Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

Wygląd przypnij ukryj Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Ilustracja
Ilustracja
Siedziba banku – Centrum Finansowe Puławska (2010)
Forma prawna

spółka akcyjna

Data założenia

7 lutego 1919 (jako Pocztowa Kasa Oszczędności)
25 października 1948 (jako Powszechna Kasa Oszczędności)

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Siedziba

Warszawa

Adres

ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Nr KRS

0000026438

Prezes

Szymon Midera (p.o.)

Rodzaj banku

bank uniwersalny

Zatrudnienie

ponad 29 tys. osób

Kapitał własny

1250 mln zł

Zysk netto

2,645 mld zł (2020)

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

ISIN

PLPKO0000016

Symbol akcji

PKO

Strona internetowa
Budynek Powszechnej Kasy Oszczędności w Warszawie (1948) Rotunda PKO w Warszawie (2016) Gmach PKO w Krakowie (2012)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (skrót: PKO Bank Polski S.A., PKO BP S.A.) – największy bank uniwersalny w Polsce, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2018 PKO BP zajął 845. pozycję w rankingu największych przedsiębiorstw na świecie Global 2000 magazynu „Forbes.

Historia

7 lutego 1919, dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, utworzona została Pocztowa Kasa Oszczędności. Jej pierwszym dyrektorem został mianowany 28 grudnia 1919 Hubert Linde. Po nim prezesami PKO byli Emil Schmidt i Henryk Gruber. Z czasem utworzono centralę banku w Warszawie z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 oraz pierwsze oddziały lokalne: w Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Katowicach. Pierwszym celem PKO stało się wprowadzenie do obiegu polskiego złotego zamiast marki polskiej (jako pochodnej marki niemieckiej). Od 1920 bank posiadał osobowość prawną, jako instytucja państwowa. Pracownicy Kasy byli zrzeszeni w Zrzeszeniu Pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności, które miało swoje koła przy większych Oddziałach, np. w Warszawie, w Łodzi.

Podczas okupacji niemieckiej ziem polskich, w czasie II wojny światowej kasa funkcjonowała pod zarządem niemieckim. W 1945 działalność kasy została wznowiona.

Dekretem Rady Ministrów z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz.U. z 1948 r. nr 52, poz. 412) zlikwidowano dotychczasową Pocztową Kasę Oszczędności, a jednocześnie powołano do życia nowy bank państwowy – Powszechną Kasę Oszczędności. Na podstawie powyższego dekretu Minister Skarbu w dniu 19 grudnia 1949 r. wydał dwa rozporządzenia związane z utworzeniem Powszechnej Kasy Oszczędności: rozporządzenie w sprawie rozpoczęcia działalności Powszechnej Kasy Oszczędności, oraz rozporządzenie w sprawie przekazania Powszechnej Kasie Oszczędności przez Pocztową Kasę Oszczędności agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Pocztowej Kasy Oszczędności w stan likwidacji.

1 stycznia 1950 agendy Pocztowej Kasy Oszczędności przejęła Powszechna Kasa Oszczędności, która rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 1950 r. i z tym dniem na jej rzecz przekazane zostały aktywa i pasywa zlikwidowanej Pocztowej Kasy Oszczędności. W 1974 ofertę PKO wzbogacono o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych (zwany popularnie ROR).

Pod koniec lat 60. Karol Śliwka zaprojektował logotyp PKO, który funkcjonuje do dziś.

Ustawą z dnia 12 czerwca 1975 r. Prawo bankowe, z dniem 1 lipca 1975 r. Powszechna Kasa Oszczędności została włączona w struktury Narodowego Banku Polskiego.

Reklama banku w Trzciance (2011)

1 listopada 1987 PKO stała się ponownie samodzielnym bankiem, zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. Wydzielenie z NBP powszechnych kas oszczędności i utworzenie banku państwowego nastąpiło na podstawie art. 63 i art. 95 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1982 r. nr 7, poz. 56) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1987 r. w sprawie wydzielenia powszechnych kas oszczędności z Narodowego Banku Polskiego i utworzenia Powszechnej Kasy Oszczędności – banku państwowego (Dz.U. z 1987 r. nr 29, poz. 159).

