znak towarowy części produktów.

Siedziba centrali banku w latach 1988–2018 we Wrocławiu (2015)

W sierpniu 2014 Mateusz Morawiecki – ówczesny prezes zarządu banku – zapowiedział rebranding nazwy banku na Santander Bank Polska, tłumacząc to koniecznością unifikacji nazwy, pod którą spółka Santander działa na świecie. Decyzję odwołano na skutek braku konsultacji z Komisją Nadzoru Finansowego, do których zobowiązała się spółka, przejmując bank. 7 września 2018 Zarząd Spółki poinformował o zarejestrowaniu w sądzie rejestrowym zmiany firmy spółki na Santander Bank Polska oraz przeniesieniu siedziby do Warszawy. W 2018 bank przejął wydzieloną część Deutsche Bank Polska, obejmującą m.in. klientów indywidualnych.

Prezesi zarządu

Działalność

Grupa kapitałowa Santander Bank Polska

Grupa kapitałowa Santander Bank Polska skupia spółki zajmujące się działalnością maklerską, zarządzaniem aktywami, funduszami inwestycyjnymi, leasingiem, faktoringiem, usługami ubezpieczeniowymi bancassurance oraz private bankingiem. Jednostki zależne objęte konsolidacją z Santander Bank Polska:

Jednostki stowarzyszone:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna jest członkiem GPW, który spełnia wymagania Kategorii 3 Regulacji S oraz Zasady 144A na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933). Dzięki temu może działać w segmencie akcji spółek amerykańskich podlegających ograniczeniom z powodu amerykańskiego prawa papierów wartościowych.

Centrum Królewska w Warszawie

Oddziały i bankomaty

Placówka banku w Tarnowie (2020)

Santander Bank Polska na 7 września 2018 posiadał 526 placówek zlokalizowanych na terenie całej Polski. Sieć własnych oddziałów uzupełniają placówki partnerskie, które są prowadzone przez osoby współpracujące z bankiem na zasadach umowy agencyjnej i oferują wybrane produkty i usługi Santander Bank Polska. Bank posiada 1724 bankomatów (stan na dzień 27.08.2018 r.) i 798 wpłatomatów (stan na dzień 23.05.2018 r.).

Fundacja

Misją Fundacji Santander (do 7 września 2018 r. istniejącej pod nazwą Fundacja Banku Zachodniego WBK, wcześniej Fundacja „Pomoc ludziom”) jest inwestowanie w rozwój pasji i talentów dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja prowadzi:

W 2008 roku z jej pomocy skorzystało dziewiętnaście tysięcy podopiecznych.

Reklama (jako BZ WBK)

Bank Zachodni WBK kreował swój wizerunek m.in. za pomocą kampanii reklamowych, w których pojawiały się międzynarodowe gwiazdy. Wystąpili w nich John Cleese, współzałożyciel i członek grupy Monty Python, komik Danny DeVito, selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej Leo Beenhakker oraz francuski aktor Gérard Depardieu, aktor filmowy Antonio Banderas, a także Chuck Norris oraz były brazylijski piłkarz Pelé. W kwietniu 2013 roku do kampanii dołączyła Izabela Kuna, która razem z Chuckiem Norrisem reklamowała najnowszy produkt BZ WBK – „Konto Godne Polecenia”. Do 2017 usługi banku reklamował aktor Kevin Spacey.

Kary nałożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Kara z 2022 r.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w styczniu 2022 r. nałożył na Santander Bank Polska karę administracyjną w wysokości 545 tys. zł za naruszenie, polegające na niezawiadomieniu o naruszeniu ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą. UODO ustaliło, że bank nie odebrał byłemu pracownikowi dostępu do Platformy Usług Elektronicznych ZUS, w wyniku czego mógł on przeglądać znajdujące się na profilu płatnika Santander Bank Polska S.A. dane pracowników Banku w zakresie ich imion i nazwisk, nr PESEL, adresu zamieszkania lub pobytu oraz informacji o zwolnieniach lekarskich stanowiących dane dotyczące zdrowia. Były pracownik pięciokrotnie logował się do platformy PUE ZUS po zakończeniu stosunku pracy, zyskując tym samym nieuprawniony wgląd w dane osobowe pracowników.

Kara z 2024 r.

W sierpniu 2022 r. rozpoczęło się kolejne postępowanie. UODO dowiedział się z artykułu internetowego o upublicznieniu dokumentów bankowych znajdujących się w porzuconej na terenie jednego z osiedli przesyłce, po tym jak została ona uprzednio skradziona w czasie transportu w firmie kurierskiej. W przesyłce były informacje o 158 osobach - dane osobowe takie jak imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery rachunków bankowych, dane adresowe i kontaktowe, numery PESEL, nazwy użytkowników i hasła do banku, czy dane o zarobkach, seria i numery dowodu osobistego, informacje o produktach bankowych.

