Pozbud

Wygląd przypnij ukryj Pozbud S.A. (Compremum S.A.)
Państwo

 Polska

Siedziba

Poznań

Adres

ul. Gryfińska 1, 60-192 Poznań

Data założenia

1973

Forma prawna

spółka akcyjna

Prezes

Łukasz Fojt

Przewodniczący rady nadzorczej

Dominik Hunek

Nr KRS

0000284164

Giełda

GPW

Symbol akcji

POZ

Dane finansowe
Kapitał własny

234,7 mln zł

Położenie na mapie PoznaniaMapa konturowa Poznania, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Pozbud S.A. (Compremum S.A.)”Pozbud S.A. (Compremum S.A.)Pozbud S.A. (Compremum S.A.)
Położenie na mapie PolskiMapa konturowa Polski, po lewej znajduje się punkt z opisem „Pozbud S.A. (Compremum S.A.)”Pozbud S.A. (Compremum S.A.)Pozbud S.A. (Compremum S.A.)
Położenie na mapie województwa wielkopolskiegoMapa konturowa województwa wielkopolskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Pozbud S.A. (Compremum S.A.)”Pozbud S.A. (Compremum S.A.)Pozbud S.A. (Compremum S.A.)
Ziemia52°24′41,2″N 16°49′48,4″E/52,411444 16,830111
Strona internetowa

Pozbud S.A. – polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., producent drzwi i okien drewnianych, dostarczanych klientom indywidualnym i profesjonalnym oraz instytucjom na rynku polskim, europejskim i amerykańskim.

Pozbud tworzy grupę kapitałową, która prowadzi działalność w trzech podstawowych segmentach: usługi budowlane, stolarka otworowa oraz usługi deweloperskie.

Historia

Początki spółki pod firmą Pozbud S.A. sięgają roku 1973. Firma założona została pod Poznaniem, w roku 1973 przez Ryszarda Andrzejaka, który 10 lat później przekazał ją starszemu z synów – Tadeuszowi. Ten w roku 2002 połączył siły z młodszym bratem Romanem tworząc spółkę Pozokna Sp. z o.o., którą rok później przekształcili w Pozbud T&R Sp. z o.o., by następnie zmienić ją w Spółkę Akcyjną i w roku 2008 wprowadzić na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W sumie z giełdy bracia pozyskali ponad 38 mln zł kapitału inwestując to w nowy zakład w Słonawach pod Obornikami, który po dokapitalizowaniu stał się jedną z najnowocześniejszych i największych fabryk okien i drzwi w Europie. Kolejne lata od 2008 do 2015 to okres kolejnych licznych inwestycji, wprowadzania nowych rozwiązań i tworzenia nowej oferty produktowej. Firma rozwijała się budując sieć sprzedaży na terenie całej Polski oraz pozyskując nowych kontrahentów również poza granicami kraju, zarówno w Europie jak i na rynku Ameryki Północnej.

Kolejnym istotnym etapem rozwoju spółki Pozbud było pozyskanie w 2017 roku kontraktu pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, realizowanego przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej SPC2 Sp. z o.o. Udział Grupy Kapitałowej w realizacji kontraktu dla PKP PLK S.A. uległ znacznemu zwiększeniu w roku 2020, kiedy to spółka POZBUD włączyła do Grupy AGNES S.A., której akcje wniesione zostały aportem przez dotychczasowego akcjonariusza AGNES, w zamian za akcje serii H wyemitowane przez Spółkę. Zmianom w strukturze Grupy Kapitałowej towarzyszyły zmiany na poziomie właścicielskim oraz zarządczym.

Dziś Grupa Kapitałowa Pozbud posiada szerokie referencje z branży stolarki otworowej oraz branży budowlanej realizującej m.in. projekty deweloperskie i związane z infrastrukturą światłowodową.

Charakterystyka

Produkcja okien i drzwi to historycznie najstarsza działalność Pozbud i główny filar rozbudowy firmy. Podczas swojej dotychczasowej działalności Spółka zrealizowała również projekt deweloperski, czego efektem jest wybudowanie zespołu budynków Strzeszyn – Zacisze.

Zmiany na poziomie właścicielskim oraz w strukturach Zarządu Grupy Kapitałowej skutkowały przyjęciem nowej strategii na lata 2021–2023. Przyjętymi rynkami aktywności operacyjnej w nowej strategii są:

Struktura organizacyjna

Od 2020 r. w skład Grupy Kapitałowej Pozbud wchodzą następujące spółki:

Akcjonariat

Akcjonariat POZBUD S.A.:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział akcji w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów w ogólnej liczbie głosów
Łukasz Fojt 11 905 113 26,55% 11 905 113 24,43%
Andrzej Raubo 11 326 623 25,26% 15 220 623 31,23%
NN OFE + NN DFE 7 425 330 16,56% 7 425 330 15,24%
Pozostali 14 179 703 31,63% 14 179 703 29,10%

Przypisy

 1. Stockwatch – Pozbud S.A.  
 2. Skrócony skonsolidowany raport za III KWARTAŁ 2020 roku Grupy Kapitałowej POZBUD Spółka Akcyjna  .
 3. Zacisze Strzeszyn – nowa inwestycja Grupy Pozbud  .strona główna serwisu
 4. Informacja na temat strategii rozwoju Grupy Kapitałowej POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA  .
 5. 6/2018 Podpisanie przez Konsorcjum umowy znaczącej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
 6. BartłomiejB. Supernak BartłomiejB., Pozbud przyjął główne założenia strategii na lata 2021–2023  .
 7. Oficjalna strona SPC-2 Sp. z o.o. (Grupa Pozbud)  .strona główna serwisu
 8. Oficjalna strona AGNES S.A. (Grupa Pozbud)  .strona główna serwisu
 9. Pozbud T&R stworzył spółkę celową do realizacji projektów OZE  .
 10. Zarząd PozbudZ.P. S.A. Zarząd PozbudZ.P., Skrócony skonsolidowany raport za III KWARTAŁ 2020 roku Grupy Kapitałowej POZBUD Spółka Akcyjna zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe  .
 11. Akcjonariat , Pozbud   (pol.).

Linki zewnętrzne