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. dotychczasową Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy z siedzibą w Warszawie przekształcono 12 kwietnia 2000 w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

10 listopada 2004 bank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2019 sponsor tytularny piłkarskiej Ekstraklasy.

15 grudnia 2021 PKO BP zaplanowało wyłączenie swojej aplikacji mobilnej dla systemu Windows 10 Mobile. Jest to ostatni bank w Polsce, który kończy wsparcie dla tej platformy.

Działalność

Ekran aplikacji mobilnej banku (2014)

PKO Bank Polski jest bankiem uniwersalnym. Obsługuje zarówno osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje. Według danych na 31.12.2015 bank posiadał 1238 oddziałów detalicznych, 11 regionalnych oddziałów detalicznych, 32 centra korporacyjne, 7 regionalnych oddziałów korporacyjnych, 8 biur bankowości prywatnej, 3196 bankomatów i 881 agencji. PKO Bank Polski prowadził 6,621 mln rachunków bieżących i obsługiwał 8,982 mln klientów. Bank zatrudniał ponad 25,9 tysiąca pracowników.

Samochód PKO BP przed siedzibą banku, Tomaszów Mazowiecki (2019)

PKO Bank Polski kontrolowany jest przez Skarb Państwa, który posiada w nim 29,43% akcji. Akcje posiadają ponadto inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, przy czym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej ING OFE) posiada 5,17% udziału w kapitale zakładowym, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 6,72%, a pozostali akcjonariusze – 58,68%. PKO Bank Polski jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW (dane na 9 marca 2016).

Grupa kapitałowa

PKO Bank Polski jest liderem grupy kapitałowej. W jej skład obok samego banku wchodzą spółki zależne, współzależne i stowarzyszone z bankiem. Działają one przede wszystkim w obszarze rynku finansowego, uzupełniając ofertę banku o takie produkty i usługi jak leasing, rozliczenia elektroniczne dokonywane za pomocą kart, faktoring czy fundusze inwestycyjne (TFI) i emerytalne (OFE). Innym ważnym sektorem gospodarki, w którym operują spółki należące do Grupy PKO BP, jest rynek nieruchomości.

Spółkami zależnymi bezpośrednio od PKO Banku Polskiego są:

Dane finansowe

Na podstawie materiału źródłowego:

Zysk netto:

Aktywa:

Dyrektorzy i prezesi banku

Zarząd

Nagrody

Uwagi

 1. Zapis ...S.A. jest właściwy nazwie własnej banku. Zgodnie z polską normą ortograficzną skrótowce należy zapisywać bez kropek oznaczających skrócenie wyrazu. Błąd ten może wynikać z błędnej analogii do skrótu Sp. z o.o., gdzie połączenie dwu sąsiadujących samogłosek musi zostać rozdzielone interpunkcyjnie dla ułatwienia odczytywania werbalnego. Poprawne dla polskiej ortografii nazwy skrócone powinny więc brzmieć: PKO Bank Polski SA (akronim) lub PKO BP SA (akronim rekurencyjny)