Sam artykuł opublikowany został w listopadzie 2018 r., wtedy też miał miejsce incydent. Santander Bank Polska tłumaczył, że nie zgłosił tego naruszenia, gdyż przesyłka została odnaleziona przez jedną zidentyfikowaną osobę w krótkim czasie, po jej utracie przez kuriera. Ponadto ustalono, że nie brakowało w niej żadnych dokumentów. Osoba, która znalazła dokumenty, zaniosła je bezpośrednio na posterunek policji i oświadczyła, że nie wykonała kopii. W związku z powyższym również osoby, których dane dotyczą, nie zostały poinformowane o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie uznał tych tłumaczeń i za naruszenie polegające na niezgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, nałożył na bank karę w wysokości 1 miliona 440 tys. zł. Jarosław Dobosz, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Santander Bank Polska, zapowiedział że bank zaskarży decyzję o karze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wypłatnik, jeden z wrocławskich krasnali (2013)

Wyróżnienia

Ciekawostki

Jeden z wrocławskich krasnali, Wypłatnik, umieszczony przy Rynku wypłaca gotówkę z miniaturowego bankomatu w Oddziale Krasnoludzkim BZ WBK.

Przypisy

 1. Authorities , Santander Bank Polska  .
 2. Karolina Polacka: Najpotężniejsze banki w Polsce. Aktywa pęcznieją. onet.pl, 2013-05-23.
 3. Rzeczpospolita, 2011-06-16, s. 6.
 4. a b "seb/ osz/": Michał Gajewski objął funkcję prezesa BZ WBK. bankier.pl, 2016-11-29. . (pol.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu. (Dz.U. z 1988 r. nr 21, poz. 142).
 6. Bartosz Błażewicz. Przejęcie filii „Rolbanku”. Bank Zachodni SA w Sanoku. „Tygodnik Sanocki”. 2 (218), s. 3, 12 stycznia 1996. 
 7. Prospekt Emisyjny Banku Zachodniego S.A., t. Rozdział I, Bank Zachodni S.A., 30 czerwca 2001, s. 1 .
 8. Nowy akcjonariusz strategiczny Banku Zachodniego WBK, Bank Zachodni WBK, Poznań, 10 września 2010  .
 9. ISI: Santander kupił 69,91 mln akcji BZ WBK w ramach wezwania. Gazeta Wyborcza, 30 marca 2011. . . (pol.).
 10. Jest już plan połączenia BZ WBK i Kredyt Banku , Rzeczpospolita, 11 maja 2012   (pol.).
 11. Informacje dla Klientów dawnego Kredyt Banku , Bank Zachodni WBK  .
 12. Połączenie BZ WBK i Kredyt Banku zarejestrowane w KRS. BZ WBK. . (pol.).
 13. a b Sebastian Ogórek: Los BZ WBK już przesądzony. Zastąpi go Santander. Wirtualna Polska, 2014-08-06. . (pol.).
 14. Wojciech Boczoń: Pożegnajcie markę BZ WBK. Nadchodzi Santander. Bankier.pl, 2014-08-05. . Cytat: „To zrozumiała strategia z punktu widzenia właściciela, bowiem na pozostałych rynkach działa on pod nazwą Santander.” (pol.).
 15. BZ WBK zniknie, zastąpi go Santander? KNF chce wyjaśnień. Polskie Radio, 2014-08-07. . (pol.).
 16. Bank Zachodni WBK zmienia nazwę na Santander Bank Polska S.A. | BZ WBK , www.bzwbk.pl  .
 17. Damian Słomski: Oficjalnie nie ma już BZ WBK. Bank zarejestrowany jako Santander. money.pl, 2018-09-07. .
 18. Integracja | BZ WBK , bzwbk.pl  .
 19. Struktura Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. , 3 kwietnia 2021 .
 20. Lista członków giełdy – Regulacja S / Zasada 144A. GPW. . (pol.).
 21. GPW: Debiut spółki Huuuge, Inc. odbędzie się 19 lutego 2020 r.. biznesradar.pl, 2021-02-16. . (pol.).
 22. Wyszukiwarka placówek i bankomatów | Santander Bank Polska (dawniej BZWBK). santander.pl. .
 23. Fundacja Santander , fundacja.santander.pl   (pol.).strona główna serwisu
 24. Teraz robi to Łukasz Nowicki. Niektóre z reklam telewizyjnych BZ WBK w serwisie www.youtube.com.
 25. Decyzje Prezesa UODO - UODO , uodo.gov.pl   (pol.).
 26. Decyzje Prezesa UODO - UODO , www.uodo.gov.pl   (pol.).
 27. Gigantyczna kara UODO dla Santander Bank Polska , LexDigital, 3 kwietnia 2024   (pol.).
 28. Prawie 1,5 miliona złotych kary dla dużego banku , TVN24 Biznes, 2 kwietnia 2024   (pol.).
 29. Nagrody Forum Ekonomicznego. forum-ekonomiczne.pl. .
 30. Strażnik Pamięci. dorzeczy.pl. . (pol.).
 31. Poznaliśmy „Strażników Pamięci 2013”. aliorbank.pl, 2013-11-06. . . (pol.).
 32. Wypłatnik , VisitWroclaw.eu   (pol.).
Lista banków działających w Polsce

Bank centralny: Narodowy Bank Polski

Banki w formie spółki akcyjnej
Banki państwowe
Banki hipoteczne
Banki w upadłości
Banki w likwidacji
Zrzeszenia banków spółdzielczych
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG-ESG
Spółki giełdowe indeksu WIG30

Polska

Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG140
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG
Kontrola autorytatywna (biznes):