Przedmiot podatku

Wygląd przypnij ukryj

Przedmiot podatku - przedmiotem podatku jest to, od czego podatek jest płacony. Inaczej można również definiować go jako stan faktyczny (np. uzyskanie dochodu) lub prawny (np. przyjęcie spadku) z wystąpieniem którego ustawa podatkowa łączy obowiązek podatkowy.

Przedmiot podatku znajduje zazwyczaj swój wyraz w nazwie podatku, ta zaś - w tytule ustawy wprowadzającej w życie ten podatek.

Przedmiot podatku stanowi jeden z elementów konstrukcji prawnej podatku, który zgodnie z przepisami Konstytucji RP powinien być uregulowany w drodze ustawy.

Przypisy

  1. Dowgier R., Prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2008, s. 11
  2. Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2008, s. 55
  3. Drwiłło A., Leksykon prawa finansowego, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 355

Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.