Przypisy

 1. Dekret o utworzeniu Pocztowej Kasy Oszczędnościowej (Dz.U. z 1919 r. nr 14, poz. 163).
 2. PKO Bank Polski – 100 lat śmiałych decyzji. media.pkobp.pl. .
 3. a b c Leksykon finansowo-bankowy. Władysław L. Jaworski (red.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 308. ISBN 83-208-0703-4.
 4. Dekret z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz.U. z 1948 r. nr 52, poz. 412).
 5. Czystki w zarządzie największego polskiego banku. Jest nowy szef. wnp.pl, 2024-02-14. .
 6. O Banku , PKO Bank Polski   (pol.).
 7. a b Statut: Powszechna Kasa Oszczędności bank Polski Spółka Akcyjna.  .
 8. Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za IV kwartał 2020 roku i 2020 rok , PKO Bank Polski   (pol.).
 9. PKO Bank Polski. Forbes. . (ang.).
 10. „Łódź w Ilustracji”, 1938, nr 1. s. 2 (grupa uczestników uroczystości poświęcenia łódzkiego lokalu Zrzeszenia; 9 XII 1937).
 11. a b c d e Rozdział IV. Dane o emitencie , PKO Bank Polski   (pol.).
 12. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Powszechnej Kasy Oszczędności (Dz.U. z 1949 r. nr 63, poz. 507).
 13. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Powszechnej Kasie Oszczędności przez Pocztową Kasę Oszczędności agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Pocztowej Kasy Oszczędności w stan likwidacji (Dz.U. z 1949 r. nr 63, poz. 508).
 14. HalinaH. Filek-Marszałek HalinaH., KatarzynaK. Kolska KatarzynaK., Marszałek, ten od Reksia: o Lechosławie Marszałku, słynnym twórcy słynnego pieska, i życiu z bohaterami filmów rysunkowych opowiada Helena Filek-Marszałek, Poznań: Publicat Wydawnictwo, 2022, s. 83, ISBN 978-83-271-2634-4  .
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna (Dz.U. z 2000 r. nr 5, poz. 55).
 16. a b PKO BP/Historia/Rys historyczny. PKO Bank Polski. .
 17. Ekstraklasa dalej sponsorowana przez PKO Bank Polski i markę Lotto , www.wirtualnemedia.pl, 28 lipca 2023   (pol.).
 18. PKO BP w końcu wyłącza aplikację na Windows Phone. Konkurencja zdecydowała się na to już kilka lat temu , www.cashless.pl   (pol.).
 19. PKO BP/Relacje inwestorskie/Prezentacja wyników finansowych. .
 20. PatrykP. Hardziej PatrykP., Album Karol Śliwka, Muzeum miasta Gdyni, 2019 .brak strony (książka)
 21. Akcjonariat i dywidenda, Relacje inwestorskie, Grupa PKO Banku Polskiego, PKO Bank Polski. .
 22. PKO BP/O nas/Grupa PKO BP. .
 23. Skład grupy kapitałowej – PKO Bank Polski , www.pkobp.pl   (pol.).
 24. Wyniki finansowe – PKO Bank Polski , www.pkobp.pl  .
 25. Czystki w zarządzie największego polskiego banku. Jest nowy szef. wnp.pl, 2024-02-14. .
 26. a b c Raport nr 18/2024 – Powołanie nowego Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. na nową kadencję oraz zmiana w składzie Rady Nadzorczej , www.pkobp.pl   (pol.).
 27. Raport nr 27/2024 – Zmiana daty powołania członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. , www.pkobp.pl   (pol.).
 28. Zarząd Banku. pkobp.pl. .
 29. Raport nr 25/2024 – Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. , www.pkobp.pl   (pol.).
 30. a b Raport nr 21/2024 – Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. na nową kadencję , www.pkobp.pl   (pol.).
 31. Nagrody Forum Ekonomicznego. forum-ekonomiczne.pl. .
 32. PKO Bank Polski nagrodzony za wspieranie przedsiębiorców. alebank.pl, 7 lutego 2020. .

Linki zewnętrzne

Prezesi PKO BP
Prezesi P. K. O. (1919–1939)
Kierownicy, prezesi
i dyrektorzy PKO (1945–1975)
Prezesi i prezesi zarządu
PKO (od 1988)
Lista banków działających w Polsce

Bank centralny: Narodowy Bank Polski

Banki w formie spółki akcyjnej
Banki państwowe
Banki hipoteczne
Banki w upadłości
Banki w likwidacji
Zrzeszenia banków spółdzielczych
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG-ESG
Spółki giełdowe indeksu WIG30

Polska

Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG140
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG
Kontrola autorytatywna (bank):Encyklopedia internetowa: